Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення виконавчого комітету Доброславської селищної ради «Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Доброславської селищної ради, співвласниками яких не ст

Дата: 14.12.2021 14:03
Кількість переглядів: 511

Аналіз регуляторного впливу

проєкту рішення виконавчого комітету Доброславської селищної ради «Про організацію проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Доброславської селищної ради, співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та не обрано управителя»

Цей аналіз регуляторного впливу (надалі — Аналіз) розроблений на виконання та з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 № 1160-IV та Методики проведення аналізу впливу регуляторного акту, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308, Закону України «Про житлово-комунальні послуги», Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку», «Порядку проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку», затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово- комунального господарства України від 13.06.2016р. № 150», Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» і визначає правові та організаційні засади реалізації проєкту рішення виконавчого комітету Доброславської селищної ради «Про   організацію проведення  конкурсу з призначення управителя  багатоквартирних будинків на території Доброславської селищної ради, співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирного  будинку та не обрано управителя».

Назва регуляторного акта: проект рішення виконавчого комітету Доброславської селищної ради «Про   організацію проведення  конкурсу з призначення управителя  багатоквартирних будинків на території Доброславської селищної ради, співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирного  будинку та не обрано управителя»

Регуляторний орган: виконавчий комітет Доброславської селищної ради.

Розробник документа: відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури та взаємодії з правоохоронними органами селищної ради.

 

 1. Визначення проблеми, яку пропонується розв’язати шляхом державного регулювання

Особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку визначає Закон України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» (далі - Закон), який регулює правові, організаційні та економічні відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Так, згідно з Законом управління багатоквартирним будинком здійснюється його співвласниками, за рішенням яких усі функції з управління багатоквартирним будинком або їх частина можуть передаватися управителю або всі функції - об’єднанню співвласників багатоквартирного будинку (асоціації об’єднань співвласників багатоквартирного будинку).

У разі якщо протягом одного року з дати набрання чинності цим Законом співвласники багатоквартирного будинку, в якому не створено об’єднання співвласників, не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком, управління таким будинком здійснюється управителем, який призначається на конкурсних засадах виконавчим органом місцевої ради, на території якої розташований багатоквартирний будинок.

У такому разі ціна послуги з управління багатоквартирним будинком визначається за результатами конкурсу, який проводиться в порядку, встановленому виконавчим органом селищної ради, що забезпечує формування державної житлової політики і політики у сфері житлово-комунального господарства.

Крім того, управителем багатоквартирного будинку може бути фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка за договором із співвласниками забезпечує належне утримання та ремонт спільного майна багатоквартирного будинку і прибудинкової території та належні умови проживання і задоволення господарсько-побутових потреб.

Тобто, на законодавчому рівні запроваджено ринок надавачів послуг з управління багатоквартирними будинками, якими можуть бути, як фізичні особи - підприємці, так і юридичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності.

На сьогоднішній день, Наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150, затверджено Порядок проведення конкурсу щодо призначення виконавчим органом місцевого самоврядування, на території якого розташований багатоквартирний будинок, управителя багатоквартирного будинку. Для проведення конкурсу організатор конкурсу створює конкурсну комісію, склад якої та положення про яку затверджуються організатором конкурсу. Головою конкурсної комісії призначається представник організатора конкурсу.

Для проведення конкурсу конкурсна комісія готує конкурсну документацію, яка затверджується його організатором. Конкурсна документація повинна містити: найменування, місцезнаходження організатора конкурсу; прізвище, посаду та номери контактних телефонів осіб, уповноважених здійснювати зв'язок з учасниками конкурсу; примірний перелік складових послуги з управління багатоквартирним будинком; вимоги щодо якості надання послуги (перелік робіт та періодичність їх надання) з посиланням на стандарти, нормативи, норми та правила; найменування об’єкта конкурсу чи перелік об’єктів конкурсу; технічну характеристику кожного об’єкта конкурсу за показниками; критерії оцінки конкурсних пропозицій тощо. Рішенням виконавчого комітету Доброславської селищної ради «Про   організацію проведення  конкурсу з призначення управителя  багатоквартирних будинків на території Доброславської селищної ради, співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирного  будинку та не обрано управителя» затверджено Положення про конкурсну комісію з призначення управителя багатоквартирних будинків на території Доброславської селищної ради, співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирного  будинку та не обрано управителя (далі - Положення) та затверджено склад конкурсної комісії з управителя багатоквартирних будинків на території Доброславської селищної ради, співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирного  будинку та не обрано управителя.

Проведення конкурсу надасть можливість обрати найбільш кваліфікованих учасників, які мають відповідну матеріально-технічну базу; персонал, що відповідає кваліфікаційним вимогам до професій працівників та має необхідні знання та досвід; інноваційні технології у сфері надання житлово-комунальних послуг, направлені на зменшення їх собівартості; фінансову спроможність; досвід роботи з надання послуг у сфері житлово-комунального господарства, тощо.

Проблема, яку пропонується врегулювати в результаті прийняття регуляторного акта, є важливою і не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів, оскільки потребує нормативно-правового врегулювання.

 1. Цілі державного регулювання

Прийняття рішення селищної ради «Про організацію проведення  конкурсу з призначення управителя  багатоквартирних будинків на території Доброславської селищної ради, співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирного  будинку та не обрано управителя» забезпечить створення умов для практичної реалізації Закону в частині затвердження порядку проведення конкурсу виконавчим комітетом селищної ради щодо призначення управителя багатоквартирного будинку; реалізації прав та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління; належного управління та утримання багатоквартирного буднику; запровадження ринку надавачів послуг з управління багатоквартирними будинками на території Доброславської селищної ради.

3.Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення зазначених цілей

3.1. Можливі способи досягнення цілі:

Можливі способи досягнення цілі

Оцінка способу

Причини відмови від альтернативних способів, аргументи щодо переваги обраного способу

 

 

Альтернатива № 1.

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

 

Є неприйнятним, не забезпечується досягнення цілей щодо проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком; залишає невпорядкованими відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

 

Спосіб є неприйнятним, оскільки залишає у неузгодженості з вимогами чинних нормативно-правових актів; відсутня конкуренція

 

Альтернатива № 2.

Прийняти регуляторний акт - рішення виконавчого комітету міської ради « Про   організацію проведення  конкурсу з призначення управителя  багатоквартирних будинків на території Доброславської селищної ради, співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирного будинку та не обрано управителя 

 

 

Забезпечує досягнення цілей щодо проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Повністю відповідає потребам у вирішенні проблеми.

Встановлює зрозуміле загальне регулювання, не примножуючи кількості нормативно-правових актів з одного питання.

Зникає неврегульованість проблеми у чинному законодавстві.

            Спосіб є прийнятним.

Дає змогу уникнути багатьох неузгодженостей, удосконалює міську регуляторну політику, насамперед в даній сфері та забезпечує існування добросовісної конкуренції на ринку управління багатоквартирними будинками

 

 

3.2. Оцінка впливу на сферу інтересів держави

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не забезпечує досягнення поставленої мети.

Прийняття проєкту акта

Реалізація Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку » в частині затвердження порядку проведення конкурсу виконавчим комітетом селищної ради для належного управління будинком на території Доброславської  селищної ради

Відсутні, оскільки реалізації положень акту не потребує додаткових матеріальних чи інших витрат

 

 

3.3.Оцінка впливу на сферу інтересів громадян

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

Відсутні

Альтернатива є неприйнятною, оскільки не відповідає вимогам чинного законодавства України

Прийняття проекту акта

Реалізація прав та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Належне управління та утримання багатоквартирного буднику.

Збільшиться обсяг отримання громадянами інформації про надані/ отримані послуги.

Оплата вартості послуги з управління багатоквартирним будинком

 

 

3.4. Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць

-

-

1

-

1

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

-

-

100

-

100

 

 

3.5. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

Залишення існуючої на даний момент ситуації без змін

1

У разі залишення існуючої на даний момент ситуації без змін проблема продовжуватиме існувати, що не забезпечить досягнення поставленої мети.

Прийняття проекту акта

 

Прийняття проекту акта

У разі прийняття акта задекларовані цілі забезпечать повною мірою досягнення поставленої мети стосовно затвердження порядку проведення конкурсу виконавчим комітетом селищної ради щодо призначення управителя багатоквартирного будинку; реалізації прав та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління; належного управління та утримання багатоквартирного буднику; запровадження ринку надавачів послуг з управління багатоквартирними будинками будуть досягнуті повною мірою.

 

 

 

Оцінка ступеня досягнення визначених цілей визначається за чотирибальною системою, де:

4 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2 - цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1 - цілі прийняття регуляторного акта не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

Вид альтернативи

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування від­повідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 1

Відсутні

Залишаються невпорядкованими відносини, пов’язані з реалізацією прав та виконанням обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління.

Не забезпечується досягнення цілей щодо проведення конкурсу з надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

 

 

Альтернатива 2

Буде забезпечено повністю досягнення задекларованих цілей поставленої мети щодо:

 • затвердження порядку проведення конкурсу для належного управління багатоквартирним бу­динком;
 • реалізації прав та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управлін­ня;
 • належного управління та утримання багатоквартирного буднику;
 • запровадження ринку надавачів послуг з управління багатоквартирними будинками.

Витрати відсутні

У рейтингу резуль­тативності ця аль­тернатива на пер­шому місці. При її виборі буде максимально до­сягнуто цілі дер­жавного регулю­вання.

 

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи / причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Залишення існуючої на даний момент ситуації  без змін

Причиною відмови від даної альтернативи

є необхідність в приведенні порядку з проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку на території Доброславської селищної ради у відповідність до наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 13.06.2016 № 150.

На дію даного акта можливий вплив зовнішніх

чинників - ухвалення змін та доповнень до

чинного законодавства в цій сфері. В такому випадку рішення виконавчого комітету міської ради потребуватиме внесення відповідних змін та доповнень

 

Прийняття проекту акта

Прийняття акта забезпечить повною мірою досягнення задекларованих цілей поставленої мети стосовно затвердження порядку проведення конкурсу виконавчим комітетом селищної ради для належного управління будинком; реалізації прав та виконання обов’язків співвласників багатоквартирного будинку щодо його утримання та управління; належного управління та утримання багатоквартирного буднику; запровадження ринку надавачів послуг з управління багатоквартирними будинками на території Доброславської селищної ради, будуть досягнуті повною мірою.

 

 

Таким чином, єдиною прийнятою альтернативою є прийняття рішення  виконавчого комітету Доброславської селищної ради «Про організацію проведення  конкурсу з призначення управителя  багатоквартирних будинків на території  Доброславської селищної ради, співвласниками яких не створені об’єднання співвласників багатоквартирного  будинку та не обрано управителя», що цілком відповідає вимогам законодавства.

 1. Механізми і заходи розв’язання проблем

Проєкт акта визначає процедуру проведення конкурсу щодо призначення управителя багатоквартирного будинку на території  Доброславської  селищної ради виконавчим комітетом  селищної ради, що є організатором конкурсу.

Організатор конкурсу утворює конкурсну комісію та готує конкурсну документацію в якій зокрема серед іншого передбачено кваліфікаційні вимоги до учасників конкурсу та критерії оцінки конкурсних пропозицій.

В свою чергу, відповідно до Закону України «Про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку» учасником конкурсу може бути фізична особа - підприємець або юридична особа - суб’єкт підприємницької діяльності, яка має намір взяти участь у конкурсі та подала відповідну заявку організатору.

Під час здійснення заходів, пов’язаних з процедурою прийняття регуляторного акту, оголошення про оприлюднення проєкту регуляторного акту, публікується у друкованих засобах масової інформації, а саме: в газеті «Слава Хлібороба», сам проєкт регуляторного акту оприлюднено в мережі Internet на офіційному сайті Доброславської  селищної ради.

 В процесі оприлюднення регуляторного акту зацікавлені юридичні та фізичні особи матимуть можливість прийняти участь у обговоренні проєкту регуляторного акту та внести власні зауваження та пропозиції, які можуть бути враховані розробником регуляторного акту. Таким чином, буде забезпечено прозорість та врахування громадської думки в процесі здійснення регуляторної політики.

Конкурсна документація надається особисто або надсилається поштою організатором конкурсу його учаснику після надходження від учасника заявки про участь у конкурсі.

На підставі конкурсної документації учасник конкурсу готує конкурсну пропозицію, що подається конкурсній комісії у запечатаному конверті.

Розкриття конвертів з конкурсними пропозиціями здійснюється в день закінчення строку їх подання на засіданні конкурсної комісії у час та в місці, що зазначені в оголошенні про проведення конкурсу.

Переможцем конкурсу визначається його учасник, що відповідає кваліфікаційним вимогам, може забезпечити надання послуг відповідної якості і конкурсна пропозиція якого має найнижчу ціну.

Після прийняття конкурсною комісією відповідного рішення з переможцем конкурсу укладається договір на надання послуги з управління багатоквартирним будинком.

Договір про надання послуги строком на один рік від імені співвласників багатоквартирного будинку підписує уповноважена особа виконавчого комітету  селищної ради, за рішенням якого призначається управитель. При цьому умови договору про надання послуги не повинні відрізнятися від змісту конкурсної пропозиції (у тому числі ціни) переможця. Істотні умови договору про надання послуги не можуть змінюватися після його підписання.

Додержання вимог регуляторного акта не потребуватиме запровадження державного нагляду та контролю.

Крім того для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи як забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом оприлюднення його в засобах масової інформації, мережі Інтернет та проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи органом місцевого самоврядування.

 1. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги

Виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або виконувати ці вимоги, оцінюється вище середнього.

 1. Обгрунтування можливості досягнення цілей у разі прийняття запропонованого регуляторного акта

Прийняття даного регуляторного акта дозволить удосконалити організаційний механізм проведення конкурсу з призначення управителя багатоквартирного будинку  на території  Доброславської  селищної ради та позитивно вплине на якість даних послуг.

 1. Очікувані результати прийняття запропонованого регуляторного акта

Ефективність цього регуляторного акта підтверджується перевищенням вигод над витратами.

Прогнозними значеннями показників результативності регуляторного акта є:

розмір надходжень до місцевого бюджету і державних цільових фондів, пов’язаних з дією акта - не прогнозується;

кількість суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта - співвласники багатоквартирного будинку, Доброславська  селищна рада, фізичні особи - підприємці або юридичні особи - суб’єкти підприємницької діяльності, що подали заявку про участь у конкурсі з надання послуги з управління багатоквартирних будинків;

розмір коштів і час, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта - середній;

рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта - вище середнього.

Основним показником результативності проєкту рішення є збільшення виконавців послуг з призначення управителя багатоквартирного будинку, визначених відповідно до вимог законодавства та таких, що дотримуються його положень під час надання цих послуг. Розмір надходжень до міського бюджету, пов'язаних з дією рішення, не передбачається, тому що це рішення не регулює таких надходжень і не має впливу на них. Дія рішення поширюється на багатоквартирні будинки  на території Доброславської  селищної ради, в яких не створено ОСББ та співвласники яких не прийняли рішення про форму управління багатоквартирним будинком.

 1. Обгрунтування строку дії запропонованого регуляторного акта

Строк дії запропонованого регуляторного акту необмежений з можливістю внесення до нього змін та його відміни (або його окремих положень), у разі зміни чинного законодавства та з інших поважних причин.

 1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності  акта

Відносно цього регуляторного акта повинно послідовно здійснюватися базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. Зокрема:

базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено після набрання чинності цим регуляторним актом, але не пізніше дня, з якого починається проведення повторного відстеження результативності цього акта;

повторне відстеження результативності - через рік з дня набрання ним чинності, але не пізніше двох років з дня набрання чинності цим актом;

періодичні відстеження результативності - один раз на кожні три роки починаючи з дня закінчення заходів з повторного відстеження результативності цього акта.

Відстеження результативності дії регуляторного акта здійснюватиметься статистичним методом.

 

 

 

Процедура регулювання суб'єктів малого підприємництва (розрахунок на одного типового суб'єкта господарювання малого підприємництва - за потреби окремо для суб'єктів малого та мікропідприємницт в)

Планові витрати часу на процеду ру

Вартість часу співробітника органу місцевого самоврядуван ня відповідної категорії (заробітна плата)

Оцінка кількості процедур за рік, що припадаю ть на одного суб'єкта

Оцінка кількості суб'єктів, що підпадають під дію процедури регулюван ня

Витрати на адмініструван ня регулювання* (за рік), гривень

1. Облік суб'єкта господарювання, що перебуває у сфері регулювання

30хв

7040/176= 40 грн за год

100

1

4000

2. Поточний контроль за суб'єктом господарювання, що перебуває у сфері регулювання, у тому числі:

0

0

0

0

0

камеральні

0

0

0

0

0

виїзні

0

0

0

0

0

3. Підготовка, затвердження та опрацювання одного окремого акта про порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

4. Реалізація одного окремого рішення щодо порушення вимог регулювання

0

0

0

0

0

5. Оскарження одного окремого рішення суб'єктами господарювання

0

0

0

0

0

 

 

6. Підготовка звітності за результатами регулювання

2год

40

73

2

16000

7. Інші адміністративні процедури (уточнити):

0

0

0

0

0

Разом за рік

Х

Х

Х

Х

20000

Сумарно за п'ять років

Х

Х

Х

Х

20000

 

 1. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядкови й номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий)

За п'ять років

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

0

0

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб'єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

85

85

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

0

0

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

20000

20000

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

20085

20085

 

 1. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

На основі оцінки сумарних витрат малого підприємництва на виконання запланованого регулювання (за перший рік регулювання та за п'ять років) з метою вирівнювання питомої вартості адміністративного навантаження між суб'єктами великого, середнього та малого підприємництва пропонуються такі компенсаторні механізми (наприклад, зміна періодичності надання звітів для малого чи мікропідприємництва, поріг за розміром суб'єкта чи його розміром річного обороту для виключення з-під регулювання, запровадження інших компенсаторів) (опис та викладення уточнених норм регулювання): Згідно розрахунку сумарних витрат виявлено, що суб'єкти малого підприємництва при виконанні запланованого регулювання не понесуть ніяких витрат.

На основі запропонованих компенсаторів для суб'єктів малого підприємництва проводиться повторна оцінка витрат суб'єктів малого підприємництва для скорегованих процедур починаючи з пункту 2 цього додатка,

Показник

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за перший рік, гривень

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання за п'ять років, гривень

Заплановане регулювання

85

85

За умов застосування компенсаторних механізмів для малого підприємництва

0

0

Сумарно: зміна вартості регулювання малого підприємництва

85

85

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь