Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

Постанова Кабінету Міністрів №200 від 3 березня 2021 року Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19

Дата: 01.04.2021 14:48
Кількість переглядів: 649

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 березня 2021 р. № 200
Київ

Про затвердження критеріїв оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19

Відповідно до пункту 9 частини другої статті 6 Закону України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання” Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити критерії оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19, що додаються.

Прем'єр-міністр України

Д.ШМИГАЛЬ

Інд. 67

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 березня 2021 р. № 200

КРИТЕРІЇ
оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання на подолання наслідків, спричинених коронавірусною хворобою COVID-19

Загальні положення

1. Ці критерії застосовуються Антимонопольним комітетом (далі - Уповноважений орган) для проведення оцінки допустимості державної допомоги суб’єктам господарювання для здійснення тимчасових заходів, спрямованих на підтримку економіки в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - державна допомога).

2. У цих критеріях термін “скрутне становище суб’єкта господарювання” означає становище суб’єкта господарювання, стосовно якого виконується щонайменше одна з таких умов:

1) втрата суб’єктом господарювання більш як половини статутного капіталу через накопичені збитки чи з інших причин (за винятком суб’єктів малого та середнього підприємництва, що існують менше трьох років);

2) стосовно суб’єкта господарювання відкрито провадження у справі про банкрутство на вимогу його кредиторів;

3) суб’єкт господарювання отримав допомогу на відновлення платоспроможності і ще не виплатив кредит або припинив дію гарантії або отримав допомогу на реструктуризацію і все ще підпадає під дію плану реструктуризації;

4) суб’єкт господарювання не є суб’єктом малого та середнього підприємництва протягом останніх двох років:

обсяг балансової заборгованості суб’єкта господарювання більш як у 7,5 раза перевищує обсяг власного капіталу;

коефіцієнт покриття процентів за EBITDA для суб’єкта господарювання є нижчим 1.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Бюджетному кодексі УкраїниГосподарському кодексі УкраїниКодексі України з процедур банкрутства та Законах України “Про державну допомогу суб’єктам господарювання”“Про захист економічної конкуренції”“Про розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва в Україні”“Про захист населення від інфекційних хвороб”.

3. Державна допомога надається з метою:

1) підтримки суб’єктів господарювання, які постраждали внаслідок карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - карантин), що перешкоджає провадити економічну діяльність;

2) залучення інвестицій для виробництва товарів, пов’язаних із запобіганням, виникненням, поширенням, лікуванням та профілактикою гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2;

3) збереження зайнятості найманих працівників та забезпечення продовження економічної діяльності фізичних осіб-підприємців, для яких встановлення карантину призвело до втрати частини заробітної плати або доходу.

4. Державна допомога надається у формі:

1) субсидій;

2) нових гарантій за індивідуальними кредитами;

3) компенсації процентних ставок за кредитами;

4) кредитів;

5) податкових пільг та/або відстрочення сплати внесків на соціальне страхування, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів.

5. Державна допомога є допустимою, якщо виконуються умови, встановлені цими критеріями.

6. Державна допомога може поєднуватися з незначною державною допомогою або з іншими видами державної допомоги за умови дотримання відповідних правил поєднання, які встановлені правилами державної допомоги на інші цілі.

7. Ці критерії обґрунтовані існуючими винятковими обставинами, що виникли в умовах поширення гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - COVID-19), і не застосовуватимуться після закінчення шести місяців з дати відміни карантину.

Державна допомога у розмірі до 400 тис. євро для всіх суб’єктів господарювання, які постраждали внаслідок карантину, що перешкоджає провадити економічну діяльність

8. Державна допомога є допустимою у разі дотримання всіх таких умов:

1) загальна сума державної допомоги не перевищує 400 тис. євро на одного суб’єкта господарювання (сума, еквівалентна сумі в євро, визначається за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком станом на початок періоду дії карантину);

2) державна допомога надається у формі субсидій, податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів, гарантій, кредитів за умови, що загальна вартість таких заходів є нижчою гривневого еквіваленту 400 тис. євро на одного суб’єкта господарювання;

3) обчислення розміру державної допомоги здійснюється з урахуванням податків, зборів чи інших обов’язкових платежів;

4) державна допомога надається в рамках програми з визначеним бюджетом;

5) державна допомога не може надаватися суб’єктам господарювання, які вже були в скрутному становищі станом на 31 грудня 2019 р., якщо інше не передбачено цими критеріями;

6) державна допомога може надаватися суб’єктам малого та середнього підприємництва, які станом на початок періоду дії карантину вже опинились у скрутному становищі, за умови, що вони не підлягають процедурі банкрутства та не отримали допомогу на відновлення платоспроможності чи реструктуризацію;

7) державна допомога надається протягом періоду дії карантину, але не пізніше ніж через шість місяців після відміни карантину. Якщо допомога надається у формі податкової пільги, податкове зобов’язання, стосовно якого надається ця пільга, повинне виникнути протягом періоду дії карантину, але не пізніше ніж через шість місяців після відміни карантину.

Інвестиційна державна допомога для виробництва відповідних товарів, пов’язаних із запобіганням, виникненням, поширенням, лікуванням та профілактикою COVID-19

9. Інвестиційна державна допомога для виробництва відповідних товарів, пов’язаних із запобіганням, виникненням, поширенням, лікуванням та профілактикою COVID-19, є допустимою у разі дотримання всіх таких умов:

1) інвестиційна державна допомога надається для виробництва відповідних товарів, пов’язаних із запобіганням, виникненням, поширенням, лікуванням та профілактикою COVID-19, таких як лікарські засоби (включаючи вакцини), їх проміжні продукти, активні фармацевтичні компоненти та сировина; медичні прилади, медичне обладнання (включаючи вентилятори, захисний одяг та обладнання, а також засоби діагностики) і необхідна сировина для їх виробництва; дезінфікуючі засоби та їх проміжні продукти і сировинні хімічні матеріали, необхідні для їх виробництва; збір (обробка) даних;

2) інвестиційна державна допомога надається у формі прямих субсидій, податкових пільг, відстрочення або розстрочення сплати податків, зборів чи інших обов’язкових платежів протягом періоду дії карантину, але не пізніше ніж через шість місяців після відміни карантину;

3) інвестиційна державна допомога для реалізації проектів, розпочатих до початку періоду дії карантину, повинна бути необхідною для прискорення виконання або розширення обсягу застосування проектів. У таких випадках лише додаткові витрати, пов’язані із прискоренням виконання або розширенням обсягу застосування проектів, є допустимими;

4) інвестиційний проект повинен бути завершений протягом шести місяців після відміни карантину. У разі незавершення протягом шести місяців інвестиційного проекту отримувач відшкодовує за місяць затримки надавачу державної допомоги 25 відсотків суми допомоги, наданої у формі прямих грантів або податкових пільг, якщо тільки затримка не зумовлена факторами, що не залежать від отримувача допомоги;

5) допустимі витрати стосуються всіх інвестиційних витрат, необхідних для виробництва товарів, зазначених у підпункті 1 цього пункту, та витрат стосовно пробних періодів нових виробничих потужностей. Максимальний розмір державної допомоги не повинен перевищувати 80 відсотків допустимих витрат;

6) максимально допустимий розмір державної допомоги у формі прямих субсидій або податкової пільги може бути збільшено додатково на 15 відсотків, якщо інвестиція здійснена протягом двох місяців після дати надання державної допомоги або дати застосування податкової пільги;

7) інвестиційна державна допомога в рамках цього заходу не повинна поєднуватися з іншою інвестиційною державною допомогою для тих самих витрат;

8) інвестиційна державна допомога не може бути надана суб’єктам господарювання, які вже перебували у скрутному становищі станом на 31 грудня 2019 року.

Державна допомога у формі нових гарантій за індивідуальними кредитами

10. Державна допомога у формі нових гарантій за індивідуальними кредитами є допустимою у разі дотримання таких умов:

1) плата за надання гарантії встановлюється за окремими кредитами на мінімальному рівні, який поступово збільшуватиметься із збільшенням строку дії гарантованого кредиту, як зазначено в таблиці:

Тип отримувача

Для першого року

Для другого і третього років

Для четвертого і шостого років

Суб’єкти малого та середнього підприємництва

25 базисних пунктів

50 базисних пунктів

100 базисних пунктів

Великі суб’єкти господарювання

50 базисних пунктів

100 базисних пунктів

200 базисних пунктів

2) гарантія надається протягом періоду дії карантину, але не пізніше ніж через шість місяців після відміни карантину;

3) для кредитів із строком погашення після 31 грудня 2022 р. розмір індивідуального кредиту на одного отримувача державної допомоги не повинен перевищувати:

подвоєного річного фонду заробітної плати отримувача державної допомоги (включаючи соціальні збори, а також витрати на персонал, що працює на підприємстві, зокрема у разі потреби - субпідрядників) за 2019 рік. У разі коли суб’єкт господарювання був утворений 1 січня 2019 р. або після цієї дати, максимальний розмір кредиту не повинен перевищувати річного фонду заробітної плати за перші два роки роботи; або

25 відсотків загального обороту отримувача державної допомоги в 2019 році; або

розмір кредиту може бути збільшений для задоволення потреб у ліквідності з моменту надання на найближчі 18 місяців для суб’єкта малого та середнього підприємництва і на найближчі 12 місяців для великих суб’єктів господарювання за умови, що потреба у ліквідності відповідно обгрунтована у плані ліквідності, що може стосуватися робочого капіталу та інвестиційних витрат;

4) строк дії гарантії обмежений максимум шістьма роками і не може перевищувати 80 відсотків, якщо збитки понесені пропорційно на однакових умовах кредитною організацією і державою;

5) гарантія стосується інвестиційних кредитів та/або кредитів на поповнення обігових коштів;

6) гарантія не може бути надана суб’єктам господарювання, які вже перебували у скрутному становищі станом на 31 грудня 2019 р., якщо інше не передбачено цими критеріями;

7) державна допомога, що надається відповідно до пунктів 10-12 цих критеріїв, не поєднується з допомогою, що надається для того самого кредиту відповідно до пунктів 14 і 15 цих критеріїв, та навпаки.

11. Державна допомога може бути надана суб’єктам малого та середнього підприємництва, які станом на 31 грудня 2019 р. вже були у скрутному становищі, за умови, що вони не перебувають у процедурі банкрутства та не отримали допомогу на відновлення платоспроможності чи реструктуризацію.

12. Державна допомога, що надається відповідно до пунктів 10 і 1114 і 15 цих критеріїв, може поєднуватися за різними кредитами, якщо загальний розмір кредитів на одного отримувача не перевищує порогових показників, визначених у підпункті 3 пункту 10 або підпункті 3 пункту 14 цих критеріїв.

13. Якщо умови, визначені у пунктах 10-12 цих критеріїв, не дотримано, державна допомога є допустимою лише за наявності умов її надання, передбачених Порядком надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 12, ст. 489), або постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1151 “Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 97, ст. 3127).

Державна допомога у формі компенсації процентних ставок за кредитами

14. Державна допомога у формі компенсації процентних ставок за кредитами є допустимою у разі дотримання всіх таких умов:

1) кредити надаються за зниженими процентними ставками, які щонайменше дорівнюють базовій ставці (розрахованій на основі українського індексу ставок за депозитами фізичних осіб, що розраховується на основі номінальних ставок ринку депозитів фізичних осіб, які оголошуються банками України на строк три місяці), що діє станом на 1 січня 2021 р., та додається маржа кредитного ризику, зазначена в таблиці:

Тип отримувача

Маржа кредитного ризику для першого року

Маржа кредитного ризику для другого і третього років

Маржа кредитного ризику для четвертого - шостого років

Суб’єкти малого та середнього підприємництва

25 базисних пунктів

50 базисних пунктів

100 базисних пунктів

Великі суб’єкти господарювання

50 базисних пунктів

100 базисних пунктів

200 базисних пунктів

2) кредитні договори підписуються протягом періоду дії карантину, але не пізніше ніж через шість місяців після відміни карантину, із строком дії до шести років;

3) для кредитів із строком погашення після 31 грудня 2022 р. сума кредиту на одного отримувача не повинна перевищувати:

подвійного річного фонду заробітної плати отримувача державної допомоги (включаючи соціальні збори, а також витрати на персонал, що працює на підприємстві, у тому числі у разі потреби - субпідрядників) за 2019 рік. У разі коли суб’єкт господарювання був створений 1 січня 2019 р. або після цієї дати, максимальний розмір кредиту не повинен перевищувати річного фонду заробітної плати за перші два роки роботи; або

25 відсотків загального обороту отримувача державної допомоги в 2019 році; або

розмір кредиту може бути збільшений для покриття потреб у ліквідності з моменту надання кредиту на найближчі 18 місяців для суб’єктів малого та середнього підприємництва і на найближчі 12 місяців для великих суб’єктів господарювання за умови, що потреба у ліквідності обгрунтована планом ліквідності, який може стосуватися робочого капіталу та інвестиційних витрат;

4) кредит надається на потреби, пов’язані з інвестиціями та/або оборотним капіталом;

5) кредит не надається суб’єктам господарювання, які вже перебували у скрутному становищі станом на 31 грудня 2019 р., якщо інше не передбачено цими критеріями;

6) державна допомога, що надається відповідно до пунктів 14 і 15 цих критеріїв, не поєднується з допомогою, що надається для того самого кредиту відповідно до пунктів 10-12 цих критеріїв, та навпаки.

15. Державна допомога може бути надана суб’єктам малого та середнього підприємництва, які станом на 31 грудня 2019 р. вже були у скрутному становищі, за умови, що вони не підлягають процедурі банкрутства та не отримали допомогу на відновлення платоспроможності чи реструктуризацію.

16. Якщо умови, визначені у пунктах 14 і 15 цих критеріїв, не дотримано, державна допомога є допустимою лише за наявності умов її надання, передбачених Порядком надання фінансової державної підтримки суб’єктам малого та середнього підприємництва, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 24 січня 2020 р. № 28, або постановою Кабінету Міністрів України від 25 листопада 2020 р. № 1151 “Деякі питання надання державних гарантій на портфельній основі у 2020 році”.

Державна допомога у формі відстрочки сплати податків та/або внеску на соціальне забезпечення

17. Програми допомоги, які полягають у тимчасовому відстроченні податків або внесків на соціальне страхування, що застосовуються вибірково до суб’єктів господарювання (включаючи самозайнятих осіб), які постраждали від COVID-19, зокрема у конкретних секторах або регіонах, є допустимими для конкуренції.

18. Державна допомога надається протягом періоду дії карантину, але не пізніше ніж через шість місяців після відміни карантину, з кінцевою датою відстрочки - не пізніше 31 грудня 2022 року.

Державна допомога по частковому безробіттю на період дії карантину

19. Державна допомога по частковому безробіттю на період дії карантину та протягом 30 днів після його відміни є допустимою, якщо дотримано умови її надання, передбачені постановою Кабінету Міністрів України від 22 квітня 2020 р. № 306 “Про затвердження Порядку надання та повернення коштів, спрямованих на фінансування допомоги по частковому безробіттю на період карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 36, ст. 1193), та постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 74 “Про затвердження Порядку надання допомоги по частковому безробіттю” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 13, ст. 540).


Документ було розроблено Антимонопольним комітетом України спільно з Проєктом Європейського союзу «Підтримка Антимонопольного комітету України у впровадженні правил державної допомоги» (SESAR), Мінекономрозвитком і Мінфіном.

Ключовим завданням постанови є створення правових та організаційних механізмів реалізації положень Закону України «Про державну допомогу суб’єктам господарювання» у частині здійснення оцінки допустимості державної допомоги для тимчасових заходів, спрямованих на підтримку економіки в умовах коронавірусної хвороби COVID-19.

Відповідно до постанови допустимою вважається:

  • допомога у розмірі до 400 тисяч євро для всіх суб’єктів господарювання, які постраждали внаслідок карантинних заходів, що заважають здійснювати економічну діяльність;
  • інвестиційна допомога для виробництва відповідних товарів, пов’язаних із запобіганням, виникненням, поширенням, лікуванням та профілактикою коронавірусної хвороби COVID-19;
  • допомога у формі нових гарантій за індивідуальними кредитами;
  • допомога у формі компенсації процентних ставок за кредитами;
  • допомога у формі відстрочки податкового та/або внеску на соціальне забезпечення;
  • допомога по частковому безробіттю на період карантину.

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь