Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

Порядок реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

Дата: 25.09.2023 12:09
Кількість переглядів: 102

Фото без опису

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 21 березня 2023 р. № 248
Київ

Деякі питання реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

{Із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ
№ 646 від 27.06.2023}

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики щодо реалізації з 1 січня 2023 р. по 31 грудня 2024 р. експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі - експериментальний проект).

2. Затвердити Порядок реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, що додається.

3. Установити, що:

1) до 1 липня 2023 р., на період переходу у використанні бюджетних коштів від утримання державних закладів охорони здоров’я до оплати відповідних соціальних послуг, фінансове забезпечення Спеціалізованого Трускавецького санаторію “Батьківщина” та Спеціалізованого Миргородського санаторію “Слава” (далі - учасники експериментального проекту) здійснюється в межах коштів державного бюджету за бюджетною програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини”;

{Підпункт 1 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 646 від 27.06.2023}

2) з 1 липня 2023 р. Міністерство соціальної політики спрямовує бюджетні кошти на підставі поданих Національною соціальною сервісною службою звітів про надання у звітному періоді соціальних послуг учасниками експериментального проекту в межах бюджетних асигнувань на відповідний період, передбачених за бюджетною програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини”, для оплати соціальних послуг.

{Підпункт 2 пункту 3 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 646 від 27.06.2023}

4. Внести до Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1475 “Деякі питання соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 317), зміни, що додаються.

5. Рекомендувати виконавчим органам сільських, селищних, міських рад, а у разі їх відсутності - військовим адміністраціям населених пунктів (далі - уповноважені органи) у межах реалізації експериментального проекту здійснювати:

1) інформування осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, про можливість отримання окремих соціальних послуг в учасників експериментального проекту;

2) оцінювання індивідуальних потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, та виявлення потреб у наданні їм окремих соціальних послуг учасниками експериментального проекту;

3) інформування обласних, Київської міської державних адміністрацій (військових адміністрацій) про виявлені потреби в наданні окремих соціальних послуг учасниками експериментального проекту.

6. Обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити:

1) надання уповноваженим органам:

інформації про реалізацію експериментального проекту;

консультативної допомоги з підготовки документів для участі в реалізації експериментального проекту;

2) надання допомоги у вирішенні питання проїзду осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і яким будуть надаватися окремі соціальні послуги, до учасників експериментального проекту;

3) подання щомісяця до 5 числа наступного періоду Національній соціальній сервісній службі інформації про потреби в наданні окремих соціальних послуг учасниками експериментального проекту.

7. Львівській, Полтавській обласним державним адміністраціям (військовим адміністраціям) забезпечити:

1) проведення обласними центрами соціальних служб навчальних заходів для керівників, працівників, зокрема фахівців із соціальної роботи учасників експериментального проекту, з питань організації соціальної роботи та надання окремих соціальних послуг;

2) організацію (за потреби) проїзду осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах і яким будуть надаватися окремі соціальні послуги, до учасників експериментального проекту;

3) надання разом із центрами зайнятості допомоги учасникам експериментального проекту в пошуку та підборі персоналу, зокрема, з числа внутрішньо переміщених осіб для їх працевлаштування до учасника експериментального проекту на умовах строкового або безстрокового трудового договору (контракту), зокрема, за сумісництвом для надання ними соціальних послуг.

8. Національній соціальній сервісній службі забезпечити:

1) постійний організаційний супровід реалізації експериментального проекту;

2) надання учасникам експериментального проекту методичної підтримки з питань реалізації експериментального проекту, надання окремих соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг;

3) підвищення компетентності працівників учасників експериментального проекту з питань надання соціальних послуг, забезпечення дотримання прав людини, безбар’єрності;

4) моніторинг реалізації експериментального проекту та здійснення моніторингових візитів до учасників експериментального проекту: не рідше ніж щодекади - протягом березня - квітня 2023 р.; щомісяця - протягом травня - липня 2023 р.; щокварталу - до завершення реалізації експериментального проекту.

9. Міністерству соціальної політики забезпечити:

1) разом із Національною соціальною сервісною службою:

проведення за участю обласних, Київської міської державних адміністрацій (військових адміністрацій) наради щодо експериментального проекту та порядку його реалізації протягом п’яти робочих днів з дати набрання чинності цією постановою;

надання обласним, Київській міській державним адміністраціям (військовим адміністраціям), уповноваженим органам, а також учасникам експериментального проекту методичної допомоги з питань реалізації експериментального проекту;

2) подання до 15 січня 2025 р. Кабінетові Міністрів України звіту про результати реалізації експериментального проекту.

10. Ця постанова набирає чинності з дня її опублікування і застосовується з 1 січня 2023 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2023 р. № 248

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Мінсоцполітики, окремих соціальних послуг особам похилого віку, особам з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах (далі - експериментальний проект), який фінансується в межах коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” (далі - бюджетні кошти).

2. Учасниками експериментального проекту є Спеціалізований Трускавецький санаторій “Батьківщина” та Спеціалізований Миргородський санаторій “Слава”, які належать до сфери управління Мінсоцполітики.

3. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про забезпечення прав і свобод внутрішньо переміщених осіб”, “Про соціальні послуги”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю” та інших нормативно-правових актах з питань соціального захисту, соціальних послуг, соціальної роботи.

4. Метою експериментального проекту є опрацювання механізму переходу від використання бюджетних коштів, що спрямовуються на утримання бюджетних установ - державних закладів охорони здоров’я, до оплати соціальних послуг.

5. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем є Мінсоцполітики.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Нацсоцслужба.

6. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату наданих учасниками експериментального проекту таких соціальних послуг:

надання притулку (тривалість надання послуги одній особі - не більш як шість місяців);

підтримане проживання;

догляд стаціонарний (не більш як 50 особам).

Крім того, може надаватися соціальна послуга соціальної адаптації.

7. Учасники експериментального проекту забезпечують надання соціальних послуг відповідно до державних стандартів соціальних послуг, затверджених Мінсоцполітики.

8. Нацсоцслужба в межах відповідних бюджетних асигнувань, передбачених на реалізацію експериментального проекту, укладає з учасниками експериментального проекту договори про надання соціальних послуг відповідно до Закону України “Про публічні закупівлі”.

9. Загальна орієнтовна ціна, на яку укладається договір, розраховується з урахуванням прогнозної кількості осіб, яким будуть надаватися соціальні послуги, та потужності учасника експериментального проекту, визначених пунктом 15 цього Порядку, і тарифів на окремі соціальні послуги, затверджених Мінсоцполітики за погодженням із Мінфіном.

{Пункт 9 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 646 від 27.06.2023}

10. Вартість фактично наданих соціальних послуг за звітний період обчислюється учасниками експериментального проекту виходячи з тарифів на окремі соціальні послуги з урахуванням кількості осіб, які отримали відповідну соціальну послугу за звітний період.

{Пункт 10 в редакції Постанови КМ № 646 від 27.06.2023}

11. Нацсоцслужба здійснює оплату соціальних послуг, наданих учасниками експериментального проекту, на підставі звіту про надання соціальних послуг з урахуванням попередньої оплати соціальних послуг.

Вартість фактично наданих соціальних послуг оплачується шляхом перерахування учасникам експериментального проекту безготівкових коштів у межах помісячних бюджетних асигнувань на відповідний рік, передбачених для реалізації експериментального проекту.

Нацсоцслужба може прийняти рішення про попередню оплату за надання учасниками експериментального проекту соціальних послуг на строк, що не перевищує одного календарного місяця, та в розмірі не більше ніж 20 відсотків помісячної вартості надання соціальних послуг для оплати продуктів харчування та медикаментів.

{Пункт 11 в редакції Постанови КМ № 646 від 27.06.2023}

12. Учасники експериментального проекту подають щомісяця до 5 числа наступного періоду Нацсоцслужбі звіти про соціальні послуги, надані у звітному періоді, за встановленою Мінсоцполітики формою.

Учасники експериментального проекту після надання соціальної послуги надсилають поштою або в інший спосіб Нацсоцслужбі копію договору про надання соціальних послуг, укладеного відповідно до законодавства, копію індивідуального плану надання соціальної послуги для врахування під час підготовки узагальненого звіту про надані соціальні послуги.

13. Нацсоцслужба узагальнює подані звіти про надані соціальні послуги та подає протягом семи робочих днів Мінсоцполітики узагальнений звіт про надання соціальних послуг.

14. Мінсоцполітики протягом трьох робочих днів спрямовує бюджетні кошти Нацсоцслужбі на підставі поданого узагальненого звіту про надані соціальні послуги у звітному періоді або запиту про необхідність проведення учасникам експериментального проекту попередньої оплати за надання соціальних послуг.

{Абзац перший пункту 14 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 646 від 27.06.2023}

Нацсоцслужба протягом трьох робочих днів перераховує кошти учасникам експериментального проекту.

15. Право на отримання соціальних послуг у межах реалізації експериментального проекту мають особи похилого віку, особи з інвалідністю з числа внутрішньо переміщених осіб, які перемістилися з територій, на яких ведуться (велися) бойові дії або тимчасово окупованих Російською Федерацією, в тому числі під час обов’язкової евакуації, або в яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження та інформація про яке підтверджується відомостями Державного реєстру майна, пошкодженого та знищеного внаслідок бойових дій, терористичних актів, диверсій, спричинених військовою агресією Російської Федерації (далі - отримувачі послуг).

16. Для отримання соціальних послуг особа, яка їх потребує (далі - особа), подає структурному підрозділу з питань соціального захисту населення районних, районних у м. Києві держадміністрацій, виконавчому органу міських, районних у містах (у разі їх утворення), селищних, сільських рад (далі - орган соціального захисту населення) за своїм задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування)/за місцем свого звернення незалежно від її задекларованого/зареєстрованого місця проживання (перебування) заяву про надання соціальних послуг (далі - заява).

{Абзац перший пункту 16 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 646 від 27.06.2023}

Подання заяви та необхідних документів для отримання соціальної послуги надання притулку, соціальної адаптації здійснюється відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1781).

Подання заяви та необхідних документів для отримання соціальної послуги підтриманого проживання, догляду стаціонарного відповідно до Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 576 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 55, ст. 1912; 2021 р., № 86, ст. 5484), та Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1781).

Умовою надання соціальних послуг є наявність довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

17. Орган соціального захисту населення:

здійснює виявлення та оцінювання потреб у наданні окремих соціальних послуг особам;

ознайомлює особу з можливістю та умовами отримання соціальних послуг, які надаються учасниками експериментального проекту, та у разі їх згоди на отримання соціальних послуг надсилає Нацсоцслужбі запит щодо наявності в учасників експериментального проекту вільних місць;

приймає в разі наявності вільних місць в учасників експериментального проекту:

- рішення про надання соціальних послуг надання притулку, соціальної адаптації відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1781);

- рішення про надання соціальних послуг догляду стаціонарного, підтриманого проживання відповідно до Порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 1 червня 2020 р. № 587 (Офіційний вісник України, 2020 р., № 57, ст. 1781), Порядку надання соціальних послуг особам з інвалідністю та особам похилого віку, які страждають на психічні розлади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2019 р. № 576 (Офіційний вісник України, 2019 р., № 55, ст. 1912; 2021 р., № 86, ст. 5484);

формує особову справу, яка містить заяву та всі документи, на підставі яких було прийнято рішення про надання соціальної послуги;

надсилає Нацсоцслужбі рішення про надання соціальних послуг та копію особової справи з результатами оцінювання індивідуальних потреб.

Для надання соціальної послуги догляду стаціонарного орган соціального захисту населення здійснює комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи за показниками згідно з додатком. Комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, здійснюється фахівцями органу соціального захисту населення разом із лікарем закладу охорони здоров’я, фахівцем/професіоналом надавача соціальних послуг із залученням особи та/або її законного представника. За результатами комплексного визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг, органом соціального захисту населення готується висновок за формою згідно з додатком. Особа, якій установлено IV чи V групу рухової активності за результатами комплексного визначення ступеня її індивідуальних потреб, потребує надання соціальної послуги догляду стаціонарного.

18. Нацсоцслужба протягом семи робочих днів розглядає рішення органу соціального захисту населення та копію особової справи особи з результатами оцінювання індивідуальних потреб і:

надсилає у разі відповідності поданого пакета документів вимогам, встановленим пунктами 15-17 цього Порядку, учаснику експериментального проекту цей пакет документів для укладення з отримувачем соціальних послуг двостороннього договору про надання особі соціальних послуг у двох примірниках (один - для учасника експериментального проекту, другий - для отримувача послуг), в якому зазначаються соціальні послуги, що будуть надаватися, строки та вартість їх надання;

{Абзац другий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 646 від 27.06.2023}

повідомляє органу соціального захисту населення про погодження учасниками експериментального проекту надання соціальних послуг отримувачам соціальних послуг;

повертає пакет документів органу соціального захисту населення в разі його невідповідності вимогам, встановленим пунктами 15-17 цього Порядку.

{Абзац четвертий пункту 18 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 646 від 27.06.2023}

19. У разі прийняття Кабінетом Міністрів України рішення про проведення обов’язкової евакуації населення соціальні послуги за наявності вільних місць в учасників експериментального проекту можуть надаватися евакуйованим громадянам похилого віку, особам з інвалідністю екстрено (кризово) відповідно до статей 21 і 23 Закону України “Про соціальні послуги” без прийняття рішення про надання соціальних послуг органом соціального захисту населення.

20. Учасники експериментального проекту:

1) проводять інформаційно-просвітницькі заходи, зокрема інформують про перелік, обсяг, зміст соціальних послуг, які надаються, умови та порядок їх отримання через електронні засоби комунікації та соціальні мережі, смс-інформування, друковану продукцію, зокрема буклети, ліфлети у формі, доступній для сприйняття особами з будь-якими порушеннями здоров’я;

2) взаємодіють з органами соціального захисту населення та Нацсоцслужбою для формування потреби, оцінювання можливостей та щомісячного планування обсягів надання окремих соціальних послуг;

3) здійснюють щомісяця оцінювання досягнення мети експериментального проекту за такими індикаторами:

змінено організаційно-правову форму господарювання;

штатна чисельність персоналу, який провадить безпосередню діяльність з надання соціальних послуг, не може бути меншою, ніж 60 відсотків загальної кількості штатних посад учасників експериментального проекту;

наявність затверджених посадових інструкцій працівників;

наявність програм стажування для початківців, які надаватимуть соціальні послуги;

наявність графіка проведення робочих нарад з питань законодавства у сфері надання соціальних послуг;

кількість працівників, які мають відповідний рівень освіти (відсотків);

наявність оцінки індивідуальних потреб отримувача послуги;

наявність індивідуального плану надання соціальної послуги, що відповідає визначеній оцінці індивідуальних потреб отримувача послуги;

кількість отримувачів послуги, емоційний, психологічний, фізичний стан яких покращився;

рівень задоволеності соціальною послугою (за оцінками отримувачів послуги);

проведено опитувань, збір відгуків, реагування на скарги отримувачів послуги та/або їх законних представників та проведення роботи щодо надання роз’яснень отримувачам послуги та/або їх законним представникам (кількість скарг та результати їх розгляду (в розрахунку на 100 отримувачів послуги), кількість подяк (у розрахунку на 100 отримувачів послуги);

наявність приміщень, де надають соціальні послуги, що відповідають ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”;

наявність облаштованих укриттів;

наявність стендів з інформацією для отримувачів послуги про правозахисні організації та порядок подання та розгляду скарг.

21. Учасники експериментального проекту подають щокварталу до 20 числа наступного місяця Нацсоцслужбі звіт про використання бюджетних коштів за формою, встановленою Мінсоцполітики.

Нацсоцслужба узагальнює та подає щокварталу до 30 числа наступного місяця Мінсоцполітики зведений звіт про використання бюджетних коштів.

22. Бухгалтерський облік, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

23. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 


 

 

Додаток
до Порядку

ПОКАЗНИКИ,
за якими здійснюється комплексне визначення ступеня індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальної послуги догляду стаціонарного

1. Ступінь індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг (таблиця 1), визначається на підставі оцінки можливості виконання елементарних та складних дій:

Таблиця 1

Група рухової активності

Сума балів за шкалами оцінки виконання елементарних та складних дій

Ступінь

Характеристика ступеня індивідуальної потреби

IV група

54-62 бали

5

основні види елементарних дій (вмивання, контроль за актами сечовиділення та дефекації, користування туалетом, користування посудом та побутовою технікою) виконує самостійно та в повному обсязі

види складних дій (прийом ліків, користування телефоном, розпоряджання особистими коштами) виконує самостійно та в повному обсязі

пересування обмежується помешканням.

У рідких випадках може пересуватися на невеликі відстані із супроводом пішки або користуватися транспортом. Не може підійматися сходами без сторонньої допомоги

 

 

 

може вести домашнє господарство невеликого обсягу за великих часових затрат. Не може прати великі речі

може потребувати часткової сторонньої допомоги під час купання у ванні чи прийому душу, одягання та взування, приготування та прийому їжі

потребує допомоги у здійсненні покупок чи отриманні послуг

особа, яка потребує надання соціальних послуг, має виражену залежність від сторонньої допомоги та догляду з урахуванням наявних обмежень життєдіяльності, умов проживання і факторів ризику. Часткова залежність становить до 90 відсотків випадків під час виконання простих і складних дій

 

 

 

 

43-53 бали

6

може вмиватися, розчісуватися, чистити зуби, взуватися і вдягатися, приймати їжу з частковою сторонньою допомогою. Може частково контролювати акти сечовиділення та дефекації

пересування в більшості випадків обмежене кімнатою. У рідких випадках може виходити у двір із супроводом

приймає ванну чи душ із сторонньою допомогою. Користується туалетом із сторонньою допомогою (потребує допомоги для збереження рівноваги під час роздягання/вдягання)

основні види домашнього господарства вести не може. Може приготувати прості страви та випрати невеликі речі

потребує допомоги у здійсненні покупок чи отриманні послуг

може користуватися телефоном

приймає лікарські засоби самостійно чи з незначною допомогою

може розпоряджатися особистими коштами

особа, яка потребує надання соціальних послуг, має виражену залежність від сторонньої допомоги та догляду з урахуванням наявних обмежень у життєдіяльності, умов проживання і факторів ризику. Часткова залежність становить до 60 відсотків і більше випадків під час виконання простих і складних дій

 

32-42 бали

7

може вмиватися, розчісуватися, чистити зуби, взуватися і вдягатися, приймати їжу, приймати ванну чи душ із сторонньою допомогою

користується туалетом із сторонньою допомогою (потребує допомоги для збереження рівноваги під час роздягання/вдягання)

пересування обмежене кімнатою

під час переходу з ліжка на крісло іноді потребує мінімальної допомоги чи нагляду

не може вести домашнє господарство, готувати прості страви, прати

викликає труднощі самостійний прийом лікарських засобів

часто не може розпоряджатися власними коштами

може користуватися телефоном з незначною допомогою

особа, яка потребує надання соціальних послуг, повністю залежна від сторонньої допомоги та догляду з урахуванням наявних обмежень життєдіяльності, умов проживання і факторів ризику. Часткова залежність становить близько 50 відсотків випадків під час виконання простих і складних дій

V група

25-31 бал

8

приймає ванну чи душ, вмивається, розчісується, чистить зуби, вдягається, взувається із сторонньою допомогою. Потребує часткової допомоги під час прийому їжі. Акти сечовиділення та дефекації може контролювати повністю або частково
пересування обмежене ліжком та простором навколо нього
під час переходу з ліжка на крісло може потребувати часткової сторонньої допомоги. Користуватися туалетом може самостійно чи із сторонньою допомогою (крісло-туалет біля ліжка чи судно). Користується телефоном чи має труднощі під час користування ним
не може самостійно готувати їжу, вести домашнє господарство, прати, займатися рукоділлям
не може самостійно приймати лікарські засоби та розпоряджатися особистими коштами

особа, яка потребує надання соціальних послуг, повністю залежна від сторонньої допомоги. Часткова залежність становить менш як
50 відсотків випадків під час виконання простих і складних дій та обумовлена станом здоров’я і можливістю пересування

 

12-24 бали

9

особа, яка потребує надання соціальних послуг, постійно перебуває у ліжку

потребує сторонньої допомоги під час переходу з ліжка на крісло

може здійснювати активні рухи в межах ліжка. Може самостійно сидіти

сідає самостійно чи з незначною допомогою. Контролює акти сечовиділення та дефекації частково чи повністю. Користується судном чи кріслом-туалетом

особа, яка потребує надання соціальних послуг, повністю залежна від сторонньої допомоги

 

0-11 балів

10

особа, яка потребує надання соціальних послуг, постійно перебуває в ліжку

пересувається тільки із сторонньою допомогою

вмивання, купання, вдягання та роздягання, прийом їжі здійснює тільки із сторонньою допомогою

не сідає самостійно та не може сидіти. Не контролює акти сечовиділення та дефекації. Необхідний постійний цілодобовий догляд

особа, яка потребує надання соціальних послуг, повністю залежна від сторонньої допомоги

2. Вивчення питання можливості виконання особою, яка потребує надання соціальних послуг, різних видів життєдіяльності здійснюється за допомогою анкетування, яке проводиться з використанням шкали оцінки можливості виконання елементарних дій (таблиця 1) та шкали оцінки можливості виконання складних дій (таблиця 2) з метою визначення:

залежності від будь-якої сторонньої допомоги (фізичної, психологічної, нагляду);

можливості самостійно задовольняти свої основні життєві потреби;

ступеня залежності та передбачуваної тривалості індивідуальної потреби у сторонній допомозі, причин, що її викликають.

3. Ступінь залежності особи, яка потребує надання соціальних послуг, від сторонньої допомоги визначається оптимальним для конкретної ситуації методом:

опитування особи, яка потребує надання соціальних послуг, членів її сім’ї, законних представників;

здійснення фахівцями уповноваженого органу безпосереднього спостереження за особою, яка потребує надання соціальних послуг.

4. Застосування зазначених у таблицях 2 і 3 шкал передбачає, що в обраних позиціях повинні бути відображені реальні дії особи, яка потребує надання соціальних послуг, за попередні 24-48 годин (у разі потреби оцінка проводиться за довший період).

5. За шкалою оцінки можливості виконання елементарних дій повсякденна діяльність особи, яка потребує надання соціальних послуг, оцінюється за допомогою 10 критеріїв, що стосуються сфери самообслуговування та можливості пересуватися (таблиця 2). Оцінка рівня виконання елементарних дій проводиться за сумою балів, визначених для кожної особи, яка потребує надання соціальних послуг, за кожним із розділів цієї шкали. Максимальний результат становить 100 балів, мінімальний - 0 балів.

Таблиця 2

Шкала оцінки можливості виконання елементарних дій

Порядковий номер

Критерій

Характеристика

Бали

1

Прийом їжі

приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно, користується посудом, столовими приборами та побутовою технікою без труднощів

10

 

 

приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно, але за довший проміжок часу

9

 

 

приготування до прийому їжі та прийом їжі здійснює самостійно із застосуванням спеціального посуду та технічних засобів реабілітації

8

 

 

приймає їжу самостійно або за допомогою технічних засобів реабілітації, але не може приготуватися до прийому їжі (покласти їжу в тарілку чи налити рідину в склянку тощо)

6

 

 

потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги під час приготування до прийому їжі та прийому їжі (наприклад, під час розрізання продуктів харчування, приготування бутербродів тощо) (до 25 відсотків дій чи часу)

5

 

 

необхідний постійний нагляд або часткова допомога під час прийому їжі (до 50 відсотків дій чи часу приймання їжі)

3

 

 

потребує значного обсягу допомоги під час прийому їжі

1

 

 

не може самостійно приймати їжу

0

2

Купання

приймає ванну чи душ самостійно без труднощів

5

 

 

приймає ванну чи душ самостійно з труднощами

4

 

 

потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги під час прийому ванни чи душу, наприклад під час виходу з ванни чи душу, роздягання (до 25 відсотків дій чи часу)

3

 

 

потребує сторонньої допомоги під час прийому ванни чи душу (до 50 відсотків дій чи часу)

2

 

 

потребує значного обсягу сторонньої допомоги під час прийому ванни чи душу

1

 

 

купання здійснюється тільки із сторонньою допомогою в межах ліжка, у тому числі за допомогою ванни каркасної складної

0

3

Особистий туалет (вмивання, розчісування, чищення зубів, бриття, маніпуляції із зубними протезами)

самостійно без труднощів

5

 

самостійно з труднощами

4

 

потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги (до 25 відсотків дій чи часу)

3

потребує сторонньої допомоги (до 50 відсотків дій чи часу)

2

 

 

потребує значного обсягу сторонньої допомоги

1

 

 

не може самостійно здійснювати особистий туалет

0

4

Одягання і взування

вдягається і взувається самостійно без труднощів

10

 

 

вдягається і взувається самостійно із застосуванням технічних засобів реабілітації без труднощів

9

 

 

повільно вдягається і взувається самостійно або із застосуванням технічних засобів реабілітації

8

 

 

вдягається і взувається з труднощами самостійно або із застосуванням технічних засобів реабілітації

7

 

 

під час вдягання і взування потребує нагляду чи незначної сторонньої допомоги, наприклад під час застібання ґудзиків, зав’язування шнурків (до 25 відсотків дій чи часу)

5

 

 

потребує сторонньої допомоги під час вдягання і взування (до 50 відсотків дій чи часу)

3

 

 

потребує значного обсягу сторонньої допомоги під час вдягання і взування

1

 

 

не може самостійно вдягатися і взуватися

0

5

Контроль дефекації

повністю контролює дефекацію, у разі потреби може використовувати клізму чи свічки без сторонньої допомоги

10

 

 

має функціонуючу колостому, за якою доглядає із застосуванням калоприймача самостійно

8

 

 

випадкові інциденти - не частіше ніж один раз на тиждень, або потребує допомоги під час використання клізми і свічок (не частіше ніж один раз на тиждень)

5

 

 

періодично (два - три рази на тиждень) не контролює дефекацію або потребує використання клізми за допомогою надавача соціальної послуги, або має функціонуючу колостому, за якою може доглядати із застосуванням калоприймача самостійно з частковою сторонньою допомогою

2

 

 

практично не контролює дефекацію (порушення більш як три рази на тиждень), за колостомою доглядати самостійно не може

1

 

 

постійно не контролює дефекацію або потребує застосування клізми чи догляду за колостомою, що здійснюється надавачем соціальної послуги

0

6

Контроль сечовиділення

повністю контролює сечовиділення без сторонньої допомоги

10

 

 

самостійно справляється з уростомою із застосуванням сечоприймача та інших спеціальних засобів або самостійно справляється з катетером

8

 

 

випадкові інциденти - не частіше ніж один раз на добу

5

 

 

періодично (два - три рази на добу) не контролює сечовиділення або наявна функціонуюча уростома, за якою може доглядати із застосуванням сечоприймача із частковою сторонньою допомогою

2

 

 

практично не контролює сечовиділення (порушення більш як три рази на добу), за уростомою самостійно доглядати не може, використовуються памперси

1

 

 

постійно не контролює сечовиділення чи потребує використання катетера, яким не може користуватися самостійно; постійно використовує памперси або відмовляється від їх використання (внаслідок психічних порушень чи з інших причин)

0

7

Відвідування туалету

самостійно без труднощів

10

 

 

самостійно із застосуванням технічних засобів реабілітації

9

 

 

з труднощами із використанням крісла-туалету, технічних засобів реабілітації без сторонньої допомоги

7

 

 

потребує незначної сторонньої допомоги та нагляду, застосування крісла-туалету, наприклад, для збереження рівноваги під час роздягання/вдягання та інших дій

5

 

 

потребує значної сторонньої допомоги

3

 

 

потребує постійної сторонньої допомоги

2

 

 

не може відвідувати туалет, для фізіологічних потреб необхідне застосування спеціальних засобів (судно, памперси) безпосередньо у ліжку

0

8

Вставання і перехід з ліжка

переходить самостійно без труднощів

15

 

переходить за допомогою технічних засобів реабілітації

12

 

 

під час переходу потребує нагляду (чи мінімальної допомоги)

10

 

 

переходить самостійно чи за допомогою технічних засобів реабілітації з труднощами

7

 

 

самостійно сидить у ліжку, під час переходу необхідна часткова стороння допомога

5

 

 

сидить самостійно, але перехід потребує постійної сторонньої допомоги

3

 

 

сідає і сидить тільки з підтримкою, перехід здійснюється з постійною сторонньою допомогою

1

 

 

не може сидіти в ліжку та встати з ліжка навіть із сторонньою допомогою

0

9

Пересування

пересувається без сторонньої допомоги на відстань більш як 500 метрів, ходить помешканням без сторонньої допомоги

15

 

 

пересувається самостійно без сторонньої допомоги на відстань більш як 500 метрів із застосуванням технічних засобів реабілітації, ходить помешканням без сторонньої допомоги

14

 

 

пересувається самостійно без сторонньої допомоги на відстань більш як 500 метрів із застосуванням технічних засобів реабілітації повільно та з труднощами, ходить помешканням без сторонньої допомоги

11

 

 

пересувається із сторонньою допомогою в межах 500 метрів, ходить помешканням без сторонньої допомоги

10

 

 

пересувається самостійно на відстань до 100 метрів або пересувається за допомогою крісла-колісного, ходить помешканням повільно із зупинками на відпочинок

5

 

 

пересувається на відстань до 100 метрів із застосуванням технічних засобів реабілітації, ходить помешканням з труднощами

3

 

 

пересувається на відстань до 100 метрів тільки із сторонньою допомогою, ходить помешканням із сторонньою допомогою

2

 

 

не може самостійно пересуватися на відстань більш як 50 метрів

0

10

Підйом сходами

підіймається самостійно

10

 

підіймається самостійно за допомогою технічних засобів реабілітації

9

 

 

потребує багато часу для самостійного підйому чи за допомогою технічних засобів реабілітації

7

 

 

потребує незначної сторонньої допомоги (чи нагляду)

5

 

 

підіймається тільки із сторонньою допомогою

2

 

 

не може підійматися навіть із сторонньою допомогою

0

 

Сума балів

 

 

6. За шкалою оцінки можливості виконання складних дій оцінює складні дії особи, яка потребує надання соціальних послуг, за допомогою дев’яти критеріїв (таблиця 3). Оцінка рівня виконання складних дій проводиться за сумою балів, визначених для кожної особи, яка потребує надання соціальних послуг, за кожним із розділів цієї шкали. Максимальний результат становить 27 балів, мінімальний - 10 балів.

Таблиця 3

Шкала оцінки можливості виконання складних дій

Порядковий номер

Критерій

Характеристика

Бали

1

Користування телефоном

користується самостійно

3

 

користується тільки спеціально обладнаним телефоном (наприклад, через слабкий слух чи зір)

2,5

 

 

користується з невеликою допомогою чи набираючи тільки добре знайомі номери

2

 

 

спілкується телефоном, якщо інша людина набере необхідний номер

1,5

 

не може користуватися

1

2

Пересування на відстані понад 1000 метрів

пересувається самостійно, в тому числі громадським транспортом чи на таксі, планує поїздки самостійно

3

 

 

пересувається самостійно, в тому числі громадським транспортом чи на таксі, після отримання детальних словесних інструкцій

2,5

 

 

пересувається самостійно, із незначною сторонньою допомогою, в тому числі громадським транспортом чи на таксі

2

 

 

пересувається громадським транспортом чи на таксі тільки з постійним супроводом

1,5

 

 

не пересувається

1

3

Дрібні покупки в магазині

робить самостійно

3

робить з незначною допомогою

2

робить за умови сторонньої допомоги та супроводу

1,5

не може робити покупки

1

4

Приготування їжі

готує самостійно

3

готує із напівфабрикатів

2,5

готує з незначною допомогою

2

тільки розігріває їжу

1,5

не може готувати

0

5

Ведення домашнього господарства

веде господарство самостійно

3

виконує самостійно нетрудомісткі види робіт

2,5

веде господарство з незначною допомогою

2

потребує сторонньої допомоги під час виконання більш як половини робіт

1,5

не може вести домашнє господарство

1

6

Дозвілля, у тому числі рукоділля

організовує самостійно

3

деякі види дозвілля організовує самостійно

2,5

організовує самостійно з незначною допомогою

2

не може самостійно організувати своє дозвілля

1

7

Прання

пере самостійно

3

самостійно тільки за допомогою пральної машини

2,5

самостійно із незначною допомогою, наприклад, під час розвішування білизни

2

потребує значного обсягу сторонньої допомоги

1,5

не може прати

1

8

Прийом лікарських засобів

приймає самостійно (правильно дозуючи та у відповідний час)

3

приймає самостійно з незначною допомогою (у разі дозування лікарських засобів та нагадування про необхідність їх прийняти)

2

не може самостійно приймати лікарські засоби

1

9

Розпоряджання особистими коштами

розпоряджається самостійно

3

розпоряджається самостійно з незначною допомогою

2

здійснює поточні витрати самостійно, але планувати бюджет не може

1,5

розпоряджатися не може

1

 

Сума балів

 

 

Висновок
про результати комплексного визначення індивідуальних потреб особи, яка потребує надання соціальних послуг

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 21 березня 2023 р. № 248

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини

1. Пункт 3 доповнити підпунктом 5 такого змісту:

“5) щодо напряму, зазначеного у підпункті 15 пункту 4 цього Порядку, - Нацсоцслужба.”.

2. Пункт 4 доповнити підпунктом 15 такого змісту:

“15) реалізацію експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров’я, які належать до сфери управління Мінсоцполітики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах.”.

3. Пункт 5 доповнити підпунктом 8 такого змісту:

“8) Мінсоцполітики за напрямом, визначеним підпунктом 15 пункту 4 цього Порядку, - на підставі поданих Нацсоцслужбою звітів про надання окремих соціальних послуг відповідно до укладених між учасниками експериментального проекту та Нацсоцслужбою договорів.”.

4. У пункті 11 цифри і слово “13 і 14” замінити цифрами “13-15”.

 
Фото без опису Деякі питання реалізації експериментального проекту з надання в закладах охорони здоров'я, які належать до сфери управління Міністерства соціальної політики, окремих соціальних послуг деяким категоріям осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 21.03.2023 № 248
Редакція від 30.06.2023, підстава — 646-2023-п
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/248-2023-%D0%BF
Законодавство України
станом на 25.09.2023
чинний

Фото без опису
 

Документи та файли

  • Сигнальний документ — f524457n137.docx від 24.03.23 10:30, 13 кб

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 23.03.2023 — № 58
  • Офіційний вісник України від 07.04.2023 — 2023 р., № 35, стор. 28, стаття 1854, код акта 117414/2023

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь