Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах

Дата: 14.11.2023 14:30
Кількість переглядів: 104

Фото без опису

Фото без опису

МІНІСТЕРСТВО СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

НАКАЗ

19.04.2023 № 130-Н

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2023 р.
за № 1169/40225

Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах

Відповідно до частини третьої статті 25 Закону України «Про соціальні послуги», пункту 8 Положення про Міністерство соціальної політики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 червня 2015 року № 423, НАКАЗУЮ:

1. Затвердити Порядок визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах, що додається.

2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства соціальної політики України від 20 січня 2014 року № 28 «Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці у соціальних послугах», зареєстрований у Міністерстві юстиції України 07 лютого 2014 року за № 253/25030.

3. Директорату з питань цифрового розвитку та соціальних послуг (Лішнянська Л.Ю.) забезпечити подання цього наказу в установленому порядку на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

4. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

5. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника Міністра Токарєву У.Д.

Міністр

О. Жолнович

ПОГОДЖЕНО:

Уповноважений Верховної Ради України
з прав людини

Перший заступник
Міністра цифрової трансформації України

Міністр внутрішніх справ України

Міністр охорони здоров’я України

Міністр освіти і науки України

Голова Державної регуляторної служби України

Голова Національної соціальної
сервісної служби України

Голова Державної служби статистики України

Виконавчий директор Асоціації міст України

Урядовий Уповноважений з прав осіб з інвалідністю

Голова Спільного представницького органу
об’єднань профспілок

Керівник Секретаріату
Спільного представницького органу
сторони роботодавців на національному рівні

Голова виконавчого комітету
Всеукраїнської спілки громадських організацій
«Конфедерація громадських організацій
інвалідів України»

Генеральний секретар Громадської спілки
«Всеукраїнське громадське об’єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

Голова Громадської організації
«Всеукраїнська організація
Союз осіб з інвалідністю України»
Д. Лубінець


О. Вискуб

І. Клименко

В. Ляшко

О. Лісовий

О. Кучер


В. Луцик

І. Вернер

О.В. Слобожан

Т. Баранцова


Г. ОсовийР. Іллічов
В.В. Карпенко
В. НазаренкоВ.В. Назаренко

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства
соціальної політики України
19 квітня 2023 року № 130-Н

 

Зареєстровано в Міністерстві
юстиції України
11 липня 2023 р.
за № 1169/40225

ПОРЯДОК
визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах

I. Загальні положення

1. Цим Порядком установлено процедуру визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах (далі - потреби населення у соціальних послугах) шляхом збирання, узагальнення та аналізу кількісних та якісних даних щодо наявності на відповідних територіях вразливих груп населення, осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, щодо їхніх потреб у соціальних послугах.

2. Визначення потреб населення у соціальних послугах проводиться з метою отримання об’єктивних даних (кількісних та якісних), необхідних для прийняття управлінських рішень щодо забезпечення розвитку на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади системи надання соціальних послуг, що функціонує на засадах безбар’єрності, безперервності, послідовності надання соціальних послуг та їх різноманітності.

Визначення потреб населення у соціальних послугах забезпечується шляхом:

проведення соціального дослідження (на середньостроковий період);

застосування результатів моніторингу надання соціальних послуг (на короткостроковий період), що проводиться відповідно до вимог Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 449 та даних Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Інформація, що міститься в державних електронних інформаційних ресурсах, отримується шляхом електронної інформаційної взаємодії або направлення запитів до власників (розпорядників) зазначених відомостей.

Електронна інформаційна взаємодія здійснюється засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта».

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значеннях, наведених у Законах України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про охорону дитинства», «Про запобігання та протидію домашньому насильству», «Про протидію торгівлі людьми», «Про соціальну адаптацію осіб, які відбувають чи відбули покарання у виді обмеження волі або позбавлення волі на певний строк», «Про основи соціального захисту бездомних осіб і безпритульних дітей», «Про зайнятість населення», «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні», «Про засади державної регіональної політики» та інших нормативно-правових актах з питань соціального захисту населення, соціальних послуг, соціальної роботи.

4. Цей Порядок застосовується структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (далі - місцевий орган соціального захисту населення), а також Радою міністрів Автономної Республіки Крим, обласними, Київською та Севастопольською міськими держадміністраціями, Національною соціальною сервісною службою України.

Збирання та узагальнення даних для визначення потреб населення у соціальних послугах проводяться місцевим органом соціального захисту населення із залученням соціальних менеджерів, фахівців із соціальної роботи, представників об’єднань працівників системи надання соціальних послуг, об’єднань надавачів та отримувачів соціальних послуг, суб’єктів освітньої діяльності, закладів охорони здоров’я, громадських об’єднань, благодійних організацій, наукових установ та інших суб’єктів і фахівців, участь яких є необхідною для збирання та узагальнення даних.

5. Для визначення потреб населення у соціальних послугах за рішенням голови районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації / виконавчого органу сільської, селищної, міської ради утворюється робоча група з питань визначення потреб населення у соціальних послугах (далі - робоча група).

Робочу групу очолює голова або заступник голови районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації / виконавчого органу сільської, селищної, міської ради.

До складу робочої групи входять представники місцевого органу соціального захисту населення, структурних підрозділів районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації / виконавчих органів сільської, селищної, міської ради з питань освіти і науки, охорони здоров’я, фінансів та економіки, молоді та спорту, служби у справах дітей, соціальні менеджери, фахівці із соціальної роботи. За згодою до складу робочої групи можуть також входити представники територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, уповноважених органів з питань пробації, надавачів, отримувачів соціальних послуг та їхніх об’єднань, громадських об’єднань, в тому числі осіб з інвалідністю, благодійних, релігійних організацій, наукових установ, представники вразливих груп населення, депутати місцевої ради та представники інших зацікавлених сторін.

Персональний склад робочої групи та положення про її діяльність затверджується головою районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації / виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, згідно з рішенням якого робочу групу було утворено.

Основною організаційною формою діяльності робочої групи є засідання, які проводяться за потребою, до завершення роботи над підготовкою звіту за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах на середньостроковий період (пропозицій за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах на короткостроковий період).

6. Робоча група є консультативно-дорадчим органом, основним завданням якого є підготовка пропозицій щодо потреб населення у соціальних послугах.

Робоча група відповідно до визначених завдань:

готує пропозиції до плану заходів щодо організації визначення потреб населення у соціальних послугах із зазначенням відповідальних осіб, який подається місцевим органом соціального захисту населення на затвердження голові або заступнику голови районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації / виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

забезпечує аналіз соціально-демографічної ситуації у територіальній громаді, даних про осіб/сім’ї, які належать до вразливих груп населення, перебувають у складних життєвих обставинах (далі - вразливі групи населення), які проживають на відповідній території;

забезпечує аналіз стану розвитку системи надання соціальних послуг та організаційної спроможності територіальної громади у забезпеченні населення соціальними послугами;

розглядає проект звіту за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах;

готує пропозиції щодо визначення пріоритетних для жителів територіальної громади соціальних послуг та заходів з розвитку та забезпечення їх надання;

розробляє пропозиції до стратегії розвитку територіальної громади, плану заходів з реалізації стратегії розвитку територіальної громади, місцевих програм розвитку, програми економічного і соціального розвитку територіальної громади, інших прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку територіальної громади в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах.

Пропозиції робочої групи оформлюються протоколом, який підписується керівником робочої групи, секретарем та не менше як одним представником отримувачів соціальних послуг та їхніх об’єднань, громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, наукових установ, представників вразливих груп населення.

7. За рішенням голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій може бути створено робочу групу для забезпечення визначення потреб населення Автономної Республіки Крим, області, мм. Києва та Севастополя у наданні соціальних послуг на регіональному рівні.

У цьому разі діяльність робочої групи регулюється положеннями пунктів 5, 6 цього розділу.

8. Всі документи, створені на виконання даного Порядку оприлюднюються на вебсайті відповідно місцевого органу соціального захисту населення, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій.

II. Організація визначення потреб населення у соціальних послугах для планування заходів щодо їх надання на середньостроковий період

1. Для визначення потреб населення у соціальних послугах на середньостроковий період проводиться соціальне дослідження один раз на три роки у період з 01 січня до 15 червня у році, що настає після сплину двох років після попереднього визначення потреб на середньостроковий період, яке передбачає:

1) збирання, узагальнення та аналіз даних щодо:

соціально-демографічної ситуації у територіальній громаді та кількості осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення, за формою, наведеною у додатку 1;

надавачів соціальних послуг, їхніх ресурсів для надання соціальних послуг за формою, наведеною у додатку 2;

забезпечення вразливих груп населення соціальними послугами за формою, наведеною у додатку 3;

стану розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, патронату над дитиною та потреб у їх розвитку (за даними відповідної служби у справах дітей);

організаційної спроможності територіальної громади у забезпеченні населення соціальними послугами за формою, наведеною у додатку 4;

стану інформування та обізнаності населення про соціальні послуги, що надаються в територіальній громаді, їх змісту та порядку надання, що вивчається шляхом проведення опитувань, інтерв’ю, фокус-груп.

Також аналізуються прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку територіальної громади, узагальнена інформація за результатами моніторингу надання та оцінки якості надання соціальних послуг за попередні періоди (в тому числі щодо планування роботи з розвитку системи надання соціальних послуг) та результати наявних досліджень щодо соціальних проблем та заходів, спрямованих на їх вирішення, тощо.

Для збору необхідних даних, зазначених в абзацах третьому - сьомому цього пункту, місцевий орган соціального захисту населення надсилає інформаційний запит до органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та закладів соціальної сфери (за належністю) або отримує їх шляхом електронної взаємодії засобами системи електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів «Трембіта» відповідно до Порядку електронної (технічної та інформаційної) взаємодії, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2016 року № 606;

2) проведення опитувань, інтерв’ю, фокус-груп для з’ясування потреб у соціальних послугах осіб/сімей, які проживають у територіальній громаді, в тому числі тих, які належать до вразливих груп населення (залежно від віку, статі, наявності інвалідності або належності до маломобільних груп населення, місця проживання, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану), формування бачення розвитку системи надання соціальних послуг та необхідних заходів для цього. Методи збору даних, групи респондентів визначаються місцевим органом соціального захисту населення (на основі зібраної інформації про соціально-демографічну ситуацію та осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення, про надавачів соціальних послуг) та погоджуються робочою групою.

Для організації та проведення опитувань, інтерв’ю, фокус-груп та інших заходів зі збору даних залучаються окремі фахівці та/або суб’єкти господарювання, які провадять професійну діяльність із соціальної роботи, соціології, соціальних послуг, представники наукових установ;

3) підготовку проекту звіту за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах за формою, наведеною у додатку 5.

До 15 квітня місцевий орган соціального захисту населення узагальнює та аналізує результати соціального дослідження та готує проект звіту, який виноситься для обговорення на засіданні робочої групи;

4) розгляд проекту звіту на засіданні робочої групи, під час якого визначаються заходи щодо розвитку та забезпечення надання соціальних послуг (у тому числі пріоритетних) з урахуванням:

визначених потреб вразливих груп населення;

якості, повноти, доступності та відповідності наявних соціальних послуг, у тому числі тих, які надаються в межах співпраці територіальних громад, потребам отримувачів цих послуг та осіб/сімей з числа тих, які потребують соціальних послуг;

стану забезпечення місцевого органу соціального захисту населення, надавачів соціальних послуг кадровими, фінансовими, матеріальними ресурсами, необхідними для розвитку та надання соціальних послуг відповідно до визначених потреб населення у соціальних послугах.

Після розгляду проекту звіту на засіданні робочої групи місцевий орган соціального захисту населення в разі потреби доопрацьовує звіт;

5) громадське обговорення проекту звіту, що забезпечується шляхом його оприлюднення на офіційному вебсайті районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації / виконавчого органу сільської, селищної, міської ради. Отримані від громадськості пропозиції / зауваження беруться до уваги при формуванні остаточного звіту. Громадське обговорення проекту звіту здійснюється відповідно до законодавства;

6) затвердження звіту головою районної в мм. Києві та Севастополі держадміністрації / виконавчого органу сільської, селищної, міської ради;

2. Результати визначення потреб населення у соціальних послугах та рекомендації, викладені у звіті, враховуються при розробленні/внесенні змін до стратегії розвитку територіальної громади, плану заходів з реалізації стратегії розвитку територіальної громади, місцевих програм розвитку, програми економічного і соціального розвитку територіальної громади в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах.

При плануванні заходів в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах визначаються відповідальні виконавці, строки виконання заходів, обсяги та джерела фінансування, індикатори (показники) виконання.

Для оптимального задоволення потреб населення у соціальних послугах заходи спрямовуються на досягнення таких цілей:

розвиток мережі надавачів соціальних послуг усіх форм власності;

запровадження та забезпечення надання необхідних соціальних послуг, зокрема, шляхом соціального замовлення, державно-приватного партнерства, конкурсу соціальних проектів (програм);

створення умов безбар’єрності для отримувачів соціальних послуг;

кадрове забезпечення системи надання соціальних послуг;

підвищення кваліфікації працівників, які надають соціальні послуги;

здійснення співробітництва територіальних громад та їхньої співпраці з обласною радою щодо організації надання соціальних послуг;

посилення комунікації з жителями територіальної громади щодо переліку соціальних послуг, їх змісту, порядку та умов отримання;

цифровізація процесу визначення потреб населення у соціальних послугах та надання соціальних послуг, зокрема, шляхом запровадження та використання Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг на місцевому, регіональному та національному рівнях.

III. Організація визначення потреб населення у соціальних послугах для планування заходів щодо їх надання на короткостроковий період

1. Місцевий орган соціального захисту населення щороку, в тому числі в році, коли проводиться визначення потреб населення у соціальних послугах на середньостроковий період, здійснює визначення потреб населення у соціальних послугах для планування заходів щодо їх надання на короткостроковий період. Для цього використовуються результати моніторингу надання соціальних послуг та дані за формою, наведеною у таблиці 3.2 додатка 3. Також проводяться збирання, узагальнення та аналіз даних за формою, наведеною у додатку 4.

2. За результатами узагальнення та аналізу даних місцевий орган соціального захисту населення готує з урахуванням актуальних потреб пропозиції щодо коригування прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку територіальної громади, включення заходів, спрямованих на забезпечення населення громади соціальними послугами. Підготовлені пропозиції місцевий орган соціального захисту населення виносить для обговорення і погодження на засідання робочої групи та на громадське обговорення.

3. Пропозиції робочої групи та результати громадського обговорення враховуються при розробленні/внесенні змін до стратегії розвитку територіальної громади, плану заходів з реалізації стратегії розвитку територіальної громади, місцевих програм розвитку, програми економічного і соціального розвитку територіальної громади, інших прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку територіальної громади в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах.

IV. Планування розвитку системи надання соціальних послуг на регіональному та національному рівнях

1. Місцевий орган соціального захисту населення щороку до 01 березня подає до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій:

узагальнені дані моніторингу надання соціальних послуг;

узагальнену інформацію щодо забезпечення вразливих груп населення соціальними послугами за формою, наведеною у таблиці 3.2 додатка 3;

інформацію щодо організаційної спроможності територіальної громади у забезпеченні населення соціальними послугами за формою, наведеною у таблиці 6.1 додатка 6.

За результатами визначення потреб населення у соціальних послугах відповідно до розділу II цього Порядку місцевий орган соціального захисту населення один раз на три роки до 15 червня подає звіт за формою, наведеною у додатку 5.

Рада міністрів Автономної Республіки Крим, структурні підрозділи з питань соціального захисту населення обласних, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій (далі - регіональні органи соціального захисту населення) забезпечують збирання, узагальнення та аналіз, зокрема:

інформації щодо визначених потреб населення регіону в соціальних послугах (щорічно відповідно до узагальненої в розрізі територіальних громад інформації за формами, наведеними у таблиці 3.2 додатка 3, у таблиці 6.1 додатка 6, та раз на три роки - з урахуванням звіту за формою, наведеною у додатку 5);

результатів здійсненого на регіональному рівні моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг;

інформації щодо надавачів соціальних послуг, які працюють на регіональному рівні, за формою, наведеною у додатку 2.

2. З урахуванням результатів аналізу регіональні органи соціального захисту населення:

щороку до 01 квітня подають до Мінсоцполітики, Нацсоцслужби узагальнені дані моніторингу надання соціальних послуг та узагальнені в розрізі територіальних громад дані за формою, наведеною в таблиці 3.2 додатка 3, інформацію за формою, наведеною у таблиці 6.2 додатка 6;

забезпечують оприлюднення на офіційних веб-сайтах регіональних органів соціального захисту населення узагальнених в розрізі територіальних громад даних за формою, наведеною в таблиці 3.2 додатка 3, та інформації за формами, наведеними у додатку 6;

раз на три роки до 15 липня готують звіт за результатами визначення потреб населення регіону у соціальних послугах за формою, наведеною в додатку 7;

забезпечують оприлюднення проекту звіту за результатами визначення потреб населення регіону в соціальних послугах для громадського обговорення та доопрацьовують його з урахуванням отриманих від громадськості пропозицій/зауважень;

раз на три роки до 30 серпня подають до Мінсоцполітики, Нацсоцслужби затверджений головою Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської та Севастопольської міських держадміністрацій звіт за результатами визначення потреб населення регіону в соціальних послугах.

3. Результати визначення потреб населення регіону в соціальних послугах враховуються при розробленні/внесенні змін до регіональної стратегії розвитку, плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку, регіональних програм розвитку, програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, інших прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку регіону в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах. При цьому враховуються потреби в наданні підтримки виконавчим органам сільських, селищних, міських рад щодо розвитку та організації надання соціальних послуг у територіальних громадах.

При плануванні заходів щодо розвитку та організації надання соціальних послуг визначаються виконавці, строки виконання заходів, обсяги та джерела фінансування, індикатори (показники) виконання.

V. Організація визначення потреб населення у соціальних послугах під час дії на території України або в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану

1. Під час дії на території України або в окремій її місцевості надзвичайного або воєнного стану визначення потреб населення у соціальних послугах проводиться в порядку, встановленому цим розділом.

Визначення потреб населення у соціальних послугах відповідно до розділів II-IV цього Порядку під час дії на території України або в окремій її місцевості надзвичайного або воєнного стану не проводиться.

2. Координацію визначення потреб населення у соціальних послугах під час дії на території України або в окремій її місцевості надзвичайного або воєнного стану здійснює координаційна група, яка утворюється за рішенням голови районної в мм. Києві та Севастополі державної (військової/ військово-цивільної) адміністрації / виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (начальника військової / військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів), або інший консультативно-дорадчий орган, що функціонує в територіальній громаді для вирішення гуманітарних та соціальних питань в умовах надзвичайного або воєнного стану (далі - координаційна група).

Завданнями координаційної групи є:

розгляд результатів визначення потреб населення у соціальних послугах під час дії надзвичайного або воєнного стану;

визначення заходів для організації надання необхідних соціальних послуг, у тому числі тих, які можуть надаватися екстрено (кризово);

координація діяльності надавачів соціальних послуг комунального та недержавного сектору, волонтерів, які залучені до надання соціальних послуг;

вчасне та оперативне реагування на зміни в тенденціях міграції населення, спроможності надавачів соціальних послуг у забезпеченні надання соціальних послуг;

розв’язання існуючих соціальних проблем, пов’язаних із надзвичайним або воєнним станом, з якими звертаються вразливі групи населення, в тому числі через залучення інших суб’єктів, які працюють у територіальній громаді, на рівні району, області.

До складу координаційної групи входять представники місцевого органу соціального захисту населення, структурних підрозділів районної в мм. Києві та Севастополі державної (військової / військово-цивільної) адміністрації / виконавчих органів сільської, селищної, міської ради (військової / військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів) з питань освіти і науки, охорони здоров’я, фінансів та економіки, молоді та спорту, служби у справах дітей, соціальні менеджери, фахівці із соціальної роботи. За згодою до складу координаційної групи можуть також входити представники територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, надавачів, отримувачів соціальних послуг та їхніх об’єднань, громадських об’єднань, в тому числі осіб з інвалідністю, благодійних, релігійних організацій, представники вразливих груп населення, депутати місцевої ради, волонтери та представники інших зацікавлених сторін.

Персональний склад координаційної групи та положення про її діяльність затверджується головою районної в мм. Києві та Севастополі державної (військової / військово-цивільної) адміністрації / виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (начальника військової / військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів), згідно з рішенням якого координаційну групу було утворено.

Основною організаційною формою діяльності координаційної групи є засідання, які проводяться при виникненні потреби в оперативному реагуванні на актуальні потреби населення у соціальних послугах.

Перше засідання координаційної групи проводиться не пізніше ніж 7-го робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому введено надзвичайний або воєнний стан. Надалі засідання координаційної групи проводяться до припинення/скасування надзвичайного або воєнного стану.

Пропозиції координаційної групи оформлюються протоколом, який підписується керівником координаційної групи, секретарем та не менше як одним представником отримувачів соціальних послуг та їхніх об’єднань, громадських об’єднань, благодійних, релігійних організацій, представників вразливих груп населення.

3. Для визначення потреб населення у соціальних послугах місцевий орган соціального захисту населення:

1) одноразово, не пізніше ніж до закінчення 3-го робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому введено надзвичайний або воєнний стан, збирає (актуалізує) інформацію, наведену:

у графах 2-4 форми додатка 8, за період з початку поточного календарного року до введення надзвичайного або воєнного стану. Якщо надзвичайний або воєнний стан триває довше ніж 12 місяців або якщо новий календарний рік розпочався під час дії надзвичайного або воєнного стану, інформація оновлюється станом на 01 січня року, наступного за роком, у якому було введено надзвичайний або воєнний стан;

у формі додатка 9, станом на 1-ше число місяця, наступного за місяцем, у якому було введено надзвичайний або воєнний стан;

2) не пізніше ніж до закінчення 3-го робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому введено надзвичайний або воєнний стан, та надалі щомісячно збирає дані, зазначені у графах 5-10 додатка 8;

3) за результатами узагальнення та аналізу інформації, зазначеної в підпунктах 1, 2 цього пункту, та залежно від потреби забезпечує підготовку пропозицій щодо:

визначення особливостей надання соціальних послуг на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади під час дії надзвичайного або воєнного стану;

визначення соціальних послуг, у тому числі тих, які можуть надаватися екстрено (кризово), у розвитку яких є потреба, забезпечення надання соціальних послуг в необхідних обсягах та залучення для цього відповідної кількості працівників надавачів соціальних послуг;

надання надавачам соціальних послуг права приймати рішення про надання соціальних послуг екстрено (кризово) особам/сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах через шкоду, завдану пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією;

коригування прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку територіальної громади, включення до них заходів, спрямованих на забезпечення надання соціальних послуг, в яких є потреба, з урахуванням тих, які можуть надаватися екстрено (кризово);

залучення до надання соціальних послуг надавачів соціальних послуг недержавного сектору, здійснення співробітництва територіальних громад, перепрофілювання закладів, організацій і установ, що функціонують на території громади, для забезпечення надання соціальних послуг, залучення коштів з державного та місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством;

4) виносить розроблені відповідно до підпункту 3 цього пункту пропозиції на засідання координаційної групи. Узгоджені координаційною групою пропозиції передаються голові районної в мм. Києві та Севастополі державної (військової / військово-цивільної) адміністрації / виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (начальнику військової / військово-цивільної адміністрації населеного пункту (населених пунктів);

5) подає до Ради міністрів Автономної Республіки Крим, відповідної обласної, Київської та Севастопольської міських державних (військових / військово-цивільних) адміністрацій дані:

за формами, наведеними у додатках 8 та 9,- не пізніше ніж до кінця 10-го робочого дня місяця, наступного за місяцем, у якому введено надзвичайний або воєнний стан;

зазначені у графах 5-10 додатка 8,- щомісяця до 10-го числа, до припинення або скасування надзвичайного або воєнного стану.

4. Районна в мм. Києві та Севастополі державна (військова / військово-цивільна) адміністрація / сільська, селищна, міська рада враховує пропозиції, узгоджені координаційною групою, при:

внесенні змін до стратегії розвитку територіальної громади, плану заходів з реалізації стратегії розвитку територіальної громади, місцевих програм розвитку, програми економічного і соціального розвитку територіальної громади, плану відновлення та розвитку територіальної громади, інших прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку територіальної громади в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах;

прийнятті рішень щодо залучення до надання соціальних послуг надавачів соціальних послуг недержавного сектору, перепрофілювання закладів, організацій і установ, що функціонують на території громади, здійснення співробітництва територіальних громад;

організації надання в територіальній громаді соціальних послуг в умовах надзвичайного або воєнного стану, прийнятті рішень щодо розширення переліку та збільшення кількості необхідних послуг, залучення необхідної кількості працівників надавачів соціальних послуг.

5. Регіональні органи соціального захисту населення:

забезпечують збирання, узагальнення та аналіз інформації, зазначеної в підпункті 5 пункту 3 цього розділу, з метою врахування при розробленні/внесенні змін до регіональної стратегії розвитку, плану заходів з реалізації регіональної стратегії розвитку, регіональних програм розвитку, програми економічного і соціального розвитку Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, інших прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку регіону в частині забезпечення потреб осіб/сімей у соціальних послугах, у тому числі тих, що надаються екстрено (кризово). При цьому враховують потребу в наданні підтримки місцевим органам соціального захисту населення щодо розвитку та організації надання соціальних послуг екстрено (кризово) в адміністративно-територіальних одиницях/ територіальних громадах;

повідомляють місцевим органам соціального захисту населення про можливості забезпечення потреб внутрішньо переміщених осіб в інших адміністративно-територіальних одиницях/ територіальних громадах або забезпечення надання соціальних послуг надавачами соціальних послуг, які працюють на регіональному рівні.

VI. Організація визначення потреб населення у соціальних послугах у перехідний період після припинення/скасування дії на території України або в окремих її місцевостях надзвичайного або воєнного стану

1. Якщо надзвичайний або воєнний стан на території України або в окремих її місцевостях було припинено/скасовано не пізніше ніж за місяць до кінця календарного року, визначення потреб населення у соціальних послугах у наступному календарному році проводиться для планування заходів щодо їх надання на середньостроковий період (за умови, що таке визначення потреб не проводилось у попередні два календарні роки).

Якщо надзвичайний або воєнний стан на території України або в окремих її місцевостях було припинено/скасовано протягом останнього місяця календарного року, визначення потреб населення у соціальних послугах проводиться в наступному календарному році для планування заходів щодо їх надання на короткостроковий період шляхом застосування результатів моніторингу надання соціальних послуг відповідно до вимог Порядку проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 червня 2020 року № 449.

Збирання, узагальнення та аналіз даних за формами, наведеними у таблиці 3.2 додатка 3 та у додатку 4, не проводиться.

2. У наступному календарному році після визначення потреб населення у соціальних послугах відповідно до пункту 1 цього розділу проводиться визначення потреб населення у соціальних послугах для планування заходів щодо їх надання на середньостроковий період (за умови, що таке визначення потреб не проводилось у попередні два календарних роки). Надалі визначення потреб населення у соціальних послугах здійснюється згідно з періодичністю та послідовністю, визначеними у розділах ІІ-IV цього Порядку.

Заступник
генерального директора
Директорату з питань
цифрового розвитку
та соціальних послуг -
керівник експертної групи
з питань розвитку системи
надання соціальних послуг
О. Суліма

 


 

 

Додаток 1
до Порядку визначення потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці/
територіальної громади
у соціальних послугах
(пункт 1 розділу II)

ДАНІ
щодо соціально-демографічної ситуації у територіальній громаді та кількості осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах

Показник*

Кількість осіб
(станом
на 01 січня відповідного року)/**
за попередній календарний рік

Орієнтовні джерела отримання інформації

1

2

3

4

1

Соціально-демографічні характеристики громади

1.1

Загальні соціально-демографічні показники

1.1.1

Чисельність населення, всього осіб,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради

1.1.1.1

жінки

 

1.1.1.2

чоловіки

 

1.1.2

Міське населення, всього осіб,
з них:

 

1.1.2.1

жінки

 

1.1.2.2

чоловіки

 

1.1.3

Сільське населення, всього осіб,
з них:

 

1.1.3.1

жінки

 

1.1.3.2

чоловіки

 

1.1.4

Чисельність дитячого населення, всього дітей у віці 0-17 років включно,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради/
служба у справах дітей/ відділи державної реєстрації актів цивільного стану/
виконавчий орган сільської селищної, міської ради з питань освіти

1.1.4.1

дівчата

 

1.1.4.2

хлопці

 

1.1.5

Діти у віці від 0 до 1 року

 

1.1.6

Діти у віці 1-2 роки

 

1.1.7

Діти у віці 3-5 років

 

1.1.8

Діти молодшого шкільного віку (6-10 років)

 

1.1.9

Діти середнього шкільного віку (11-15 років)

 

1.1.10

Діти старшого шкільного віку (16-17 років)

 

1.1.11

Чисельність осіб у віці 14-35 років

 

1.1.12

Чисельність населення працездатного віку (18-59 років включно), всього осіб,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради

1.1.12.1

працюючі

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань економічного та інвестиційного розвитку

1.1.13

Безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості)
із них:

 

Філія регіонального/ міжрегіонального центру зайнятості (або міський, районний, міськрайонний центр зайнятості - до дати припинення їхньої діяльності)

1.1.13.1

жінки

 

1.1.13.2

чоловіки

 

1.1.14

Чисельність населення у віці 60-79 років, всього осіб,
з них:

 

Територіальний підрозділ Пенсійного фонду України

1.1.14.1

жінки

 

1.1.14.2

чоловіки

 

1.1.15

Чисельність населення, у віці 80 років і більше, всього осіб,
з них:

 

1.1.15.1

жінки

 

1.1.15.2

чоловіки

 

1.1.16

Кількість народжених**

 

Відділ державної реєстрації актів цивільного стану

1.1.17

Кількість померлих**

 

1.1.18

Кількість померлих дітей у віці до 1 року**

 

1.1.19

Кількість багатодітних сімей:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

1.1.19.1

кількість дітей у них

 

1.1.20

Кількість одиноких матерів,
з них:

 

1.1.20.1

неповнолітніх одиноких матерів

 

1.1.21

Кількість одиноких батьків

 

1.1.22

Кількість сімей з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами

 

 

1.1.23

Кількість біженців, осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, іноземців та осіб без громадянства, які на законних підставах проживають або перебувають на території України,
з них:

 

Територіальний орган/
підрозділ Державної міграційної служби України, на який покладено виконання завдань у сфері реалізації законодавства про біженців та осіб, які потребують додаткового або тимчасового захисту, сільські, селищні, міські ради, благодійні організації, громадські об’єднання

1.1.23.1

жінки

 

1.1.23.2

чоловіки

 

1.1.23.3

діти

 

1.1.24

Кількість осіб, які звернулись із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та мають довідку про звернення за захистом в України,
з них:

 

1.1.24.1

жінки

 

1.1.24.2

чоловіки

 

1.1.24.3

діти

 

1.1.24.3.1

з них діти, розлучені із сім’єю

 

2

Дані щодо вразливих груп населення та осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

2.1

Особи/сімї, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах

2.1.1

Кількість сімей, які перебувають на обліку надавача соціальних послуг як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/
надавачі соціальних послуг

2.1.1.1

кількість дітей у них

 

2.1.2

Кількість сімей, які отримують соціальні послуги

 

2.1.3

Кількість сімей, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям:

 

2.1.3.1

кількість дітей у них

 

2.1.4

Кількість сімей з дітьми, члени яких мають інвалідність,
з них:

 

2.1.4.1

кількість сімей, у яких батьки мають інвалідність

 

2.1.4.2

кількість сімей, у яких діти мають інвалідність

 

2.1.5

Кількість сімей з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обов’язки

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради
з питань соціального
захисту населення/ служба у справах дітей

2.1.6

Кількість сімей, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матір’ю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні

 

Служба у справах дітей

2.1.7

Кількість осіб з числа учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації, брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

2.1.7.1

безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості)

 

Філія регіонального/ міжрегіонального центру зайнятості
(або міський, районний, міськрайонний
центр зайнятості -
до дати припинення їхньої діяльності)

2.1.8

Кількість дітей, батьки або один із батьків яких загинули внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України, бойових дій із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради
з питань соціального захисту населення/
служба у справах дітей

2.1.9

Кількість осіб з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (у віці 18-23 роки), які проживають в територіальній громаді,
з них:

 

2.1.9.1

особи, які не навчаються і не працевлаштовані

 

2.1.9.2

особи, які не мають власного впорядкованого житла

 

2.1.9.3

особи з інвалідністю

 

2.1.10

Кількість жінок, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини**,
з них:

 

Надавач соціальних послуг/
служба у справах дітей

2.1.10.1

кількість випадків запобігання відмові від новонародженої дитини**

 

Надавач соціальних послуг/ служба у справах дітей/ заклади охорони здоров’я

2.1.11

Кількість ВІЛ-інфікованих осіб,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/ заклади охорони здоров’я

2.1.11.1

жінки

 

2.1.11.2

чоловіки

 

2.1.11.3

діти

 

 

2.1.12

Кількість осіб, хворих на туберкульоз,
з них:

 

 

2.1.12.1

жінки

 

2.1.12.2

чоловіки

 

2.1.12.3

діти

 

2.1.12.4

особи, які хворіють на мультирезистентний туберкульоз

 

 

2.1.13

Кількість осіб з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням усіх груп психоактивних речовин,
з них:

 

2.1.13.1

діти з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням наркотичних речовин

 

2.1.13.2

повнолітні особи з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням наркотичних речовин

 

 

2.1.13.3

діти з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням алкоголю

 

2.1.13.4

повнолітні особи з розладами психіки та поведінки, пов’язаними з уживанням алкоголю

 

2.1.14

Кількість осіб із залежністю від азартних ігор,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

2.1.14.1

діти

 

2.1.14.2

повнолітні особи

 

2.1.15

Кількість осіб, які постраждали від домашнього насильства,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради (відповідальні працівники виконавчого комітету), які (який) проводять (проводить) роботу з прийому та реєстрації заяв і повідомлень про вчинення насильства, координації заходів реагування на факти вчинення насильства, надання допомоги і захисту постраждалим особам, а також роботу з кривдниками

2.1.15.1

жінки

 

2.1.15.2

чоловіки

 

2.1.15.3

діти

 

2.1.16

Кількість осіб, які вчинили домашнє насильство,

з них:

 

2.1.16.1

жінки

 

2.1.16.2

чоловіки

 

2.1.16.3

діти

 

2.1.17

Кількість осіб, направлених для проходження програми для кривдників,
з них:

 

2.1.17.1

жінки

 

2.1.17.2

чоловіки

 

2.1.17.3

діти

 

2.1.18

Кількість осіб, які постраждали від торгівлі людьми,
з них:

 

Територіальні органи (підрозділи)

2.1.18.1

жінки

 

2.1.18.2

чоловіки

 

Національної поліції України

2.1.18.3

діти

 

2.1.19

Особи, звільнені з місць позбавлення волі**,
з них:

 

Уповноважений орган з питань пробації

2.1.19.1

неповнолітні особи,
із них:

 

2.1.19.1.1

дівчата

 

2.1.19.1.2

хлопці

 

2.1.19.2

повнолітні особи,
з них:

 

2.1.19.2.1

жінки

 

2.1.19.2.2

чоловіки

 

2.1.20

Кількість осіб, які перебувають на обліку органу пробації,
з них:

 

2.1.20.1

неповнолітні,
з них:

 

2.1.20.1.1

дівчата

 

2.1.20.1.2

хлопці

 

2.1.20.2

повнолітні особи,
з них:

 

2.1.20.2.1

жінки

 

2.1.20.2.2

чоловіки

 

2.1.21

Кількість бездомних осіб

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/
надавач соціальних послуг/
центр обліку бездомних осіб/
релігійні організації та громадські об’єднання

2.1.22

Кількість безпритульних дітей

 

Служба у справах дітей/
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/
надавач соціальних послуг/
центр обліку бездомних осіб/
релігійні організації та громадські об’єднання

2.1.23

Кількість внутрішньо переміщених осіб,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення;
філія регіонального/ міжрегіонального центру зайнятості

2.1.23.1

чоловіки,
з них:

 

2.1.23.1.1

безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості)

 

2.1.23.2

жінки,
з них:

 

(або міський, районний, міськрайонний центр зайнятості - до дати припинення їхньої діяльності)
(для пунктів 2.1.23.1.1, 2.1.23.2.1)

2.1.23.2.1

безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості)

 

2.1.23.3

діти

 

2.1.24

Кількість осіб, яким заподіяно шкоду, пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією**

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради/ територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України / ДСНС

2.2

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах

2.2.1

Кількість дітей, які перебувають на обліку служби у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах,
з них:

 

Служба у справах дітей

2.2.1.1

дівчата

 

2.2.1.2

хлопці

 

 

з них у віці:

 

2.2.1.3

0-6 років

 

2.2.1.4

7-14 років

 

2.2.1.5

15-17 років

 

2.2.2

Кількість випадків жорстокого поводження з дитиною**,
у тому числі:

 

Служба у справах дітей

2.2.2.1

випадків смерті дитини з причин жорстокого поводження з нею**

 

2.2.3

Кількість складених адміністративних протоколів, передбачених статтею 184 (Невиконання батьками або особами, що їх замінюють, обов’язків щодо виховання дітей) Кодексу України про адміністративні правопорушення**

 

Територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України / служба у справах дітей

2.2.4

Кількість дітей, які перебувають на обліку у зв’язку з обставинами, зумовленими стихійним лихом, техногенними аваріями, катастрофами, бойовими діями чи збройними конфліктами

 

Служба у справах дітей

2.2.5

Кількість складених адміністративних протоколів, передбачених статтею 173-4 (Булінг (цькування) учасника освітнього процесу) Кодексу України про адміністративні правопорушення**

 

Територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України

2.2.6

Кількість дітей, які вчинили самогубство або його спробу**

 

Служба у справах дітей

2.2.7

Кількість дітей, покинутих у закладах охорони здоров’я**

 

Служба у справах дітей

2.2.8

Кількість дітей, яких відмовилися забрати з пологового будинку та інших закладів охорони здоров’я**

 

2.2.9

Кількість сімей, у яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав на підставі рішення суду

 

2.2.10

Кількість сімей, з яких дітей влаштовано в сім’ї патронатних вихователів**

 

 

2.2.10.1

Кількість дітей, яких влаштовано в сім’ї патронатних вихователів**

 

2.2.11

Кількість дітей, яких влаштовано до закладів соціального захисту**

 

2.2.12

Кількість дітей, батьків яких позбавлено батьківських прав**

 

2.2.13

Кількість сімей, у яких батьків поновлено в батьківських правах

 

2.2.14

Кількість дітей-сиріт

 

2.2.15

Кількість дітей, позбавлених батьківського піклування

 

2.2.16

Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:

 

2.2.16.1

яких влаштовано на цілодобове перебування (від однієї доби на тиждень) до закладів інституційного догляду та виховання дітей

 

2.2.16.2

які виховуються в прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу

 

2.2.16.3

які перебувають під опікою/піклуванням

 

2.2.16.4

яких влаштовано до малих групових будинків

 

2.2.17

Кількість усиновлених дітей**

 

2.3

Діти, влаштовані до закладів інституційного догляду та виховання дітей

2.3.1

Сім’ї, діти з яких влаштовані до закладів інституційного догляду та виховання дітей

 

 

2.3.2

Кількість дітей, влаштованих на цілодобове перебування (від однієї доби на тиждень) до закладів інституційного догляду та виховання дітей,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань освіти

2.3.2.1

дівчата

 

2.3.2.2

хлопці

 

2.3.2.3

кількість дітей, які мають батьків (одного з батьків), не позбавлених батьківських прав

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань освіти/
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/
виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

2.3.2.4

кількість дітей з інвалідністю

 

2.3.3

Кількість дітей, яких влаштовано на цілодобове перебування (від однієї доби на тиждень) до:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я

2.3.3.1

будинків дитини

 

2.3.3.2

центрів медичної реабілітації та паліативної допомоги дітям

 

2.3.3.3

пансіонів спеціальних шкіл та навчально-реабілітаційних центрів

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань освіти

2.3.3.4

пансіонів закладів спеціалізованої освіти

 

2.3.3.5

дитячих будинків

 

2.3.3.6

дитячих будинків-інтернатів,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

2.3.3.6.1

I профілю

 

2.3.3.6.2

II профілю

 

2.3.3.6.3

III профілю

 

2.3.3.6.4

IV профілю

 

2.4

Діти з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами, яким не встановлено інвалідність***

2.4.1

Кількість дітей з інвалідністю, з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/ виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я

2.4.1.1

діти з інвалідністю підгрупи А, з них:

 

2.4.1.1.1

чоловічої статі

 

2.4.1.1.2

жіночої статі

 

2.4.1.2

діти з інвалідністю (без підгрупи), з них:

 

2.4.1.2.1

чоловічої статі

 

2.4.1.2.2

жіночої статі

 

 

з причиною інвалідності якої є:

 

2.4.1.3

хвороби центральної нервової системи,
з них:

 

2.4.1.3.1

діти з інвалідністю підгрупи А

 

2.4.1.4

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, що супроводжуються порушенням рухової активності,
з них:

 

2.4.1.4.1

діти з інвалідністю підгрупи А

 

2.4.1.5

розлади психіки та поведінки,
з них:

 

2.4.1.5.1

діти з інвалідністю підгрупи А

 

2.4.1.6

вроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні аномалії,
з них:

 

2.4.1.6.1

діти з інвалідністю підгрупи А

 

2.4.1.7

хвороби ока та його придаткового апарату, що супроводжуються порушенням зору,
з них:

 

2.4.1.7.1

діти з інвалідністю підгрупи А

 

2.4.1.8

хвороби вуха та соскоподібного відростка, що супроводжуються порушенням слуху,
з них:

 

2.4.1.8.1

діти з інвалідністю підгрупи А

 

2.4.2

Кількість дітей з тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами (у тому числі до встановлення інвалідності)***

 

2.4.3

Кількість дітей, які потребують паліативного догляду

 

2.4.4

Кількість дітей з особливими освітніми потребами

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради
з питань освіти

2.4.5

Кількість дітей дошкільного віку з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах дошкільної освіти,
з них:

 

2.4.5.1

в інклюзивній групі, з них:

 

2.4.5.1.1

діти з інвалідністю підгрупи А

 

2.4.5.1.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

 

2.4.5.2

в спеціальній групі, з них:

 

2.4.5.2.1

діти з інвалідністю підгрупи А

 

2.4.5.2.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

 

2.4.6

Кількість дітей шкільного віку з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах загальної середньої освіти,
з них:

 

2.4.6.1

в інклюзивних класах (групах), з них:

 

2.4.6.1.1

діти з інвалідністю підгрупи А

 

2.4.6.1.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

 

2.4.6.2

в спеціальних класах, з них:

 

2.4.6.2.1

діти з інвалідністю підгрупи А

 

2.4.6.2.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

 

2.4.6.3

за індивідуальною формою навчання
(педагогічний патронаж), з них:

 

2.4.6.3.1

діти з інвалідністю підгрупи А

 

2.4.6.3.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

 

2.4.6.4

в спеціальному закладі загальної середньої освіти, з них:

 

2.4.6.4.1

діти з інвалідністю підгрупи А

 

2.4.6.4.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

 

2.4.7

Кількість дітей з особливими освітніми потребами, яким рекомендовано отримання соціальної послуги супроводу під час інклюзивного навчання, з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань освіти/
надавач соціальних послуг

2.4.7.1

діти з інвалідністю підгрупи А

 

2.4.7.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

 

2.4.8

Кількість дітей, які отримують послуги в громаді,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення охорони здоров’я/
надавачі соціальних послуг/
заклади охорони здоров’я

2.4.8.1

з раннього втручання

 

2.4.8.2

з реабілітації, з них:

 

2.4.8.2.1

діти з інвалідністю підгрупи А

 

2.4.8.2.2

діти з інвалідністю (без підгрупи)

 

2.5

Кількість повнолітніх осіб з інвалідністю, з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради
з питань соціального захисту населення/

2.5.1

жінки, з них:

 

2.5.1.1

з інвалідністю I групи підгрупи А

 

2.5.1.2

з інвалідністю I групи підгрупи Б

 

2.5.1.3.

з інвалідністю II групи

 

виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/ надавачі соціальних послуг/ заклади охорони здоров’я

2.5.1.4

з інвалідністю III групи

 

2.5.2

чоловіки, з них:

 

2.5.2.1

з інвалідністю I групи підгрупи А

 

2.5.2.2

з інвалідністю I групи підгрупи Б

 

2.5.2.3

з інвалідністю II групи

 

2.5.2.4

з інвалідністю III групи

 

 

з причиною інвалідності, якої є, зокрема:

 

2.5.3

хвороби центральної нервової системи

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/ надавачі соціальних послуг/ заклади охорони здоров’я

2.5.4

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, що супроводжуються порушенням рухової активності

 

2.5.5

розлади психіки та поведінки

 

2.5.6

хвороби ока та його придаткового апарату, що супроводжуються порушенням зору,

 

2.5.7

хвороби вуха та соскоподібного відростка, що супроводжуються порушенням слуху

 

2.6

Кількість повнолітніх недієздатних осіб,
яким не призначено опікуна

 

2.7

Кількість повнолітніх осіб дієздатність яких обмежена, яким не призначено піклувальника

 

2.8

Кількість повнолітніх осіб, які потребують паліативного допомоги

 

2.9

Кількість осіб з інвалідністю у віці 18-35 років, з них:

 

2.9.1

чоловічої статі

 

2.9.2

жіночої статі

 

2.9.3

з причиною інвалідності, якої є, зокрема:

 

2.9.3.1

хвороби центральної нервової системи

 

2.9.3.2

хвороби кістково-м’язової системи та сполучної тканини, що супроводжуються порушенням рухової активності

 

2.9.3.3

розлади психіки та поведінки

 

2.9.3.4

хвороби ока та його придаткового апарату, що супроводжуються порушенням зору

 

2.9.3.5

хвороби вуха та соскоподібного відростка, що супроводжуються порушенням слуху

 

2.10

Кількість осіб з інвалідністю у віці 36-59 років,
з них:

 

2.10.1

чоловічої статі

 

2.10.11

жіночої статі

 

2.11

Кількість осіб з інвалідністю у віці 60 років і більше,
з них:

 

2.11.1

чоловічої статі

 

2.11.2

жіночої статі

 

2.12

Кількість повнолітніх осіб з інвалідністю, які отримують в громаді послуги з реабілітації, з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення/ охорони здоров’я/ надавачі соціальних послуг/ заклади охорони здоров’я

2.12.1

чоловічої статі

 

2.12.2

жіночої статі

 

2.13

Кількість осіб з інвалідністю у віці 18-59 років, які зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні

 

Філія регіонального/ міжрегіонального центру зайнятості (або міський, районний, міськрайонний центр зайнятості - до дати припинення їхньої діяльності) зайнятості

2.14

Особи похилого віку

2.14.1

Кількість осіб похилого віку,
з них:

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

2.14.1.1

у віці 80 років і більше

 

2.14.1.2

з IV, V групою рухової активності

 

Заклади охорони здоров’я виконавчого органу сільської, селищної, міської ради/ виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань соціального захисту населення

2.14.1.3

з розладами психіки та поведінки

 

2.14.2

Кількість одиноких осіб, які потребують стороннього догляду

 

3

Додаткові статистичні дані

3.1

Кількість адміністративних правопорушень, учинених у стані алкогольного та/або наркотичного спяніння,
з них:

 

Територіальні органи (підрозділи) Національної поліції України

3.1.1

неповнолітніми

 

3.2

Кількість осіб, які перебувають на профілактичному обліку у звязку з вчиненням домашнього насильства,
з них:

 

3.2.1

неповнолітні

 

3.3

Кількість дітей, які перебували в розшуку як зниклі безвісти**

 

3.4

Кількість адміністративних протоколів, складених на батьків/осіб, які їх замінюють, за ухилення батьків або осіб, які їх замінюють, від виконання передбачених законодавством обовязків щодо забезпечення необхідних умов життя, навчання та виховання неповнолітніх дітей**

 

3.5

Кількість сімей, у яких діти систематично самовільно залишають місце проживання**

 

Служба у справах дітей

3.6

Кількість сімей, у яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти**

 

Виконавчий орган сільської, селищної, міської ради з питань охорони здоров’я/
заклад освіти

__________
* Формою передбачено перелік показників, які дадуть змогу максимально коректно проаналізувати соціально-демографічну ситуацію у територіальній громаді та вразливі групи населення або ті, які перебувають у складних життєвих обставинах, для визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах. За відсутності певних даних у певний календарний рік необхідно працювати з тим переліком показників, які можливо зібрати в територіальній громаді, і планувати роботу щодо вдосконалення збирання даних на наступні календарні періоди.
** Зазначаються дані за попередній календарний рік.
*** Згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2018 року № 1161 «Про затвердження переліку тяжких захворювань, розладів, травм, станів, що дають право на одержання державної допомоги на дитину, якій не встановлено інвалідність, надання такій дитині соціальних послуг».

 


 

 

Додаток 2
до Порядку визначення потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці/
територіальної громади
у соціальних послугах
(пункт 1 розділу II)

Таблиця 2.1. Інформація щодо надавача соціальних послуг*

Розділ 1. Адресні дані

Зміст відомостей

Інформація

1

2

Найменування надавача соціальних послуг
(зазначається повна, а також скорочена назва (у разі наявності) юридичної особи)

 

Форма власності (комунальна, державна, приватна)

 

Організаційно-правова форма

 

Підпорядкування (для надавачів державної/комунальної форми власності зазначається структурний підрозділ місцевої державної адміністрації / виконавчий орган місцевої ради чи територіальний підрозділ ЦОВВ, до сфери управління якого належить надавач)

 

Регіон
(територія Автономної Республіки Крим, області, міст Києва та Севастополя)

 

Район, територіальна громада

 

Населений пункт

 

Вулиця, номер будинку

 

Телефон/факс

 

Електронна адреса

 

Сайт

 

Інший інформаційний ресурс надавача соціальних послуг (за наявності)

 

Реєстраційний номер в Реєстрі надавачів та отримувачів соціальних послуг

 

Розділ 2. Загальні показники щодо надавача соціальних послуг

Зміст відомостей

Інформація

1

2

2.1. Загальні відомості про надавача соціальних послуг

Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

 

Графік роботи

 

Відокремлені структурні підрозділи надавача соціальних послуг (розташовані за іншою адресою)
(вказується у разі наявності)

 

Фактична адреса відокремленого структурного підрозділу
(зазначається фактична адреса кожного відокремленого структурного підрозділу (філії/відділення), за якою здійснюється безпосередня діяльність)

 

Кількість віддалених робочих місць, на яких працюють фахівці із соціальної роботи / кількість фахівців із соціальної роботи, які працюють на віддалених робочих місцях, осіб

 

Планова кількість отримувачів соціальних послуг на календарний рік, осіб

 

Фактична кількість отримувачів соціальних послуг за звітний період (попередній календарний рік), осіб

 

2.2. Технічні характеристики будівлі та транспортних засобів надавача соціальних послуг

Загальна площа будівлі, що використовується для надання соціальних послуг, кв.м

 

Відповідність будівлі, в якій надаються соціальні послуги, ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» (так/ні/частково)

 

Кількість транспортних засобів для надання соціальних послуг, з них:

 

автобус

 

легковий автомобіль

 

мікроавтобус

 

мотоцикл

 

мопед/моторолер

 

велосипед

 

Кількість та види транспортних засобів для перевезення маломобільних груп

 

2.3. Категорії осіб/сімей, яким надаються соціальні послуги
(зазначити категорії отримувачів соціальних послуг)

Діти-сироти

Діти, позбавлені батьківського піклування

Особи з інвалідністю

Діти з інвалідністю

Особи похилого віку

Інші (зазначити)

2.4. Перелік соціальних послуг, що надаються надавачем
(зазначаються назви соціальних послуг відповідно до Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Міністерства соціальної політики України від 23 червня 2020 року № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 липня 2020 року за № 643/34926)

 

 

 

 

Розділ 3. Кадрове забезпечення надавача соціальної послуги

Персонал

Кількість штатних одиниць

Кількість фахівців, залучених за договором підряду/
надання послуг

згідно зі штатним розписом

зайнятих

1

2

3

4

Загальна кількість
(на кінець звітного року)

 

 

 

З них:

 

 

 

адміністративного персоналу
(в тому числі керівного складу)

 

 

 

обслуговуючого персоналу

 

 

 

працівників, які надають соціальні послуги, у тому числі:

 

 

 

фахівець із соціальної роботи

 

 

 

соціальний працівник

 

 

 

соціальний робітник

 

 

 

практичний психолог / психолог/ психолог установи соціального захисту

 

 

 

педагог соціальний

 

 

 

вихователь

 

 

 

помічник вихователя

 

 

 

вихователь соціальний по роботі з дітьми з інвалідністю

 

 

 

асистент вихователя соціального по роботі з дітьми з інвалідністю

 

 

 

логопед

 

 

 

вчитель спеціальної освіти
(вчитель-дефектолог)

 

 

 

фізичний терапевт

 

 

 

вчитель-реабілітолог

 

 

 

ерготерапевт

 

 

 

лікар-фізіотерапевт

 

 

 

лікар-невролог дитячий

 

 

 

лікар-психіатр дитячий

 

 

 

лікар загальної практики - сімейний лікар

 

 

 

сестра медична (брат медичний)

 

 

 

Інші*

 

 

 

__________
* Вказати, які саме, згідно з Національним класифікатором України ДК 003:2010 «Класифікатор професій», затвердженим наказом Держспоживстандарту від 28 липня 2010 року № 327, та Випуском 80 «Соціальні послуги» Довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, затвердженим наказом Міністерства соціальної політики України 29 березня 2017 року № 518.

Таблиця 2.2. Зведена інформація щодо надавачів соціальних послуг

Зміст відомостей

Інформація щодо надавачів соціальних послуг, що надають соціальні послуги на рівні територіальної громади

Інформація щодо надавачів соціальних послуг, що надають соціальні послуги на регіональному рівні

Кількість надавачів соціальних послуг всього

 

 

З них:

 

 

за формою власності:

 

 

комунальна

 

 

державна

 

 

приватна

 

 

Кількість відокремлених структурних підрозділів надавача соціальних послуг
(розташованих за іншою адресою)

 

 

Кількість віддалених робочих місць,
на яких працюють фахівці із соціальної роботи

 

 

Кількість фахівців із соціальної роботи, які працюють на віддалених робочих місцях

 

 

Кількість будівель, в яких надаються соціальні послуги, всього

 

 

З них кількість будівель, що:

 

 

відповідають ДБН В.2.2-40:2018
«Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення»*

 

 

не відповідають ДБН В.2.2-40:2018
«Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» *

 

 

частково відповідають ДБН В.2.2-40:2018 «Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» *

 

 

Кількість транспортних засобів для надання соціальних послуг

 

 

Кількість одиниць персоналу, всього
(вказується загальна кількість на кінець звітного року)

 

 

З них:

 

 

штатних одиниць згідно зі штатним розписом

 

 

зайнятих штатних одиниць

 

 

залучених фахівців

 

 

З них:

 

 

кількість адміністративного персоналу
(в тому числі керівного складу):

 

 

штатних одиниць згідно зі штатним розписом

 

 

зайнятих штатних одиниць

 

 

залучених фахівців

 

 

кількість обслуговуючого персоналу:

 

 

штатних одиниць згідно зі штатним розписом

 

 

зайнятих штатних одиниць

 

 

залучених фахівців

 

 

кількість працівників, які надають соціальні послуги:

 

 

штатних одиниць згідно зі штатним розписом

 

 

зайнятих штатних одиниць

 

 

залучених фахівців

 

 

З них:

 

 

кількість фахівців із соціальної роботи:

 

 

штатних одиниць згідно зі штатним розписом

 

 

зайнятих штатних одиниць

 

 

залучених фахівців

 

 

кількість соціальних працівників:

 

 

штатних одиниць згідно зі штатним розписом

 

 

зайнятих штатних одиниць

 

 

залучених фахівців

 

 

кількість соціальних робітників:

 

 

штатних одиниць згідно зі штатним розписом

 

 

зайнятих штатних одиниць

 

 

залучених фахівців

 

 

__________
* Визначається відповідно до Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537.

 


 

 

Додаток 3
до Порядку визначення потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці/
територіальної громади
у соціальних послугах
(пункт 1 розділу II)

Таблиця 3.1. Дані щодо забезпечення соціальними послугами осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах

Дані щодо осіб/сімей

Кількість осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення
(додаток 1 до Порядку)

Кількість осіб, які звертались щодо отримання соціальних послуг, та осіб/сімей, щодо яких надійшли звернення/ повідомлення про потребу в соціальних послугах у звітному періоді (попередній календарний рік)*

Кількість осіб/сімей,
щодо яких за результатами оцінювання потреб особи/сімї зроблено висновок про потребу в наданні соціальних послуг у звітному періоді (попередній
календарний рік)*

З них кількість осіб/сімей, які отримували соціальні послуги у звітному періоді
(попередній
календарний рік)*

Кількість осіб/сімей, які не отримували соціальні послуги у звітному періоді
(різниця між даними граф 5 та 6)

1

2

3

4

5

6

7

Особи/сімї, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах

1

Безробітні (зареєстровані в центрі зайнятості особи)

 

 

 

 

 

2

Внутрішньо переміщені особи

 

 

 

 

 

3

Сімї, які отримують державну соціальну допомогу малозабезпеченим сімям

 

 

 

 

 

4

Сімї, члени яких мають інвалідність

 

 

 

 

 

4.1

з них з дітьми з інвалідністю

 

 

 

 

 

5

Сімї з дітьми, в яких тривала хвороба батьків перешкоджає їм виконувати свої батьківські обовязки

 

 

 

 

 

6

Сімї, де триває процес розлучення батьків і вирішується спір між матірю та батьком щодо визначення місця проживання дітей, участі батьків у їх вихованні

 

 

 

 

 

7

Неповнолітні одинокі матері (батьки)

 

 

 

 

 

8

Сімї, в яких дітей відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав на підставі рішення суду

 

 

 

 

 

8.1

в них дітей

 

 

 

 

 

9

Сімї з дітьми, де батьки є трудовими мігрантами

 

 

 

 

 

10

Біженці, особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту

 

 

 

 

 

11

Особи, які звернулись із заявою про визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, та яким видано довідку про звернення за захистом в Україні

 

 

 

 

 

12

Сімї, дітей з яких влаштовано до закладів інституційного догляду та виховання дітей

 

 

 

 

 

13

Особи, яким заподіяно шкоду пожежею, стихійним лихом, катастрофою, бойовими діями, терористичним актом, збройним конфліктом, тимчасовою окупацією

 

 

 

 

 

14

Особи з числа учасників антитерористичної операції та осіб, які здійснювали заходи із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Україні, брали участь у заходах, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у звязку з військовою агресією Російської Федерації проти України

 

 

 

 

 

15

Особи з числа дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування (у віці 18-23 роки), які проживають в територіальній громаді

 

 

 

 

 

16

Жінки, які виявили намір відмовитися від новонародженої дитини

 

 

 

 

 

17

ВІЛ-інфіковані особи,
з них:

 

 

 

 

 

17.1

діти

 

 

 

 

 

18

Особи, хворі на туберкульоз,
з них:

 

 

 

 

 

18.1

діти

 

 

 

 

 

19

Особи з розладами психіки та поведінки, повязаними з уживанням усіх груп психоактивних речовин,
з них:

 

 

 

 

 

19.1

діти

 

 

 

 

 

20

Особи із залежністю від азартних ігор, з них:

 

 

 

 

 

20.1

діти

 

 

 

 

 

21

Особи, які постраждали від домашнього насильства,
з них:

 

 

 

 

 

21.1

діти

 

 

 

 

 

22

Особи, які вчинили домашнє насильство, направлені для проходження програми для кривдників,
з них:

 

 

 

 

 

22.2

діти

 

 

 

 

 

23

Особи, які постраждали від торгівлі людьми,
з них:

 

 

 

 

 

23.1

діти

 

 

 

 

 

24

Особи, звільнені з місць позбавлення волі,
з них:

 

 

 

 

 

24.1

неповнолітні

 

 

 

 

 

25

Особи, які перебувають на обліку органу пробації,
з них:

 

 

 

 

 

25.1

неповнолітні

 

 

 

 

 

26

Бездомні особи

 

 

 

 

 

27

Повнолітні недієздатні особи, яким не призначено опікуна

 

 

 

 

 

28

Повнолітні особи дієздатність яких обмежена, яким не призначено піклувальника

 

 

 

 

 

29

Сімї, в яких батьків поновлено в батьківських правах

 

 

 

 

 

Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти, які перебувають у складних життєвих обставинах

30

Діти, які перебувають на обліку служби у справах дітей як такі, що перебувають у складних життєвих обставинах,
з них:

 

 

 

 

 

30.1

діти, які зазнали булінгу (цькування)

 

 

 

 

 

30.2

діти, які вчинили самогубство або його спробу

 

 

 

 

 

30.3

діти, які зазнали жорстокого поводження

 

 

 

 

 

30.4

діти, покинуті у закладах охорони здоровя

 

 

 

 

 

30.5

діти, яких відмовилися забрати з пологового будинку та інших закладів охорони здоровя

 

 

 

 

 

31

Діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування,
з них:

 

 

 

 

 

31.1

влаштовані на цілодобове перебування до закладів інституційного догляду та виховання незалежно від типу, форми власності та підпорядкування

 

 

 

 

 

31.2

виховуються в прийомних
сімях та дитячих будинках сімейного типу

 

 

 

 

 

31.3

перебувають під опікою/піклуванням

 

 

 

 

 

32

Сімї, дітей з яких влаштовано в патронатні сімї протягом звітного періоду

 

 

 

 

 

32.1

Діти, влаштовані в сімї патронатних вихователів протягом звітного періоду

 

 

 

 

 

33

Діти, батьки яких (особи, які їх замінюють) ухиляються від виконання своїх обовязків

 

 

 

 

 

34

Сімї, в яких діти систематично самовільно залишають місце проживання

 

 

 

 

 

35

Сімї, в яких діти систематично без поважних причин не відвідують заклади освіти

 

 

 

 

 

Особи з особливими освітніми потребами, у тому числі з інвалідністю, тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами, яким не встановлено інвалідність

35

Діти з особливими освітніми потребами

 

 

 

 

 

36

Діти з інвалідністю,
з них:

 

 

 

 

 

36.1

підгрупи А

 

 

 

 

 

36.2

причиною інвалідності яких є розлади психіки та поведінки

 

 

 

 

 

36.3

причиною інвалідності яких є хвороби вуха та соскоподібного відростка, що супроводжуються порушенням слуху

 

 

 

 

 

36.4

причиною інвалідності яких є хвороби кістково-мязової системи та сполучної тканини, що супроводжуються порушенням рухової активності

 

 

 

 

 

36.5

причиною інвалідності яких є хвороби ока та його придаткового апарату, що супроводжуються порушенням зору

 

 

 

 

 

37

Діти з тяжкими захворюваннями, розладами, травмами, станами (в тому числі до встановлення інвалідності)

 

 

 

 

 

38

Діти, які потребують паліативної допомоги

 

 

 

 

 

39

Повнолітні особи з інвалідністю,
з них:

 

 

 

 

 

39.1

з інвалідністю I групи підгрупи А

 

 

 

 

 

39.2

з інвалідністю I групи підгрупи Б

 

 

 

 

 

39.3

з інвалідністю II групи

 

 

 

 

 

39.4

з інвалідністю III групи

 

 

 

 

 

39.5

у віці 18-35 років

 

 

 

 

 

39.6

у віці 36-59 років

 

 

 

 

 

39.7

у віці 60 років і більше

 

 

 

 

 

39.8

причиною інвалідності яких є розлади психіки та поведінки

 

 

 

 

 

39.9

причиною інвалідності яких є хвороби кістково-мязової системи та сполучної тканини, що супроводжуються порушенням рухової активності

 

 

 

 

 

39.10

причиною інвалідності яких є хвороби ока та його придаткового апарату, що супроводжуються порушенням зору

 

 

 

 

 

39.11

причиною інвалідності яких є хвороби вуха та соскоподібного відростка, що супроводжуються порушенням слуху

 

 

 

 

 

Особи похилого віку

40

Особи похилого віку,
з них:

 

 

 

 

 

40.1

у віці 80 років і більше

 

 

 

 

 

40.2

з IV, V групою рухової активності

 

 

 

 

 

40.3

з розладами психіки та поведінки

 

 

 

 

 

41

Одинокі особи, які потребують допомоги у веденні домашнього господарства

 

 

 

 

 

42

Одинокі особи, які потребують стороннього догляду

 

 

 

 

 

43

Повнолітні особи, які потребують паліативної допомоги

 

 

 

 

 

__________
* Якщо особа/сім’я належить до декількох вразливих груп населення та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах, інформація щодо цієї особи/сім’ї відображається за кожною такою групою окремо.

Таблиця 3.2. Дані щодо видів соціальних послуг, потребу в яких встановлено для осіб/сімей, що належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах

Код соціальної послуги відповідно до Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 23 червня 2020 року № 429

Назва соціальної послуги відповідно до переліку соціальних послуг, визначених у Класифікаторі соціальних послуг, затвердженому наказом Мінсоцполітики від 23 червня 2020 року № 429

Кількість осіб/сімей, що належать до потенційних отримувачів соціальних послуг*

Кількість осіб/сімей, щодо яких за результатами оцінювання потреб особи/сімї зроблено висновок про потребу в наданні відповідної соціальної послуги, та кількість осіб/сімей,
щодо яких надійшли повідомлення про потребу в соціальній послузі у звітному періоді (попередній календарний рік)

З них кількість осіб/сімей, які отримували відповідну соціальну послугу у звітному періоді (попередній календарний рік)

Кількість осіб/сімей, потреба у соціальних послугах яких є незадоволеною**
(різниця між даними
граф 4 та 5)

1

2

3

4

5

6

БАЗОВІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ

 

 

 

 

 

 

ІНШІ СОЦІАЛЬНІ ПОСЛУГИ
(відповідно до переліку соціальних послуг, визначених у Класифікаторі соціальних послуг,
затвердженому наказом Мінсоцполітики від 23.06.2020 № 429,
зареєстрованому в Міністерстві юстиції України 9 липня 2020 року за № 643/34926)

 

 

 

 

 

 

__________
* Формування даних про кількість осіб/сімей, що належать до потенційних отримувачів соціальних послуг, здійснюється щодо кожної соціальної послуги за результатами аналізу даних про вразливі групи населення та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах (графа 3 таблиці 3.1), з урахуванням категорії отримувачів соціальної послуги, які визначені в графі 5 розділу II «Отримувачі соціальної послуги» Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 23 червня 2020 року № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 09 липня 2020 року за № 643/34926.
** Дані графи 6 є основою для аналізу та визначення пріоритетних соціальних послуг для жителів територіальної громади з урахуванням даних граф 3 та 4 щодо кількості осіб/ сімей, що належать до потенційних отримувачів соціальних послуг та тих, потребу яких у соціальних послугах було встановлено за результатами оцінювання потреб та щодо яких надійшли повідомлення про потребу в соціальній послузі.

 


 

 

Додаток 4
до Порядку визначення потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці/
територіальної громади
у соціальних послугах
(пункт 1 розділу II)

ІНФОРМАЦІЯ
за результатами оцінювання організаційної спроможності

________________________________________________________________________
(назва територіальної громади)

у забезпеченні населення соціальними послугами

1

Організаційний розвиток субєктів системи надання соціальних послуг

1.1

Функціонування структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районної у мм. Києві та Севастополі державної адміністрації, виконавчого органу сільської, селищної, міської ради (далі - місцевий орган соціального захисту населення)

1.1.1

наявність місцевого органу соціального захисту населення*

Так

Ні

1.1.2

наявність у місцевого органу соціального захисту населення статусу головного розпорядника коштів місцевого бюджету*

Так

Ні

1.1.3

проведення моніторингу надання та оцінки якості соціальних послуг, що надаються населенню за бюджетні кошти, за результатами звітного року*

Так

Ні

1.1.4

повнота охоплення соціальних послуг, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, моніторингом надання соціальних послуг*

Моніторинг не проводився

Моніторингом охоплено лише окремі послуги

Моніторингом охоплено більшу частину послуг

Моніторингом охоплено всі послуги

Коментар до пункту 1.1.4

1.1.5

повнота охоплення соціальних послуг, що фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, оцінкою якості соціальних послуг*

Оцінка не проводилася

Оцінкою охоплено лише окремі послуг

Оцінкою охоплено більшу частину послуг

Оцінкою охоплено всі послуги

Коментар до пункту 1.1.5

1.2

Функціонування надавачів соціальних послуг комунального сектору

1.2.1

наявність надавачів соціальних послуг комунального сектору *

Так

Ні

1.2.2

наявність у надавачів соціальних послуг комунального сектору статусу розпорядників коштів місцевого бюджету*

Так

Ні

1.2.3

стан виконання заходів щодо забезпечення надання та якості соціальних послуг:
1) участь у визначенні потреб населення в соціальних послугах; 2) проведення внутрішньої оцінки якості наданих соціальних послуг; 3) навчання та підвищення кваліфікації персоналу

Коментар до пункту 1.2.3

1.2.4

обсяг коштів, спрямованих надавачами соціальних послуг комунального сектору на навчання та підвищення кваліфікації персоналу, тис.грн

 

1.2.5

обсяг коштів, які надавачі соціальних послуг комунального сектору залучили за надані соціальні послуги на платній основі**

обсяг, тис.грн

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

частка у загальному обсязі видатків, %

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

1.2.6

вжиття заходів надавачами соціальних послуг комунального сектору щодо залучення власних надходжень від надання соціальних послуг*

Надання платних послуг не передбачено, тарифи не затверджено

Затверджено тарифи на соціальні послуги, платні послуги не надавалися

Залучено кошти від надання
платних соціальних послуг

Коментар до пункту 1.2.6

1.2.7

обсяг коштів, які надавачі соціальних послуг комунального сектору залучили від благодійників для надання та розвитку соціальних послуг**

обсяг, тис.грн

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

частка у загальному обсязі видатків, %

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

1.2.8

вжиття заходів (заявки, листи, участь у конкурсах тощо) надавачами соціальних послуг комунального сектору щодо залучення коштів та інших ресурсів від грантодавців, благодійників, для забезпечення населення соціальними послугами*

Не вживалися

Вживалися заходи, але допомоги не одержано

Залучено натуральну допомогу
від благодійників за результатами вжитих заходів

Залучено фінансову допомогу
від благодійників за результатами вжитих заходів

Коментар до пункту 1.2.8

1.3

Залучення надавачів соціальних послуг недержавного сектору до надання соціальних послуг у територіальній громаді

1.3.1

укладено угоди (договори) з надавачами соціальних послуг недержавного сектору щодо надання соціальних послуг*

Так

Ні

1.3.2

обсяг коштів, передбачених в угодах (договорах) із надавачами соціальних послуг недержавного сектору**, тис.грн

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

1.3.3

обсяг коштів, сплачених у межах виконання угод (договорів) із надавачами соціальних послуг недержавного сектору**, тис.грн

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

1.3.4

стан виконання угод (договорів) з надавачами
соціальних послуг недержавного сектору*

Угоди не виконано

Угоди виконано фрагментарно

Частину угод (більшість положень) виконано повністю

Усі положення, передбачені в угодах, виконано

Коментар до пункту 1.3.4

1.3.5

укладено меморандуми, договори про співробітництво у сфері організації надання соціальних послуг з громадськими обєднаннями, благодійними організаціями, проектами міжнародної технічної допомоги тощо*

Так

Ні

1.3.6

стан виконання меморандумів, договорів*

Меморандуми, договори не виконано

Меморандуми, договори виконано фрагментарно

Частину меморандумів, договорів (більшість положень) виконано повністю

Усі заходи, передбачені в меморандумах, договорах, виконано

Коментар до пункту 1.3.6

1.4

Співробітництво територіальних громад у сфері надання соціальних послуг

1.4.1

укладено договори про співробітництво територіальних громад у сфері надання соціальних послуг*

Так

Ні

1.4.2

відповідність складу соціальних послуг, надання яких передбачено договорами, визначеним у територіальних громадах потребам населення у соціальних послугах

Відповідь до пункту 1.4.2

1.4.3

обсяг коштів, сплачених у межах виконання договорів**, тис.грн

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

1.4.4

обсяг коштів, отриманих у межах виконання договорів**, тис.грн

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

1.4.5

стан виконання договорів про співробітництво територіальних громад*

Договори не виконано

Договори виконано частково

Більше 50% положень договорів виконано

Усі положення, передбачені в договорах, виконано

Коментар до пункту 1.4.5

1.5

Співробітництво територіальної громади з районною та/або, обласною радами
(Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями) у сфері надання соціальних послуг

1.5.1

укладено угоди (договори) про співробітництво з районною та/або обласною радами (Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями) у сфері надання соціальних послуг*

Так

Ні

1.5.2

відповідність соціальних послуг, надання яких передбачено угодами (договорами), визначеним у територіальній громаді потребам населення у соціальних послугах

Відповідь до пункту 1.5.2

1.5.3

обсяг коштів, сплачених у межах виконання (угод) договорів**, тис.грн

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

1.5.4

стан виконання угод (договорів) про співробітництво з районною та/або обласною радами (Радою міністрів Автономної Республіки Крим, місцевими державними адміністраціями) у сфері надання соціальних послуг

Угоди (договори) не виконано

Угоди (договори) виконано частково

Більше 50% положень угод (договорів) виконано

Усі положення, передбачені в угодах (договорах), виконано

Коментар до пункту 1.5.4

1.6

Загальний висновок щодо організаційного розвитку уповноважених органів у сфері надання соціальних послуг, надавачів соціальних послуг

 

2

Узгодженість бюджетного планування з прогнозними та програмними документами економічного і соціального розвитку територіальної громади та завданнями щодо удосконалення соціальних послуг

2.1

Узгодженість бюджетного планування із завданнями щодо удосконалення соціальних послуг, передбаченими у стратегії розвитку територіальної громади

2.1.1

наявність затвердженої стратегії розвитку територіальної громади*

Так

Ні

2.1.2

реквізити рішення сільської, селищної, міської ради (далі - місцева рада) (дата, номер, назва), яким затверджено стратегію розвитку територіальної громади

Відповідь до пункту 2.1.2

2.1.3

повнота включення до аналітичної частини стратегії розвитку територіальної громади результатів визначення потреб населення у соціальних послугах*

Не включено

Включено лише частково

Включено більшу частину основних положень

Включено всі головні висновки

Коментар до пункту 2.1.3

2.1.4

наявність оперативної цілі, завдань щодо розвитку та організації надання соціальних послуг;
повнота охоплення соціальними послугами відповідно до виявлених потреб усіх вразливих груп населення територіальної громади;
наявність системи показників для моніторингу; передбачення для реалізації завдань фінансових ресурсів*

Не містить оперативної цілі, завдань щодо розвитку та організації надання соціальних послуг

Містить оперативну ціль, завдання щодо розвитку та організації надання соціальних послуг, однак не містить системи показників для моніторингу

Містить оперативну ціль, завдання щодо розвитку та організації надання соціальних послуг; систему показників для моніторингу, однак для реалізації завдань не передбачено фінансових ресурсів

Містить оперативну ціль, завдання щодо розвитку та організації надання соціальних послуг; систему показників для моніторингу; передбачено фінансові ресурси для реалізації завдань

Коментар до пункту 2.1.4

2.1.5

виконання завдань щодо розвитку та організації надання соціальних послуг, стан фінансування заходів*

Не виконано або неможливо встановити

Виконано лише окремі завдання

Виконано більшу частину завдань

Виконано усі завдання та профінансовано усі заходи

Коментар до пункту 2.1.5

2.2

Середньострокове планування розвитку соціальних послуг

2.2.1

наявність затверджених середньострокових прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку територіальної громади щодо розвитку та забезпечення надання соціальних послуг (місцевих програм розвитку тощо)*

Так

Ні

2.2.2

реквізити рішень місцевої ради (дата, номер, назва), якими затверджено середньострокові прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку територіальної громади щодо розвитку та забезпечення надання соціальних послуг (місцевих програм розвитку тощо), що виконувалися у звітному році

Відповідь до пункту 2.2.2

2.2.3

повнота включення результатів визначення потреб населення у соціальних послугах в описі проблеми, на розвязання якої спрямовано середньострокові прогнозні та програмні документи економічного і соціального розвитку територіальної громади щодо розвитку та забезпечення надання соціальних послуг (місцевих програм розвитку тощо)*

Не включено

Включено частково

Включено більшу частину основних положень

Включено всі головні висновки

Коментар до пункту 2.2.3

2.2.4

повнота охоплення в середньострокових прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку територіальної громади щодо забезпечення потреб населення у соціальних послугах (місцевих програм розвитку тощо) усього процесу надання соціальних послуг (визначення потреб населення в соціальних послугах; організація їх надання, моніторинг надання та оцінка якості соціальних послуг); для заходів передбачено фінансові ресурси*

Не зазначено жодного етапу процесу надання соціальних послуг

Етапи надання соціальних послуг відображено фрагментарно

Охоплено більшу частину етапів надання соціальних послуг

Охоплено усі етапи надання соціальних послуг, однак для виконання заходів не передбачено фінансові ресурси

Охоплено усі етапи надання соціальних послуг, для виконання заходів передбачено фінансові ресурси

Коментар до пункту 2.2.4

2.2.5

затверджено звіти про виконання середньострокових прогнозних та програмних документів економічного і соціального розвитку територіальної громади щодо розвитку та забезпечення надання соціальних послуг (місцевих програм розвитку тощо) за підсумками звітного року*

Так

Ні

2.2.6

стан реалізації завдань щодо розвитку та організації надання соціальних послуг*

Не виконано

Виконано лише окремі завдання

Виконано більшу частину завдань

Виконано усі завдання

Коментар до пункту 2.2.6

2.3

Відповідність місцевого бюджету програмі економічного і соціального розвитку територіальної громади, заходам щодо надання соціальних послуг

2.3.1

наявність затвердженої програми економічного і соціального розвитку територіальної громади*

Так

Ні

2.3.2

реквізити рішення місцевої ради (дата, номер, назва), яким затверджено програму економічного і соціального розвитку територіальної громади

Відповідь до пункту 2.3.2

2.3.3

наявність завдань (заходів) щодо розвитку та організації надання соціальних послуг;
наявність показників для моніторингу;
передбачення для реалізації завдань фінансових ресурсів*

Не містить завдань (заходів) щодо розвитку та організації надання соціальних послуг

Містить завдання (заходи) щодо розвитку та організації надання соціальних послуг, однак не містить системи показників для моніторингу

Містить завдання (заходи) щодо розвитку та організації надання соціальних послуг; систему показників для моніторингу, однак для реалізації завдань (заходів) не передбачено фінансових ресурсів

Містить завдання (заходи) щодо розвитку та організації надання соціальних послуг; систему показників для моніторингу; передбачено фінансові ресурси для реалізації завдань (заходів)

Коментар до пункту 2.3.3

2.3.4

стан реалізації завдань щодо розвитку та організації надання соціальних послуг, рівень фінансування заходів*

Не виконано

Виконано лише окремі завдання

Виконано більшу частину завдань

Виконано усі завдання
та профінансовано усі заходи

Коментар до пункту 2.3.4

2.4

Застосування прогнозу місцевого бюджету

2.4.1

затверджено прогноз місцевого бюджету (прогноз охоплює звітний та два наступних роки)*

Так

Ні

2.4.2

у прогнозі місцевого бюджету виокремлено видатки на соціальні послуги*

Так

Ні

2.4.3

повнота врахування у бюджетних пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету потреб у ресурсах, необхідних для розвитку та забезпечення надання соціальних послуг, встановлених за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах та відображених у середньострокових прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку територіальної громади*

Не враховано

Враховано фрагментарно

Здебільшого враховано

Враховано

Коментар до пункту 2.4.3

2.4.4

повнота врахування у прогнозі місцевого бюджету обсягу видатків на соціальні послуги, передбачених у бюджетних пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету *

Не враховано

Враховано фрагментарно

Здебільшого враховано

Враховано

Коментар до пункту 2.4.4

2.5

Планування діяльності головного розпорядника коштів, що реалізує політику у сфері соціальних послуг, на середньостроковий період

2.5.1

затверджено план діяльності на середньостроковий період (на звітний та два наступних роки) головного розпорядника коштів, що реалізує політику у сфері соціальних послуг *

Так

Ні

2.5.2

план діяльності на середньостроковий період містить заходи щодо розвитку та організації надання соціальних послуг*

Так

Ні

2.5.3

повнота врахування у плані діяльності на середньостроковий період заходів щодо розвитку та організації надання соціальних послуг, передбачених у середньострокових прогнозних та програмних документах економічного і соціального розвитку територіальної громади (місцевих програмах розвитку тощо) та стратегії розвитку територіальної громади*

Не враховано

Враховано фрагментарно

Здебільшого враховано

Враховано

Коментар до пункту 2.5.3

2.5.4

повнота врахування у бюджетному запиті потреб у ресурсах, необхідних для розвитку та організації надання соціальних послуг, встановлених за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах та відображених у бюджетних пропозиціях до прогнозу місцевого бюджету*

Не враховано

Враховано фрагментарно

Здебільшого враховано

Враховано

Коментар до пункту 2.5.4

2.5.5

повнота врахування обсягу видатків на соціальні послуги, зазначених у бюджетному запиті головного розпорядника бюджетних коштів, у проекті місцевого бюджету на звітний рік

Відповідь до пункту 2.5.5

2.6

Загальний висновок щодо узгодженості бюджетного планування з прогнозними та програмними документами економічного і соціального розвитку територіальної громади та завданнями щодо розвитку соціальних послуг

 

3

Розвиненість комунікацій органу місцевого самоврядування з громадою у сфері планування та здійснення видатків місцевого бюджету на соціальні послуги

3.1

Залученість робочої групи з питань визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах (далі - робоча група) до планування видатків місцевого бюджету на соціальні послуги на звітний рік

3.1.1

члени робочої групи брали участь у плануванні видатків місцевого бюджету на соціальні послуги на звітний рік*

Так

Ні

3.1.2

повнота врахування пропозицій робочої групи щодо спрямування коштів місцевих бюджетів на соціальні послуги у проекті місцевого бюджету на плановий рік

Відповідь до пункту 3.1.2

3.2

Опублікування інформації з питань місцевого бюджету в доступній для громадськості формі бюджету для громадян, яка містить інформацію про місцевий бюджет

3.2.1

у звітному році було опубліковано інформацію з питань місцевого бюджету в доступній для громадськості формі бюджету для громадян

Так

Ні

3.2.2

опублікована у звітному році інформація з питань місцевого бюджету в доступній для громадськості формі бюджету для громадян містила, зокрема, інформацію про видатки на соціальні послуги*

Так

Ні

3.2.3

доступність викладу інформації про соціальні послуги у формі бюджету для громадян, зокрема, про їх склад, обсяг видатків та очікувані результати*

Інформацію про видатки на соціальні послуги не відображено

Наведено лише інформацію про обсяг видатків на соціальні послуги

Наведено інформацію про обсяг видатків та очікувані результати, але немає очікуваних результатів

Наведено інформацію про обсяг видатків, очікувані результати

Коментар до пункту 3.2.3

3.3

Проведення консультацій з громадськістю щодо проекту місцевого бюджету

3.3.1

проведено консультації з громадськістю з метою представлення проекту бюджету на звітний рік та отримання зворотного звязку*

Так

Ні

3.3.2

результати проведених консультацій з громадськістю: викликаний інтерес громадськості, обговорення фінансування соціальних послуг, ухвалення рішень про підтримку пропозицій щодо розвитку соціальних послуг та/або їх удосконалення

Відповідь до пункту 3.3.2

3.4

Застосування механізму громадського бюджету та/або проведення конкурсу громадських проектів (ініціатив)

3.4.1

у звітному році в територіальній громаді було застосовано механізм громадського бюджету та/або проведено конкурс громадських проектів*

Так

Ні

3.4.2

кількість проектів, спрямованих на розвиток соціальних послуг, соціальної інфраструктури, поданих у звітному році до громадського бюджету та/або на конкурс громадських проектів (ініціатив)

 

3.4.3

кількість проектів, що стосуються розвитку соціальних послуг, соціальної інфраструктури, які стали переможцями громадського бюджету та/або конкурсу громадських проектів (ініціатив) у звітному році

 

3.4.4

обсяг фінансування громадського бюджету та / або фонду конкурсу громадських проектів (ініціатив), спрямований у звітному році на реалізацію проектів, що стосуються розвитку соціальних послуг, соціальної інфраструктури, тис.грн

 

3.4.5

стан реалізації та ефективність виконання (досягнення визначеної мети) проектів, спрямованих на розвиток соціальних послуг, соціальної інфраструктури, які були переможцями громадського бюджету та/або конкурсу громадських проектів (ініціатив)

Відповідь до пункту 3.4.5

3.5

Загальний висновок щодо розвиненості комунікацій органу місцевого самоврядування з громадою у сфері управління видатками бюджету на соціальні послуги

 

4

Забезпеченість органу місцевого самоврядування фінансовими ресурсами

4.1

Мобілізація власних доходів місцевого бюджету

4.1.1

обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету (доходів місцевого бюджету, крім міжбюджетних трансфертів)**, тис.грн

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

4.1.2

обсяг власних доходів місцевого бюджету (доходів місцевого бюджету, крім міжбюджетних трансфертів) у розрахунку на одну особу, яка проживає в територіальній громаді**, грн

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

4.1.3

рівень виконання планових показників за власними доходами у звітному році та двох попередніх роках**, %

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

4.1.4

частка доходів загального фонду місцевого бюджету (крім субвенцій та додаткової дотації на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоровя), що спрямована на соціальні послуги**, %

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

4.2

Обсяг та динаміка базової або реверсної дотації

4.2.1

обсяг базової дотації**, тис.грн

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

4.2.2

обсяг реверсної дотації**, тис.грн

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

4.2.3

частка доходів від базової дотації у загальному обсязі доходів місцевого бюджету (без урахування субвенцій)**, %

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

4.2.4

співвідношення реверсної дотації до власних доходів місцевого бюджету**, %

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

4.3

Участь органу місцевого самоврядування у конкурсах для місцевого самоврядування

4.3.1

кількість заявок (проектів), спрямованих на розвиток соціальних послуг, які місцева рада у звітному році подала на участь у конкурсі для місцевого самоврядування

 

4.3.2

кількість поданих заявок (проектів), спрямованих на розвиток соціальних послуг, які стали переможцями конкурсу для місцевого самоврядування

 

4.3.3

кількість проектів, спрямованих на розвиток соціальних послуг, які були реалізовані за результатами конкурсу для місцевого самоврядування

 

4.3.4

обсяг ресурсів, залучених у звітному році місцевою радою для фінансування проектів, спрямованих на розвиток соціальних послуг, визнаних переможцями конкурсу проектів для місцевого самоврядування, тис.грн

 

4.3.5

стан реалізації та ефективність (досягнення визначеної мети) проектів, спрямованих на розвиток соціальних послуг, виконаних у звітному році за результатами конкурсу проектів для місцевого самоврядування

Відповідь до пункту 4.3.5

4.4

Вжиття місцевою радою (місцевим органом соціального захисту населення) заходів щодо залучення ресурсів з обласного бюджету, міського (мм. Києва, Севастополя) бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим для надання соціальних послуг

4.4.1

у разі неможливості задоволення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах, крім базових соціальних послуг, місцевий орган соціального захисту населення поінформував про це обласну, Київську, Севастопольську міські державні адміністрації, Раду міністрів Автономної Республіки Крим*

Так

Ні

4.4.2

обсяг коштів, що надійшли у звітному році до місцевого бюджету за результатами інформування обласної, Київської, Севастопольської міської державних адміністрацій, Ради міністрів Автономної Республіки Крим про неможливість задоволення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах, крім базових соціальних послуг, тис.грн

 

4.4.3

місцевий орган соціального захисту населення (орган місцевого самоврядування) у звітному році брав участь у виконанні комплексних програм, регіональних програмах розвитку, проектах, заходах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міської державних адміністрацій, які передбачають розвиток соціальних послуг

Так

Ні

4.4.4

обсяг коштів, що надійшли з обласного бюджету, міського (мм. Києва, Севастополя) бюджету, бюджету Автономної Республіки Крим у звітному році до місцевого бюджету територіальної громади в результаті її участі у виконанні комплексних програм, регіональних програмах розвитку, проектах, заходах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, які передбачають розвиток соціальних послуг, тис.грн

 

4.4.5

перелік та кількість обладнання, транспортних засобів, інших товарно-матеріальних цінностей, одержаних у звітному році в результаті участі територіальної громади у виконанні комплексних програм, регіональних програмах розвитку, проектах, заходах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, спрямованих на розвиток соціальних послуг

 

4.4.6

склад та кількість працівників комунальних установ/закладів, що надають соціальні послуги, які взяли участь у навчальних заходах під час виконання комплексних програм, регіональних програмах розвитку, проектах, заходах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, спрямованих на розвиток соціальних послуг

 

4.4.7.

перелік будівель, приміщень комунальних установ/закладів, що надають соціальні послуги, побудованих, реконструйованих чи відремонтованих в результаті участі у виконанні комплексних програм, регіональних програмах розвитку, проектах, заходах Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласної, Київської, Севастопольської міських державних адміністрацій, спрямованих на розвиток соціальних послуг

 

4.4.8.

результативність вжиття місцевою радою (місцевим органом соціального захисту населення) заходів щодо залучення коштів з бюджету Автономної Республіки Крим, обласного бюджету, міського (мм. Києва, Севастополя) бюджету для надання соціальних послуг

Відповідь до пункту 4.4.8

4.5.

Вжиття місцевою радою (місцевим органом соціального захисту населення) заходів щодо залучення ресурсів з Державного бюджету України для надання соціальних послуг

4.5.1.

у звітному році місцева рада (місцевий орган соціального захисту населення) вживала заходів для участі територіальної громади в державних цільових програмах, проектах, заходах, які реалізує Міністерство соціальної політики, Національна соціальна сервісна служба та інші центральні органи виконавчої влади, спрямованих на розвиток соціальних послуг

Так

Ні

4.5.2

за результатами вжитих місцевою радою (місцевим органом соціального захисту населення) заходів територіальна громада у звітному році брала участь у виконанні державних цільових програмах, проектів, заходів, які реалізує Міністерство соціальної політики, Національна соціальна сервісна служба та інші центральні органи виконавчої влади, спрямованих на розвиток соціальних послуг

Так

Ні

4.5.3.

обсяг коштів, що надійшли з Державного бюджету України у звітному році до місцевого бюджету в результаті участі територіальної громади у виконанні державних цільових програм, проектів, заходів, які реалізує Міністерство соціальної політики, Національна соціальна сервісна служба та інші центральні органи виконавчої влади, спрямованих на розвиток соціальних послуг, тис.грн

 

4.5.4.

перелік та кількість обладнання, транспортних засобів, інших товарно-матеріальних цінностей, одержаних у звітному році в результаті участі територіальної громади у виконанні державних цільових програм, проектів, заходів, які реалізує Міністерство соціальної політики, Національна соціальна сервісна служба та інші центральні органи виконавчої влади, спрямованих на розвиток соціальних послуг

 

4.5.5

склад та кількість працівників комунальних установ/закладів, що надають соціальні послуги, які взяли участь у навчальних заходах під час виконання державних цільових програм, проектів, заходів, які реалізує Міністерство соціальної політики, Національна соціальна сервісна служба та інші центральні органи виконавчої влади, спрямованих на розвиток соціальних послуг

 

4.5.6

перелік будівель, приміщень комунальних установ/закладів, що надають соціальні послуги, побудованих, реконструйованих чи відремонтованих в результаті участі у виконанні державних цільових програм, проектів, заходів, які реалізує Міністерство соціальної політики, Національна соціальна сервісна служба та інші центральні органи виконавчої влади, спрямованих на розвиток соціальних послуг

 

4.5.7

результативність вжиття місцевою радою (місцевим органом соціального захисту населення) заходів щодо залучення ресурсів з Державного бюджету України для надання соціальних послуг

Відповідь до пункту 4.5.7

4.6

Загальний висновок щодо забезпеченості органу місцевого самоврядування фінансовими ресурсами

5

Стан управління видатками місцевого бюджету на соціальні послуги

5.1

Обсяг і динаміка видатків місцевого бюджету на соціальні послуги

5.1.1

загальний обсяг видатків місцевого бюджету на соціальні послуги**, тис.грн, в тому числі:

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

 

назва бюджетної програми

код програмної класифікації видатків бюджету

 

 

 

5.1.1.1

забезпечення соціальними послугами стаціонарного догляду з наданням місця для проживання, всебічної підтримки, захисту та безпеки осіб, які не можуть вести самостійний спосіб життя через похилий вік, фізичні та розумові вади, психічні захворювання або інші хвороби

0113102

 

 

 

5.1.1.1

забезпечення соціальними послугами за місцем проживання, які не здатні до самообслуговування у звязку з похилим віком, хворобою, інвалідністю

0113104

 

 

 

5.1.1.2

утримання та забезпечення діяльності центрів соціальних служб для сімї, дітей та молоді

0113121

 

 

 

5.1.1.3

забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального захисту і соціального забезпечення

0113241

 

 

 

5.1.1.4

інші бюджетні програми

 

 

 

 

5.1.2

обсяг видатків місцевого бюджету на соціальні послуги в розрахунку на одну особу, що проживає у територіальній громаді**, грн

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

5.1.3

частка видатків на соціальні послуги у загальному обсязі видатків місцевого бюджету**, %

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

5.2.4

рівень виконання планових показників видатків місцевого бюджету на соціальні послуги**, %

20__ р.***

20__ р.***

20__ р.

 

 

 

5.2

Оцінка бюджетних програм, в межах яких надаються соціальні послуги (зазначається щодо кожної бюджетної програми)

5.2.1

своєчасність затвердження паспортів бюджетних програм, згідно з якими передбачено фінансування соціальних послуг

Відповідь до пункту 5.2.1

5.2.2

відповідність мети бюджетних програм пріоритетам економічного і соціального розвитку ****

Відповідь до пункту 5.2.2

5.2.3.

відповідність завдань бюджетних програм їхній меті****

Відповідь до пункту 5.2.3

5.2.4

відповідність результативних показників бюджетних програм меті та завданням ****

Відповідь до пункту 5.2.4

5.2.5

рівень виконання запланованих показників результативності бюджетних програм у звітному році

Відповідь до пункту 5.2.5

5.3

Застосування гендерно орієнтованого підходу в бюджетному процесі

5.3.1

проведено гендерний аналіз бюджетних програм, в межах яких відбувається надання соціальних послуг

Так

Ні

5.3.2

головними розпорядниками та іншими учасниками бюджетного процесу прийнято рішення відповідно до компетенції на основі висновків та пропозицій, розроблених за результатами гендерного аналізу бюджетних програм*

Так

Ні

5.3.3

оцінка проведеного гендерного аналізу бюджетних програм, у межах яких відбувається надання соціальних послуг, а саме: зясування рівня забезпечення потреб та задоволення інтересів цільових груп отримувачів послуг за ознакою статі та в разі доцільності за іншими ознаками: віку, місця проживання, стану здоровя, етнічного походження, соціально-економічного статусу тощо у процесі реалізації бюджетних програм, а також виявлення гендерних розривів,
гендерної дискримінації та причин їх виникнення

Відповідь до пункту 5.3.3

5.3.4

повнота врахування висновків та пропозицій, розроблених за результатами гендерного аналізу бюджетної програми, у бюджетному процесі

Відповідь до пункту 5.3.4

5.4

Загальний висновок щодо якості управління видатками місцевого бюджету на соціальні послуги

 

__________
* Може бути обраний один варіант відповіді з наведеного переліку.
** Заповнюється з урахуванням даних за звітний рік та два попередніх роки. Звітним роком вважати рік, що передує року, в якому проводиться визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах.
*** Не заповнюється під час збирання даних у процесі визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах для планування на короткостроковий період.
**** Пропонується застосовувати Правила складання паспортів бюджетних програм місцевих бюджетів та звітів про їх виконання, затверджені наказом Міністерства фінансів України від 26 серпня 2014 року № 836, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 10 вересня 2014 року за № 1104/25881.

 


 

 

Додаток 5
до Порядку визначення потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці/
територіальної громади
у соціальних послугах
(пункт 1 розділу ІІ)

ЗВІТ
за результатами визначення потреб у соціальних послугах населення
________________________________________________
(назва територіальної громади)
територіальної громади

Назва розділу

Зміст розділу*

1

2

3

1

Вступна частина

1. Профіль територіальної громади:
дата створення територіальної громади;
кількість жителів громади, зокрема жінок/чоловіків, хлопців/дівчат, у тому числі тих, які проживають в сільській/міській місцевості;
кількість населених пунктів, які входять до складу громади, відстань між ними та до адміністративного центру територіальної громади, кількість жителів у населених пунктах;
кількість сімей (домогосподарств), які проживають в громаді, в них дітей;
кількість багатодітних сімей, в них дітей.
2. Основні тенденції соціально-демографічних процесів у територіальній громаді, зокрема:
віковий розподіл (діти - 0-17 років, молодь - 14-35 років, особи працездатного віку - 18-59 років, особи похилого віку - 60-79 років, 80 років і більше; середній вік жителів територіальної громади);
природний приріст/скорочення населення (різниця між кількістю народжених та померлих осіб), рівень дитячої смертності (діти від 0 до 1 року);
тенденції щодо зайнятості населення (частка безробітних серед працездатного населення)

2

Характеристики вразливих груп населення, осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, стан охоплення соціальними послугами

1. Чисельність вразливих груп населення відповідно до додатка 1 до Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці / територіальної громади у соціальних послугах (далі - Порядок).
2. Чинники, що зумовлюють вразливість / складні життєві обставини, які найбільш поширені в територіальній громаді.
3. Стан охоплення соціальними послугами вразливих груп населення, осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до додатка 3 до Порядку

3

Основні соціальні проблеми та потреби у соціальних послугах жителів територіальної громади з числа вразливих груп населення, осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах

1. Основні соціальні проблеми, актуальні для територіальної громади, зокрема безробіття, вживання психоактивних речовин, домашнє насильство, торгівля людьми, жорстоке поводження з дітьми, сирітство, інвалідність, бездомність, бездоглядність, доступ сімей, дітей та молоді до необхідних послуг, рівень безпеки населення, створення безбар’єрного середовища та інші, та потреби у соціальних послугах, виявлені за результатами:
опитувань, інтерв’ю, фокус-груп тощо;
аналізу заяв, звернень, повідомлень про потребу в наданні
соціальних послуг та рівня їх задоволення;
аналізу узагальнених даних, отриманих при проведенні оцінювання
потреб сімей/осіб у соціальних послугах;
інших досліджень, проведених в територіальній громаді.
2. Можливі шляхи розв’язання існуючих соціальних проблем

4

Стан системи надання соціальних послуг і потреби для її подальшого розвитку

1. Наявні ресурси:
перелік надавачів соціальних послуг, у тому числі державного, комунального, недержавного сектору, які надають соціальні послуги за рахунок коштів місцевого бюджету та/або інших джерел, не заборонених законодавством;
назви соціальних послуг, що надаються, перелік категорій отримувачів цих послуг відповідно до Класифікатора соціальних послуг, затвердженого наказом Мінсоцполітики від 23.06.2020 № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 9 липня 2020 року за № 643/34926;
кадрове забезпечення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення районних у мм. Києві та Севастополі державних адміністрацій, виконавчих органів сільських, селищних, міських рад;
ресурси надавачів соціальних послуг (кадрові, матеріально-технічні тощо), в тому числі наявність віддалених робочих місць для фахівців із соціальної роботи (додаток 2 до Порядку);
доступність соціальних послуг для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, зокрема транспортне сполучення (розвиненість мережі доріг, стан дорожнього покриття, розвиненість і доступність громадського транспорту, наявність спеціального транспорту для маломобільних груп населення тощо), наявність та доступність приміщень, у яких надаються соціальні послуги, їх відповідність встановленим санітарним та державним будівельним нормам тощо.
Додатково можна подати інформацію про ресурси надавачів медичних, реабілітаційних, освітніх, культурних та інших послуг, які можуть бути залучені до організації надання соціальних послуг, забезпечення комплексного підходу та міжвідомчої взаємодії.
2. Стан інформування та обізнаності населення про соціальні послуги, що надаються в територіальній громаді, їх зміст та порядок надання.
3. Висновки за результатами оцінювання організаційної спроможності територіальної громади у забезпеченні населення соціальними послугами та пропозиції щодо удосконалення:
організаційного розвитку суб’єктів системи надання соціальних послуг;
узгодженості бюджетного планування з прогнозними та програмними документами економічного і соціального розвитку територіальної громади та завданнями щодо удосконалення соціальних послуг;
комунікацій органу місцевого самоврядування з громадою у сфері планування та здійснення видатків місцевого бюджету на соціальні послуги;
забезпечення органу місцевого самоврядування фінансовими ресурсами;
управління видатками місцевого бюджету на соціальні послуги

5

Висновки щодо пріоритетів організації надання соціальних послуг у територіальній громаді в середньостроковій і короткостроковій перспективі з урахуванням виявлених потреб та наявних ресурсів

Висновки щодо потреб населення у соціальних послугах з урахуванням:
кількості осіб/сімей, що належать до потенційних отримувачів соціальних послуг, вразливих груп населення та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах, повноти забезпечення їхніх потреб (за даними додатка 3 до Порядку),
результатів соціального дослідження;
результатів обговорень на засіданнях робочої групи з питань визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах;
визначених законодавством базових соціальних послуг (рівень розвитку базових соціальних послуг; рівень охоплення дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, сімейними формами виховання; забезпечення надання послуг тимчасового влаштування дітей
(патронат над дитиною, відділення термінового влаштування) тощо

6

Рекомендації за результатами визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах

1. Пріоритетні види соціальних послуг для жителів територіальної громади, в тому числі комплексні спеціалізовані соціальні послуги (з урахуванням даних додатка 3 до Порядку, ключових висновків, сформованих за результатами визначення потреб).
2. Перелік соціальних послуг, потребу в яких територіальна громада забезпечити неспроможна, та можливі кроки для залучення додаткових ресурсів тощо.
3. Рекомендації щодо організації надання/покращення/розвитку соціальних послуг, в яких є потреба, напрямів розвитку соціальної роботи,
спрямовані на подолання чинників, що зумовлюють вразливість/ складні життєві обставини, та створення безбар’єрного середовища для отримувачів соціальних послуг

7

Додатки

1. Дані щодо соціально-демографічної ситуації у територіальній громаді та кількості осіб / сімей, які належать до вразливих груп населення
або перебувають у складних життєвих обставинах (додаток 1 до Порядку).
2. Узагальнені дані про надавачів соціальних послуг (за формою, наведеною у додатку 2 до Порядку).
3. Дані щодо забезпечення соціальними послугами осіб/сімей з числа вразливих груп населення та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах (таблиця 3.1 додатка 3 до Порядку).
4. Дані щодо видів соціальних послуг, потребу в яких встановлено для осіб/сімей з числа вразливих груп населення та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах (таблиця 3.2 додатка 3 до Порядку).
5. Інформація за результатами оцінювання організаційної спроможності територіальної громади у забезпеченні соціальними послугами (додаток 4 до Порядку).
6. Звіт(и) за результатами опитувань, інтерв’ю, фокус-групи тощо

__________
* Зміст розділів може бути розширено / уточнено з урахуванням результатів визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах, бачення та пропозицій членів робочої групи з питань визначення потреб населення територіальної громади у соціальних послугах.

 


 

 

Додаток 6
до Порядку визначення потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці/
територіальної громади
у соціальних послугах
(пункт 1 розділу IV)

ІНФОРМАЦІЯ

 


 

 

Додаток 7
до Порядку визначення потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці/
територіальної громади
у соціальних послугах
(пункт 2 розділу IV)

ЗВІТ
за результатами визначення потреб населення регіону у соціальних послугах

__________________________________________________________________________
(зазначити - Автономна Республіка Крим, область, місто Київ, місто Севастополь)

Назва розділу

Зміст розділу*

1

2

3

1

Вступна частина

Профіль регіону:
- кількість жителів регіону, зокрема жінок/чоловіків, хлопців/дівчат,
в тому числі тих, які проживають у сільській/міській місцевості;
- кількість домогосподарств (сімей), в них дітей;
- кількість багатодітних сімей, в них дітей;
- кількість територіальних громад, у тому числі тих, які провели визначення потреб населення у соціальних послугах для планування на середньостроковий період

2

Надавачі соціальних послуг та видатки на надання соціальних послуг

1. Кількість надавачів соціальних послуг, у тому числі державного, комунального, недержавного сектору, які надають соціальні послуги за рахунок коштів державного, обласного бюджету, бюджетів місцевого самоврядування та/або інших джерел, не заборонених законодавством,
їхні кадрові та матеріально-технічні ресурси, в тому числі наявність віддалених робочих місць для фахівців із соціальної роботи (узагальнені дані відповідно до інформації, наданої місцевими органами соціального захисту населення за формою, наведеною в додатку 2 до Порядку, та на регіональному рівні).
2. Загальний обсяг видатків місцевих бюджетів на соціальні послуги (узагальнені дані відповідно до інформації, наданої місцевими органами соціального захисту населення за формою, наведеною в додатках 4 та 6 до Порядку)

3

Характеристики вразливих груп населення та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах

Чисельність вразливих груп населення та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах, регіону в розрізі чинників вразливості, складних життєвих обставин (відповідно до інформації, наданої місцевими органами соціального захисту населення за формами, наведеними в додатках 1 та 3 до Порядку)

4

Потреби населення регіону в соціальних послугах

1. Потреби вразливих груп населення та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах, у соціальних послугах (відповідно до інформації, наданої місцевими органами соціального захисту населення за формою, наведеною в додатку 3 до Порядку).
2. Потреби населення регіону у комплексних спеціалізованих соціальних послугах (відповідно до інформації, наданої місцевими органами соціального захисту населення за формою, наведеною в таблиці 3.2 додатка 3) та перелік соціальних послуг, потребу в яких громади забезпечити на даному етапі не спроможні (відповідно до інформації, наданої місцевими органами соціального захисту населення відповідно до додатку 5 до Порядку)

5

Висновки та рекомендації за результатами визначення потреб населення у соціальних послугах

1. Висновки щодо повноти задоволення потреб населення
у соціальних послугах з урахуванням кількості осіб / сімей, що належать до потенційних отримувачів соціальних послуг, вразливих груп населення та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах.
2. Соціальні послуги, в яких є потреба.
3. Рекомендації щодо розвитку соціальних послуг та забезпечення їх надання

6

Додатки

1. Зведена інформація щодо надавачів соціальних послуг (таблиця 2.2 додатка 2 до Порядку).
2. Інформація щодо організаційної спроможності Автономної Республіки Крим, області / міста Київ / міста Севастополь у забезпеченні населення соціальними послугами (таблиця 6.2 додатка 6 до Порядку).
3. Дані щодо забезпечення соціальними послугами осіб/сімей у розрізі вразливих груп населення та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах (зведені дані в розрізі територіальних громад відповідно до інформації, наданої місцевими органами соціального захисту населення за формою, наведеною в таблиці 3.1 додатка 3 до Порядку).
4. Дані щодо соціальних послуг, потребу в яких встановлено для осіб/сімей, з числа вразливих груп населення та тих, які перебувають у складних життєвих обставинах (зведені дані в розрізі територіальних громад - відповідно до інформації, наданої місцевими органами соціального захисту населення за формою, наведеною в таблиці 3.2 додатка 3 до Порядку)

__________
* Зміст розділів може бути розширено/уточнено з урахуванням особливостей та потреб населення у соціальних послугах.

 


 

 

Додаток 8
до Порядку визначення потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці/
територіальної громади
у соціальних послугах
(пункт 3 розділу V)

ДАНІ
щодо забезпечення осіб/сімей, які належать до вразливих груп населення або перебувають у складних життєвих обставинах, соціальними послугами

Назва соціальної послуги відповідно до переліку соціальних послуг

Кількість осіб, які звертались щодо отримання соціальних послуг, та осіб/сімей, щодо яких надійшли звернення/ повідомлення про потребу в соціальних послугах у звітному періоді*

Кількість осіб/сімей,
щодо яких за результатами оцінки потреб особи/сімї зроблено висновок про потребу в наданні соціальних послуг*

Кількість осіб/сімей, які отримували соціальні послуги*

Кількість осіб, які звертались щодо отримання соціальних послуг екстрено (кризово), та осіб/сімей, щодо яких надійшли звернення / повідомлення про потребу в соціальних послугах**

Кількість осіб/сімей, які отримували
соціальні послуги екстрено(кризово)**

всього
осіб/сімей

з них
кількість внутрішньо переміщених осіб/сімей

в них дітей

всього
осіб/сімей

з них
кількість внутрішньо переміщених осіб/сімей

в них дітей

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Базові соціальні послуги

Догляд вдома

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денний догляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Денний догляд дітей з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримане проживання осіб похилого віку та осіб з інвалідністю

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підтримане проживання бездомних осіб

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Транзитне підтримане проживання/ учбова соціальна квартира (будинок)

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Соціальна адаптація

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Соціальна інтеграція та реінтеграція

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Надання притулку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Екстрене (кризове) втручання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Консультування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний супровід сімей, у яких виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціальний супровід при працевлаштуванні та на робочому місці

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Представництво інтересів

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посередництво

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Соціальна профілактика

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Натуральна допомога

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, з інтелектуальним, сенсорними, фізичними, моторними, психічними та поведінковими порушеннями

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Переклад жестовою мовою

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Догляд та виховання дітей в умовах, наближених до сімейних

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Супровід під час інклюзивного навчання

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Інформування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медіація

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Інші соціальні послуги

Консультативний кризовий телефон

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нічний притулок

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Короткотермінове проживання

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-трудова адаптація

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Догляд стаціонарний

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Паліативний догляд

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Персональний асистент

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Соціальна реабілітація осіб з інтелектуальними та психічними порушеннями

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Соціально-психологічна реабілітація

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Соціально-психологічна реабілітація осіб із залежністю від наркотичних засобів чи психотропних речовин

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Соціально-психологічна реабілітація осіб із ігровою залежністю

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Тимчасовий відпочинок для батьків або осіб, які їх замінюють, що здійснюють догляд за дітьми з інвалідністю

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Тимчасовий відпочинок для осіб, що здійснюють догляд за особами з інвалідністю, особами, які мають невиліковні хвороби, хвороби, що потребують тривалого лікування

 

 

 

×

×

×

×

×

×

Транспортні послуги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__________
* Заповнюється одноразово за період з початку поточного календарного року до введення надзвичайного або воєнного стану. Якщо надзвичайний або воєнний стан триває довше ніж 12 місяців або якщо новий календарний рік розпочався під час дії надзвичайного або воєнного стану, інформація оновлюється станом на 1 січня року, наступного за роком, у якому було введено надзвичайний або воєнний стан.
** Заповнюється щомісячно станом на 1 число місяця, у якому заповнюється таблиця. Інформація наводиться за період з початку введення надзвичайного або воєнного стану або з початку року, якщо новий календарний рік розпочався під час дії надзвичайного або воєнного стану.
*** Графи, позначені позначкою «х», не заповнюються.

 


 

 

Додаток 9
до Порядку визначення потреб населення
адміністративно-територіальної одиниці/
територіальної громади
у соціальних послугах
(пункт 3 розділу V)

ДАНІ
щодо надавачів соціальних послуг, які працюють на території Автономної Республіки Крим, області/району / територіальної громади в умовах надзвичайного та воєнного стану

 
Фото без опису Про затвердження Порядку визначення потреб населення адміністративно-територіальної одиниці/ територіальної громади у соціальних послугах
Наказ; Мінсоцполітики України від 19.04.2023 № 130-Н
Прийняття від 19.04.2023
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/z1169-23
Законодавство України
станом на 14.11.2023
чинний

Фото без опису
 

Документи та файли

  • Сигнальний документ — f528410n201.docx від 18.08.23 16:10, 27 кб
  • Сигнальний документ — f528410n200.docx від 18.08.23 16:10, 43 кб

Публікації документа

  • Офіційний вісник України від 10.08.2023 — 2023 р., № 68, стор. 84, стаття 3953, код акта 119402/2023

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь