Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

Деякі питання виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Дата: 10.01.2024 17:00
Кількість переглядів: 55

Фото без опису

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 29 грудня 2023 р. № 1404
Київ

Деякі питання виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, що додається.

2. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

3. Ця постанова набирає чинності з 1 січня 2024 р., але не раніше дня її опублікування.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 37

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2023 р. № 1404

ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за бюджетною програмою “Виплата житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу” (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Мінсоцполітики.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Пенсійний фонд України (далі - Фонд).

3. Бюджетні кошти спрямовуються на:

1) виплату житлових субсидій на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (далі - житлова субсидія) відповідно до Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178; 2019 р., № 69, ст. 2390);

2) виплату громадянам пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу (далі - пільги) відповідно до Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263; 2020 р., № 3, ст. 161);

3) виплату громадянам коштів додаткової підтримки на придбання твердого пічного побутового палива (далі - додаткова підтримка) відповідно до Порядку реалізації протягом опалювального сезону 2023-2024 років експериментального проекту щодо надання додаткової підтримки населенню на придбання твердого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 листопада 2023 р. № 1173 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 103, ст. 6154);

4) оплату витрат, пов’язаних з виплатою житлових субсидій, пільг та додаткової підтримки через відокремлений підрозділ (філію, представництво, відділення тощо) організації, що здійснює виплату і доставку пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України та згідно із законодавством має право надавати такі послуги (далі - виплатний об’єкт).

4. Бюджетні кошти за напрямом, зазначеним у підпункті 1 пункту 3 цього Порядку, перераховуються на рахунок Фонду, відкритий в АТ “Ощадбанк” з подальшим перерахуванням за погодженням із Мінсоцполітики в установленому порядку на рахунки одержувачів житлових субсидій, відкриті в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти.

Головні управління Фонду в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі (далі - головні управління Фонду) розраховують щомісяця до 22 числа суми житлових субсидій на поточний місяць.

На основі відповідних розрахунків головних управлінь Фонду централізовано Фондом формується заявка щодо потреби в бюджетних коштах на виплату житлових субсидій та потреби на оплату послуг, пов’язаних із виплатою та доставкою житлових субсидій через виплатні об’єкти, в якій враховуються наявні залишки коштів на рахунках на зазначені цілі та повернуті невиплачені кошти (окремо - на оплату житлово-комунальних послуг, окремо - на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу.

Фонд перераховує бюджетні кошти для виплати житлових субсидій одержувачам:

на рахунки, відкриті в уповноважених банках, - до 5 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано житлові субсидії;

через виплатні об’єкти - до 25 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано житлові субсидії, згідно з графіком виплати пенсії та грошової допомоги одержувачам.

5. Не виплачені одержувачу бюджетні кошти житлової субсидії враховуються головними управліннями Фонду під час розрахунку житлової субсидії на наступний період.

Кошти надміру перерахованої (виплаченої) житлової субсидії повертаються одержувачем на рахунок Фонду, відкритий в АТ “Ощадбанк”.

Кошти житлових субсидій за минулі бюджетні періоди, повернуті на рахунок Фонду, відкритий в АТ “Ощадбанк”, не пізніше ніж 10 числа місяця, наступного за кварталом, що минув, та не пізніше ніж 26 грудня поточного року повертаються на реєстраційний рахунок Фонду, відкритий у Казначействі.

Кошти, які надійшли у звітному періоді на реєстраційний рахунок Фонду, відкритий у Казначействі, за операціями, що були проведені у минулих бюджетних періодах, спрямовуються в дохід державного бюджету.

6. Бюджетні кошти за напрямом, зазначеним у підпункті 2 пункту 3 цього Порядку, перераховуються на рахунок Фонду, відкритий в АТ ”Ощадбанк”, з подальшим перерахуванням за погодженням із Мінсоцполітики в установленому порядку на рахунки одержувачів пільг, відкриті в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти.

Головні управління Фонду щомісяця до 25 числа розраховують суми пільг за поточний місяць.

На основі відповідних розрахунків головних управлінь Фонду централізовано Фондом формується заявка щодо потреби в бюджетних коштах на виплату пільг та потреби на оплату послуг, пов’язаних із виплатою та доставкою пільг через виплатні об’єкти, в якій враховуються невиплачені та повернуті кошти на виплату пільг (окремо - на оплату житлово-комунальних послуг і окремо - на придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу).

Фонд перераховує бюджетні кошти на виплату пільг:

на рахунки пільговиків, відкриті в уповноважених банках, - до 5 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано пільги;

через виплатні об’єкти - до 25 числа місяця, наступного за місяцем, за який нараховано пільги, згідно з графіком виплати пенсії та грошової допомоги одержувачам.

Не виплачені пільговику бюджетні кошти враховуються головними управліннями Фонду під час нарахування пільги в наступному періоді.

Кошти надміру перерахованої (виплаченої) пільги повертаються пільговиком на окремий рахунок Фонду, відкритий в АТ “Ощадбанк”.

Повернуті на рахунок Фонду, відкритий в АТ “Ощадбанк”, кошти пільг за минулі бюджетні періоди не пізніше ніж 10 числа місяця, наступного за кварталом, що минув, та не пізніше ніж 26 грудня поточного року повертаються на реєстраційний рахунок Фонду, відкритий у Казначействі.

Кошти, які надійшли у звітному періоді на реєстраційний рахунок Фонду, відкритий у Казначействі, за операціями, що були проведені у минулих бюджетних періодах, спрямовуються в дохід державного бюджету.

7. Бюджетні кошти за напрямом, зазначеним у підпункті 3 пункту 3 цього Порядку, перераховуються на рахунок Фонду, відкритий в АТ ”Ощадбанк”, з подальшим перерахуванням за погодженням із Мінсоцполітики в установленому порядку на рахунки одержувачам додаткової підтримки, відкриті в установі уповноваженого банку, або через виплатні об’єкти.

Фонд протягом п’яти днів з дня надходження від урядів іноземних держав, міжнародних організацій, донорських установ інформації про здійснення виплати додаткової підтримки розраховує (за потреби) розмір доплати (виплати) додаткової підтримки за кожним одержувачем.

Згідно з відповідними розрахунками Фонд формує потребу у видатках державного бюджету на фінансування додаткової підтримки та потребу у витратах на оплату послуг у зв’язку з їх виплатою та доставкою, включає її до заявки щодо потреби в бюджетних коштах на виплату пільг / житлових субсидій та на оплату послуг, пов’язаних із виплатою та доставкою пільг / житлових субсидій через виплатні об’єкти, і реєструє відповідні бюджетні зобов’язання в органах Казначейства.

Виплата додаткової підтримки одержувачам пільг / житлових субсидій у такому разі здійснюється протягом січня - травня 2024 р. у найближчому виплатному періоді шляхом перерахування Фондом коштів:

на рахунки одержувачів, відкриті в уповноважених банках, - до 5 травня 2024 р.;

через виплатні об’єкти - до 25 травня 2024 р. згідно з графіком виплати пенсії та грошової допомоги одержувачам.

Кошти надміру перерахованої (виплаченої) додаткової підтримки повертаються одержувачем на окремий рахунок Фонду, відкритий в АТ “Ощадбанк”.

Кошти, які надійшли у звітному періоді на реєстраційний рахунок Фонду, відкритий у Казначействі, за операціями, що були проведені у минулих бюджетних періодах, спрямовуються в дохід державного бюджету.

8. Нарахування та виплата житлових субсидій, пільг у період воєнного стану на території адміністративно-територіальних одиниць, де головні управління Фонду не мають можливості забезпечити підготовку виплатних документів, здійснюється з урахуванням особливостей, визначених постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302).

9. Порядок формування виплатних документів на виплату житлових субсидій, пільг, додаткової підтримки, інші відносини, що виникають між Фондом, головними управліннями Фонду та уповноваженими банками, а також організацією, що здійснює виплату та доставку пенсій і грошової допомоги, під час виплати житлових субсидій та пільг, додаткової підтримки, визначаються згідно з Порядком виплати пенсій та грошової допомоги через поточні рахунки в банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30 серпня 1999 р. № 1596 (Офіційний вісник України, 1999 р., № 35, ст. 1803; 2016 р., № 79, ст. 2636), та Порядком виплати і доставки пенсій та грошової допомоги за місцем фактичного проживання одержувачів у межах України організаціями, що здійснюють їх виплату і доставку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 16 грудня 2020 р. № 1279 “Деякі питання організації виплати пенсій та грошової допомоги” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 1, ст. 43).

10. Бюджетні кошти за напрямами, зазначеними в пункті 3 цього Порядку, використовуються Фондом у межах відповідних бюджетних призначень, установлених законом про Державний бюджет України на відповідний рік, з урахуванням необхідності виконання взятих на облік в органах Казначейства бюджетних зобов’язань минулих років.

11. Не допускається спрямування бюджетних коштів на здійснення видатків, не зазначених у пункті 3 цього Порядку, та видатків, які фінансуються за рахунок інших бюджетних програм.

12. Фонд щомісяця до 10 числа подає Мінсоцполітики за встановленою формою інформацію про використання бюджетних коштів для виплати житлових субсидій, пільг, додаткової підтримки, а також про виконання результативних показників за напрямами використання коштів.

Мінсоцполітики щомісяця до 15 числа подає Мінфіну за встановленою формою інформацію про використання бюджетних коштів для виплати житлових субсидій, пільг, додаткової підтримки, а також про виконання результативних показників за напрямами використання коштів.

13. Казначейство інформує щомісяця до 10 числа Мінсоцполітики та Фонд про обсяги касових видатків за кодами економічної класифікації видатків державного бюджету.

14. Ведення бухгалтерського обліку, відкриття та закриття рахунків, реєстрація, облік бюджетних зобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, здійснюються в установленому законодавством порядку.

15. Складення та подання фінансової і бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

16. Фонд щомісяця після проведення відповідних виплат за напрямами, зазначеними у пункті 3 цього Порядку, розміщує на своєму офіційному веб-сайті інформацію про проведення фінансування за регіонами.

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 29 грудня 2023 р. № 1404

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України

1. У пункті 115 Положення про порядок призначення житлових субсидій, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21 жовтня 1995 р. № 848 “Про спрощення порядку надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива” (ЗП України, 1996 р., № 2, ст. 76; Офіційний вісник України, 2000 р., № 5, ст. 178; 2019 р., № 69, ст. 2390; 2023 р., № 44, ст. 2343), слова і цифри “постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 “Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319)” замінити словами і цифрами “постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 р. № 1404 “Деякі питання виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”.”.

2. У Порядку надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 17 квітня 2019 р. № 373 “Деякі питання надання житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 36, ст. 1263, № 69, ст. 2390; 2020 р., № 3, ст. 161; 2021 р., № 1, ст. 45, № 37, ст. 2203, № 88, ст. 5668, № 91, ст. 5880; 2022 р., № 80, ст. 4826; 2023 р., № 44, ст. 2343, № 70, ст. 4069, № 103, ст. 6154):

1) абзац восьмий пункту 6 виключити;

2) пункт 7 викласти в такій редакції:

“7. Пільговики, яким надається пільга у грошовій формі, зобов’язані сплачувати щомісяця вартість фактично спожитих житлово-комунальних послуг з урахуванням суми пільги, виплаченої таким пільговикам готівкою.

Починаючи з січня 2023 р. органи Пенсійного фонду України подають щомісяця до 27 числа управителям, об’єднанням, виконавцям комунальних послуг списки пільговиків, яким нараховано пільгу на оплату житлово-комунальних послуг у поточному місяці.”;

3) пункти 9-13-1, 13-3 виключити;

4) перше речення пункту 13-2 після слів “відповідних коштів” доповнити словами і цифрами “пільг, які до 31 грудня 2022 р. надавалися у грошовій безготівковій формі,”;

5) пункт 14 викласти в такій редакції:

“14. Виплата пільг у грошовій готівковій формі здійснюється шляхом перерахування коштів уповноваженим органом на рахунок пільговика, відкритий в установі уповноваженого банку, або через відділення організації, що здійснює виплату та доставку пенсій та грошової допомоги, за місцем фактичного проживання одержувача пільг.

Відшкодування витрат на оплату послуг з виплати і доставки пільг за місцем фактичного проживання одержувачів здійснюється уповноваженими органами за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті для виплати пільг і житлових субсидій громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу у грошовій формі.

Виплата пільг, які протягом 2023 року перераховувалися органами Пенсійного фонду України на поточний рахунок, відкритий в АТ “Ощадбанк” (за зверненням органу Пенсійного фонду України без отримання від пільговика заяви про виплату пільг з відкриттям рахунка в банку), не отримані пільговиком та повернуті АТ “Ощадбанк” Пенсійному фонду України, здійснюється за зверненням пільговика у визначеному законодавством порядку до органу Пенсійного фонду України із заявою про виплату пільги через поточний рахунок, відкритий в уповноваженому банку.

Інформація про персональні дані пільговика та членів його сім’ї для здійснення додаткової підтримки може передаватися міжнародним організаціям, донорським установам за згодою заявника або його законного представника, зазначеною в заяві.”;

6) у пункті 15 слова і цифри “постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 “Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319)” замінити словами і цифрами “постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 р. № 1404 “Деякі питання виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”.”.

3. Абзац перший пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302; 2023 р., № 44, ст. 2343) після слів і цифр “постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 “Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319) доповнити словами і цифрами “, пунктів 4, 6 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті на виплату житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2023 р. № 1404 “Деякі питання виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”.

4. Абзац перший пункту 9 Порядку казначейського обслуговування коштів загальнообов’язкового державного пенсійного страхування, загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та загальнообов’язкового державного соціального страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2022 р. № 1465 (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 308), після слів “Фонд розподіляє та спрямовує на фінансування пенсій” доповнити словами “ , житлових субсидій та пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу”.

5. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для підтримки малозабезпечених сімей, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2022 р. № 1478 “Деякі питання соціального захисту малозабезпечених сімей” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 4, ст. 319, № 103, ст. 6154):

1) абзац другий пункту 3 виключити;

2) у пункті 4:

підпункти 1, 3 та 6 виключити;

у підпункті 5 слова “, житлових субсидій та пільг” виключити;

3) пункти 7-10, 14 і 15 виключити.

 
Фото без опису Деякі питання виплати житлових субсидій та пільг громадянам на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого та рідкого пічного побутового палива і скрапленого газу
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 29.12.2023 № 1404
Прийняття від 29.12.2023
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/1404-2023-%D0%BF
Законодавство України
станом на 11.01.2024
чинний

Фото без опису
 

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 30.12.2023 — № 262

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь