Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Доброславської селищної ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території та в населених пунктах Доброславської селищної ради» (далі-Аналіз)

Дата: 01.12.2021 10:51
Кількість переглядів: 811

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Доброславської селищної ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території та в населених пунктах Доброславської селищної ради»

(далі-Аналіз)

 

 

розроблений на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 року № 308.

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати

шляхом регулювання

 

Відповідно до Закону України «Про рекламу» розміщення зовнішньої реклами в населених пунктах проводиться на підставі дозволів, що надаються виконавчими органами сільських, селищних, міських рад, та в порядку, встановленому цими органами на підставі Типових правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету Міністрів України. 

У зв'язку з цим виникла необхідність затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території та в населених пунктах Доброславської селищної ради, які будуть базовим документом та створюватимуть сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери на території Доброславської селищної ради.

Механізм вирішення питання, запропонований у проєкті, відповідає потребам та ринковим вимогам з урахуванням усіх прийнятних альтернатив.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

 

Групи (підгрупи)

Так

Ні

Громадяни

так

-

Держава

(ОМС – Доброславська селищна рада)

так

-

Суб’єкти господарювання

так

-

у т. ч. суб’єкти малого підприємництва

так

-

 

Впровадження даного регулювання є доцільним, оскільки регуляторний акт спрямований на визначення умов надання дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами для всіх суб'єктів господарювання, впорядкування розташування рекламних засобів на території Доброславської селищної ради.    

 

2. Цілі  державного регулювання

Проєкт рішення розроблено з метою реалізації статті 16 Закону України «Про рекламу» та  врегулювання відносин, які виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами на території Доброславської селищної ради.

Метою державного регулювання є закладення основ переходу на якісно новий рівень розміщення рекламних засобів, вирішення проблеми розміщення рекламних засобів в архітектурному середовищі громади з урахуванням містобудівних умов, історичних та природно-географічних факторів, тощо.

Основні цілі регулювання:

   • забезпечення дотримання вимог чинного законодавства у сфері розміщення зовнішньої реклами, нормативно-правових актів органів місцевого самоврядування;
   • врегулювання взаємовідносин, що виникають між Доброславською селищною радою та розповсюджувачами зовнішньої реклами, які передбачають її розміщення на території Доброславської селищної ради відповідно до вимог чинного законодавства;
   • впорядкування розміщення об’єктів зовнішньої реклами;
   • створення дієвої системи контролю за дотриманням правил розміщення зовнішньої реклами;
   • створення єдиних умов для діяльності всіх суб’єктів господарської діяльності у сфері зовнішньої реклами;
   • збільшення обсягів надходжень грошових коштів до бюджету за користування місцями розміщення спеціальних конструкцій, що знаходяться в комунальній власності;
   • приведення до порядку механізму розміщення реклами, визначення розміру плати за тимчасове використання місця для розміщення зовнішньої реклами, порядку проведення демонтажу, обліку, зберігання і реалізації рекламних засобів зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності  Доброславської селищної ради;
   • надання пріоритету заявника на місце розташування спеціальних конструкцій.

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей

 

1. Визначення альтернативних способів

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонуються два способи:

 

Вид альтернативи

Опис альтернативи

Альтернатива 1 

(неприйняття регуляторного акта)

Дана альтернатива є неприйнятною, оскільки не врегульовує механізм розміщення об’єктів зовнішньої реклами на території Доброславської селищної ради.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання та  надає можливість затвердити Правила розміщення зовнішньої реклами на території Доброславської селищної ради, регулювати відносини, що виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами, а також забезпечить  виконання на території громади положень, визначених законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про рекламу», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про благоустрій населених пунктів» та Типовими правилами розміщення зовнішньої реклами, затверджениими постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 (із змінами).

 

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей

Оцінка впливу на сферу органів місцевого самоврядування 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Відсутні

 

Зменшення  надходжень до бюджету. Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Впровадження чіткого механізму із видачі дозволів, врегулювання взаємодії Доброславської селищної ради із суб’єктами господарювання.

Збільшення надходжень до бюджету.

Витрата часу на розробку та прийняття регуляторного акту.

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Відсутні

Інформаційна необізнаність громадян щодо товарів та послуг, які виробляють (пропонують) суб’єкти господарювання

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Проінформованість населення про товари, роботи та послуги, соціально-культурні заходи, тощо.

Впорядкування та покращення естетичної привабливості населених пунктів громади.

Реалізація проєкту регуляторного акта не потребує додаткових витрат з  бюджету.

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Відсутні

Відсутні

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Отримання дозвільної документації у встановленому законодавством порядку та визначені строки.

Забезпечення розвитку ринку рекламних послуг для суб’єктів господарювання.

Плата за користування місцем розташування зовнішньої реклами. 

 

Перша альтернатива не є прийнятною, оскільки це не надасть можливості суб’єктам господарювання у сфері реклами отримати на законних підставах дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на території  Доброславської селищної ради.

Застосування другої альтернативи надасть можливість врегулювати відносини, які виникають у зв’язку із розміщенням зовнішньої реклами на території громади. Затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області матиме вплив на продуктивність суб’єктів господарювання, які надають рекламні послуги.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу

досягнення цілей 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

1 (цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті)

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

 

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

4 (цілі регуляторного ата, які можуть бути досягнуті повністю)

Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повністю та нададуть можливість користуватися врегульованим, єдиним, прозорим механізмом отримання дозвільної документації у сфері розміщення зовнішньої реклами. Положення проєкту регуляторного акта врегульовують відносини суб’єктів господарювання у сфері зовнішньої реклами.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Відсутні

Відсутні

Цілі не будуть досягнені, оскільки в чинному законодавстві не існує єдиного нормативного акту, який би чітко визначав порядок отримання дозвільних документів у сфері розміщення зовнішньої реклами

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Введення в дію запропонованого регуляторного акта спростить процедуру одержання дозвільних документів у сфері розміщення об'єктів зовнішньої реклами для суб’єктів господарювання. Збільшення надходжень до бюджету.

Витрати часу на розробку та прийняття регуляторного акту. Збільшення плати за користування місцем для розміщення рекламного засобу.

Прийняття даного регуляторного акта надасть можливість користуватися врегульованим, єдиним, зрозумілим для всіх та прозорим механізмом отримання дозвільної документації у сфері розміщення зовнішньої реклами.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 1

(неприйняття регуляторного акта)

Залишення ситуації, що склалась, без змін, не забезпечить досягнення поставленої цілі, не надасть можливості суб’єктам господарювання у сфері рекламних послуг отримати на законних підставах дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на території Доброславської селищної ради. Дана альтернатива є неприйнятною.

Х

Альтернатива 2

(прийняття регуляторного акта)

Дана альтернатива є прийнятною, оскільки є найбільш раціональним варіантом врахування інтересів всіх основних груп, на яких проблема справляє вплив.

Забезпечення прозорої процедури розміщення зовнішньої реклами на території Доброславської селищної ради, що у свою чергу надасть можливість забезпечення розвитку ринку рекламних послуг.

Вплив зовнішніх факторів на дію регуляторного акта. На дію цього регуляторного акта може вплинути зміна чинного законодавства; економічна криза, наслідком якої може стати нестабільне матеріальне становище суб’єктів господарювання та відмова від здійснення господарської діяльності.

 

5. Механізми та заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми

 

Зазначену проблему планується розв'язати шляхом затвердження нової редакції Правил розміщення зовнішньої реклами на території  Доброславської селищної ради.

Механізм дії: запропонований регуляторний акт, який  спрямований на безпосереднє розв’язання визначеної проблеми, регулює відносини, що виникають у зв'язку із розміщенням об'єктів зовнішньої реклами на території Доброславської селищної ради та визначає порядок надання дозволів на розміщення об'єктів зовнішньої реклами. Зокрема, визначаються повноваження робочого органу, процедура погодження, отримання, продовження дозволу, внесення змін в технологічні схеми, розрахунку плати за тимчасове користування місцем для розміщення рекламних засобів, вимоги до зовнішньої реклами, тощо.

Прийняття даних Правил надасть можливість Доброславській селищній  раді видавати дозволи на розміщення зовнішньої реклами на території громади, що у свою чергу сприятиме розвитку здорової конкуренції у сфері рекламних послуг. Доброславська селищна рада здійснюватиме моніторинг  розміщення зовнішньої реклами на території громади, а у випадках невиконання розповсюджувачами реклами вимог цього регуляторного акта вживатиме заходи, спрямовані на демонтаж самовільно встановлених рекламних засобів.

Організаційні заходи для впровадження регулювання:

   • розробка проєкту регуляторного акта «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області», обговорення його на засіданнях робочої групи з дотримання принципів державної регуляторної політики;
   • оприлюднення проєкту рішення Доброславської селищної ради «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області» та аналізу регуляторного впливу з метою отримання зауважень та пропозицій;
   • затвердження проєкту регуляторного акта «Про затвердження Правил розміщення зовнішньої реклами на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області» на сесії  Доброславської селищної  ради;
   • оприлюднення даного регуляторного акта у засобах масової інформації.

Реалізація даного механізму та заходів вирішить проблему, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання,  та забезпечить високий ступінь ефективності досягнення цілей, визначених при розробці регуляторного акта.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги

 

Для реалізації регуляторного акта не потрібно додаткових витрат з місцевого бюджету.

Підготовка документів не потребує наявності кваліфікаційних або ліцензійних сертифікатів. Передбачаються витрати робочого часу учасників процедури.

Населення громади  буде проінформовано через засоби масової інформації.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

 

Проєкт регуляторного акта є загальнообов’язковим до застосування та може бути використаним протягом необмеженого строку.

Дія даного акта є необмежена до моменту настання факторів, які можуть вплинути на суттєвий зміст цього акта або на його цілі. Доповнення та зміни до регуляторного акта будуть вноситись після внесення відповідних змін до чинного законодавства України та в разі потреби за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта

 

Основними показниками результативності регуляторного акта є:

надходження коштів до місцевого бюджету у зв’язку з безпосередньою дією регуляторного акту – надходження коштів до місцевого бюджету збільшаться;

рівні умови для всіх розповсюджувачів зовнішньої реклами;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, а також населення громади;

дія регуляторного акта поширюється на суб’єктів господарювання (юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців), які мають намір розмістити об’єкти зовнішньої реклами на території Доброславської селищної ради.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта

 

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності.

Базове відстеження результативності регуляторного акта здійснюється до дня набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень. Якщо для визначення значень показників результативності регуляторного акта використовуються виключно статистичні дані, базове відстеження результативності може бути здійснене після набрання чинності цим регуляторним актом або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта здійснюється через рік з дня набрання ним чинності або набрання чинності більшістю його положень, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом або більшістю його положень, якщо рішенням регуляторного органу, який прийняв цей регуляторний акт, не встановлено більш ранній строк.

Періодичні відстеження результативності регуляторного акта здійснюються раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта, у тому числі і в разі, коли дію регуляторного акта, прийнятого на визначений строк, було продовжено після закінчення цього визначеного строку.

Відповідні відстеження будуть проводитись шляхом аналізу статистичних даних.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним та соціологічним методами.

За результатами проведення відстежень буде можливість порівняти показники результативності дії регуляторного акта. На підставі аналізу звіту про відстеження результативності даного регуляторного акта буде прийматися рішення про скасування, про необхідність залишити даний акт без змін або про його перегляд. У разі виявлення неврегульованих та проблемних питань, вони будуть усунені шляхом внесення відповідних змін до регуляторного акта. Відстеження результативності проводиться розробником регуляторного акта із залученням суб’єктів господарювання, їх кількості, використовуючи дані моніторингу.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь