Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Доброславської селищної ради «Про встановлення на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області транспортного податку»

Дата: 06.06.2024 15:05
Кількість переглядів: 16

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення селищної  ради розроблений відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІY«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).

 

Регуляторний орган: Доброславська селищна рада.

Розробник: Фінансовий відділ Доброславьскої селищної ради.

Контакти: тел. 0965305721

 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Враховуючи те, що у 2020 році в результаті реформи децентралізації до Доброславської селищної територіальної громади приєдналися населені пункти, потребує прийняття органом місцевого самоврядування нового рішення.

Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12  Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовим актом. Згідно п.12.3.3. ст. 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилається у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів (Доброславське відділення ГУ ДПС у Одеській області), але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Якщо орган місцевого самоврядування оприлюднив рішення про встановлення місцевих податків та зборів після 25 липня поточного року, норми такого рішення будуть діяти не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим (тобто через один календарний рік).

Згідно п.12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України, рішення «Про встановлення на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області транспортного податку на 2025 рік» повинно бути офіційно оприлюднене до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін. В іншому разі норми відповідних рішень застосовуються не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим періодом.

Враховуючи вимоги підпункту 12.3.4 пункту 12.3. статті 12 Податкового кодексу України, для прозорого та ефективного встановлення транспортного податку, здійснення необхідного контролю за своєчасністю та повнотою проведення платежів, виникла необхідність у прийнятті рішення про встановлення транспортного податку на території Доброславської селищної територіальної громади.

Даним проектом регуляторного акта визначається коло платників податку, об’єкт та база оподаткування, ставки податку, порядок  обчислення суми податку, порядок та терміни його сплати. Проект рішення регулює організаційні та економічні відносини, пов’язані зі справлянням транспортного податку на території громади.

 

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Доброславської селищної ради.

 

 Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючого регуляторного акту:

  Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючого регуляторного акту з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

            Запропонований проєкт рішення «Про встановлення на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області транспортного податку на 2025 рік» враховує всі населені пункти громади і був оговорений та схвалений постійною комісією Доброславської селищної ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – Котвіцький В.М.).

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- виконання вимог чинного законодавства;

- здійснення планування та прогнозування надходжень транспортного податку при формуванні бюджету;

-врегулювання правовідносин між Доброславською селищною радою та суб’єктами оподаткування в процесі нарахування та сплати транспортного податку.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

     У ході пошуку альтернативних способів досягнення цілей для проведення оцінки розглядається перша альтернатива як неприйняття даного регуляторного акта (далі –Альтернатива 1), другою альтернативною є прийняття регуляторного акта (далі –Альтернатива 2).

 

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Не прийняття запропонованого регуляторного акту (далі – Альтернатива 1)

Порушення Податкового кодексу України

Прийняття запропонованого регуляторного акту

(далі – Альтернатива 2)

Дана альтернатива є найбільш прийнятою, так як враховує вимоги Бюджетного та Податкового кодексів України, що є особливо актуальним та важливим питанням. Забезпечення надходжень до місцевого бюджету.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття запропонованого регуляторного акту (далі – Альтернатива 1)

Відсутні.

Відсутні.

Прийняття запропонованого регуляторного акту

(далі – Альтернатива 2)

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет (50,0 тис. грн.).

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Не прийняття запропонованого регуляторного акту (далі – Альтернатива 1)

Відсутні.

Відсутні.

Прийняття запропонованого регуляторного акту

(далі – Альтернатива 2)

Будуть виконані заходи передбачені Програмами економічного і соціального розвитку населених пунктів Доброславської селищної територіальної громади

 

Платники податку будуть сплачувати податок за незмінною ставкою 25000 грн. за один об’єкт оподаткування

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць  (*фізичні та юридичні особи, в тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до законодавства є об’єктами оподаткування)

0

1

1

1

3

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

33,3 %

33,3%

33,3%

100 %

 

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Не прийняття запропонованого регуляторного акту

- зменшення податкового навантаження;

- пов’язані з обчисленням, звітуванням та сплатою податку;

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акту

 

- встановлення чітких ставок податку транспортного податку;

- прозорість дій місцевих органів влади;

- виконання програм економічного та соціального розвитку, вирішення загальноміських проблем.

- пов’язані з обчисленням, звітуванням та сплатою податку;

 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

 

4- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1-цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

Не прийняття запропонованого регуляторного акту

1

Не вирішує проблеми. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні 50,0 тис. грн. по транспортному податку.

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акту

 

4

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, зокрема буде досягнуто баланс інтересів громади та платників податків.

 

Рейтинг результативності досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акту

 

Дотримання Доброславською селищною радою вимог Податкового законодавства.

Надходження до селищного бюджету транспортного податку

Громадяни та суб'єкти господарювання будуть сплачувати транспортний  податок за ставками згідно рішення селищної

ради.

Сумарні витрати становитимуть 50,0 тис. грн.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта

забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Наповнення місцевого бюджету, збереження стабільного фінансового стану субєктів господарювання та забезпечення збереження робочих місць.

Альтернатива 1

Не прийняття запропонованого регуляторного акту

Відсутні

Обсяг надходжень до місцевого бюджету не зміниться, проте селищна рада порушить вимоги Податкового кодексу України в частині обов’язкового встановлення ставок транспортного податку

Останнє місце у рейтингу, так як не вирішує проблем по сплаті податків. Зменшення надходжень до бюджету.

Підвищення соціальної напруги.

 

 

 

 

 

Переваги обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Прийняття запропонованого регуляторного акту

 

Альтернатива є  доцільною. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства та забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

 

 

Зміни до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів.

Альтернатива 1

Не прийняття запропонованого регуляторного акту

Дана альтернатива є неприйнятною так, як порушує вимоги податкового законодавства.

 

Нові зміни у законодавстві.

 

5. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

 

Механізми запропонованого регуляторного акта, за допомогою яких можна розв’язати проблему:

 

 Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення ставок транспортного податку.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обгрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому законом порядку.

 

           Запропонований спосіб відповідає принципу державної регуляторної політики, а саме: доцільність, адекватність, ефективність, збалансованість, передбачуваність, принципу прозорості та врахування громадської думки та пропозицій суб’єктів підприємницької діяльності.

           Реалізація пропонованого регулювання буде здійснюватися шляхом впровадження наступних заходів:

 

Економіко-фінансові заходи:

- встановлення доцільних та обгрунтованих розмірів ставок транспортного податку в межах визначених Податковим кодексом України із врахуванням потреб територіальної

громади, рівня платоспроможності суб’єктів господарювання.

 

Адміністративно-правові заходи:

- розробка та прийняття даного нормативного документа, який відповідає нормам діючого законодавства;

- прийняття даного рішення є єдиним і безумовним шляхом вирішення проблеми і ґрунтується на загальнообов’язковості виконання всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування норм зазначеного рішення.

 

Організаційні заходи:

 

- розробка та оприлюднення проєкту рішення «Про встановлення на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області транспортного податку» та АРВ до нього з метою отримання зауважень та пропозицій;

- забезпечення інформування громадськості про положення регуляторного акта шляхом оприлюднення у мережі Інтернет – на офіційному веб-сайті Доброславської селищної ради;

-  проведення консультацій з суб’єктами господарювання;

- підготовка експертного висновку відповідальної комісії, щодо відповідності проєкту рішення вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

- отримання висновку від Державної регуляторної служби України та встановлення ставок земельного податку.

- оприлюднення рішення;

- проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, визначених Податковим Кодексом та цим регуляторним актом.

Встановлення запропонованих ставок транспортного податку є основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

 

Прийняття даного регуляторного акту забезпечить належне справляння транспортного податку на території Доброславської селищної територіальної громади.

Відповідно до статті 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» рішення, прийняті органами місцевого самоврядування в межах наданих їм повноважень, є обов'язкові для виконання всіма розташованими на відповідній території органами виконавчої влади, об’єднаннями громадян, підприємствами, установами та організаціями, посадовими особами, а також громадянами.

Можливість досягнення зазначених цілей обґрунтована тим, що запропоноване регулювання забезпечує прозорість дій органів місцевого самоврядування по встановленню чіткої процедури сплати транспортного податку.

 

7.Обгрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта

Запропонований термін дії регуляторного акта з 01.01.2025 року. В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння земельного податку, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

 Для відстеження результативності дії регуляторного акта основними є такі показники:

- сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (транспортний податок) 50,0 тис. грн.;

- динаміка кількості платників податку;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

 

Такі соціологічні показники як «час, що витрачається суб’єктами господарювання на виконання вимог акта» та «розмір коштів, що витрачаються суб’єктами господарювання, пов’язаними з виконанням вимог акта» не розглядаються, оскільки цим регуляторним актом встановлюються тільки ставки транспортного податку та не передбачається проходження суб’єктами господарювання додаткових процедур.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою  проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження  результативності регуляторного акта буде проводитись  статистичним методом.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні:

- аналітичні показники  ГУ ДПС в Одеській області;

- інформація фінансового відділу Доброславської селищної ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися в період до одного року, після набрання чинності регуляторним актом.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до селищного бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

Селищний  голова                                                                 Людмила ПРОКОПЕЧКО


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь