Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Доброславської селищної ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках в населених пунктах Доброславської селищної ради»

Дата: 01.12.2021 10:50
Кількість переглядів: 369

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення Доброславської селищної ради «Про затвердження Правил торгівлі на ринках в населених пунктах Доброславської селищної ради» (далі-Аналіз)

 

 

розроблений на виконання вимог статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» та Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» від 11.03.2004 року № 308.

 

 1. Визначення проблеми

 

Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення, полягає у проведенні заходів по впорядкуванню торгівлі у мережі ринкового господарства (надалі – ринках) Доброславської селищної територіальної громади, створенні належних умов для її здійснення та обслуговування покупців, захисту прав споживачів, проведенні подальших заходів щодо впорядкування торгівлі на ринках територіальної громади, вирішення назрілих проблемних питань у діяльності ринків усіх форм власності та організаційно-правових форм, а також здійснення ефективного контролю за роботою ринків.

Проблема є актуальною, так як у разі відсутності Правил торгівлі на ринках Доброславської селищної територіальної громади (надалі – Правила) в територіальній громаді не будуть визначені основні організаційні засади запровадження та подальшого функціонування діяльності ринкового господарства.

Проблема щодо організації та регулювання відносин, пов’язаних з впорядкуванням торгівлі на ринках територіальної громади не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки для регулювання діяльності суб’єктів господарювання, які займаються організацією ринкової торгівлі, тих що здійснюють торгівлю на ринках, та громадян, що здійснюють торгівлю на ринках, запропонованим проєктом рішення передбачається механізм регулювання організаційних засад функціонування ринків відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», згідно з яким повноваження щодо організації ринкової торгівлі покладені на міську раду.

Визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів, оскільки наказ Міністерства зовнішніх економічних зв’язків і торгівлі України від 12.03.96 № 157 «Про затвердження Правил торгівлі на ринках» втратив чинність, а Правила торгівлі на ринках, затверджені наказом Міністерства економіки та з питань європейської інтеграції України, Міністерства внутрішніх справ України, Державної податкової адміністрації України, Державного комітету стандартизації, метрології та сертифікації України від 26 лютого 2002 року № 57/188/84/105, носять рекомендаційний характер до затвердження Правил торгівлі на ринках органами місцевого самоврядування.

Показником результативності затвердженого регуляторного акта буде запровадження заходів по вдосконаленню механізму регулювання та здійснення контролю за організацією ринкової торгівлі на території Доброславської селищної територіальної громади.

Ці Правила розповсюджуються на суб’єктів господарювання, які утримують ринки, громадян і суб’єктів господарювання, які здійснюють реалізацію товарів на ринку.

 

 1. Цілі регулювання

 

Основними цілями регулювання є:

- урегулювання правових відносин між органами місцевого самоврядування, суб’єктами господарювання, які займаються організацією ринкової торгівлі на території Доброславської селищної територіальної громади, або здійснюють торгівлю на ринках, і споживачами;

- забезпечення належних умов для здійснення торгівлі та обслуговування покупців на ринках, підвищення ефективності функціонування ринків, як важливого структурного елементу ринкової економіки, поступове перетворення ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси;

- захист прав споживачів;

- контроль за організацією роботи ринків;

- створення необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками;

 

 1. Альтернативні способи досягнення цілей

 

Перша приймати регуляторний акт. Така альтернатива є неприйнятною, так як буде суперечити чинному законодавству, тому що відбулися суттєві зміни чинного законодавства з питань торгівлі на ринках. Неприйняття даного рішення не забезпечить повний перелік згідно з чинним законодавством обов’язків та відповідальності адміністрацій ринків щодо створення належних умов для здійснення торгівлі на підвідомчих ринках, вимог до суб’єктів господарювання та громадян, які здійснюють торгівлю на ринках населених пунктів селищної ради, щодо їх обов’язків із обслуговування споживачів територіальної громади на високому рівні.

Друга альтернатива – прийняття регуляторного акта, забезпечить приведення їх у відповідність вимогам діючого законодавства і дозволить досягти мети державного регулювання та визначить основні організаційні засади діяльності ринкового господарства територіальної громади.

Запропонований спосіб вирішення зазначеної проблеми є єдино можливим з огляду на виконання та ефективну реалізацію регуляторного акта, який повністю відповідає повноваженням селищної ради відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». Лише у такий спосіб можливо вирішити зазначені проблеми, ураховуючи інтереси територіальної громади, суб’єктів господарювання та органів місцевого самоврядування.

 

 1. Механізм розв'язання  проблеми

 

Саме прийняття цього регуляторного акта дасть змогу підвищити ефективність функціонування ринків, як важливого структурного елементу ринкової економіки, розширити вимоги до організації роботи ринків, порядку продажу на ринках, обов’язки адміністрації ринку та продавців.

Для вирішення проблеми пропонується затвердити «Правила торгівлі на ринках в населених пунктах Доброславської селищної ради».

Правилами чітко визначено правовий статус ринків, вимоги до організації роботи ринків, порядку продажу на ринках, обов’язки адміністрації ринку та продавців при здійсненні діяльності на ринках, оформлення їх робочого місця та уточнено вимоги до реалізації продовольчих та непродовольчих товарів, реалізацію яких на ринках територіальної громади здійснювати заборонено.

Установлено, що ринок повинен мати план території, погоджений  відповідно до чинного законодавства. Упровадження таких норм створить умови для покращання обслуговування споживачів за рахунок створення нових, сучасних торговельно-сервісних комплексів, які відповідатимуть потребам споживачів у товарах і послугах.

 

 1. Обґрунтування можливостей досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Головним чинником результативності даного регуляторного акта є дотримання суб’єктами господарювання, що утримують ринки та  торгуючими вимог чинного законодавства України з питань торгівлі на ринках, захисту прав споживачів, санітарно-епідеміологічного, податкового, ветеринарного і пожежного законодавства.

Запровадження даних Правил сприятиме перетворенню ринків у сучасні торговельно-сервісні комплекси, стабілізації продовольчої та цінової ситуації, створенню необхідних умов для продажу сільськогосподарської продукції безпосередньо її виробниками, посиленню контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринках, поліпшенню обслуговування споживачів, а також забезпечить рівні умови для ведення бізнесу всім суб'єктам господарювання та громадянам, які здійснюють торгівлю на ринках, на засадах дотримання вимог чинного законодавства.

 

 1. Визначення очікуваних результатів прийняття акта

 

Сфера впливу регуляторного акта

Очікувані

Вигоди

Витрати

Органи місцевого самоврядування

Забезпечення відповідності прийнятого рішення – регуляторного акту законодавству загальнодержавного рівня, упорядкування ринкових відносин, контроль за організацією роботи ринків, створення необхідних умов для продажу сільсько-господарської продукції безпосередньо її виробниками, посилення контролю за якістю і безпекою товарів, що реалізуються на ринках,

Не передбачається

Суб’єкти господарювання, які:

- утримують ринки

-здійснюють торгівлю на ринках

Визначення порядку і норм  організації і функціонування ринків; захист власних інтересів через договірні взаємовідносини.

Застосування рівних умов для ведення бізнесу всіма суб'єктами господарювання та громадянами на засадах дотримання вимог чинного законодавства; прозорість процедури впровадження регуляторного акта;

На створення належних умов для торгівлі та обслуговування покупців на високому рівні; виготовлення інформаційних стендів, табличок тощо.

Витрати на сплату економічно обґрунтованих  податків, зборів, інших офіційних платежів; можливі штрафні санкції.

Населення

Підвищення культури обслуговування покупців, забезпечення належної якості та безпеки продукції, яка реалізується на ринках, стабілізація продовольчої та цінової ситуації, захист прав  споживачів.

Не передбачається

 

 1. Строк дії акта

 

Термін дії запропонованого регуляторного акта необмежений у зв'язку з можливістю внесення до нього змін, доповнень у разі зміни чинного законодавства.

У разі виникнення потреби, у зв’язку зі зміною чинного законодавства України та за підсумками аналізу відстеження його результативності, вноситимуться зміни до запропонованого регуляторного акта.

 

 1. Показники результативності акта

 

Пропонується використати наступні показники результативності:

 • створення нових робочих місць;
 • кількість суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта;
 • розмір коштів і час, що витрачатимуться суб'єктами господарювання та/або фізичними особами, пов'язаними з виконанням вимог акта;
 • рівень поінформованості суб'єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта;
 • кількість торгових місць на ринках територіальної громади;
 • кількість скарг, порушень Правил торгівлі.

 

 1. Заходи відстеження результативності регуляторного акта

 

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись до набрання чинності цим актом шляхом збору пропозицій та зауважень та їх аналізу.

Повторне відстеження результативності планується здійснити через рік з дня набрання чинності цим регуляторним актом, в результаті якого відбудеться порівняння показників базового та повторного відстежень.

У разі виявлення неврегульованих та проблемних моментів шляхом аналізу якісних та кількісних показників дії цього акта, ці моменти буде виправлено шляхом внесення відповідних змін.

Періодичні відстеження планується здійснювати раз на кожні три роки.

Планується проведення аналізу та відстеження кількості виданих документів дозвільного характеру щодо організації ринків на території населених пунктів селищної ради, кількості суб’єктів господарювання, що здійснюють підприємницьку діяльність на територіях ринків територіальної громади, а також відстеження динаміки надходжень до селищного бюджету від сплати податків, зборів та інших обов’язкових платежів.

Для здійснення відстеження результативності регуляторного акта планується використання статистичних даних з можливим проведенням соціологічного опитування суб’єктів господарювання, які здійснюють підприємницьку діяльність на ринках територіальної громади.


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь