Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ регуляторного акту рішення Доброславської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях на території населених пунктів Доброславської

Дата: 14.12.2021 14:11
Кількість переглядів: 355

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ

регуляторного акту рішення Доброславської селищної ради

«Про затвердження Правил благоустрою території,

забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях

на території населених пунктів Доброславської селищної ради»

 

 

Відповідно до статті 8 Закону України «Про засади державної регуляторної полiтики у сферi господарської діяльності».

Назва регуляторного акту: Проєкт рішення «Про затвердження Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях на території населених пунктів Доброславської селищної ради».

Розробник документа: відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури та взаємодії з правоохоронними органами селищної ради.

 

  1. Основна проблема, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання

 

Правила благоустрою території Доброславської селищної ради (далі - Правила) - нормативно-правовий акт, яким установлюються вимоги щодо благоустрою територій населених пунктів, що входять до складу Доброславської селищної ради. Правила розробленні відповідно до Законів України «Про благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування України», «Про регулювання містобудівної діяльності», «Про органи самоорганізації населення», «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про відходи», «Про основи містобудування», «Про планування і забудову територій», «Про дорожній рух», Кодексів України, інших нормативноправових актів та нормативних документів та спрямовані на створення умов, сприятливих для життєдіяльності людини, і є обов’язковими для виконання на території Доброславської селищної ради всіма органами державної влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності та підпорядкування, органами самоорганізації населення, а також громадянами, у тому числі іноземцями та особами без громадянства.

Благоустрій територіальної громади передбачає:

- Розроблення і здійснення ефективних і комплексних заходів з утримання території громади у належному стані, її санітарного очищення, збереження об’єктів загального користування, а також природних ландшафтів, інших природних комплексів і об’єктів.

- Організацію належного утримання та раціонального використання території, будівель, інженерних споруд та об’єктів рекреаційного, природоохоронного, оздоровчого, історико-культурного та іншого призначення.

- Створення умов для реалізації прав та виконання обов’язків суб’єктами у сфері благоустрою населених пунктів.

 

  1. Обґрунтування причин, з яких визначена проблема не може бути розв’язана за допомогою діючих регуляторних актів

 

На даний час на території Доброславської селищної ради діють рішення Доброславської селищної ради від 18.02.2021 року №91-VІІІ «Про затвердження Правил дотримання тиші в громадських місцях населених пунктів Доброславської селищної ради», від 18.02.2021 року №63-VІІІ «Про затвердження Правил благоустрою населених пунктів Доброславської селищної ради», від 18.02.2021 року №111-VІІІ «Про затвердження Правил утримання зелених насаджень в громадських місцях населених пунктів Доброславської селищної ради», які не відповідають регуляторному законодавству. Тому є необхідність прийняття нового регуляторного акта.

 

  1. Цілі державного регулювання

 

Цілями державного регулювання є: покращення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду населених пунктів громади; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж селищної ради.

 

  1. Оцінка прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей та аргументи щодо переваги обраного способу

 

Альтернативними способами досягнення визначених цілей є: прийняття рішення «Про затвердження Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях на території населених пунктів Доброславської селищної ради».

Перевага обраного виду регулювання над усіма іншими можливими способами ґрунтується на імперативності (загальнообов’язковості) рішень Доброславської селищної ради для виконання на території селищної ради, що передбачено ст. 144 Конституції України та ст. 73 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

Вибраний спосіб, а саме прийняття даного регуляторного акта Доброславською селищною радою відповідає чинному законодавству та прямо регулює проблему.

 

  1. Механізм і відповідні заходи, які пропонується застосувати для розв’язання проблеми

 

Способами досягнення цілей регулювання є координація суб’єктів, задіяних у процесі виявлення, прийняття рішення про раціональне використання, належного у тримання та охорони, створення умов щодо захисту і відновлення сприятливого для життєдіяльності людини довкілля.

 

  1. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі прийняття регуляторного акта

 

Досягнення мети, зазначеної у п. 3 цього Аналізу, є можливим завдяки прийняттю рішення Доброславською селищною радою «Про затвердження Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях на території населених пунктів Доброславської селищної ради» і забезпечується при виконанні та дотриманні суб’єктами господарювання, посадовими особами місцевого самоврядування вимог положень запропонованого проекту регуляторного акта.

На дію даного регуляторного акта можуть вплинути зміни у чинному законодавстві у галузях землевпорядкування, будівництва та містобудування щодо визначення благоустрою, встановлення вимог до суб’єктів господарювання.

До негативних обставин, які можуть впливати на виконання вимог рішення Доброславської селищної ради можна віднести:

- не здійснення (недотримання) обов’язків та правил благоустрою власником (балансоутримувачем) з утримання об’єктів благоустрою у санітарнотехнічному стані;

- відсутність коштів для фінансування робіт з утримання та відновлення об’єктів та елементів благоустрою.

На органи місцевого самоврядування та уповноважених ним осіб покладається вчинення дій, пов’язаних з охороною об’єктів та елементів благоустрою, які є в комунальній власності: здійснення постійного контролю за додержанням правил благоустрою та притягненням до відповідальності осіб, винних у порушені правил благоустрою.

 

  1. Визначення очікуваних результатів прийняття запропонованого регуляторного акта

 

За результатами прийняття зазначеного рішення Доброславською селищною радою має бути досягнуто цілей, передбачених у п. 3 цього Аналізу, а саме: поліпшення благоустрою та збереження архітектурного та історичного вигляду населених пунктів селищної ради; ефективне використання ресурсів територіальної громади; збереження охоронних зон інженерних мереж селища.

 

  1. Обґрунтування строку дії регуляторного акта

 

Рішення Доброславської селищної ради «Про затвердження Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях на території населених пунктів Доброславської селищної ради» є регуляторним нормативно - правовим актом, який діє на невизначене коло осіб, є загальнообов’язковим до застосування на території Доброславської селищної ради, та строк дії якого визначено з можливістю внесення до нього змін.

 

  1. Показники результативності регуляторного акта

 

Для даного регуляторного акта було визначено декілька вимірювальних показників результативності регуляторного акта, які безпосередньо пов’язані із цілями регуляторного акта та мають числовий вимір та прогнозні значення. Тобто цей розділ містить перелік вимірювальних показників, які характеризують наслідки дії регуляторного акта. Саме на підставі порівняння цих прогнозних показників та отриманих у подальшому даних (при проведенні базового, повторного та періодичних відстежень) можна буде зробити висновки про досягнення очікуваних результатів та досягнення цілей регулювання.

Визначення декількох обчислюваних показників результативності регуляторного акта буде безпосередньо пов’язано із цілями регуляторного акта та матиме числовий вимір і прогнозні значення, а саме:

- кількості порушень правил благоустрою, які обчислюються відповідно до кількості протоколів про адміністративні правопорушення за ст. 152 КУпАП;

- розміри витрачених коштів на утримання об’єктів благоустрою комунальними службами та підприємствами за рахунок коштів місцевого бюджету та за власний рахунок;

- розміри витрачених коштів на відновлення благоустрою особами, які погіршують його стан у процесі діяльності (будівництво, прокладання підземних та наземних інженерних споруд) або у разі аварій;

- розміри компенсацій від шкоди, заподіяної порушенням правил благоустрою.

Суб’єктами господарювання та фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акта будуть витрачатися кошти на утримання у належному санітарному стані належних їм територій, територій, прилеглих до їх будівель та споруд.

Вказане утримання включає ручне або механічне прибирання, збір сміття, витрати на вивезення сміття, збір власними силами або шляхом оплати послуг спеціалізованим організаціям за видалення сміття здійснення протиожеледних заходів.

Передбачається високий рівень поінформованості суб’єктів господарювання та фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні значення показників результативності регуляторного акта встановлюються протягом різних періодів після набрання чинності акту. Саме за цими критеріями можна зробити висновки про результативність регуляторного акта.

 

  1. Заходи, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності нормативно-правового акта

 

При визначенні заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності регуляторного акта, в разі його прийняття, визначені такі строки проведення базового, повторного і періодичного відстеження результативності регуляторного акта.  

Після прийняття рішення Доброславською селищною радою «Про затвердження Правил благоустрою території, забезпечення чистоти і порядку, додержання тиші в громадських місцях на території населених пунктів Доброславської селищної ради» протягом 12 (дванадцяти) місяців з дня прийняття регуляторного акта, проводиться базове відстеження результативності дії рішення, за результатами якого встановлюється повнота та ефективність введення в дію регуляторного акта.

Не пізніше ніж через 2 (два) роки з дня набрання чинності цим актом здійснюється повторне відстеження результативності, де будуть відображені показники за період з моменту закінчення проведення базового відстеження, за результатами якого буде визначена повнота та ефективність регуляторного акта.

Протягом кожних 3 (трьох) років із моменту виконання заходів із проведення повторного відстеження результативності регуляторного акта, за умови його чинності, буде проводитись періодичне відстеження результативності цього акта, де будуть відображені відповідні показники у порівнянні з попереднім відстеженням регуляторного акта.

Зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань приймаються в письмовому вигляді відділ житлово-комунального господарства, будівництва, благоустрою та розвитку інфраструктури та взаємодії з правоохоронними органами селищної ради за адресою: 67500, Одеська область, Одеський район, смт. Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, 1, протягм місяця з дня опублікування аналізу регуляторного акту на офіційному сайті Доброславської селищної ради.

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь