Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Доброславської селищної ради «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області на 2025 рік»

Дата: 02.04.2024 13:58
Кількість переглядів: 28

АНАЛІЗ  РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

проєкту рішення Доброславської селищної ради

«Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області на 2025 рік»

 

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення селищної  ради розроблений відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІY«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).

 

Регуляторний орган: Доброславська селищна рада.

Розробник: Фінансовий відділ Доброславьскої селищної ради.

Контакти: тел. 0965305721

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Враховуючи те, що у 2020 році в результаті реформи децентралізації до Доброславської селищної територільної громади приєдналися населені пункти, потребує прийняття органом місцевого самоврядування нового рішення.

Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12  Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовим актом. Згідно п.12.3.3. ст. 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилається у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів (Доброславське відділення ГУ ДПС у Одеській області), але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Якщо орган місцевого самоврядування оприлюднив рішення про встановлення місцевих податків та зборів після 25 липня поточного року, норми такого рішення будуть діяти не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим (тобто через один календарний рік).

Згідно п.12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України, рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області на 2025 рік» повинно бути офіційно оприлюднене до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін. Відповідно до п.п.72.1.2.4 п.п.72.1.2 п.72.1 ст.72, постановою КМУ від 24.05. 2017 р. № 483 «Про затвердження форм типових рішень про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку та податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» визначено типові форми рішень про встановлення ставок та пільг.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до селищного бюджету та є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб населених пунктів територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ, благоустрій населених пунктів територіальної громади, виконання плану соціально-економічного розвитку  територіальної  громади.

Проблема має вплив на суб’єктів господарювання, громаду, місцеву владу. Реформування країни не можливе без ефективного розвитку територіальних громад, які потребують відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для територіальної  громади.

Проєктом передбачається створення умов для надходження до бюджету громади коштів від сплати місцевих податків і зборів (плати за землю), забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Доброславьскої селищної територіальної  громади.

 

Встановлення обґрунтованих ставок плати за землю дозволить суттєво зміцнити ресурсну базу селищного бюджету.

Питання залучення земельного податку та орендної плати за землю 26 670,0 тис. грн. пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення селищної ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

 

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання плану соціально-економічного розвитку громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Доброславською селищною  радою рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області на 2025 рік».

 

Станом на 01.01.2024 року на території Доброславської селищної ТГ плату за землю сплатили 1261 платник на загальну суму 25 228,038 тис.грн., з них:

  • земельного податку - 1099 платників податку на суму 13 073,734 тис. грн., в т.ч. фізичні особи на суму 675,330 тис. грн., юридичні особи на суму 12 398,404 тис. грн.;
  • орендної плати згідно договорів оренди - 162 платники на суму 12 154,304 тис.грн., в т.ч. фізичними особами на суму 3 298,449 тис.грн. та юридичними особами на суму 8 855,855 тис.грн.

Після проведення нарад та робочих зустрічей  пропонується підвищення ставок земельного податку на деякі категорії  земельних ділянок, які перебувають у постійному користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності).

 

У разі не прийняття рішення ««Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області на 2025 рік», податки будуть справлятися по ставкам, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування даних податків, що спричинить втрати дохідної частини бюджету, як наслідок, будуть не профінансовані програми розвитку громади, а саме:

 

- утримання закладів дошкільної освіти,загальноосвітніх шкіл (500,0 тис. грн.)

- утримання та ремонт доріг ( 170,0тис. грн.)

 

 

Аналіз втрат до місцевого бюджету

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про місцеві податки і збори

У разі не прийняття рішення про місцеві податки і збори 

Відхилення, тис. грн..

(втрати до бюджету)

Ставка,%

Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн.

Ставка,%

Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн..

1

Плата за землю (ставка земельного податку)

окремі категорії від 3%до 12%

14 020,0

окремі категорії від 3%до 12%

13 350,0

 

670,0

 

Питання наповнення бюджету територіальної громади, у тому числі через встановлення ставок місцевих податків і зборів, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевої влади й громади. Як наслідок, члени територіальної громади, у тому числі платники податку, отримують упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм, органи місцевого самоврядування виконують вимоги Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та отримання доходів бюджету з метою реалізації власних повноважень.

Згідно з бюджетним законодавством місцеві податки і збори є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету територіальної громади, за рахунок  якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню громади в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту.

Прийняття рішення  впорядкує деякі питання  ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість нашої  громади.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Доброславської селищної ради.

 

 Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючого регуляторного акту:

  Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючого регуляторного акту з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

          Запропонований проєкт рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області на 2025 рік» враховує всі населені пункти громади і був оговорений та схвалений постійною комісією Доброславської селищної ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – Котвіцький В.М.).

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень земельного податку при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок земельного податку з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

 - встановити пільги щодо сплати земельного податку;

 - забезпечити своєчасне надходження до селищного бюджету земельного податку;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

     У ході пошуку альтернативних способів досягнення цілей для проведення оцінки розглядається перша альтернатива як неприйняття даного регуляторного акта (далі –Альтернатива 1), другою альтернативною є прийняття регуляторного акта (далі –Альтернатива 2) та третьою – прийняття даного регуляторного акта за максимальними ставками (далі – Альтернатива 3).

 

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

плати за землю, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування плати за землю.

 

Альтернатива неприйнятна. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні  по платі за землю 670,0 тис.грн., що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це пов’язано із зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери, підвищенням тарифів на енергоносії, ростом індексу споживчих цін. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих програм громади, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення.

Встановлення диференційованого розміру ставок плати за землю відповідно до класифікації видів цільового призначення земель.

 

Дана альтернатива є найбільш прийнятою, так як враховує вимоги Бюджетного та Податкового кодексів України, що є особливо актуальним та важливим питанням. Прийняття даного рішення дозволить забезпечити стабільні надходження до бюджету громади, встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати земельного податку. До бюджету територіальної громади надійде 14020,0 тис. грн., що дозволить профінансувати в певній мірі ремонт доріг благоустрій та інші  соціальні програми., благоустрій та інші соціальні програми. Крім того, при визначенні розміру ставок земельного податку, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок.

Встановлення максимальної ставки плати за землю 3 – 12% від нормативної грошової оцінки земель (для сільськогосподарських угідь та земель загального користування 1%)

Альтернатива неприйнятна, так як за рахунок прийняття максимальних ставок  можливе  значне  перевиконання дохідної частини місцевого бюджету. Прийняття такого рішення призведе до значного збільшення навантаження  на суб’єктів господарювання, що в сою чергу призведе  до нарахування пені, штрафних санкцій за несвоєчасну сплату,  збільшить недоїмку із сплати податків і зборів.  Можливе скорочення  кількості зареєстрованих СПД. Можливе виникнення соціальної напруги,  непорозуміння між місцевою владою та

мешканцями громади, що є неприйнятним.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет (14020,0 тис. грн.).

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Забезпечить максимальне надходження до бюджету ТГ, що дасть змогу реалізувати більше проєктів, в тому числі соціальних.

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Відсутні.

Витрати у частині сплати за землю у сумі 13 350,0 тис. грн.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

Будуть виконані заходи передбачені Програмами економічного і соціального розвитку населених пунктів Доброславської селищної територіальної громади

 

Затрати часу, необхідні для вивчення положення про ставки земельного податку та обговорення проєкту рішення. Сплата податків за запропонованими ставками.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Буде надано більше послуг, збудовано та відремонтовано доріг, будуть надані більш якісні послуги щодо благоустрою громади.

Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасної сплати місцевих податків та зборів, а це в свою чергу до нарахування пені та застосування штрафних санкцій, зменшення чисельності суб’єктів господарювання

 

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

 

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

131

95

226

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

58%

42%

100 %

 

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Суб'єкти господарювання у 2025 році будуть сплачувати плату за землю 670,0 тис. грн. менше.

Відсутні. 

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

 

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки згідно рішення селищної ради за запропонованими ставками, які становитимуть 14020,0 тис. грн.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про встановлення ставок місцевих податків і збори.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Відсутні.

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати максимальні ставки, що призведе до соціальної напруги та, можливо, до зменшення їх кількості.

 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

 

4- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

 

3- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

 

2- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1-цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

1

Не вирішує проблеми. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні 670,0 тис. грн. по платі за землю, що призведе до втрати громадянами соціальних виплат та пільг.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

3

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, зокрема буде досягнуто баланс інтересів громади та платників податків.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

2

Надмірне податкове навантаження на субєктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме може призвести до занепаду малого бізнесу.

 

Рейтинг результативності досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

 

 

Вирішує проблему.

Сплата податків за обґрунтованими ставками.

Надходження наповнення в повному обсязі місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток громади. Встановлення пільг  для  окремих категорій населення.

Громадяни та суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки за ставками згідно рішення селищної

ради.

Сумарні витрати становитимуть 14020,0 тис. грн.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта

забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Наповнення місцевого бюджету, збереження стабільного фінансового стану субєктів господарювання та забезпечення збереження робочих місць.

Альтернатива 3 Встановлення максимальних ставок

Додаткові надходження до бюджету

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій. Надмірне податкове навантаження

спричинить занепад малого бізнесу.

Не вирішує проблем по сплаті податків.

Підвищення соціальної напруги

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Відсутні

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

Останнє місце у рейтингу, так як не вирішує проблем по сплаті податків. Зменшення надходжень до бюджету.

Підвищення соціальної напруги.

 

Переваги обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Встановлення ставок земельного податку згідно проєкту рішення

 

Альтернатива є  доцільною. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Податкове навантаження  для платників  земельного податку не буде надмірним. Прийняття даного рішення дасть можливість досягнути балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  земельного податку.

 

Зміни до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Дана альтернатива є неприйнятною. Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на субєктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме може призвести до занепаду малого бізнесу.

Нові зміни у законодавстві.

Альтернатива 1

Встановлення мінімальних ставок

Дана альтернатива є не прийнятною. Недостатнє наповнення бюджету ТГ.

Нові зміни у законодавстві.

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно обгрунтованих розмірів ставок земельного податку, що є посильним для платників, що забезпечить фінансову спроможність Доброславської селищної територіальної громади.

 

5. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

 Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення ставок земельного податку. По кожному виду земельного податку визначаються платники податку, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставка податку, строк сплати податку, порядок сплати, податкові пільги та порядок їх застосування.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обгрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому законом порядку.

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

1. Розробка та оприлюднення проєкту рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області на 2025 рік» та АРВ до нього з метою отримання зауважень та пропозицій.

2. Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

3. Підготовка експертного висновку відповідальної комісії, щодо відповідності проєкту рішення вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. Отримання висновку від Державної регуляторної служби України та встановлення ставок земельного податку.

5. Оприлюднення рішення.

6. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, визначених Податковим Кодексом та цим регуляторним актом.

Встановлення запропонованих ставок земельного податку є основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І  цього АРВ.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Запропонований термін дії регуляторного акта з 01.01.2025 року. В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння земельного податку, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування земельного податку селищна рада не прийняла рішення про встановлення ставок земельного податку, такий податок справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування такого податку. Враховуючи  норми Бюджетного та Податкового кодексів України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення ставок земельного податку, а також податкових пільг з його сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

 Для відстеження результативності дії регуляторного акта основними є такі показники:

- сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (плата за землю) 14020,00 тис. грн.;

- кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (плата за землю), на яких поширюватиметься дія акта, осіб;

- розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні показники результативності.

 

 

 

 

п/н

 

 

 

Назва показника

У разі прийняття рішення «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області на 2025 рік»

 

тис. грн.

2025 рік

2026 рік

 

 

2027 рік

 

 

 

1

Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:

14020,0

14720,0

15750,0

 

- земельний податок

14020,0

14720,0

15750,0

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

1099

3

 

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами,

пов’язаними з виконанням вимог акта, год на 1 суб’єкта

2 години

 

4

 

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту

                                     2год. * 36,11 грн. = 72,22 грн.

5

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

 

високий

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ: - на офіційному сайті Доброславської ТГ;

- на сайті ДПС.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою  проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження  результативності регуляторного акта буде проводитись  статистичним методом.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні:

- аналітичні показники Доброславського відділення ГУ ДПС в Одеській області;

- інформація фінансового відділу Доброславської селищної ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися в період до одного року, після набрання чинності регуляторним актом.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до селищного бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

Селищний  голова                                                                 Людмила ПРОКОПЕЧКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь