Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

Про реалізацію експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил

Дата: 27.10.2023 15:05
Кількість переглядів: 49

Фото без опису

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 3 жовтня 2023 р. № 1050
Київ

Про реалізацію експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Погодитися з пропозицією Міністерства соціальної політики стосовно реалізації експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил з дня набрання чинності цією постановою до 31 грудня 2024 р. у межах бюджетних асигнувань на відповідний період, передбачених за бюджетною програмою 2501530 “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” (далі - експериментальний проект).

2. Установити, що:

координатором експериментального проекту є Міністерство соціальної політики;

учасником експериментального проекту, відповідальним за забезпечення запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил (далі - соціальна послуга) на національному рівні, є Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю;

іншими учасниками експериментального проекту є військові частини (підрозділи) Збройних Сил, визначені Міністерством оборони.

3. Затвердити такі, що додаються:

Порядок реалізації експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил;

Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил.

4. Внести до Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1475 “Деякі питання соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 317), зміни, що додаються.

5. Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю забезпечити:

1) розміщення протягом п’яти робочих днів з дати надходження від Міністерства оборони переліку військових частин (підрозділів) Збройних Сил, що є учасниками експериментального проекту, на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про намір укласти договір про надання соціальної послуги для реалізації експериментального проекту;

2) формування протягом 20 робочих днів з дати завершення прийому документів від заявників переліку надавачів соціальної послуги, що відповідають визначеним вимогам для реалізації експериментального проекту;

3) укладення договорів про надання соціальної послуги з надавачами соціальної послуги для реалізації експериментального проекту;

4) здійснення організаційного супроводу та консультативної підтримки надавачів соціальної послуги;

5) здійснення оплати за надану соціальну послугу на підставі звітів та актів приймання-передачі наданої соціальної послуги, які подані надавачем соціальної послуги відповідно до укладеного договору про надання соціальної послуги для реалізації експериментального проекту в межах бюджетних коштів, передбачених на відповідний рік;

6) проведення перевірки дотримання надавачем соціальної послуги умов договору про надання соціальної послуги для реалізації експериментального проекту, повноту та достовірність відомостей про надану соціальну послугу та у разі виявлення порушень передачу матеріалів перевірки відповідним державним органам.

6. Міністерству оборони:

1) визначити протягом трьох робочих днів з дати набрання чинності цією постановою перелік військових частин (підрозділів) Збройних Сил, що є учасниками експериментального проекту, та подати цей перелік Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю;

2) визначити протягом десяти робочих днів з дати набрання чинності цією постановою порядок допуску працівників надавача соціальної послуги на територію військових частин (підрозділів) Збройних Сил, що є учасниками експериментального проекту, для надання соціальної послуги, працівників Національної соціальної сервісної служби та Фонду соціального захисту осіб з інвалідністю для проведення моніторингу надання соціальної послуги;

3) забезпечити умови для надання соціальної послуги на території військових частин (підрозділів) Збройних Сил, що є учасниками експериментального проекту.

7. Рекомендувати виконавчим органам міських, районних у містах (у разі їх утворення), селищних, сільських рад (далі - уповноважені органи):

1) визначити осіб, відповідальних за роботу з військовослужбовцями та членами їх сімей;

2) здійснювати виявлення сімей військовослужбовців, оцінювання їх індивідуальних потреб та надання їм необхідної допомоги;

3) забезпечити взаємодію осіб, відповідальних за роботу з військовослужбовцями та членами їх сімей, із надавачами соціальної послуги, які беруть участь в експериментальному проекті, з питань організації надання соціальної послуги і підтримки військовослужбовців та членів їх сімей.

8. Національній соціальній сервісній службі забезпечити:

1) проведення моніторингу результатів роботи надавачів соціальної послуги, які беруть участь в експериментальному проекті;

2) проведення оцінки якості надання соціальної послуги та подання щокварталу до 15 числа місяця, що настає за звітним періодом, Міністерству соціальної політики звіту про оцінку якості надання соціальної послуги.

9. Міністерству соціальної політики забезпечити:

1) проведення разом із Міністерством оборони, Національною соціальною сервісною службою, Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю за участю обласних, Київської міської військових адміністрацій, уповноважених органів робочої наради щодо визначення мети, завдань і порядку реалізації експериментального проекту;

2) надання разом із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю уповноваженим органам, надавачам соціальної послуги методичної допомоги з питань реалізації експериментального проекту;

3) за результатами реалізації експериментального проекту затвердження стандарту соціальної послуги і внесення змін до Класифікатора соціальних послуг;

4) подання протягом двох місяців після завершення реалізації експериментального проекту Кабінетові Міністрів України звіту про результати його реалізації, а також пропозиції щодо внесення змін до законодавчих актів.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2023 р. № 1050

ПОРЯДОК
реалізації експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил

1. Цей Порядок визначає механізм реалізації експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил (далі - експериментальний проект).

2. У цьому Порядку терміни вживаються у значенні, наведеному в Законах України “Про соціальні послуги”, “Про соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю”, “Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей”, ”Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту” та інших нормативно-правових актах з питань соціального захисту, соціальних послуг, соціальної роботи.

3. Метою реалізації експериментального проекту є визначення змісту, обсягу, порядку надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил (далі - соціальна послуга) шляхом запровадження договірної форми надання такої послуги, що сприятиме наданню психосоціальної підтримки військовослужбовцям та членам їх сімей, забезпеченню послідовності та доступності соціальних послуг, запобіганню виникненню складних життєвих обставин у військовослужбовців та членів їх сімей, забезпеченню раннього виявлення таких обставин, підвищенню ефективності роботи з подолання складних життєвих обставин та мінімізації їх наслідків.

4. Експериментальний проект реалізується до кінця 2023 року в не більше п’яти, а у 2024 році в не більше 35 визначених Міноборони батальйонах (дивізіонах) визначених військових частин (підрозділів) Збройних Сил на території України у межах бюджетних асигнувань на відповідний період, передбачених за бюджетною програмою “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини”.

5. Реалізація експериментального проекту ґрунтується на комплексному та системному підході до організації надання соціальної послуги та передбачає скоординовану організацію ефективної комунікації та міжвідомчої взаємодії між військовими частинами (підрозділами) Збройних Сил, надавачами соціальних послуг, виконавчими органами сільських, селищних, міських рад (у разі їх відсутності військовими адміністраціями населених пунктів), іншими установами та організаціями незалежно від форми власності.

6. Місцем реалізації експериментального проекту є визначені Міноборони військові частини (підрозділи) Збройних Сил (далі - учасники експериментального проекту) на території України.

Соціальна послуга надається в пункті постійної дислокації учасників експериментального проекту та/або із застосуванням мобільної (виїзної) форми роботи за задекларованим/зареєстрованим місцем проживання (перебування) членів сім’ї військовослужбовця.

7. Соціальна послуга надається надавачами соціальних послуг, якими є юридичні особи або фізичні особи - підприємці незалежно від форми власності, які уклали договори про надання соціальної послуги із Фондом соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - Фонд) для реалізації експериментального проекту відповідно до пунктів 8-17 цього Порядку.

8. Фонд укладає договір про надання соціальної послуги для реалізації експериментального проекту (далі - договір) з надавачем соціальних послуг, який спроможний надавати соціальну послугу.

Примірний договір затверджується Мінсоцполітики.

9. Для проведення оцінки спроможності надавача соціальної послуги Фонд розміщує на своєму офіційному веб-сайті повідомлення про приймання звернень від надавачів соціальної послуги, в якому зазначаються:

критерії надавачів соціальних послуг для реалізації експериментального проекту та проект договору;

інформація, що повинна бути зазначена у заяві про укладення договору (далі - заява), та пропозиція щодо відповідності критеріям, зазначеним у повідомленні (далі - пропозиція);

строк і спосіб подання пропозицій та строк їх розгляду Фондом.

10. Критеріями надавачів соціальних послуг для реалізації експериментального проекту є:

1) включення надавача соціальної послуги до розділу “Надавачі соціальних послуг” Реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг як надавача соціальної послуги “соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах” та/або соціальної послуги “соціальна адаптація”, що підтверджується витягом із зазначеного Реєстру;

2) наявність у надавача соціальної послуги установчих документів, якими визначено перелік соціальних послуг, що відповідає Класифікатору соціальних послуг, затвердженому Мінсоцполітики, категорії осіб, яким надаються такі послуги, що підтверджується засвідченими в установленому порядку копіями установчих та інших документів;

3) відсутність у надавача соціальної послуги фінансової заборгованості, що підтверджується довідкою територіальних органів ДФС про відсутність заборгованості із сплати податків і зборів та інших обов’язкових платежів;

4) наявність досвіду надання соціальних послуг/провадження будь-якої діяльності у сфері реалізації прав, свобод та законних інтересів цільової групи, що підтверджується довідкою, складеною таким надавачем у довільній формі, та/або копією контракту/договору/меморандуму про співпрацю, завірена копія якого додається до довідки;

5) наявність необхідної для надання соціальної послуги кількості фахівців із соціальної роботи/соціальних працівників надавача соціальної послуги (працівники, які відповідно до законодавства мають право надавати соціальну послугу та перебувають з надавачем у трудових відносинах або є залученими надавачем особами до надання послуг за договором про надання послуг) (далі - фахівці), фаховий рівень яких підтверджується одним з таких документів:

дипломом бакалавра/спеціаліста/магістра за спеціальністю “Соціальна робота” або “Соціальна педагогіка”;

свідоцтвом/сертифікатом про підвищення кваліфікації за спеціальністю “Соціальна робота” або “Соціальна педагогіка”, документом, що підтверджує проходження тренінгів/освітніх програм/навчальних курсів з питань надання соціальних послуг, зокрема шляхом ведення випадку/надання соціальних послуг та/або психосоціальної підтримки військовослужбовцям та членам їх сімей (зокрема, сертифікатом про успішне проходження навчального онлайн-курсу “Організація соціальних послуг в територіальній громаді”, розміщеного на платформі соціальної освіти);

6) наявність у фахівців досвіду, необхідного для надання соціальної послуги, який підтверджується:

сертифікатом, який підтверджує навички фахівця із ненасильницької комунікації, стресостійкості; мотиваційного консультування; консультування з урахуванням травматичного досвіду отримувача послуг (зокрема, консультування отримувача послуг з бойовою психічною травмою), консультування з питань психічного здоров’я, консультування дорослих в індивідуальних та групових формах з питань збереження сім’ї та догляду і виховання дітей, здорового способу життя, соціальних навичок та емоційної саморегуляції, розвитку економічної незалежності;

довідкою, складеною надавачем соціальних послуг у довільній формі про надання його фахівцями соціальних послуг та/або психосоціальної підтримки військовослужбовцям/ветеранам війни та членам їх сімей;

7) наявність у надавача соціальної послуги дозволу від Міноборони відповідно до форми, визначеної Міноборони, на допуск його фахівців на територію учасників експериментального проекту для надання соціальної послуги відповідно до порядку, що визначається Міноборони.

11. Надавач соціальної послуги, який бажає укласти договір з Фондом на визначених в повідомленні умовах, подає до Фонду заяву та пропозицію.

Пропозиція повинна містити:

скановані копії установчих документів в електронній формі або код доступу до результатів надання адміністративних послуг у сфері державної реєстрації, що надає доступ до копії статуту в електронній формі в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань;

скановані копії документів, визначених пунктом 10 цього Порядку.

Скановані копії установчих документів, передбачені абзацом третім цього пункту, подаються у разі відсутності їх в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань.

Датою подання пропозиції є дата надходження до Фонду заяви.

У разі виявлення у поданій пропозиції неповної інформації, помилок або недоліків надавач соціальної послуги має право подати уточнення до раніше поданої пропозиції до закінчення строку подання пропозицій, визначеного в повідомленні.

Пропозиції, подані після закінчення строку їх подання, визначеного в повідомленні, не розглядаються.

12. Фонд розглядає подані надавачами соціальних послуг пропозиції та формує визначений перелік надавачів соціальної послуги, які відповідають встановленим критеріям.

Протягом строку розгляду пропозицій Фонд:

проводить консультування надавачів соціальної послуги, які готують до подання пропозиції;

надсилає надавачу соціальної послуги, який подав пропозицію, підписаний проект договору.

Ціна договору, на яку він укладається, розраховується Фондом з урахуванням абзаців другого та третього пункту 18 цього Порядку, прогнозної кількості військовослужбовців та членів їх сімей (далі - отримувачі соціальної послуги), кількості людино-годин надання соціальної послуги та граничної вартості однієї людино-години.

Гранична вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години становить 317 гривень.

До граничної вартості надання соціальної послуги можуть включатися витрати на проходження фахівцями супервізії.

Підписаний Фондом та надісланий надавачу соціальної послуги проект договору є наміром укласти договір, який діє протягом десяти календарних днів з дати його надсилання надавачу соціальної послуги. Якщо надавач соціальної послуги не підписав договір протягом установленого строку, пропозиція втрачає свою силу, а договір вважається неукладеним.

У разі невідповідності умовам, зазначеним в повідомленні, або наявності в пропозиції недостовірної чи неповної інформації Фонд протягом трьох робочих днів від дати встановлення такої невідповідності або виявлення недостовірної чи неповної інформації надсилає надавачу соціальної послуги повідомлення про необхідність виправлення помилки або подання необхідної інформації та документів (далі - повідомлення про виправлення помилок). Надавач соціальної послуги повинен усунути недоліки та подати необхідну інформацію і документи до граничного строку подання пропозицій, визначеного в повідомленні. Якщо повідомлення про виправлення помилок надіслано після граничної дати подання пропозицій, надавач соціальної послуги має право подати оновлену пропозицію протягом п’яти робочих днів з дня надіслання Фондом повідомлення про виправлення помилок.

13. Фонд укладає договори з надавачами соціальної послуги в порядку черговості надходження їх пропозицій з урахуванням відповідності вимогам, зазначеним в повідомленні, та в межах бюджетних асигнувань на зазначену мету, передбачених Державним бюджетом України на відповідний рік.

14. У разі відсутності пропозицій, які відповідають умовам, зазначеним в повідомленні, Фонд розміщує на офіційному веб-сайті повторне повідомлення протягом трьох робочих днів з дня, наступного за днем завершення прийому пропозицій, який зазначено у попередньому повідомленні.

15. Протягом десяти календарних днів з дати підписання проекту договору уповноваженою особою Фонду керівник або уповноважена особа надавача соціальної послуги накладають електронний підпис, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, на такий договір. Накладенням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, на договір керівник або уповноважена особа надавача соціальної послуги підтверджують, що надавач соціальної послуги відповідає умовам договору та спроможний надавати соціальну послугу відповідно до цього Порядку.

Договір вважається укладеним та набирає чинності з дати його підписання уповноваженими особами Фонду та надавача соціальної послуги, якщо інше не передбачене договором.

Договір разом з усіма додатками (за умови знеособлення персональних даних та місця надання соціальної послуги) підлягає оприлюдненню на офіційному веб-сайті Фонду протягом п’яти робочих днів з дня його укладення.

16. Надавач соціальної послуги або Фонд має право надіслати пропозицію щодо зміни або припинення укладеного між ними договору в порядку та на умовах, передбачених договором. З цією метою надавач соціальної послуги або Фонд повинен надіслати проект договору про внесення змін до договору.

Проект договору щодо внесення змін до договору розглядається надавачем соціальної послуги або Фондом протягом десяти календарних днів з дня його надходження.

Після узгодження остаточної редакції проекту договору про внесення змін до договору уповноважені особи Фонду та надавача соціальної послуги підписують відповідний проект договору про внесення змін до договору з накладенням електронних підписів, що базуються на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису.

У разі незгоди із запропонованими змінами надавач соціальної послуги та Фонд розв’язують спір шляхом ведення переговорів або в судовому порядку.

17. Дія договору припиняється після закінчення строку, на який його укладено, або у разі настання інших підстав, передбачених законом або договором.

18. Надання соціальної послуги здійснюється фахівцями.

Один фахівець надає соціальну послугу не більше ніж 22 військовослужбовцям та членам їх сімей на місяць.

Один надавач соціальної послуги здійснює надання соціальної послуги в одному батальйоні (дівізіоні) учасника експериментального проекту.

19. Командування учасників експериментального проекту:

забезпечує фахівців робочими місцями;

ознайомлює особовий склад учасників експериментального проекту з метою, періодом реалізації експериментального проекту, повноваженнями та завданнями фахівців;

сприяє надавачу соціальної послуги, його фахівцям у виконанні визначених для них цим Порядком завдань.

20. Надавач соціальної послуги під час реалізації експериментального проекту:

планує та координує роботу своїх фахівців;

проводить моніторинг надання соціальної послуги;

організовує ведення документації щодо надання соціальної послуги;

взаємодіє з командуванням учасників експериментального проекту з питань його реалізації;

готує щомісячну звітність щодо надання соціальної послуги командуванню учасників експериментального проекту;

готує щомісячну звітність та аналітичну інформацію щодо експериментального проекту для Мінсоцполітики, Нацсоцслужби, Фонду за формою, встановленою Мінсоцполітики;

забезпечує підготовку, навчання, методичну підтримку фахівців;

проводить індивідуальну та групову супервізію для фахівців не рідше одного разу на місяць за рахунок коштів, отриманих від надання соціальної послуги;

забезпечує за потреби засобами індивідуального захисту фахівців у місцях надання соціальної послуги;

взаємодіє з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, громадськими та благодійними організаціями, іншими установами незалежно від форми власності, волонтерами з питань реалізації експериментального проекту;

готує пропозиції щодо змісту, обсягу, порядку надання, форм звітності та обліку надання соціальної послуги, зокрема оцінювання індивідуальних потреб.

21. Фахівці надавача соціальної послуг під час реалізації експериментального проекту здійснюють:

оцінювання індивідуальних потреб отримувачів соціальної послуги;

надання соціальної послуги відповідно до цього Порядку;

взаємодію з центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, помічниками ветерана (у разі їх наявності), громадськими та благодійними організаціями, іншими установами незалежно від форми власності, волонтерами з метою реагування на визначені потреби військовослужбовця та членів його сім’ї;

взаємодію з територіальними центрами комплектування та соціальної підтримки після призову військовослужбовця на військову службу під час мобілізації, в особливий період та на етапі його звільнення з такої служби, спрямовану на адаптацію військовослужбовця до умов військової служби та до цивільного життя відповідно;

повідомлення про військовослужбовця та/або членів його сім’ї, які перебувають в складних життєвих обставинах, виконавчому органу сільської, селищної, міської ради, а в разі їх відсутності - військовій адміністрації населених пунктів/надавачам соціальних послуг, за місцем їх проживання з метою організації безперервного процесу надання їм соціальної послуги;

взаємодію з працівниками учасників експериментального проекту з питань організації соціального захисту та підтримки військовослужбовців та членів їх сімей;

ведення документації щодо надання соціальної послуги.

22. Підставою для початку роботи фахівця з військовослужбовцем та членами його сім’ї є:

звернення від військовослужбовця (письмове або усне);

повідомлення (письмове або усне), отримане від членів сім’ї військовослужбовця;

повідомлення (письмове або усне), отримане від командування учасників експериментального проекту;

повідомлення (письмове або усне), отримане від інших суб’єктів, зокрема від надавачів соціальної послуги;

виявлення потреби в психосоціальній підтримці під час виконання фахівцем завдань, покладених на нього цим Порядком.

Усні звернення щодо надання соціальної послуги фіксуються фахівцем.

23. Рішення про надання/відмову у наданні соціальної послуги приймає надавач соціальної послуги шляхом затвердження відповідного наказу/розпорядження.

Рішення про надання/відмову у наданні соціальної послуги екстрено (кризово) приймається на підставі письмової заяви військовослужбовця.

Рішення про надання/відмову у наданні соціальної послуги шляхом ведення випадку приймається на підставі письмової заяви суб’єктів, передбачених пунктом 22 цього Порядку, та за результатами оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Рішенням надавача соціальної послуги призначається фахівець, відповідальний за надання соціальної послуги військовослужбовцю та членам його сім’ї.

24. Для забезпечення виконання своїх завдань, визначених цим Порядком, фахівець застосовує індивідуальну форму роботи.

Соціальна послуга може надаватися шляхом ведення випадку без укладення договору з військовослужбовцем або екстрено (кризово).

Надання соціальної послуги за потреби екстрено (кризово) здійснюється відповідно до законодавства. За результатами надання соціальної послуги екстрено (кризово) складається звіт.

Діяльність фахівців організовується відповідно до розпорядку дня, визначеного для працівників учасників експериментального проекту.

25. Під час оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги фахівець:

встановлює контакт із військовослужбовцем та членами його сім’ї, зокрема ознайомлюється із ситуацією, всіма обставинами, які є на даний час та призвели до необхідності надання соціальної послуги;

формує довірливі стосунки із військовослужбовцем та членами його сім’ї;

активно залучає військовослужбовця та членів його сім’ї до самооцінювання та аналізу власної життєвої ситуації;

вивчає та враховує рівень мотивації військовослужбовця та членів його сім’ї до вирішення виявлених проблемних питань;

визначає пріоритетні питання, які потребують вирішення, відповідно до їх важливості та терміновості;

узгоджує з військовослужбовцем та членами його сім’ї правила та послідовність подальшої роботи;

за потреби залучає до проведення оцінювання індивідуальних потреб психолога, медичного працівника з числа працівників учасників експериментального проекту.

Оцінювання індивідуальних потреб членів сім’ї військовослужбовця проводиться за можливості фахівцем або із залученням надавачів соціальної послуги за місцем проживання членів сім’ї військовослужбовця.

26. За результатами проведення оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги складається акт, який повинен відповідати меті оцінювання індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, та індивідуальний план надання соціальної послуги (далі - індивідуальний план).

27. Індивідуальний план складається разом із військовослужбовцем та/або членами його сім’ї та за потреби із залученням психолога, медичного працівника з числа працівників учасника експериментального проекту.

Визначення завдань та заходів індивідуального плану забезпечується з урахуванням умов військової служби, наявних у військовослужбовця знань, навичок, попереднього досвіду та інших наявних ресурсів.

Першочерговість виконання завдань індивідуального плану визначається з урахуванням їх пріоритетності для задоволення індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги.

Завдання та заходи індивідуального плану визначаються в індивідуальному плані з урахуванням мети і змісту соціальної послуги.

Індивідуальний план складається протягом одного - трьох робочих днів після завершення оцінювання індивідуальних потреб у двох примірниках, підписується отримувачем соціальної послуги та фахівцем, визначеним відповідальним за надання соціальної послуги.

28. З метою досягнення результатів надання соціальної послуги фахівцем, визначеним відповідальним за її надання, проводиться моніторинг виконання індивідуального плану разом з отримувачем соціальної послуги.

Перший моніторинг проводиться через 10 робочих днів від початку виконання індивідуального плану, далі - не рідше ніж один раз на місяць, а також за 10 робочих днів перед завершенням надання соціальної послуги.

Дотримання строків проведення моніторингу здійснюється з урахуванням умов військової служби.

За потреби забезпечується коригування заходів, визначених в індивідуальному плані, зокрема у разі, коли виникли нові обставини, що можуть вплинути на життєдіяльність отримувача соціальної послуги.

29. Зміст соціальної послуги та її обсяг для кожного отримувача соціальної послуги визначаються індивідуально залежно від результатів оцінювання його індивідуальних потреб.

Основними заходами, що складають зміст соціальної послуги, є:

інформування отримувача соціальної послуги, зокрема щодо соціального захисту, охорони здоров’я, освіти, отримання безоплатної правничої допомоги через мережу центрів з надання безоплатної правничої допомоги;

консультування отримувача соціальної послуги, зокрема щодо надання психосоціальної підтримки;

консультування отримувача соціальної послуги щодо зміцнення сім’ї військовослужбовця, підвищення стійкості стосунків/особливостей взаємодії з партнерами та дітьми під час проходження військової служби та після звільнення з такої служби;

установлення зв’язків з членами сім’ї військовослужбовця з метою надання їм психосоціальної підтримки, відновлення контактів між військовослужбовцем та членами його сім’ї у разі їх втрати;

забезпечення розвитку комунікативних та соціальних навичок військовослужбовця;

надання допомоги в оформленні необхідних документів;

здійснення заходів, спрямованих на соціальну профілактику ігрової залежності (лудоманії), вживання психоактивних речовин, соціально небезпечних захворювань, протиправної та інших форм залежностей та видів девіантної поведінки;

допомога і супровід військовослужбовця на етапах призову його на військову службу під час мобілізації, в особливий період та на етапі звільнення з такої служби, що спрямовані на його адаптацію до умов військової служби та до цивільного життя відповідно;

представництво інтересів отримувача соціальної послуги в державних органах, органах місцевого самоврядування, громадських та благодійних організаціях, інших установах незалежно від форми власності, зокрема з метою сприяння в отриманні інших послуг і консультацій/допомоги фахівців відповідно до виявлених потреб;

здійснення заходів, спрямованих на профілактику та реагування на домашнє насильство у сім’ї військовослужбовця, запобігання жорстокому поводженню з дітьми та реагування на такі випадки.

30. Інформування та консультування військовослужбовців з числа ветеранів війни, осіб, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, та членів їх сімей, членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, зокрема щодо можливостей, прав, гарантій, пільг, отримання публічних (електронних публічних), соціальних, освітніх, реабілітаційних, психологічних та інших послуг, в тому числі з питань оформлення документів для отримання таких послуг в установленому порядку, може здійснюватися помічником ветерана.

31. Частота зустрічей фахівця та отримувача соціальної послуги для виконання завдань та заходів індивідуального плану залежить від потреби в інтенсивності втручання, умов військової служби.

32. Строк надання соціальної послуги в кожному конкретному випадку визначається індивідуально з урахуванням завдань та заходів, визначених індивідуальним планом, індивідуальних потреб отримувача соціальної послуги, його рівня мотивації до змін, складності випадку, умов військової служби та зазначається в індивідуальному плані.

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2023 р. № 1050

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації з дня набрання чинності постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1050 “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил” до 31 грудня 2024 р. експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил (далі - експериментальний проект) у межах бюджетних асигнувань на відповідний період, передбачених за бюджетною програмою “Соціальний захист громадян, які потрапили у складні життєві обставини” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Мінсоцполітики. Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня є Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - Фонд).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на оплату соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил (далі - соціальна послуга), наданої надавачем соціальної послуги.

4. Фонд у межах відповідних бюджетних асигнувань, передбачених на реалізацію експериментального проекту, укладає з надавачами соціальної послуги договори про надання соціальної послуги.

5. Договори про надання соціальної послуги укладаються Фондом відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1050 “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил”.

6. Фонд здійснює оплату за фактично надану соціальну послугу на підставі звіту про надану соціальну послугу та акта приймання-передачі наданої соціальної послуги, які подані надавачем соціальної послуги відповідно до укладеного договору про надання соціальної послуги для реалізації експериментального проекту.

Вартість фактично наданої соціальної послуги оплачується Фондом у межах помісячних асигнувань, передбачених помісячним розписом загального фонду Державного бюджету України на відповідний рік, шляхом перерахування безготівкових коштів на рахунки надавачів соціальної послуги, відкриті в установах банків.

Порядок і строки подання звітів про надану соціальну послугу та актів приймання-передачі наданої соціальної послуги, інформація, що зазначається в них, визначаються договором про надання соціальної послуги для реалізації експериментального проект.

7. Надавачі соціальної послуги подають щомісяця до 5 числа Фонду звіти про надану соціальну послугу за формою, встановленою Мінсоцполітики, разом з актами приймання-передачі наданої соціальної послуги.

8. Надавачі соціальної послуги після надання соціальної послуги передають Фонду особисто або надсилають на адресу електронної пошти рішення про надання соціальної послуги (відповідний наказ/розпорядження) та завірену копію індивідуального плану надання соціальної послуги.

9. Фонд узагальнює подані звіти про надану соціальну послугу та подає щомісяця до 10 числа Мінсоцполітики зведений звіт про надану соціальну послугу.

10. Мінсоцполітики протягом трьох робочих днів спрямовує бюджетні кошти Фонду на підставі поданого зведеного звіту про надану соціальну послугу у звітному періоді.

Фонд протягом двох робочих днів перераховує бюджетні кошти надавачам соціальної послуги.

11. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття рахунків, реєстрація, ведення обліку бюджетних зобов’язань в органах Казначейства, операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

12. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 3 жовтня 2023 р. № 1050

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів державного бюджету для забезпечення соціального захисту громадян, які потрапили у складні життєві обставини

1. Пункт 3 доповнити підпунктом 3-1 такого змісту:

“3-1) щодо напряму, зазначеного у підпункті 12-1 пункту 4 цього Порядку, - Фонд соціального захисту осіб з інвалідністю (далі - Фонд);”.

2. Пункт 4 доповнити підпунктом 12-1 такого змісту:

“12-1) реалізацію експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для реалізації експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1050 “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил”;”.

3. Пункт 5 доповнити підпунктом 6-1 такого змісту:

“6-1) Мінсоцполітики за напрямом, визначеним підпунктом 12-1 пункту 4 цього Порядку, - Фонду на підставі поданих Фондом звітів про надану соціальну послугу відповідно до укладених між Фондом та надавачами соціальної послуги договорів про надання соціальної послуги для реалізації експериментального проекту;”.

 
Фото без опису Про реалізацію експериментального проекту із запровадження договірної форми надання соціальної послуги із соціального супроводу військовослужбовців та членів їх сімей у військових частинах (підрозділах) Збройних Сил
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 03.10.2023 № 1050
Прийняття від 03.10.2023
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/1050-2023-%D0%BF
Законодавство України
станом на 27.10.2023
чинний

Фото без опису
 

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 07.10.2023 — № 202

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь