Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на розвиток системи соціальних послуг

Дата: 11.03.2024 09:30
Кількість переглядів: 108

Фото без опису

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 22 грудня 2023 р. № 1352
Київ

Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на розвиток системи соціальних послуг

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 49 від 19.01.2024}

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів державного бюджету на розвиток системи соціальних послуг, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2024 р., але не раніше дня її опублікування, крім абзаців третього і четвертого підпункту 2 пункту 2 змін, затверджених цією постановою, які набирають чинності з 22 січня 2024 року.

{Пункт 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 49 від 19.01.2024}

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2023 р. № 1352

ПОРЯДОК
використання коштів державного бюджету на розвиток системи соціальних послуг

1. Цим Порядком визначено механізм використання коштів, передбачених у загальному фонді державного бюджету за бюджетною програмою “Розвиток системи соціальних послуг” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики.

3. Розпорядниками бюджетних коштів нижчого рівня є:

1) щодо напрямів, зазначених у підпунктах 1 і 2 пункту 4 цього Порядку, - Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - Фонд);

2) щодо напряму, зазначеного у підпункті 3 пункту 4 цього Порядку, - Нацсоцслужба.

4. Бюджетні кошти використовуються на оплату:

1) вартості комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1049 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 94, ст. 5558);

2) соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, наданої надавачем соціальної послуги, відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1050 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 94, ст. 5559);

3) окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 березня 2023 р. № 248 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 35, ст. 1854);

4) соціальних послуг стаціонарного догляду, підтриманого проживання для внутрішньо переміщених осіб за принципом “гроші ходять за людиною” відповідно до порядку реалізації експериментального проекту, затвердженого в установленому порядку.

5. Розподіл бюджетних коштів за напрямами, зазначеними у підпунктах 1-3 пункту 4 цього Порядку, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів виходячи з прогнозної кількості надавачів соціальних послуг, планової вартості надання соціальних послуг, затверджених тарифів на окремі соціальні послуги, норми тривалості робочого часу, прогнозної кількості отримувачів таких соціальних послуг та з урахуванням інших критеріїв, визначених експериментальними проектами, затвердженими постановами Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1049 “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 94, ст. 5558), від 3 жовтня 2023 р. № 1050 “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 94, ст. 5559), від 21 березня 2023 р. № 248 “Деякі питання реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 35, ст. 1854).

Розподіл бюджетних коштів за напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку, здійснюється головним розпорядником бюджетних коштів відповідно до порядку реалізації експериментального проекту, затвердженого в установленому порядку.

6. Мінсоцполітики в межах помісячних бюджетних асигнувань спрямовує бюджетні кошти розпорядникам нижчого рівня для подальшого їх перерахування на рахунки надавачів соціальних послуг за фактично надані соціальні послуги:

1) за напрямом, визначеним підпунктом 1 пункту 4 цього Порядку, - Фонду на підставі зведеного звіту про комплексну соціальну послугу з формування життєстійкості, надану у звітному періоді;

2) за напрямом, визначеним підпунктом 2 пункту 4 цього Порядку, - Фонду на підставі зведеного звіту про надану соціальну послугу у звітному періоді;

3) за напрямом, визначеним підпунктом 3 пункту 4 цього Порядку, - Нацсоцслужбі на підставі поданих узагальнених звітів про надання окремих соціальних послуг відповідно до укладених між учасниками експериментального проекту та Нацсоцслужбою договорів.

Попередня оплата товарів, робіт і послуг здійснюється відповідно до положень, визначених у порядку реалізації експериментального проекту, зазначеному у підпункті 3 пункту 4 цього Порядку;

4) за напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку, відповідно до порядку реалізації експериментального проекту, затвердженого в установленому порядку.

7. Бюджетні кошти використовуються Мінсоцполітики в межах відповідних бюджетних призначень, установлених Законом про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням необхідності виконання взятих на облік в органах Казначейства бюджетних зобов’язань минулих років.

8. Закупівля товарів і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

9. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

здійснення видатків, які не пов’язані з напрямами, зазначеними у пункті 4 цього Порядку;

здійснення видатків, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм;

утримання бюджетних установ;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

10. Казначейство щомісяця до 10 числа інформує Мінсоцполітики про обсяги касових видатків у розрізі областей та м. Києва, кодів економічної класифікації видатків державного бюджету.

11. Зведений звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінсоцполітики, подається щокварталу до 30 числа місяця, що настає за звітним періодом, Мінсоцполітики Фондом за напрямами, зазначеними у підпунктах 1 і 2 пункту 4 цього Порядку, та Нацсоцслужбою - за напрямом, зазначеним у підпункті 3 пункту 4 цього Порядку.

За напрямом, визначеним підпунктом 4 пункту 4 цього Порядку, зведений звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінсоцполітики, подається відповідно до порядку реалізації експериментального проекту, затвердженого в установленому порядку.

12. Мінсоцполітики узагальнює подані зведені звіти про використання бюджетних коштів та протягом п’яти робочих днів подає їх Мінфіну.

13. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні і необоротні активи, відкриття та закриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

14. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 22 грудня 2023 р. № 1352

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1475 “Деякі питання соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 317, № 35, ст. 1854, № 94, ст. 5558, ст. 5559):

1) підпункти 3, 3-1, 5 та 6 пункту 3 виключити;

2) підпункти 12, 12-1, 12-1 та 15 пункту 4 виключити;

3) підпункти 6, 6-1, 6-1 та 8 пункту 5 виключити;

4) у пункті 11 цифри “13-15” замінити цифрами “13, 14”.

2. У постанові Кабінету Міністрів України від 21 березня 2023 р. № 248 “Деякі питання реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 35, ст. 1854, № 63, ст. 3594):

1) пункт 3 постанови доповнити підпунктом 3 такого змісту:

“3) з 1 січня 2024 р. Міністерство соціальної політики спрямовує бюджетні кошти на підставі поданих Національною соціальною сервісною службою звітів про надання у звітному періоді соціальних послуг учасниками експериментального проекту в межах бюджетних асигнувань на відповідний період, передбачених за бюджетною програмою 2501370 “Розвиток системи соціальних послуг”, для оплати соціальних послуг.”;

2) у Порядку реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова і цифри “за бюджетною програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” замінити словами і цифрами “за бюджетною програмою 2501370 “Розвиток системи соціальних послуг”;

пункт 2 викласти в такій редакції:

“2. Учасниками експериментального проекту є Державне некомерційне підприємство “Трускавецький санаторій “Батьківщина” та Державне некомерційне підприємство “Миргородський санаторій “Слава”, які належать до сфери управління Мінсоцполітики.”.

3. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1049 “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 94, ст. 5558):

1) у пункті 1 постанови слова і цифри “за бюджетною програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” замінити словами і цифрами “за бюджетною програмою 2501370 “Розвиток системи соціальних послуг”;

2) у пункті 5 Порядку реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, затвердженому зазначеною постановою, слова і цифри “за програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” замінити словами і цифрами “за бюджетною програмою 2501370 “Розвиток системи соціальних послуг”;

3) у Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, затвердженому зазначеною постановою:

у пункті 1 слова і цифри “за програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” замінити словами і цифрами “за бюджетною програмою 2501370 “Розвиток системи соціальних послуг”;

у пункті 2 слова і цифри “бюджетної програми 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” замінити словами і цифрами “бюджетної програми 2501370 “Розвиток системи соціальних послуг”.

4. У постанові Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1050 “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 94, ст. 5559):

1) у пункті 1 постанови слова і цифри “за бюджетною програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” замінити словами і цифрами “за бюджетною програмою 2501370 “Розвиток системи соціальних послуг”;

2) у пункті 4 Порядку реалізації експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, затвердженому зазначеною постановою, слова “за бюджетною програмою “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” замінити словами “за бюджетною програмою “Розвиток системи соціальних послуг”;

3) у пункті 1 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, затвердженому зазначеною постановою, слова “за бюджетною програмою “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” замінити словами “за бюджетною програмою “Розвиток системи соціальних послуг”.

 
Фото без опису Про затвердження Порядку використання коштів державного бюджету на розвиток системи соціальних послуг
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 22.12.2023 № 1352
Редакція від 20.01.2024, підстава — 49-2024-п
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/1352-2023-%D0%BF
Законодавство України
станом на 11.03.2024
чинний

Фото без опису
 

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 23.12.2023 — № 257
  • Офіційний вісник України від 25.01.2024 — 2024 р., № 9, стор. 512, стаття 491, код акта 122397/2023

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь