Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023—2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива

Дата: 23.11.2023 12:00
Кількість переглядів: 73

Фото без опису

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 7 листопада 2023 р. № 1173
Київ

Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива

З метою запровадження в умовах воєнного стану додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики стосовно реалізації протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива (далі - експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок реалізації протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива, що додається.

3. Установити, що:

1) координатором експериментального проекту є Міністерство соціальної політики;

2) учасниками експериментального проекту є:

як суб’єкти звернення за адміністративною послугою та одержувачі додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальному сезоні 2023-2024 років - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України; особи, які мають право на пільги згідно із Законами України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (крім військовослужбовців), “Про Службу безпеки України”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про музеї та музейну справу”, “Про захист рослин”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про охорону дитинства”, “Про соціальний захист дітей війни”, “Про культуру”, “Про освіту”, “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”, Кодексом цивільного захисту України (крім осіб рядового і начальницького складу), Основами законодавства України про охорону здоров’я (далі - пільговики), та члени їх сімей, на яких поширюється пільга (дружина (чоловік), їх неповнолітні діти (до 18 років); неодружені повнолітні діти, визнані особами з інвалідністю з дитинства I та II групи або особами з інвалідністю I групи; особа, яка проживає разом з особою з інвалідністю внаслідок війни I групи та доглядає за нею, за умови, що особа з інвалідністю внаслідок війни не перебуває у шлюбі; непрацездатні батьки; особа, яка перебуває під опікою або піклуванням громадянина, який має право на пільги, та проживає разом з ним), які проживають у житлових приміщеннях (будинках), не отримують комунальну послугу з постачання теплової енергії для централізованого опалення (теплопостачання) та не використовують природний газ або електричну енергію для індивідуального опалення і які протягом 2023-2024 років звернулися до органів Пенсійного фонду України за наданням додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України, пільговики та члени їх сімей, на яких поширюються пільги, і які набули право на отримання виплати житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного побутового палива або отримали відповідну виплату у 2023 році (далі - одержувачі пільг/житлових субсидій);

як відповідальні за організацію та забезпечення реалізації експериментального проекту - Міністерство соціальної політики та Пенсійний фонд України;

3) джерелами фінансування експериментального проекту є кошти державного бюджету, а також кошти інших джерел, не заборонених законодавством, зокрема такі, які використовуються за згодою урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ.

4. Установити, що:

1) виплата додаткової підтримки одержувачам пільг/житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива здійснюється в рамках експериментального проекту з урахуванням порядку встановлення права на отримання пільги або житлової субсидії на придбання твердого пічного побутового палива громадянам, які звернулися за відповідним видом державної підтримки, визначеним Положенням про порядок призначення житлових субсидій, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178; 2019 р., № 69, ст. 2390), Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263; 2020 р., № 3, ст. 161), а також з урахуванням розміру нарахованих відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 34, ст. 1268; 2020 р., № 23, ст. 869), від 27 липня 1998 р. № 1156 “Про новий розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива у разі надання житлової субсидії” (Офіційний вісник України, 1998 р., № 30, ст. 1129; 2000 р., № 5, ст. 178) та з урахуванням виплачених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 34, ст. 1268; 2020 р., № 23, ст. 869) пільг і житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива їх одержувачам за рахунок коштів державного бюджету в опалювальному сезоні 2023-2024 роках (далі - додаткова підтримка);

2) розмір отриманої додаткової підтримки не включається до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу;

3) у разі, коли додаткова підтримка в опалювальному сезоні 2023-2024 років була здійснена одержувачам пільг/житлових субсидій за рахунок коштів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ у розмірі, що дорівнює або перевищує розмір різниці між сумою нарахованих пільг або житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива, призначених із застосуванням мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом та граничних показників вартості твердого палива, визначених пунктом 5 цієї постанови, та сумою нарахованих і виплачених пільг/житлових субсидій на придбання твердого палива, призначених із застосуванням мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом та граничних показників вартості твердого палива, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 34, ст. 1268; 2020 р., № 23, ст. 869) у 2023-2024 роках, додаткова підтримка в опалювальному сезоні 2023-2024 років за експериментальним проектом таким одержувачам пільг/житлових субсидій не здійснюється;

4) у разі, коли додаткова підтримка в опалювальному сезоні 2023-2024 років була здійснена одержувачам пільг/житлових субсидій за рахунок коштів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ у розмірі, меншому за встановлений, недоотримана сума коштів у цьому виплатному періоді виплачується таким одержувачам за рахунок бюджетних коштів відповідно до Порядку, затвердженого цією постановою;

5) умови реалізації експериментального проекту та питання обміну інформацією для здійснення додаткової підтримки, яка здійснюється за рахунок коштів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, визначаються Меморандумом про взаєморозуміння між стороною, що фінансує (далі - партнери), та Міністерством соціальної політики і Пенсійним фондом України. Обов’язковою умовою зазначеного Меморандуму повинне бути положення про те, що персональні дані пільговиків, членів їх сімей, одержувачів житлових субсидій, отримані від Пенсійного фонду України, урядами іноземних держав, міжнародними організаціями, донорськими установами, з якими укладено зазначений Меморандум, використовуються виключно для здійснення виплати додаткової підтримки та її моніторингу;

6) порядок інформаційної взаємодії визначається технічним протоколом між Пенсійним фондом України та партнерами;

7) збір, реєстрація, накопичення, використання, зберігання та здійснення інших дій з персональними даними одержувачів пільг/житлових субсидій, яким надається додаткова підтримка, зокрема з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, здійснюється з дотриманням вимог Законів України “Про інформацію” та “Про захист персональних даних”.

5. Установити, що протягом строку дії експериментального проекту:

1) надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива за експериментальним проектом здійснюється за такими нормами:

мінімальні норми забезпечення населення твердим пічним побутовим паливом для надання пільг - обсяг твердого палива, яке може виділити 12064500 Ккал тепла (яке орієнтовно можна отримати із 6,22 тонни свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50 відсотків або 1,87 тонни кам’яного вугілля, що представлені на ринку України);

мінімальні норми забезпечення населення твердим пічним побутовим паливом для надання житлових субсидій - обсяг твердого палива, яке може виділити 14367096 Ккал тепла на домогосподарство на рік (яке орієнтовно можна отримати із 7,41 тонни свіжозрубаної деревини з рівнем вологості 50 відсотків або 2,23 тонни кам’яного вугілля, що представлені на ринку України);

2) для надання підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальному сезоні 2023-2024 років застосовується такий граничний показник вартості твердого пічного побутового палива - 0,001129935 гривні за 1 Ккал.

6. Додаткова підтримка здійснюється за кошти партнерів у разі надання одержувачем пільг/житлових субсидій від свого імені та імені членів сім’ї такого пільговика, на яких поширюються пільги, осіб із складу домогосподарства одержувача житлових субсидій та членів сім’ї осіб із складу домогосподарства одержувачів житлових субсидій, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, у спосіб, визначений Порядком, затвердженим цією постановою, Міністерству соціальної політики або Пенсійному фонду України згоди на збір, передачу та обробку своїх персональних даних з метою здійснення виплати додаткової підтримки та проведення її моніторингу партнерами.

Розмір додаткової підтримки визначається як різниця між розміром нарахованих коштів пільг/житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива, розрахованих з урахуванням мінімальних норм забезпечення твердим пічним побутовим паливом та граничним показником його вартості, затвердженим цією постановою, та розміром нарахованих/виплачених коштів пільг/житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива, розрахованих з урахуванням мінімальних норм забезпечення твердим пічним побутовим паливом та граничного показника його вартості, затверджених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 34, ст. 1268; 2020 р., № 23, ст. 869).

У разі відсутності згоди на збір, передачу та обробку своїх персональних даних з метою здійснення виплати та її моніторингу партнерами у відповідному виплатному періоді (році) виплата додаткової підтримки на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальному сезоні 2023-2024 років таким одержувачам пільг/житлових субсидій здійснюється за рахунок коштів державного бюджету в розмірі виплати державної підтримки, визначеному абзацом другим цього пункту.

У разі надання в опалювальному сезоні 2023-2024 років партнерами будь-якої іншої виплати на придбання твердого пічного побутового палива одержувачу пільг/житлових субсидій у розмірі не менше 6660 гривень на кожного члена його сім’ї виплата додаткової підтримки за експериментальним проектом в опалювальному сезоні 2023-2024 років не здійснюється.

У разі проведення в опалювальному сезоні 2023-2024 років партнерами або за кошти державного бюджету виплати додаткової підтримки на придбання твердого пічного побутового палива одержувачам пільг/житлових субсидій у розмірі, не меншому ніж визначено абзацом другим цього пункту виплата додаткової підтримки за експериментальним проектом в опалювальному сезоні 2023-2024 років повторно не здійснюється.

7. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

8. Пенсійному фонду України забезпечити:

1) у двотижневий строк після набрання чинності цією постановою - розрахунок розміру додаткової підтримки з урахуванням вже наданих у 2023 році пільг і житлових субсидій населенню на придбання твердого пічного побутового палива, призначених із застосуванням мінімальних норм забезпечення населення твердим паливом та граничних показників вартості твердого палива, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій”;

2) протягом строку дії експериментального проекту - до 20 січня та до 20 травня 2024 р. інформувати Кабінет Міністрів України про реалізацію експериментального проекту.

9. Міністерству соціальної політики подати до 1 липня 2024 р. Кабінету Міністрів України звіт про результати його реалізації та пропозиції щодо вдосконалення законодавства у сфері надання пільг і житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2023 р. № 1173

ПОРЯДОК
реалізації протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива (далі - експериментальний проект) з урахуванням тривалості опалювального сезону з 16 жовтня по 15 квітня включно.

2. У цьому Порядку терміни вживаються у такому значенні:

одержувачі пільг/житлових субсидій - громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які на законних підставах перебувають на території України; пільговики та члени їх сімей, на яких поширюються пільги і які набули право на отримання виплати житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного побутового палива або отримали відповідну виплату;

партнери - уряди іноземних держав, а також міжнародні організації, донорські установи, з якими Мінсоцполітики та Пенсійним фондом України укладено Меморандум про взаєморозуміння;

пільговики - особи, які мають право на пільги згідно із Законами України “Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”, “Про реабілітацію жертв репресій комуністичного тоталітарного режиму 1917-1991 років”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей” (крім військовослужбовців), “Про Службу безпеки України”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”, “Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку в Україні”, “Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх соціальний захист”, “Про бібліотеки і бібліотечну справу”, “Про музеї та музейну справу”, “Про захист рослин”, “Про жертви нацистських переслідувань”, “Про охорону дитинства”, “Про соціальний захист дітей війни”, “Про культуру”, “Про освіту”, “Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою”, Кодексом цивільного захисту України (крім осіб рядового і начальницького складу), Основами законодавства України про охорону здоров’я.

3. Пенсійний фонд України до 20 листопада 2023 р. інформує засобами мобільного/електронного зв’язку, зокрема через веб-портал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток Пенсійного фонду України, одержувачів пільг/житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива про необхідність до 1 грудня 2023 р. у зручний для них спосіб після інформаційного повідомлення звернутися до органів Пенсійного фонду України для надання від свого імені та імені членів сім’ї пільговика, на яких поширюється пільга, осіб із складу домогосподарства одержувача житлових субсидій та членів сімей осіб із складу домогосподарства одержувача житлових субсидій, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, згоди на збір, передачу та обробку своїх персональних даних (далі - згода) для отримання додаткової підтримки населенням на придбання твердого пічного побутового палива в опалювальному сезоні 2023-2024 років за рахунок коштів партнерів шляхом передачі партнерам своїх персональних даних для виплати додаткової підтримки та її моніторингу.

У разі надання одержувачем пільг/житлових субсидій від свого імені та імені членів сім’ї такого пільговика, на яких поширюється пільга, осіб із складу домогосподарства одержувача житлових субсидій, членів сім’ї особи із складу домогосподарства одержувача житлових субсидій, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, Мінсоцполітики або Пенсійному фонду України згоди для виплати будь-якої іншої грошової допомоги від міжнародних організацій, зокрема в рамках реалізації проекту щодо здійснення додаткових заходів соціальної підтримки окремих категорій населення, зокрема з числа пенсіонерів та/або внутрішньо переміщених осіб, надання повторної згоди такими одержувачами є необов’язковим, а зібрані персональні дані використовуються Пенсійним фондом України, зокрема такі, які отримані захищеними каналами зв’язку від державного підприємства “Інформаційно-обчислювальний центр Міністерства соціальної політики України”, для подальшого використання з метою здійснення виплат та їх моніторингу партнерами під час реалізації експериментального проекту без додаткового інформування.

4. Пенсійний фонд України за результатами отриманої від одержувачів пільг/житлових субсидій згоди для надання додаткової підтримки до 5 грудня 2023 р. передає партнерам наявну інформацію про таких одержувачів, необхідну для проведення виплати додаткової підтримки таким одержувачам пільг/житлових субсидій для відшкодування витрат на придбання твердого пічного побутового палива, із зазначенням розміру таких виплат за кожним одержувачем, визначеного згідно з абзацом другим пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2023 р. № 1173 “Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива”.

5. Після надходження від Пенсійного фонду України інформації про одержувачів пільг/житлових субсидій, необхідної для проведення виплати, партнери у строк до 20 грудня здійснюють виплату додаткової підтримки шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “WESTERN UNION” одержувачу, який отримує виплату пільг/житлових субсидій через відділення організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання, та протягом двох робочих днів надають Пенсійному фонду України інформацію про здійснення виплати та суми такої виплати за кожним одержувачем, зазначеним в реєстрі.

6. У разі коли додаткова підтримка одержувачам пільг/житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива не була виплачена партнерами до 20 грудня 2023 р. (крім випадків, визначених абзацами четвертим і п’ятим пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2023 р. № 1173 “Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива”) або розмір її виплати є меншим за розмір, нарахований Пенсійним фондом України, інформація про який була передана партнерам згідно з пунктом 4 цього Порядку, Пенсійний фонд України протягом п’яти днів з дня надходження від партнерів інформації про здійснення виплати додаткової підтримки розраховує необхідний розмір доплати за кожним одержувачем, а також за одержувачами, зазначеними в абзаці третьому пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2023 р. № 1173 “Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива”, формує потребу видатків державного бюджету на фінансування додаткової підтримки та потребу у витратах на оплату послуг у зв’язку з їх виплатою та доставкою, включає її в заявку щодо потреби в бюджетних коштах на виплату пільг/житлових субсидій та потреби на оплату послуг, пов’язаних із виплатою та доставкою пільг через відділення організації, що здійснює виплату та доставку пенсії та грошової допомоги, та реєструє відповідні бюджетні зобов’язання в органах Казначейства.

Виплата додаткової підтримки одержувачам пільг/житлових субсидій у такому разі здійснюється в найближчому виплатному періоді шляхом перерахування Пенсійним фондом України коштів на рахунок одержувача пільги/житлової субсидії, відкритий в уповноваженому банку, чи виплачується йому готівкою через відділення організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання.

7. У разі надходження до органу Пенсійного фонду України у період між 1 грудня 2023 р. та 15 березня 2024 р. заяви про призначення та надання житлової субсидії за формою згідно з додатком 1 до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178; 2019 р., № 69, ст. 2390; 2022 р., № 80, ст. 4826), заяви про надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу за формою згідно з додатком до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263; 2020 р., № 3, ст. 161; 2022 р., № 80, ст. 4826), заяви про призначення та надання житлової субсидії за експериментальним проектом за формою згідно з додатком до Порядку реалізації експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 р. № 601 “Про реалізацію експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 60, ст. 3388), які надійшли від осіб, які потребують державної підтримки на придбання твердого палива, орган Пенсійного фонду України опрацьовує такі заяви на надання пільги або житлової субсидії на тверде паливо та на підставі прийнятих рішень щодо призначення житлової субсидії чи пільги здійснює відповідні виплати у загальному порядку відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 34, ст. 1268; 2020 р., № 3, ст. 869) і не пізніше 25 числа місяця, в якому прийнято рішення щодо призначення житлової субсидії чи пільги, передає партнерам інформацію про таких осіб, необхідну для проведення виплати додаткової підтримки таким одержувачам пільг/житлових субсидій для відшкодування витрат на придбання твердого пічного побутового палива, із зазначенням розміру таких виплат за кожним одержувачем, визначеного згідно з абзацом другим пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2023 р. № 1173 “Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива”.

8. Після надходження від Пенсійного фонду України інформації про одержувачів пільг/житлових субсидій, необхідної для проведення виплати, яка надійшла в період між 5 грудня 2023 р. та 5 березня 2024 р., партнери у строк до одного місяця, але не пізніше 5 квітня 2024 р. здійснюють виплату додаткової підтримки шляхом перерахування коштів на банківський рахунок (за стандартом IBAN) в банку, в якому відкрито рахунок одержувача, або здійснення грошових переказів через міжнародну платіжну систему “WESTERN UNION” одержувачу, який отримує виплати пільг/житлових субсидій через відділення організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання, та протягом двох робочих днів надають Пенсійному фонду України інформацію про здійснення виплати та суми такої виплати за кожним одержувачем.

9. У разі коли додаткова підтримка одержувачам пільг/житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива не була виплачена партнерами до 5 квітня 2024 р. (крім випадків, визначених абзацами четвертим і п’ятим пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2023 р. № 1173 “Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива”) або розмір її виплати є меншим за розмір, нарахований Пенсійним фондом України, інформацію про який було передано партнерам згідно з пунктом 7 цього Порядку, Пенсійний фонд України протягом п’яти днів з дня надходження від партнерів інформації про здійснення виплати додаткової підтримки розраховує необхідний розмір доплати за кожним одержувачем, а також за одержувачами, зазначеними в абзаці третьому пункту 6 постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2023 р. № 1173 “Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива”, і здійснює відповідну виплату додаткової підтримки за рахунок коштів державного бюджету відповідно до пункту 6 цього Порядку.

10. Додаткова підтримка одержувачам пільг/житлових субсидій на придбання твердого пічного побутового палива згідно з цим Порядком одержувачам пільг/житлових субсидій може бути здійснена не більше одного разу протягом строку дії експериментального проекту.

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 листопада 2023 р. № 1173

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178; 2019 р., № 69, ст. 2390; 2022 р., № 80, ст. 4826):

1) пункт 60 доповнити абзацом такого змісту:

“Інформація про персональні дані одержувачів житлових субсидій може передаватися для здійснення додаткової підтримки міжнародним організаціям, донорським установам за згодою заявника або його законного представника, зазначеною в заяві.”;

2) додаток 1 до Положення доповнити абзацом такого змісту:

Фото без опису У разі виникнення обставин, за яких мені може бути надана додаткова підтримка на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого пічного побутового палива за рахунок коштів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, я надаю свою згоду на передачу (за потреби) моїх персональних даних та даних осіб із складу домогосподарства та членів сімей осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, уряду іноземних держав, міжнародним організаціям, донорським установам для надання допомоги та моніторингу.”.

2. Абзац перший пункту 1 постанови Кабінету Міністрів України від 23 квітня 2012 р. № 356 “Про встановлення мінімальних норм забезпечення населення твердим та рідким пічним побутовим паливом і скрапленим газом та граничних показників їх вартості для надання пільг і житлових субсидій” (Офіційний вісник України, 2012 р., № 34, ст. 1268; 2020 р., № 23, ст. 869) після слів “коштів державного бюджету” доповнити словами і цифрами “, а також коштів інших джерел, не заборонених законодавством, зокрема за згодою урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, протягом строку дії експериментального проекту, який реалізується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2023 р. № 1173 “Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива”.

3. У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263, № 69, ст. 2390; 2020 р., № 3, ст. 161; 2022 р., № 80, ст. 4826):

1) пункт 14 доповнити абзацом такого змісту:

“Інформація про персональні дані пільговиків та членів їх сімей для здійснення додаткової підтримки може передаватися міжнародним організаціям, донорським установам за згодою заявника або його законного представника, зазначеною в заяві.”;

2) додаток до Порядку доповнити абзацом такого змісту:

Фото без опису У разі виникнення обставин, за яких мені може бути надана додаткова підтримка на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого пічного побутового палива за рахунок коштів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, я надаю свою згоду на передачу (за потреби) моїх персональних даних та членів моєї сім’ї, на яких поширюється пільга, уряду іноземних держав, міжнародним організаціям, донорським установам для надання допомоги та моніторингу.”.

4. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки малозабезпечених сімей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 “Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319):

1) абзац другий пункту 3 після слів “скрапленого газу” доповнити словами “, а також додаткової підтримки на придбання твердого пічного побутового палива”;

2) пункт 4 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

“6) виплату громадянам коштів додаткової підтримки на придбання твердого пічного побутового палива у порядку, встановленому постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2023 р. № 1173 “Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива”.”.

5. Додаток до Порядку реалізації експериментального проекту щодо удосконалення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 червня 2023 р. № 601 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 60, ст. 3388), доповнити абзацом такого змісту:

Фото без опису У разі виникнення обставин, за яких мені може бути надана додаткова підтримка на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого пічного побутового палива за рахунок коштів урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ, я надаю свою згоду на передачу (за потреби) моїх персональних даних та даних осіб із складу домогосподарства та членів сімей осіб із складу домогосподарства, доходи яких враховуються під час призначення житлової субсидії, уряду іноземних держав, міжнародним організаціям, донорським установам для надання допомоги та моніторингу.”.

 
Фото без опису Про реалізацію протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 07.11.2023 № 1173
Прийняття від 07.11.2023
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/1173-2023-%D0%BF
Законодавство України
станом на 23.11.2023
чинний

Фото без опису
 

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 11.11.2023 — № 227

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь