Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

Про реалізацію експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості

Дата: 27.10.2023 15:03
Кількість переглядів: 115

Фото без опису

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2023 р. № 1049
Київ

Про реалізацію експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики стосовно реалізації експериментального проекту із запровадження в територіальних громадах комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості (далі - експериментальний проект) з дня набрання чинності цією постановою до 31 грудня 2024 р. в межах бюджетних асигнувань на відповідний період, передбачених за бюджетною програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” (далі - бюджетні кошти).

2. Установити, що:

координатором експериментального проекту є Міністерство соціальної політики;

учасником експериментального проекту, відповідальним за організацію проведення конкурсу серед надавачів соціальних послуг та за укладення договору про забезпечення надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості з надавачами соціальних послуг за результатами проведення такого конкурсу, є Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю;

іншими учасниками експериментального проекту є територіальні громади.

3. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості;

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості.

4. Внести до Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1475 “Деякі питання соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 317), зміни, що додаються.

5. Рекомендувати виконавчим органам сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, а в разі їх відсутності - військовим адміністраціям населених пунктів (далі - уповноважені органи) долучитися до участі в експериментальному проекті.

6. Міністерству соціальної політики:

1) на підставі поданих заявок уповноважених органів визначити територіальні громади, що є учасниками експериментального проекту;

2) разом із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю надавати уповноваженим органам, надавачам соціальних послуг методичну допомогу та організовувати зустрічі з питань реалізації експериментального проекту;

3) за результатами експериментального проекту внести зміни до Класифікатора соціальних послуг та затвердити Державний стандарт комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості;

4) подати до 1 березня 2025 р. Кабінетові Міністрів України звіт про результати реалізації експериментального проекту, а також пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів.

7. Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю забезпечити:

1) розміщення протягом п’яти робочих днів з дати надходження від Міністерства соціальної політики переліку територіальних громад, що є учасниками експериментального проекту, на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення конкурсу серед надавачів соціальних послуг для реалізації експериментального проекту;

2) проведення конкурсу серед надавачів соціальних послуг для кожної територіальної громади, що є учасником експериментального проекту, і за результатами конкурсу укладення договорів про забезпечення надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості з надавачами соціальних послуг, що є переможцями зазначеного конкурсу, в межах бюджетних коштів, передбачених на відповідний рік в рамках експериментального проекту;

3) здійснення організаційного супроводу та консультативної підтримки надавачів соціальних послуг, уповноважених органів для реалізації експериментального проекту;

4) здійснення оплати на підставі звітів надавачів соціальних послуг про надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості у звітному періоді відповідно до укладених договорів в межах бюджетних коштів, передбачених на відповідний рік.

8. Обласним, Київській та Севастопольській міським державним (військовим) адміністраціям забезпечити взаємодію координаційних центрів підтримки цивільного населення, утворених відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 9 травня 2023 р. № 470 “Про координаційні центри підтримки населення” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 51, ст. 2832) з територіальними громадами, що є учасниками експериментального проекту.

9. Установити, що під час реалізації експериментального проекту Нацсоцслужба:

1) щомісяця до 10 числа на підставі інформації про надавачів комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, отриманої від Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю, проводить протягом 14 робочих днів моніторинг в частині можливого виявлення недоліків/порушень. За результатами проведення моніторингу оформлюється відповідна довідка, складена у довільній формі, в якій зазначаються рекомендації щодо усунення недоліків/порушень (у разі їх виявлення);

2) надсилає протягом п’яти робочих днів зазначену довідку надавачу комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, щодо якого проводився такий моніторинг, його засновнику, Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю та Мінсоцполітики.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2023 р. № 1049

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості (далі - експериментальний проект).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про соціальні послуги”, “Про соціальну роботу з сім'ями, дітьми та молоддю”, “Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та інших нормативно-правових актах з питань забезпечення соціального захисту, організації та надання соціальних послуг, проведення соціальної роботи, надання психологічної допомоги.

3. Метою реалізації експериментального проекту є визначення змісту, обсягу, порядку надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості (далі - комплексна послуга), що сприятиме:

підтримці психічного здоров’я населення та зниженню загального рівня стресу і тривожності серед населення;

адаптації осіб/сімей/групи осіб, які проживають на території територіальної громади, зокрема внутрішньо переміщених осіб, до кризових ситуацій (зокрема воєнних дій, тимчасової окупації, проявів насильства, порушень прав людини та надзвичайних ситуацій природного чи техногенного характеру), набуттю навичок стресостійкості як комплексу особистісних якостей, що дає змогу зменшити значні інтелектуальні, вольові та емоційні навантаження без особливих шкідливих наслідків для власного здоров’я, інших людей та професійної діяльності, а також запобіганню психологічній травматизації та мінімізації ризиків психологічної ретравматизації;

забезпеченню комплексного підходу до надання соціальних послуг особам/сім’ям/групам осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та/або належать до вразливих груп населення, які проживають на території територіальної громади;

зміцненню сімейних і родинних зв’язків та розвитку батьківських компетентностей;

зміцненню та координації волонтерського руху;

підвищенню соціальної згуртованості територіальної громади.

4. Реалізація експериментального проекту ґрунтується на системному підході до організації надання комплексної послуги, передбачає скоординовану організацію ефективної комунікації та взаємодії між Мінсоцполітики, Нацсоцслужбою, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - Фонд), обласними, Київською та Севастопольською міськими військовими адміністраціями, виконавчими органами сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, а у разі їх відсутності - військовими адміністраціями населених пунктів (далі - уповноважені органи), надавачами комплексної послуги, надавачами соціальних послуг, іншими підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності.

5. Територіальні громади, які братимуть участь в експериментальному проекті в межах бюджетних асигнувань на відповідний період, передбачених за програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” (далі - бюджетні кошти), визначаються Мінсоцполітики на підставі поданих уповноваженими органами заявок про участь територіальної громади в експериментальному проекті та з урахуванням можливості такої територіальної громади забезпечити необхідні для участі в експериментальному проекті умови.

Заявки подаються протягом восьми робочих днів після розміщення Мінсоцполітики на своєму офіційному веб-сайті оголошення про проведення експериментального проекту та залучення територіальних громад.

Територіальні громади, які братимуть участь в експериментальному проекті (далі - учасники експериментального проекту), можуть брати участь у реалізації експериментального проекту за рахунок бюджетних коштів, благодійної пожертви або шляхом співфінансування із залученням бюджетних коштів та благодійної пожертви та/або за рахунок інших джерел, не заборонених законодавством.

Мінсоцполітики може додатково залучати територіальні громади до участі в експериментальному проекті.

Умовами участі територіальної громади в експериментальному проекті є:

подана уповноваженим органом заявка про участь територіальної громади в експериментальному проекті, яка, зокрема, повинна містити інформацію про кількість жителів територіальної громади. До заявки додається інформація про наявність приміщення, яке може бути використане для надання комплексної послуги згідно з пунктом 40 цього Порядку, про соціальний паспорт територіальної громади або стратегію/план соціального розвитку територіальної громади, інші акти, які визначають соціально-економічний розвиток територіальної громади та/або її потреби (за наявності), про результати визначення потреб жителів територіальної громади у соціальних послугах (за наявності) відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, а також оформлена в довільній формі згода благодійника надати благодійну пожертву територіальній громаді для облаштування приміщення для надання комплексної послуги та/або забезпечення утримання приміщення, де надаватиметься комплексна послуга (за наявності);

наявність у територіальної громади приміщення, яке перебуває у комунальній власності, або можливе використання приміщення державної або приватної форми власності для надання комплексної послуги.

У разі використання приміщення комунальної форми власності, зокрема комунальних некомерційних підприємств, установ, організацій, додається рішення про виділення таких приміщень для надання комплексної послуги.

Використання учасником експериментального проекту для реалізації експериментального проекту приміщень державної форми власності здійснюється відповідно до законодавства про оренду державного та комунального майна.

У разі використання приміщення, яке для участі територіальної громади в експериментальному проекті надає благодійник, додається письмова згода благодійника.

Мінсоцполітики протягом двох робочих днів після надходження від територіальних громад заявок про участь територіальної громади в експериментальному проекті затверджує перелік учасників експериментального проекту та надсилає його за допомогою засобів електронної взаємодії Фонду, Нацсоцслужбі, уповноваженим органам для їх інформування про участь в експериментальному проекті.

6. Для реалізації експериментального проекту уповноважені органи учасників експериментального проекту:

здійснюють облаштування приміщення (у разі потреби) для надання комплексної послуги та забезпечують його утримання (оплата комунальних послуг, послуг з прибирання) за рахунок коштів учасника експериментального проекту або благодійної пожертви;

інформують жителів територіальної громади про можливість отримання комплексної послуги;

здійснюють заходи для виявлення осіб/сімей/груп осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах та/або належать до вразливих груп населення, зокрема тих, що потребують надання комплексної послуги;

забезпечують взаємодію осіб, відповідальних за організацію соціальної роботи та/або надання соціальних послуг в територіальних громадах, з надавачами комплексної послуги;

проводять моніторинг та оцінку якості надання комплексної послуги;

інформують за результатами моніторингу щокварталу до 5 числа місяця, наступного за звітним періодом, Фонд та координаційні центри підтримки цивільного населення у відповідній області, мм. Києві та Севастополі;

залучають територіальні органи Нацсоцслужби для встановлення факту відповідності наявних умов для надання комплексної послуги вимогам законодавства.

7. Комплексна послуга надається надавачами соціальних послуг, які є юридичними або фізичними особами - підприємцями, що включені до розділу “Надавачі соціальних послуг” Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг / їх об’єднаннями, які уклали з Фондом договори про забезпечення надання комплексної послуги (далі - надавачі комплексної послуги).

Для учасника експериментального проекту на конкурсній основі в межах бюджетних коштів обирається один надавач комплексної послуги за бюджетні кошти.

Надання комплексної послуги може фінансуватися за рахунок бюджетних коштів або шляхом співфінансування через залучення бюджетних коштів, коштів територіальної громади та/або благодійної пожертви, або лише за рахунок благодійної пожертви.

Надавач комплексної послуги формує команду фахівців (працівників, які відповідно до законодавства мають право надавати комплексну послугу та перебувають з надавачем у трудових відносинах або є залученими надавачем особами до надання послуг за договором про надання послуг) для надання комплексної послуги (далі - фахівці).

Кількісний склад фахівців одного надавача комплексної послуги визначається у примірному штатному нормативі чисельності працівників для надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, затвердженому Мінсоцполітики, з урахуванням чисельності жителів територіальної громади, що є учасником експериментального проекту.

8. Фонд визначає надавачів комплексної послуги за бюджетні кошти на підставі результатів рейтингового оцінювання документів, передбачених пунктом 10 цього Порядку, які подаються надавачами соціальних послуг/об’єднаннями надавачів соціальних послуг для участі у конкурсі для реалізації експериментального проекту (далі - конкурсанти).

Надавачі соціальних послуг - бюджетні установи допускаються до участі у конкурсі для реалізації експериментального проекту за умови прийняття рішення про припинення бюджетної установи шляхом її реорганізації (перетворення) у некомерційне підприємство.

Фонд визначає окремо для кожного учасника експериментального проекту одного переможця конкурсу для реалізації експериментального проекту та укладає з кожним з них договір про забезпечення надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості (далі - договір).

У випадку, передбаченому пунктом 31 цього Порядку, конкурс для реалізації експериментального проекту (далі - конкурс) не проводиться.

9. Конкурс проводиться одночасно для всіх заявлених учасників експериментального проекту. У разі залучення Мінсоцполітики нових учасників експериментального проекту оголошується додатковий конкурс.

Фонд розміщує оголошення про проведення конкурсу на своєму офіційному веб-сайті протягом п’яти робочих днів з дня надходження від Мінсоцполітики переліку учасників експериментального проекту.

Оголошення про проведення конкурсу повинне містити інформацію про:

умови конкурсу, умови надання комплексної послуги, визначені цим Порядком, та примірний договір про забезпечення комплексною соціальною послугою з формування життєстійкості, затверджений Мінсоцполітики;

вимоги до конкурсної пропозиції та перелік документів, що додаються до неї;

вимоги щодо процедури подання конкурсних пропозицій до Фонду;

час і місце розкриття конкурсних пропозицій;

адреса, за якою здійснюється подання конкурсних пропозицій.

Примірні форми оголошення про проведення конкурсу, конкурсної пропозиції затверджуються Мінсоцполітики.

Конкурсні пропозиції подаються до Фонду протягом 10 робочих днів з дня оприлюднення Фондом оголошення про проведення конкурсу.

Фонд може продовжити строк прийому конкурсних пропозицій до 15 робочих днів, а у разі відсутності конкурсних пропозицій - до 20 робочих днів.

10. Конкурсна пропозиція повинна містити:

1) заяву про участь конкурсанта у конкурсі із зазначенням учасника експериментального проекту, на території якого конкурсант планує надавати комплексну послугу.

У разі коли конкурсант має намір та можливості відповідно до умов конкурсу надавати комплексну послугу на території двох і більше учасників експериментального проекту, він може зазначити про це в одній заяві. За таких умов інформація, визначена підпунктами 2, 5 і 6 цього пункту, є однаковою для всіх конкурсних пропозицій, поданих одним конкурсантом.

Інформація, визначена підпунктами 3, 4 і 7 цього пункту, подається конкурсантом окремо щодо кожного учасника експериментального проекту;

2) перелік соціальних послуг, які має право надавати конкурсант згідно з Реєстром надавачів та отримувачів соціальних послуг;

3) інформацію про кількість фахівців. Кількість таких фахівців конкурсанта для кожного учасника експериментального проекту, на території якого конкурсант планує надавати комплексну послугу, обчислюється з урахуванням чисельності жителів територіальної громади та повинна відповідати примірному штатному нормативу чисельності працівників для надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, затвердженому Мінсоцполітики;

4) інформацію про рівень кваліфікації фахівців конкурсанта та про їх професійне навчання/підвищення кваліфікації (за наявності) за спеціальностями відповідно до підпункту 4 пункту 15 цього Порядку;

5) інформацію про загальний період діяльності конкурсанта як надавача соціальних послуг з таких соціальних послуг: консультування, соціальна профілактика, представництво інтересів та/або соціальна адаптація, соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, екстрене (кризове) втручання, соціальна інтеграція та реінтеграція, соціально-психологічна реабілітація;

6) інформацію про досвід використання залучених коштів через соціальне замовлення, конкурс проектів, грантових угод тощо (за наявності);

7) інформацію про залучення власних коштів конкурсанта для оплати надання комплексної послуги або благодійних пожертв на оплату/ часткову оплату надання комплексної послуги (за наявності).

Документами, які конкурсант додає до конкурсної пропозиції, є:

витяг з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг;

скановані копії установчих документів в електронній формі або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту в електронній формі у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

скановані копії штатного розпису конкурсанта, трудових договорів з найманими працівниками, договорів про надання послуг за видами діяльності надавача соціальних послуг (за наявності);

скановані копії документів про освіту, свідоцтв/сертифікатів про підвищення кваліфікації (за наявності), атестацію, про неформальне професійне навчання, фаховий рівень працівників;

інформація в довільній формі про загальний період діяльності як надавача соціальних послуг, зокрема інформація (за наявності) про залучення до діяльності волонтерів;

сканована довідка територіального органу ДПС про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів;

скановані копії договорів про надання соціальних послуг, укладених в рамках процедури використання залучених коштів через соціальне замовлення, конкурс–проектів, грантових угод (за наявності);

сканована заява–згода/лист-гарантія конкурсанта та/або благодійника про оплату (повністю або частково) надання комплексної послуги (за наявності) із зазначенням суми коштів, яку вносить конкурсант чи благодійник для надання комплексної послуги.

11. Конкурсні пропозиції та документи, визначені в оголошенні про проведення конкурсу, складаються державною мовою, оформляються конкурсантами відповідно до вимог цього Порядку і подаються за адресою та у строки, зазначені в такому оголошенні.

У разі самостійного виявлення у поданій конкурсній пропозиції неповної інформації, помилок або недоліків конкурсант має право подати уточнення до раніше поданої конкурсної пропозиції до закінчення строку подання, зазначеного в оголошенні про проведення конкурсу. Після закінчення строку, відведеного для подання конкурсантами конкурсних пропозицій, внесення будь-яких змін до конкурсних пропозицій не допускається.

Датою подання конкурсної пропозиції є дата надходження до Фонду конкурсної пропозиції з усіма документами, зазначеними в оголошенні про проведення конкурсу.

Подана конкурсна пропозиція конкурсанту не повертається.

12. Для розгляду конкурсних пропозицій Фонд утворює конкурсну комісію у складі не менше ніж п’ять осіб.

До складу конкурсної комісії включаються представники Фонду, Нацсоцслужби, Мінсоцполітики, громадських організацій, які мають щонайменше два роки досвіду у наданні соціальних послуг та не беруть участі у конкурсі.

Кількість представників Фонду не може перевищувати половини кількості членів конкурсної комісії.

Склад конкурсної комісії затверджується наказом Фонду.

Член конкурсної комісії, який має конфлікт інтересів, не має права брати участь у засіданнях комісії з питань, з яких існує такий конфлікт інтересів. Про наявність конфлікту інтересів член конкурсної комісії або інша особа, яка має відповідні відомості, повинні повідомити голові комісії до початку засідання для прийняття рішення про можливість участі відповідного члена комісії у засіданні з відповідних питань.

13. Формою роботи конкурсної комісії є засідання.

Фонд розміщує на офіційному веб-сайті інформацію про дату, адресу, форму проведення засідання конкурсної комісії. Для участі у засіданні конкурсної комісії можуть бути запрошені представники медіа.

Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не менше ніж дві третини її складу.

Засідання конкурсної комісії можуть проводитися за особистої участі її членів, з використанням засобів електронного зв’язку або з поєднанням двох способів її проведення за рішенням Фонду.

14. Відкриття конкурсних пропозицій відбувається на першому засіданні конкурсної комісії.

Оцінювання конкурсних пропозицій проводиться протягом п’яти робочих днів після їх відкриття.

Конкурсна комісія оцінює конкурсні пропозиції за такими критеріями:

відповідність діяльності конкурсанта критеріям діяльності надавачів соціальних послуг відповідно до законодавства про соціальні послуги;

наявність досвіду діяльності конкурсанта у сфері надання соціальних послуг: консультування, соціальна профілактика, представництво інтересів та/або соціальна адаптація, соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, екстрене (кризове) втручання, соціальна інтеграція та реінтеграція, соціально-психологічна реабілітація, зокрема (за наявності) досвід залучення до діяльності волонтерів;

фінансовий стан конкурсанта;

фаховий рівень фахівців конкурсанта, необхідний для надання комплексної послуги.

15. Методологія оцінювання конкурсних пропозицій:

1) за критерієм відповідності діяльності конкурсанта критеріям діяльності надавачів соціальних послуг відповідно до законодавства про соціальні послуги враховується витяг з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Оцінювання за таким критерієм проводиться за шкалою балів:

0 балів - конкурсна пропозиція не відповідає критерію оцінки;

1 бал - конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки;

2) за критерієм наявності досвіду діяльності конкурсанта у сфері надання соціальних послуг: консультування, соціальна профілактика, представництво інтересів та/або соціальна адаптація, соціальний супровід сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах, екстрене (кризове) втручання, соціальна інтеграція та реінтеграція, соціально-психологічна реабілітація, зокрема (за наявності) досвід залучення до діяльності волонтерів, враховується інформація з витягу з Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

Оцінювання за таким критерієм проводиться за шкалою балів:

наявність досвіду роботи конкурсанта як надавача соціальних послуг до трьох років - 1 бал, за кожний повний рік діяльності як надавача соціальних послуг понад три роки - додатково 0,5 бала;

наявність досвіду реалізації волонтерських/благодійних проектів/ програм - 1 бал;

3) за критерієм фінансового стану конкурсанта враховується відсутність фінансової заборгованості, що підтверджується довідкою територіальних органів ДПС про відсутність заборгованості із сплати податків, зборів, інших обов’язкових платежів, отриманих, зокрема, через електронний кабінет платника не пізніше ніж за 10 календарних днів до дня подання конкурсної пропозиції.

Оцінювання за таким критерієм проводиться за шкалою балів:

0 балів - конкурсна пропозиція не відповідає критерію оцінки;

1 бал - конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки.

Пропозиція щодо залучення конкурсантом власних коштів та/або благодійних пожертв для повної або часткової оплати надання комплексної послуги оцінюється з розрахунку: за кожний 1 відсоток ціни договору залучених позабюджетних коштів - 1 бал.

За наявність досвіду використання залучених коштів через соціальне замовлення, соціальні проекти, грантові угоди (підтверджується документами) нараховується 1 бал;

4) за критерієм фахового рівня фахівців конкурсанта, необхідного для надання комплексної послуги, враховується наявність у конкурсанта кількості фахівців, що відповідає примірному штатному нормативу чисельності працівників для надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, затвердженому Мінсоцполітики, з урахуванням чисельності жителів територіальних громад.

Оцінювання за таким критерієм проводиться за шкалою балів:

0 балів - конкурсна пропозиція не відповідає критерію оцінки;

1 бал - конкурсна пропозиція відповідає критерію оцінки.

Рівень кваліфікації фахівців конкурсанта оцінюється за такою шкалою балів з урахуванням кожного фахівця:

щодо посади соціального менеджера оцінюється наявність:

- диплома спеціаліста/магістра за спеціальністю “Соціальна робота” або “Соціальна педагогіка” - 2 бали;

- свідоцтва/сертифіката про підвищення кваліфікації за спеціальністю “Соціальна робота” або “Соціальна педагогіка”, який засвідчує проходження навчання загальною кількістю не менше ніж 90 академічних годин або три кредити ЄКТС (один сертифікат) - 1 бал. Сумарна кількість балів, отриманих за свідоцтва/сертифікати, не може перевищувати 3 бали;

- сертифіката, який підтверджує проходження будь-якого з тренінгів, освітніх програм, навчальних курсів з питань надання соціальних послуг та/або психосоціальної підтримки сім’ям/особам/групам осіб, управління стресом, кейс-менеджменту (ведення випадку) у соціальній роботі, кризового менеджменту, стрес-менеджменту, надання першої психологічної допомоги, домедичної допомоги, профілактики емоційного та професійного вигорання спеціалістів, підтримки та супроводу ветеранів, створення та організації роботи (фасилітація) груп взаємопідтримки та інших груп і форм роботи загальною кількістю 90 академічних годин або три кредити ЄКТС (один сертифікат), - 1 бал. Сумарна кількість балів, отриманих за сертифікати, не може перевищувати 3 бали;

- свідоцтва/сертифіката супервізора - 2 бали;

- досвіду роботи з надання соціальних послуг/проведення психологічного консультування не менше 1 року - 1 бал;

щодо посади фахівця із соціальної роботи оцінюється наявність:

- диплома спеціаліста/магістра за спеціальністю “Соціальна робота” або “Соціальна педагогіка” - 2 бали;

- диплома бакалавра за спеціальністю “Соціальна робота” або “Соціальна педагогіка” - 1 бал;

- свідоцтва/сертифіката про підвищення кваліфікації за спеціальністю “Соціальна робота” або “Соціальна педагогіка”, який підтверджує проходження навчання загальною кількістю не менше ніж 90 академічних годин або 3 кредити ЄКТС (один сертифікат), - 1 бал. Сумарна кількість балів, отриманих за свідоцтва/сертифікати, не може перевищувати 3 бали;

- сертифіката, який підтверджує проходження будь-якого з тренінгів, освітніх програм, навчальних курсів з питань надання соціальних послуг та/або психосоціальної підтримки сім’ям/особам/групам осіб, управління стресом, кейс-менеджменту (ведення випадку) у соціальній роботі, кризового менеджменту, стрес-менеджменту, надання першої психологічної допомоги, домедичної допомоги, профілактики емоційного та професійного вигорання спеціалістів, підтримки та супроводу ветеранів, створення та організації роботи (фасилітація) груп взаємопідтримки та інших груп і форм роботи загальною кількістю 90 академічних годин або три кредити ЄКТС (один сертифікат), - 1 бал. Сумарна кількість балів, отриманих за сертифікати, не може перевищувати 3 бали;

- досвіду роботи з надання соціальних послуг/проведення психологічного консультування не менше 1 року - 1 бал;

щодо посади практичного психолога/психолога (соціальна сфера) оцінюється наявність:

- диплома спеціаліста/магістра за спеціальністю “Психологія”/ “Медична психологія”/“Практична психологія” - 2 бали;

- диплома бакалавра за спеціальністю “Психологія”/“Медична психологія”/“Практична психологія” - 1 бал;

- сертифікатів, які підтверджують проходження тренінгів, освітніх програм, навчальних курсів з питань роботи з травмою/втратою, управління стресом, надання першої психологічної допомоги (зокрема сертифікати тренера), профілактики емоційного та професійного вигорання спеціалістів допоміжних професій, створення та організації роботи (фасилітація) груп взаємопідтримки, вікових особливостей реагування на травмувальні події, психологічної роботи з військовослужбовцями/ ветеранами та членами їх сімей, психологічної підтримки осіб, які переживають втрату, підтримки родичів осіб, позбавлених особистої свободи та зниклих безвісти, особливостей психологічної допомоги особам, які пережили полон і тортури, загальною кількістю 90 академічних годин або три кредити ЄКТС (один сертифікат), - 1 бал. Сумарна кількість балів, отриманих за сертифікати, не може перевищувати 3 бали;

- сертифіката, що підтверджує використання практичних інструментів та практики використання діагностичних методик, когнітивно-поведінкової терапії, спеціальної травмотерапії, арт-терапії, ігротерапії, казкотерапії та інших, які будуть використані у роботі, загальною кількістю 90 академічних годин або три кредити ЄКТС (один сертифікат), - 1 бал. Сумарна кількість балів, отриманих за сертифікати, не може перевищувати 3 бали;

- свідоцтва/сертифіката супервізора - 2 бали.

Наявність у фахівця сертифіката, що підтверджує підготовку за напрямом “Психотерапевт” (загальною кількістю не менше ніж 90 академічних годин або три кредити ЄКТС (один сертифікат), - 3 бали або диплому бакалавра/спеціаліста/магістра за напрямом “Психіатрія” оцінюється додатково в 3 бали.

16. Члени конкурсної комісії індивідуально оцінюють конкурсні пропозиції за кожним із критеріїв.

17. Члени конкурсної комісії вносять бали оцінювання конкурсних пропозицій конкурсантів до індивідуальної відомості оцінювання. Заповнена індивідуальна відомість передається секретарю конкурсної комісії.

18. На підставі індивідуальних відомостей оцінювання секретар конкурсної комісії складає щодо кожного конкурсанта зведену відомість оцінювання, яку підписує голова (головуючий на засіданні конкурсної комісії) та секретар конкурсної комісії.

Результати оцінювання конкурсних пропозицій додаються до протоколу засідання конкурсної комісії.

Конкурсна комісія на засіданні підсумовує результати оцінювання конкурсних пропозицій і приймає рішення про визначення переможців конкурсу.

Протокол підписують усі члени конкурсної комісії, присутні на засіданні.

У разі відмови члена конкурсної комісії підписати протокол інформація про це вноситься до протоколу із зазначенням причин відмови.

19. У разі набрання конкурсними пропозиціями конкурсантів однакової кількості балів у зведеній відомості оцінювання переможцем конкурсу визнається конкурсант, який відповідно до підпункту 3 пункту 15 цього Порядку отримав більшу кількість балів.

У випадку, передбаченому абзацом першим цього пункту, та за однакової кількості балів у конкурсантів відповідно до підпункту 3 пункту 15 цього Порядку переможцем конкурсу визнається конкурсант, який подав конкурсну пропозицію першим.

20. Конкурсна комісія відхиляє конкурсну пропозицію у разі:

невідповідності конкурсної пропозиції одному з критеріїв оцінювання;

оформлення конкурсної пропозиції з порушенням вимог цього Порядку та вимог, установлених Фондом в оголошенні про конкурс;

надходження конкурсної пропозиції після закінчення визначеного строку подання конкурсних пропозицій.

21. Фонд:

1) опубліковує протягом двох робочих днів після прийняття конкурсною комісією рішення про визначення переможців конкурсу перелік переможців на своєму офіційному веб-сайті;

2) надсилає електронною поштою протягом трьох робочих днів після опублікування переліку переможців на офіційному веб-сайті проекти договорів з переможцями конкурсу, підписані уповноваженою особою Фонду.

22. Сторонами договору є Фонд і надавач соціальних послуг/ об’єднання надавачів соціальних послуг (переможець конкурсу).

Договір укладається на період реалізації експериментального проекту в межах бюджетного року та продовжується на наступний бюджетний рік за згодою сторін договору.

У разі коли конкурсант став переможцем конкурсу у двох і більше територіальних громадах, укладається один договір.

23. Ціна договору розраховується Фондом з урахуванням вартості комплексної послуги, обчисленої згідно з пунктами 24 і 25 цього Порядку. Ціна договору для конкурсанта, який став переможцем конкурсу для двох і більше територіальних громад, що є учасниками експериментального проекту, розраховується сумарно з урахуванням вартості комплексної послуги для кожної територіальної громади окремо.

Вартість комплексної послуги визначається з урахуванням прямих витрат на заробітну плату та єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників надавача комплексної послуги, придбання товарів та послуг, безпосередньо пов’язаних з її наданням.

24. Вартість комплексної послуги, що надається на підставі договору, визначається Фондом як добуток базової ставки на місяць для одного надавача комплексної послуги із застосуванням коригувального коефіцієнта та кількості місяців, на які укладено договір, із заокругленням до цілого числа.

Коригувальні коефіцієнти, які застосовуються для визначення вартості комплексної послуги, становлять:

1 - для територіальної громади, яка налічує до 5 тис. жителів;

1,3 - для територіальної громади, яка налічує від 5 тис. до 20 тис. жителів;

1,6 - для територіальної громади, яка налічує від 20 тис. до 50 тис. жителів;

2,1 - для територіальної громади, яка налічує від 50 до 100 тис. жителів;

2,5 - для територіальної громади, яка налічує понад 100 тис. жителів.

25. Мінсоцполітики встановлює базову ставку, яка розраховується за формулою:

ГВКП= (ЗПЄВ + ПТП + АВ) * КК,

де ГВКП - базова ставка;

ЗПЄВ - заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників надавача комплексної послуги, визначеного для надавача комплексних послуг, який проводитиме свою діяльність в територіальній громаді, яка налічує до 5 тис. жителів;

ПТП - придбання товарів та послуг, безпосередньо пов’язаних із наданням комплексної послуги. Примірний перелік товарів та послуг для надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості затверджується Мінсоцполітики;

АВ - інші витрати на організаційне забезпечення діяльності надавача комплексної послуги;

КК - коригувальний коефіцієнт.

Витрати на оплату праці працівників надавача комплексної послуги розраховуються за формулою:

ЗПЄВ = ЗП + ЄВ,

де ЗПЄВ - заробітна плата та єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників надавача комплексної послуги;

ЗП - заробітна плата працівників надавача комплексної послуги;

ЄВ - єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне страхування із заробітної плати працівників надавача комплексної послуги.

Витрати на придбання товарів та послуг рекомендується розраховувати за формулою:

ПТП = ПМ + ПХ + ІВ,

де ПМ - предмети та матеріали, що використовуються для надання соціальної послуги;

ПХ - продукти харчування, що закуповуються для надання комплексної послуги;

ІВ - інші витрати на придбання товарів та послуг, що використовуються для надання комплексної послуги.

Інші витрати на організаційне забезпечення діяльності надавача комплексної послуги розраховуються за формулою:

АВ=ЗПЄВ * 0,3 відсотка.

26. Керівник або уповноважена особа переможця конкурсу - надавача соціальних послуг/об’єднання надавачів соціальних послуг протягом трьох робочих днів з дати отримання підписаного уповноваженою особою Фонду проекту договору накладає електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, на такий договір. Накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, на договір уповноважена особа надавача соціальних послуг/об’єднання надавачів соціальних послуг підтверджує, що надавач соціальних послуг/об’єднання надавачів соціальних послуг відповідає умовам конкурсу та здатний надавати комплексну послугу згідно із цим Порядком.

Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами Фонду та переможця конкурсу.

27. Фонд здійснює оплату надання комплексної послуги на підставі поданих надавачами комплексної послуги звітів про комплексну послугу, надану у звітному періоді (помісячно), за формою, затвердженою Мінсоцполітики, відповідно до укладених договорів.

Оплаті за договором підлягає фактична вартість комплексної послуги.

Фактичну вартість комплексної послуги за місяць становить вартість комплексної послуги, обчисленої за місяць, за умови виконання фахівцями місячної норми навантаження (розраховується з урахуванням нормальної тривалості робочого часу на тиждень на одного фахівця) відповідно до примірного нормативу часу виконання заходів комплексної послуги, затвердженого Мінсоцполітики. У разі невиконання (часткового виконання) фахівцями зазначеної місячної норми навантаження фактична вартість комплексної послуги розраховується пропорційно відповідно до виконаного обсягу робіт.

Бюджетні кошти, перераховані надавачу комплексної послуги, спрямовуються на:

оплату праці з урахуванням єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування працівників надавача комплексної послуги, які безпосередньо залучені до надання комплексної послуги;

оплату послуг залучених осіб надавача комплексної послуги (оплата за договором про надання послуг);

витрати на придбання канцелярських та господарських товарів, необхідних для надання комплексної послуги;

витрати на продукти харчування, що закуповуються для отримувачів комплексної послуги;

інші витрати на організаційне забезпечення діяльності надавача комплексної послуги, які підтверджені відповідними документами.

28. Договір разом з усіма додатками (за умови знеособлення персональних даних) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду протягом п’яти робочих днів з дня його укладення.

29. У разі відмови або безпідставного ухилення керівника або уповноваженої особи переможця конкурсу - надавача соціальних послуг/ об’єднання надавачів соціальних послуг від підписання договору протягом трьох робочих днів після отримання ним проекту договору, підписаного уповноваженою особою Фонду, Фонд приймає рішення про намір укладення договору з конкурсантом, конкурсна пропозиція якого є наступною в рейтингу.

Дія договору припиняється після закінчення строку, на який його укладено, за умови, що його не продовжено, або в разі настання інших підстав, передбачених законом або договором.

30. У разі відсутності конкурсних пропозицій про участь у конкурсі надавача комплексної послуги для учасника експериментального проекту Фонд протягом трьох робочих днів після завершення конкурсу розміщує на своєму офіційному веб-сайті повторне оголошення про конкурс для цього учасника експериментального проекту. У разі відсутності конкурсних пропозицій повторний конкурс щодо одного учасника експериментального проекту проводиться не більше ніж три рази.

31. В реалізації експериментального проекту можуть брати участь надавачі соціальних послуг/їх об’єднання, які мають намір надавати комплексну послугу повністю за рахунок благодійної пожертви (яку надавач самостійно отримав для надання комплексної послуги) та/або власних коштів, зокрема самостійно облаштовувати приміщення для надання комплексної послуги та забезпечувати утримання такого приміщення. Такі надавачі не проходять конкурс, визначений цим Порядком (далі - надавачі поза конкурсом).

Надавач поза конкурсом під час надання комплексної послуги зобов’язаний дотримуватись вимог цього Порядку.

Під час реалізації експериментального проекту надавачі поза конкурсом подають Фонду в електронній формі за адресою, зазначеною на офіційному веб-сайті Фонду:

заяву про надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості поза конкурсом за примірною формою, затвердженою Мінсоцполітики, із зобов’язанням, що комплексна послуга надаватиметься відповідно до умов надання комплексної послуги, визначених цим Порядком, із зазначенням, що комплексна послуга надаватиметься за власні кошти та/або за рахунок коштів благодійної пожертви;

скановані копії документів, передбачені пунктом 10 цього Порядку.

Фонд протягом п’яти робочих днів проводить перевірку інформації, поданої надавачем поза конкурсом.

Фонд протягом трьох робочих днів в електронній формі надсилає повідомлення:

надавачу поза конкурсом - про відповідність його вимогам до надавача комплексної послуги згідно з поданими документами, передбаченими пунктом 10 цього Порядку;

Мінсоцполітики та відповідному уповноваженому органу - про участь надавача поза конкурсом в експериментальному проекті.

У разі виявлення невідповідності надавача поза конкурсом вимогам до надавача комплексної послуги Фонд протягом трьох робочих днів після проведення перевірки в електронній формі повідомляє надавачеві поза конкурсом про таку невідповідність.

32. Під час реалізації експериментального проекту основними завданнями надавача комплексної послуги є:

планування та координація роботи фахівців;

моніторинг надання комплексної послуги фахівцями;

організація ведення документації з надання комплексної послуги, зокрема забезпечення внесення відомостей про отримувачів комплексної послуги до Реєстру надавачів та отримувачів соціальної послуги;

взаємодія з учасниками експериментального проекту з питань організації надання комплексної послуги в територіальній громаді;

підготовка щомісячної звітності щодо надання комплексної послуги уповноваженим органам Фонду;

забезпечення професійного розвитку та методичної підтримки фахівців;

проведення супервізії для фахівців;

взаємодія з органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та благодійними організаціями, іншими установами незалежно від форми власності, волонтерами з питань реалізації експериментального проекту;

підготовка пропозицій щодо змісту, обсягу, порядку надання, форм звітності та обліку комплексної послуги, зокрема оцінювання індивідуальних потреб.

33. Основними завданнями фахівців є:

здійснення заходів, що становлять зміст комплексної послуги відповідно до пункту 34 цього Порядку;

надіслання повідомлення про особу/сім’ю/групу осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, до уповноважених органів надавачів соціальних послуг з метою організації надання їм відповідно до індивідуальних/сімейних потреб соціальних послуг, передбачених Класифікатором соціальних послуг;

ведення документації з надання комплексної послуги, зокрема внесення відомостей про отримувачів комплексної послуги до Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг.

34. Основні заходи, що становлять зміст комплексної послуги, передбачають:

оцінювання потреби особи/сім’ї/групи осіб (далі Ї отримувач комплексної послуги) у заходах, що становлять зміст комплексної послуги;

інформування отримувача комплексної послуги щодо змісту, умов надання комплексної послуги та з питань соціального захисту, медичних послуг, безоплатної правничої допомоги тощо;

оцінювання потреб отримувача комплексної послуги у соціальних послугах;

визначення дорожньої карти для отримувача комплексної послуги та надання йому допомоги в установленні контактів з фахівцями, службами, організаціями тощо, зокрема з питань отримання інших соціальних, медичних, реабілітаційних та інших послуг, відповідно до його потреб;

консультування отримувача комплексної послуги, зокрема допомога в аналізі життєвої ситуації, визначенні основних проблем, шляхів їх вирішення, складення плану запобігання виникненню складних життєвих обставин;

надання психологічної підтримки/допомоги, зокрема психологічна діагностика, психологічне консультування (індивідуальне, сімейне, групове);

забезпечення формування та розвиток соціальних навичок, умінь, соціальної компетентності отримувача комплексної послуги;

психоедукацію (просвіту з питань психічного здоров’я), зокрема за наявності ознак стресових та травматичних ситуацій, психологічної (психічної) травми, гострих стресових реакцій, гострого стресового розладу (ГСР), посттравматичного стресового розладу (ПТСР), та перенаправлення у випадках, що потребують залучення лікаря для надання медичної допомоги;

надання психологічної підтримки з метою пошуку внутрішніх та зовнішніх особистісних ресурсів, які допомагають підвищити здатність до відновлення психологічного стану та запобігання розвитку постстресових розладів;

надання психологічної допомоги особам у стані дистресу, за наявності ознак психологічної травми, гострих стресових реакцій та гострих стресових розладів, викликаних травматичними подіями;

навчання використанню прийомів емоційного та психологічного розвантаження, релаксаційних технік тощо;

розвиток нових поведінкових моделей адаптації для психологічного відновлення та повноцінного функціонування;

проведення навчання для громадських діячів, волонтерів, представників закладів освіти, охорони здоров’я, соціальної сфери, органів місцевого самоврядування, органів самоорганізації населення (об’єднання співвласників багатоквартирного будинку, комітети самоорганізації населення тощо), жителів територіальної громади за програмами “Основи роботи з травмою та розвиток стресостійкості”, “Надання першої психологічної допомоги”, “Самодопомога +”, “Основи командної взаємодії”, “Універсальний тренінг підтримки психічного здоров’я”, “Запобігання професійному та емоційному вигоранню в колективі”, “Адаптація ветеранів у робочому колективі та цивільному житті”, іншими програмами відповідно до потреб громади / району / регіону;

проведення навчання (лекції, бесіди, тренінги, вистави, акції тощо) основ психічного здоров’я, пошуку інструментів, які допоможуть кожному дбати про свій внутрішній стан, протоколів поведінки в кризових ситуаціях, планування сім’ї, основ догляду за дітьми, основних засад усвідомленого батьківства тощо відповідно до потреби громади/району/регіону;

проведення навчання спеціалістів, які через специфіку трудових або службових обов’язків чи виду виконуваних робіт найчастіше взаємодіють із жителями територіальної громади, та волонтерів, діяльність яких спрямована на підвищення обізнаності та формування навичок жителів територіальної громади щодо реагування на кризові ситуації;

організацію роботи груп самодопомоги та взаємодопомоги, зокрема за принципом “рівний рівному”;

організацію клубів за інтересами в рамках групової форми надання соціально-психологічної допомоги, зокрема просвітницьких та профілактичних батьківських/сімейних клубів;

допомогу у зміцненні/відновленні родинних та соціальних зв’язків, зокрема діагностику порушень взаємовідносин батьків та дітей, у набутті навичок подолання різних ситуацій у повсякденному житті та у вихованні дітей; запобігання виникненню ситуацій, які ведуть до зниження якості сімейного виховання та порушень розвитку дитини; набуття батьками навичок конструктивного виховання;

організацію простору безпеки та розвитку з елементами арт-терапевтичних засобів, ігрової терапії; кризове реагування, екстрену психологічну допомогу, перенаправлення до інших суб’єктів для отримання психологічної допомоги інших рівнів;

координацію волонтерської діяльності, підготовку волонтерів, які надають послуги в громаді;

організацію міждисциплінарного навчання основ командної взаємодії представників суб’єктів, які діють в територіальній громаді та діяльність яких спрямована на забезпечення надання психологічної допомоги;

виявлення потреб вразливих груп населення та бар’єрів, які існують для отримання ними соціальних послуг.

35. Підставами для надання комплексної послуги є:

звернення (усне або письмове) отримувача комплексної послуги;

повідомлення (усне або письмове), отримане від інших суб’єктів, зокрема від будь-кого з жителів/посадових осіб територіальної громади, надавачів соціальних послуг, закладів охорони здоров’я, реабілітаційних закладів;

виявлення потреби у соціальних, медичних, реабілітаційних послугах фахівцем;

необхідність реагування на кризові ситуації та виклики, надзвичайний та/або воєнний стан в громаді/районі/регіоні та/або виконання затвердженої профілактичної програми в територіальній громаді.

Підстави для відмови або припинення надання комплексної послуги застосовуються відповідно до законодавства про організацію надання соціальних послуг.

36. Комплексна послуга може надаватися в такій формі:

індивідуальна - за відсутності інших осіб;

сімейна - разом з особами, що перебувають у родинних стосунках або проживають однією сім’єю;

групова - у групі осіб з іншими отримувачами комплексних послуг.

Надавач комплексної послуги визначає форму надання комплексної послуги - індивідуальну/сімейну та/або групову, а також строк її надання - одноразово, екстрено (кризово) або системно.

37. Для надання комплексної послуги на індивідуальному/сімейному рівні проводиться оцінювання індивідуальних/сімейних потреб отримувача комплексної послуги.

Для надання комплексної послуги на рівні групи проводиться збір та аналіз інформації про потребу групи осіб в отриманні комплексної послуги, її зміст та форму надання із залученням представників підприємства, установи, організації, де отримувачі комплексної послуги навчаються, працюють, перебувають, проживають, а також представників органів місцевого самоврядування.

Надання комплексної послуги у груповій формі може проводитися відповідно до запиту (заяви) громади/району/регіону та/або за зверненням отримувача комплексної послуги, направленням отримувача комплексної послуги від інших суб’єктів, зокрема надавачів соціальних послуг.

На підставі проведеного оцінювання індивідуальних/сімейних/ групових потреб отримувача комплексної послуги фахівець формує перелік рекомендованих заходів комплексної послуги.

38. Строк і періодичність/тривалість надання комплексної послуги у кожному конкретному випадку визначаються індивідуально з урахуванням індивідуальних/сімейних/групових потреб отримувача комплексної послуги.

39. Комплексна послуга надається у приміщенні за місцем розташування надавача комплексної послуги або за місцем розташування закладу, в якому працюють чи навчаються отримувачі комплексної послуги у разі її надання у груповій формі, або за межами приміщення надавача комплексної послуги, зокрема на вулиці, або через Інтернет за допомогою засобів рухомого (мобільного), фіксованого зв’язку.

40. Приміщення, в якому надається комплексна послуга, повинне:

мати не менше ніж два відокремлених місця для першого контакту з отримувачем комплексної послуги, де (у разі потреби) проводиться індивідуальне оцінювання потреб отримувача комплексної послуги; первинне консультування та (у разі потреби) перенаправлення отримувача комплексної послуги з урахуванням потреби;

мати не менше ніж одну кімнату для індивідуального консультування (площею не менш як 12 кв. метрів) та не менше ніж одну кімнату для групової форми роботи (площею не менш як 24 кв. метри та додатково 2 кв. метри на групу, але не менш як 4 кв. метри на одне місце);

мати не менше ніж одну кімнату для проведення занять із дітьми;

мати туалет, санвузол з душовою, сповивальний столик;

відповідати санітарним і протипожежним вимогам, передбаченим законодавством, а також вимогам щодо інклюзивності приміщення, передбаченим Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”, стосовно його доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення;

мати захисні споруди цивільного захисту, придатні для укриття отримувачів комплексних послуг та персоналу надавача комплексної послуги і безпечного перебування в них (з урахуванням рекомендацій ДСНС щодо організації укриття в об’єктах фонду захисних споруд цивільного захисту).

41. Контроль за діяльністю надавачів комплексної послуги здійснюється відповідно до законодавства, що регулює здійснення контролю за наданням соціальних послуг.

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2023 р. № 1049

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації у 2023-2024 роках експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості в межах бюджетних асигнувань на відповідний бюджетний період, передбачених за програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів, які спрямовуються на оплату вартості комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості (далі - комплексна послуга), що надається надавачами соціальних послуг/їх об’єднаннями, які уклали договори про забезпечення надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості (далі - договір) із Фондом, та відповідальним виконавцем бюджетної програми 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” є Мінсоцполітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - Фонд).

3. Фонд відповідно до бюджетних призначень в межах відповідних бюджетних асигнувань укладає окремо з кожним надавачем комплексної послуги, якого визначено переможцем конкурсу для реалізації експериментального проекту (далі - надавачі комплексної послуги), договір відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1049.

4. Фонд здійснює оплату надання комплексної послуги на підставі поданих надавачами комплексної послуги звітів про комплексну послугу, надану у звітному періоді, за формою, затвердженою Мінсоцполітики, відповідно до укладених договорів, шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунки надавачів комплексної послуги, зазначені у договорах, в межах помісячних бюджетних асигнувань, передбачених для реалізації експериментального проекту на відповідний бюджетний період, та з урахуванням фактичної вартості комплексної послуги для кожного надавача комплексної послуги, розрахованої відповідно до пунктів 24 і 25 Порядку реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1049.

5. Надавачі комплексної послуги щомісяця до 5 числа подають Фонду звіти про комплексну послугу, надану у звітному періоді, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

6. Фонд узагальнює подані звіти про комплексну послугу, надану у звітному періоді, та подає щомісяця до 10 числа Мінсоцполітики зведений звіт про комплексну послугу.

7. Не допускається спрямування бюджетних коштів на:

оплату послуг, які безпосередньо не пов’язані з наданням комплексної послуги;

оплату посередницьких послуг;

фінансування заходів, які здійснюються за рахунок видатків, передбачених іншими бюджетними програмами;

здійснення заходів, метою яких є отримання прибутку.

8. Бухгалтерський облік, відкриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

9. Складення та подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2023 р. № 1049

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини

1. Пункт 3 доповнити підпунктом 6 такого змісту:

“6) щодо напряму, зазначеного у підпункті 12-1 пункту 4 цього Порядку, - Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю.”.

2. Пункт 4 доповнити підпунктом 12-1 такого змісту:

“12-1) реалізацію експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті, для реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1049;”.

3. Пункт 5 доповнити підпунктом 6-1 такого змісту:

“6-1) Мінсоцполітики за напрямом, визначеним підпунктом 12-1 пункту 4 цього Порядку, - на підставі поданого Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю зведеного звіту про комплексну соціальну послугу з формування життєстійкості, надану у звітному періоді, спрямовує Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю бюджетні кошти;”.

 
Фото без опису Про реалізацію експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 03.10.2023 № 1049
Прийняття від 03.10.2023
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/1049-2023-%D0%BF
Законодавство України
станом на 27.10.2023
чинний

Фото без опису
 

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 07.10.2023 — № 202

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь