Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб"

Дата: 07.02.2024 09:30
Кількість переглядів: 70


Фото без опису

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 26 січня 2024 р. № 94
Київ

Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Установити, що:

виплата допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам продовжується автоматично з 1 лютого 2024 р. на один місяць без додаткового звернення для осіб, у яких у січні 2024 р. закінчився шестимісячний період отримання такої допомоги;

подання заяви для продовження виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мають право на її продовження після 1 березня 2024 р. відповідно до Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418; 2023 р., № 69, ст. 3990), може бути здійснено з 1 лютого 2024 р.;

допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, які мають на неї право та звернулися за продовженням її виплати з особисто поданою заявою у лютому - березні 2024 р., призначається і виплачується починаючи з 1 березня 2024 року.

2. Міністерству соціальної політики разом з Пенсійним фондом України, Державним центром зайнятості, Державною податковою службою для продовження виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418) здійснити одноразову звірку інформації, яка міститься в Єдиній інформаційній системі соціальної сфери, з відомостями реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування, Державного реєстру фізичних осіб - платників податків, Єдиної інформаційно-аналітичної системи Державної служби зайнятості. Обмін інформацією між Міністерством соціальної політики, Пенсійним фондом України, Державним центром зайнятості, Державною податковою службою здійснюється відповідно до протоколів обміну інформацією.

Для забезпечення обміну інформацією на запит Міністерства соціальної політики протягом 10 робочих днів з дня його надходження подається така інформація:

Пенсійним фондом України - про доходи осіб, сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування та працевлаштування з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;

Державним центром зайнятості - про осіб, зареєстрованих як безробітні та узятих на облік як таких, що шукають роботу;

Державною податковою службою (у разі встановлення тотожності даних про особу за результатами проведеної звірки) - про доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків.

3. Внести до постанов Кабінету Міністрів України зміни, що додаються.

4. Ця постанова набирає чинності з 1 лютого 2024 р., крім пункту 3 цієї постанови, який набирає чинності з 1 березня 2024 року.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 26 січня 2024 р. № 94

ЗМІНИ,
що вносяться до постанов Кабінету Міністрів України щодо соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб

1. Абзац перший пункту 2 Порядку надання щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров'я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2 серпня 2000 р. № 1192 (Офіційний вісник України, 2000 р., № 31, ст. 1314; 2018 р., № 62, ст. 2144; 2020 р., № 89, ст. 2888; 2022 р., № 95, ст. 5891), викласти в такій редакції:

“2. Призначення і виплата допомоги на догляд здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування) особи, яка звертається за призначенням допомоги на догляд, з використанням (за технічної можливості) функціоналу Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (крім виплат, які здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302).”.

2. У Порядку призначення і виплати державної допомоги сім'ям з дітьми, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. № 1751 (Офіційний вісник України, 2001 р., № 52, ст. 2365; 2008 р., № 15, ст. 365; 2022 р., № 95, ст. 5891):

1) абзац п'ятий пункту 2 викласти в такій редакції:

“Призначення і виплата допомоги сім'ям з дітьми здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування) особи, яка звертається за призначенням допомоги сім'ям з дітьми (далі - заявник), з використанням (за технічної можливості) функціоналу Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (крім виплат, які здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302).”;

2) у пункті 29 слова “до моменту” замінити словами “до місяця”.

3. У Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2020 р., № 61, ст. 1981, № 89, ст. 2888; 2021 р., № 56, ст. 3462; 2022 р., № 80, ст. 4826, № 95, ст. 5891; 2023 р., № 44, ст. 2343):

1) абзац перший пункту 3 викласти в такій редакції:

“3. Призначення і виплата державної соціальної допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування) уповноваженого представника малозабезпеченої сім'ї з використанням функціоналу Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (крім виплат, які здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302).”;

2) абзац п'ятий пункту 5 замінити абзацами такого змісту:

“довідку про доходи за шість місяців перед місяцем звернення (за наявності), у разі коли для обчислення сукупного доходу враховуються шість місяців перед місяцем звернення;

посвідчення учасника бойових дій встановленого зразка (за наявності).”.

У зв'язку з цим абзаци шостий - дванадцятий вважати відповідно абзацами сьомим - тринадцятим;

3) абзац другий пункту 9 після слів “Шість місяців становлять” доповнити словами “шість місяців перед місяцем звернення або”;

4) у пункті 10:

в абзаці першому підпункту 1 слово “/міжрегіонального” виключити;

абзац перший підпункту 3 після слів і цифр “затвердженому наказом Мінреінтеграції від 22 грудня 2022 р. № 309” доповнити словами “(далі - перелік територій)”;

5) доповнити Порядок пунктами 11-4-11-6 такого змісту:

“11-4. На період воєнного стану державна соціальна допомога призначається на один шестимісячний період, якщо у складі сім'ї є особа працездатного віку, яка:

є особою з числа внутрішньо переміщених осіб і не працює або не сплатила або за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом періоду, за який враховуються доходи; та/або

повернулася після міграції/тривалого перебування (не менше ніж 90 календарних днів) за кордоном, не перебуває на обліку як внутрішньо переміщена особа і не працює або не сплатила/за неї не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і яка звертається за призначенням державної соціальної допомоги не раніше ніж через 15 робочих днів після такого повернення.

Державна соціальна допомога може бути призначена на сім'ю, якщо у складі сім'ї є кілька непрацюючих працездатних осіб. Такі особи повинні на момент подання заяви на призначення допомоги бути зареєстровані в центрі зайнятості як безробітні або перебувати на обліку в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, або протягом двох місяців з дня призначення допомоги здійснити заходи, що сприяють їх зайнятості (згідно з вимогами статті 4 Закону України “Про зайнятість населення”), шляхом працевлаштування/ реєстрації як фізичної особи - підприємця/взяття на облік фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність/подання заяви для отримання допомоги на здобуття економічної самостійності/мікрогранту/ гранту на створення або на розвиток власного бізнесу/ваучера на навчання, або зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні, або стати на облік в центрі зайнятості як такі, що шукають роботу.

Якщо особа не здійснила заходи, що сприяють її зайнятості, або не зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна, або не стала на облік в центрі зайнятості як така, що шукає роботу протягом двох місяців з дня призначення допомоги, або знялася з обліку в центрі зайнятості, виплата допомоги припиняється з місяця, що настає після закінчення двомісячного строку.

Вимога щодо працевлаштування застосовується лише до інших працездатних осіб із складу сім'ї (крім одного отримувача допомоги), якщо сім'я:

проживає на територіях, включених до переліку територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій), і одна з працездатних осіб доглядає за дитиною до 14 років або дитиною з інвалідністю до 18 років, особою з інвалідністю, або особою, старше 80 років;

проживає на території, для якої визначена дата завершення бойових дій, включених до переліку територій, та території, що не включена до переліку територій, але у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти, що розташовані на території територіальної громади, на якій проживає сім'я, відсутні місця або навчання проводиться в режимі он-лайн (повністю або частково). У такому разі державна соціальна допомога призначається, якщо відомості про відсутність місць у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти або про те, що навчання в таких закладах проводиться в режимі он-лайн (повністю або частково), отримані шляхом інформаційної взаємодії між органами соціального захисту населення та органів управління у сфері освіти.

У разі відсутності інформаційної взаємодії уповноважений представник малозабезпеченої сім'ї надає підтвердний документ щодо відсутності місця у закладі дошкільної освіти та/або закладі загальної середньої освіти для влаштування дитини або щодо проведення навчання в таких закладах в режимі он-лайн (повністю або частково).

Під час призначення державної соціальної допомоги відповідно до цього пункту до середньомісячного сукупного доходу включається допомога на проживання внутрішньо переміщеним особам, призначена відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам”(Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418) та від 11 липня 2023 р. № 709 “Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 69, ст. 3990).

Відомості, необхідні для призначення/припинення/перерахунку державної соціальної допомоги, перевіряються шляхом автоматизованого обміну з використанням (за технічної можливості) функціоналу Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.

11-5. Для визначення права на отримання допомоги з підстав, визначених абзацом третім пункту 11-4, проводиться перевірка факту перебування осіб із складу малозабезпеченої сім'ї більше ніж 90 календарних днів підряд за кордоном.

Перевірку факту перебування зазначених осіб більше ніж 90 календарних днів підряд за кордоном проводить Мінфін відповідно до Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат”. Така перевірка проводиться щодо отримувачів державної соціальної допомоги, призначеної після 1 березня 2024 р., під час проведення поточної верифікації.

У разі виявлення факту перебування зазначених осіб менше ніж 90 календарних днів підряд за кордоном перед поверненням до України і призначення виплати державної соціальної допомоги виплата державної соціальної допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем виявлення такого факту.

11-6. Під час отримання державної соціальної допомоги проводиться перевірка факту перебування осіб із складу малозабезпеченої сім'ї більше ніж 90 календарних днів підряд за кордоном.

У разі виявлення факту перебування зазначених осіб більше ніж 90 календарних днів підряд за кордоном і продовження перебування за кордоном на момент проведення перевірки орган соціального захисту населення шляхом надсилання письмового повідомлення на поштову адресу або за допомогою засобів електронного зв'язку (електронне повідомлення) або телефонного зв'язку повідомляє отримувачу про необхідність подання протягом 30 календарних днів підтвердних документів про неотримання будь-яких виплат в країнах перебування.

Такі документи повинні мати впорядкований автентичний переклад на українську мову. Вірність перекладу або справжність підпису перекладача засвідчується нотаріально. Правильність/достовірність перекладу може бути засвідчена підписом особи, яка здійснила переклад, за умови наявності у неї відповідного свідоцтва (диплома) про кваліфікацію перекладача, що підтверджує володіння відповідною іноземною мовою та надає їй право провадити перекладацьку діяльність, копія якого додається.

Виплата державної соціальної допомоги продовжується на підставі наданих підтвердних документів про неотримання будь-яких виплат в країнах перебування. Якщо зазначені документи не подані, розмір державної соціальної допомоги перераховується без урахування у складі малозабезпеченої сім'ї особи, яка виїхала.

Розмір державної соціальної допомоги на сім'ю перераховується автоматично без звернення з місяця, що настає за місяцем, в якому закінчився строк подання підтвердних документів, зазначених в абзаці другому цього пункту.”;

6) пункт 24 після абзацу п'ятого доповнити новим абзацом такого змісту:

“Єдиної інформаційної бази даних про внутрішньо переміщених осіб - щодо перебування на обліку як внутрішньо переміщеної особи.”.

У зв'язку з цим абзац шостий вважати абзацом сьомим.

4. Перше речення абзацу першого пункту 5 Порядку призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце проживання їх невідоме, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 189 (Офіційний вісник України, 2006 р., № 8, ст. 446; 2020 р., № 89, ст. 2888; 2022 р., № 95, ст. 5891), викласти в такій редакції: “Призначення і виплата тимчасової допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування) одного з батьків, який утримує дитину (далі - одержувач), з використанням (за технічної можливості) функціоналу Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (крім виплат, які здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302).”.

5. У Порядку виплати допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім'ях, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 13 березня 2019 р. № 250 “Деякі питання надання соціальної підтримки багатодітним сім'ям” (Офіційний вісник України, 2019 р., № 28, ст. 985; 2022 р., № 95, ст. 5891):

1) пункти 3 і 4 викласти в такій редакції:

“3. Допомога призначається і виплачується громадянам України, іноземцям та особам без громадянства, які постійно проживають на території України, а також особам, яких визнано в Україні біженцями або особами, які потребують додаткового захисту.

4. Призначення і виплата допомоги здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування) особи, яка претендує на призначення допомоги (далі - заявник), з використанням (за технічної можливості) функціоналу Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (крім виплат, які здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302).”;

2) абзац перший пункту 7 викласти в такій редакції:

“7. Для призначення допомоги за умови пред'явлення паспорта громадянина України або іншого документа, що посвідчує особу (посвідки на постійне проживання/посвідчення біженця/посвідчення особи, яка потребує додаткового захисту), подається заява одного з батьків, з яким постійно проживає дитина, що складається за формою, затвердженою Мінсоцполітики, та копії таких документів:”.

6. У Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 61, ст. 1981; 2021 р., № 1, ст. 45, № 4, ст. 212; 2022 р., № 80, ст. 4826):

1) абзац шостий пункту 4 викласти в такій редакції:

“соціальні виплати, які призначаються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення);”;

2) у пункті 5:

абзац сьомий після слова “особам” доповнити словами і цифрами “(крім випадків, передбачених абзацом дев'ятим пункту 11-4 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2020 р., № 61, ст. 1981), - із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 26 січня 2024 р. № 94”;

доповнити пункт абзацом такого змісту:

“пільги на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива та скрапленого газу.”;

3) доповнити Порядок пунктом 13-1 такого змісту:

“13-1. На період воєнного стану під час обчислення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям для розрахунку середньомісячного сукупного доходу за кожний місяць включаються фактично отримані особами доходи, якщо такі особи:

є внутрішньо переміщеними особами, зокрема якщо вони не сплатили або за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування протягом періоду, за який враховуються доходи;

повернулися після міграції/тривалого перебування (не менше ніж 90 календарних днів) за кордоном, не перебувають на обліку як внутрішньо переміщена особа і не працюють або не сплатили/за них не сплачено єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування.

Для таких осіб з 1 березня 2024 р. до середньомісячного сукупного доходу сім'ї під час призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2020 р., № 61, ст. 1981), не включаються інші види соціальних допомог, якщо на дату звернення за призначенням державної соціальної допомоги їх виплату припинено.

У разі коли після призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям відбулося припинення або призначення малозабезпеченій сім'ї виплати іншого виду соціальної допомоги, яка враховується до середньомісячного сукупного доходу відповідно до цього Порядку, розмір державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям для такої сім'ї автоматично перераховується з місяця, що настає за місяцем, в якому відбулося припинення або призначення виплати іншого виду соціальної допомоги.

Відомості щодо призначення чи припинення інших допомог перевіряються органами соціального захисту населення з використанням інформаційних систем, а за технічної можливості - з використанням функціоналу Єдиної інформаційної системи соціальної сфери.”.

7. Абзац перший пункту 3 Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 лютого 2021 р. № 79 “Деякі питання призначення і виплати державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (Офіційний вісник України, 2021 р., № 13, ст. 545, № 35, ст. 2098; 2022 р., № 95, ст. 589), викласти в такій редакції:

“3. Призначення і виплата державної соціальної допомоги, надбавки на догляд та допомоги на поховання здійснюються структурними підрозділами з питань соціального захисту населення районних, районних у мм. Києві та Севастополі держадміністрацій (військових адміністрацій), виконавчими органами міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад (далі - органи соціального захисту населення) за задекларованим (зареєстрованим) місцем проживання (перебування) особи, яка звертається за призначенням державної соціальної допомоги, надбавки на догляд та допомоги на поховання, з використанням (за технічної можливості) функціоналу Єдиної інформаційної системи соціальної сфери (крім виплат, які здійснюються відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 7 березня 2022 р. № 215 “Про особливості нарахування та виплати грошових допомог, пільг та житлових субсидій на період дії воєнного стану” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 25, ст. 1302).”.

8. У Порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 20 березня 2022 р. № 332 “Деякі питання виплати допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам” (Офіційний вісник України, 2022 р., № 26, ст. 1418; 2023 р., № 69, ст. 3990, № 75, ст. 4255, № 106, ст. 6365):

1) доповнити Порядок пунктом 1-1 такого змісту:

“1-1.У цьому Порядку термін “непрацююча працездатна особа” означає особу, яка досягла 18-річного віку та за станом здоров'я здатна до трудової діяльності і не працює, не проходить військову службу, не займається підприємницькою діяльністю чи професійною незалежною діяльністю, не здобуває освіту за денною формою у закладах загальної середньої, професійної (професійно-технічної), фахової передвищої, вищої освіти.”;

2) пункт 3 доповнити абзацом такого змісту:

“За технічної можливості заява може бути подана в електронній формі за допомогою засобів Соціального веб-порталу електронних послуг Мінсоцполітики.”;

3) пункт 4 доповнити абзацом такого змісту:

“Під час подання заяви внутрішньо переміщена особа або уповноважена особа заповнює опитувальник щодо потреби (чи відсутності потреби) у послузі з догляду за дитиною “муніципальна няня” за формою, встановленою Мінсоцполітики.”;

4) у пункті 5-1:

абзац п'ятий після слів “(з числа отримувачів допомоги)” доповнити словами “, зареєстрованих як безробітні”;

в абзаці шостому слова “до категорії осіб, які” замінити словами “до категорії осіб, зареєстрованих як безробітні та узятих на облік як таких, що”;

5) підпункт 3 пункту 7 після слів і цифр “на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень” доповнити словами “, крім внутрішньо переміщених осіб, один із членів сім'ї яких отримує щорічну або одноразову державну грошову допомогу як особа, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України”;

6) у пункті 7-1:

у підпунктах 4 і 6 слова “уповноважена особа або отримувач здійснили” замінити словами “особа з числа членів сім'ї здійснила”;

підпункт 3 після слів і цифр “на загальну суму, що перевищує 100 тис. гривень” доповнити словами “(крім внутрішньо переміщених осіб, один із членів сім'ї яких отримує щорічну або одноразову державну грошову допомогу як особа, стосовно якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України)”;

слова “уповноважена особа або отримувач” у всіх відмінках замінити словами “особа з числа членів сім'ї” у відповідному відмінку;

7) абзац перший пункту 11 викласти в такій редакції:

“11. У разі відновлення житлового приміщення, забезпечення житлом для постійного проживання або житлом, віднесеним до фондів тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, за рахунок коштів державного або місцевих бюджетів чи коштів благодійних або міжнародних організацій (крім дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, та осіб з їх числа віком до 23 років, які прибули з тимчасово окупованої Російською Федерацією території України), чи коштів особи (крім місця тимчасового проживання) виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем встановлення такого факту (за умови документального підтвердження або офіційного підтвердження від органів місцевого самоврядування, благодійних або міжнародних установ).”;

8) пункти 13 і 13-1 викласти в такій редакції:

“13. Особам, які мають право на виплату допомоги відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 р. № 709 “Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 69, ст. 3990), та особам/сім'ям, які є отримувачами допомоги відповідно до цього Порядку, та особам, які отримували допомогу та відмовилися від неї та/або яких було знято з обліку як внутрішньо переміщених осіб, у разі повернення осіб до покинутого місця проживання, з якого здійснилося переміщення, та повторного взяття на облік як внутрішньо переміщених осіб її виплата може бути продовжена ще на один шестимісячний період за умови їх відповідності критеріям, зазначеним у пунктах 7, 7-1, 13-1-13-4 цього Порядку.

13-1. Виплата допомоги продовжується на другий шестимісячний період автоматично:

особам, які втратили працездатність, зокрема які досягли пенсійного віку, визначеного частиною першою статті 26 Закону України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування”, та отримують пенсію, розмір якої не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги;

особам з інвалідністю I чи II групи, дитині з інвалідністю віком до 18 років, дитині, хворій на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально;

дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа віком до 23 років, зокрема таким, які перебувають у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім'ях, а також батькам-вихователям і прийомним батькам.

У разі коли особі не було продовжено виплату допомоги автоматично, але вона належить до категорій осіб, визначених абзацами другим - четвертим цього пункту, їй може бути призначено допомогу за заявою.

Іншим членам сім'ї виплата допомоги може бути продовжена на підставі подання заяви на призначення допомоги.”;

9) доповнити Порядок пунктами 13-2-13-4 такого змісту:

“13-2. Для отримувачів допомоги, які не підпадають під дію пункту 13-1, та які перемістилися (повторно перемістилися) з 1 січня 2022 р. з територій, включених до переліку територій, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій) або тимчасової окупації, допомога призначається на другий шестимісячний період на підставі подання заяви на осіб із складу членів сім'ї, якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати допомоги, не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги, та у разі, коли:

1) у складі сім'ї або серед отримувачів допомоги є непрацююча особа працездатного віку, яка здійснює догляд за дитиною до 14 років, або в сім'ї виховується троє і більше дітей віком до 18 років, всі діти проживають в сім'ї і не виховуються в інтернатних закладах та:

фактичним місцем проживання (перебування) такої сім'ї є території, на яких ведуться бойові дії або території можливих бойових дій, для яких не визначена дата завершення бойових дій (припинення можливості бойових дій), території активних бойових дій, що включені до переліку територій; або

сім'я проживає на території, для якої визначена дата завершення бойових дій, включеній до переліку територій, та території, що не включена до переліку територій, але у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти, що розташовані на території територіальної громади, на якій проживає така сім'я, відсутні місця або навчання проводиться он-лайн (повністю або частково). Для такої сім'ї допомога призначається, якщо відомості про відсутність місць у закладах дошкільної освіти та/або закладах загальної середньої освіти або про те, що навчання в таких закладах проводиться в режимі он-лайн (повністю або частково), отримані шляхом інформаційної взаємодії між органами соціального захисту населення та органів управління у сфері освіти.

У разі відсутності інформаційної взаємодії уповноважена особа, яка звернулася за призначенням допомоги на сім'ю, надає підтвердний документ щодо відсутності місця у закладі дошкільної освіти та/або закладі загальної середньої освіти для влаштування дитини або щодо проведення навчання в таких закладах в режимі он-лайн (повністю або частково).

Допомога призначається на всіх осіб з числа внутрішньо переміщених осіб у такій сім'ї з урахуванням норм пункту 13-3 цього Порядку;

2) у складі сім'ї є:

непрацююча працездатна особа, яка на дату звернення за допомогою зареєструвалася в центрі зайнятості як безробітна або як така, що шукає роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, але ще не працевлаштувалася;

діти, які відвідують заклади дошкільної освіти та/або навчаються у закладах загальної середньої освіти, та/або діти, які навчаються в закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти.

Допомога призначається на всіх осіб з числа внутрішньо переміщених осіб у такій сім'ї з урахуванням норм пункту 13-3 цього Порядку;

3) у складі сім'ї є особа, яка доглядає за особою з інвалідністю I групи або дитиною з інвалідністю віком до 18 років, або особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, або особою, яка досягла 80-річного віку, за дитиною, хворою на тяжкі перинатальні ураження нервової системи, тяжкі вроджені вади розвитку, рідкісні орфанні захворювання, онкологічні, онкогематологічні захворювання, дитячий церебральний параліч, тяжкі психічні розлади, цукровий діабет I типу (інсулінозалежний), гострі або хронічні захворювання нирок IV ступеня, яка отримала тяжку травму, потребує трансплантації органа, потребує паліативної допомоги, якій не встановлено інвалідність, що підтверджується документально.

Допомога призначається на всіх осіб з числа внутрішньо переміщених осіб у такій сім'ї з урахуванням норм пункту 13-3 цього Порядку;

4) у складі сім'ї є працездатні особи, які працюють, провадять підприємницьку діяльність/незалежну професійну діяльність, зокрема, які протягом попередніх шести місяців отримання допомоги працевлаштувалися, зареєструвалися як фізична особа - підприємець та розпочали відповідну діяльність або отримали допомогу на здобуття економічної самостійності/мікрогрант/грант на створення або розвиток власного бізнесу/ваучер на навчання, у складі сім'ї є діти віком до 14 років.

Допомога призначається на всіх осіб з числа внутрішньо переміщених осіб у такій сім'ї з урахуванням норм пункту 13-3 цього Порядку.

13-3. У разі коли внутрішньо переміщеним особам з числа членів сім'ї або отримувачам допомоги, зазначеним у пункті 13-2 цього Порядку, виплачувалася допомога і в такій сім'ї є кілька непрацюючих працездатних осіб, протягом місяця з дня призначення допомоги на наступний шестимісячний період інші непрацюючі працездатні особи із складу сім'ї (крім одного отримувача допомоги) зобов'язані зареєструватися в центрі зайнятості як безробітні або як такі, що шукають роботу, зокрема для отримання ваучера на навчання, або розпочати діяльність відповідно до Закону України “Про зайнятість населення”.

У разі невиконання такої умови виплата допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем виникнення обставин, які впливають на припинення права отримання допомоги.

13-4. Виплата допомоги призначається на другий шестимісячний період на підставі подання заяви на призначення допомоги:

малолітній дитині, яка прибула без супроводу законного представника за заявою особи, яка перебуває у сімейних, родинних відносинах, за наявності документа, що підтверджує сімейні, родинні зв'язки особи з дитиною, виданого службою у справах дітей за місцем звернення, або особи, яку батьки або інші законні представники уповноважили супроводжувати дитину, що підтверджується письмовою заявою одного із законних представників, завіреною органом опіки та піклування, або особи, до сім'ї якої тимчасово влаштовано дитину, яка залишилася без батьківського піклування (за наявності копії наказу служби у справах дітей про тимчасове влаштування);

вагітній жінці після 30-го тижня вагітності (27-го тижня вагітності - для жінок, яких віднесено до I-IV категорій осіб, постраждалих від наслідків аварії на Чорнобильській АЕС), що підтверджується інформацією про номер запису в Реєстрі медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я про сформований медичний висновок про тимчасову непрацездатність категорії “Вагітність та пологи” або довідкою лікувально-профілактичного закладу встановленого зразка. Перевірка інформації про сформований медичний висновок проводиться з використанням Порталу Дія згідно з Порядком ведення Реєстру медичних висновків в електронній системі охорони здоров'я, затвердженим наказом МОЗ від 18 вересня 2020 р. № 2136;

особам, які втратили працездатність, але не мають права на пенсійну виплату та/або отримують державну соціальну допомогу відповідно до Закону України “Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю” або Закону України “Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю” (крім осіб з інвалідністю I та II групи), якщо середньомісячний сукупний дохід на одного отримувача в такій сім'ї протягом тримісячного періоду, за який враховуються доходи на момент продовження виплати допомоги, не перевищує чотирьох розмірів прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність, на 1 січня року, в якому приймається рішення про призначення допомоги.”;

10) у пункті 14:

абзац перший викласти в такій редакції:

“14. Період, за який враховуються доходи, становить один квартал, що передує місяцю, який передує місяцю звернення за призначенням або продовженням виплати допомоги на другий шестимісячний період, або три місяці, що передують місяцю звернення за допомогою або продовженням виплати допомоги на другий шестимісячний період.”;

доповнити пункт абзацами такого змісту:

“Під час обчислення середньомісячного сукупного доходу не враховується щорічна державна грошова допомога, яку отримує особа або один із членів її сім'ї, щодо якої встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Середньомісячний сукупний дохід сім'ї обчислюється відповідно до Порядку обчислення середньомісячного сукупного доходу сім'ї (домогосподарства) для усіх видів державної соціальної допомоги, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 липня 2020 р. № 632 “Деякі питання виплати державної соціальної допомоги” (Офіційний вісник України, 2020 р., № 61, ст. 1981).”;

11) в абзацах шостому і сьомому пункту 27 цифри і слова і “1 лютого 2023 р.” замінити цифрами і словами “1 квітня 2024 р.”;

12) доповнити Порядок пунктами 30 і 31 такого змісту:

“30. Якщо працездатна внутрішньо переміщена особа після завершення надання допомоги не була працевлаштована і не отримує допомогу, такій особі може бути надана державна соціальна допомога малозабезпеченим сім'ям відповідно до Порядку призначення і виплати державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім'ям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24 лютого 2003 р. № 250 (Офіційний вісник України, 2003 р., № 9, ст. 394; 2020 р., № 61, ст. 1981).

Виплата допомоги не продовжується та допомога не призначається, якщо особа перебуває на тимчасово окупованих територіях, для яких не визначена дата завершення тимчасової окупації, включених до переліку територій.

31. Державна служба зайнятості подає 5 числа кожного місяця Мінсоцполітики інформацію про осіб (з числа отримувачів допомоги), зареєстрованих як безробітні та узятих на облік як таких, що шукають роботу, шляхом електронної інформаційної взаємодії (за технічної можливості).

У разі відсутності технічної можливості обміну даними між Державним центром зайнятості та Мінсоцполітики або відсутності з інших причин інформації про отримувача допомоги, віднесеного до категорії осіб, зареєстрованих як безробітні, або осіб, що шукають роботу, такий отримувач може подати до органу соціального захисту населення або уповноваженій особі виконавчого органу сільської, селищної, міської ради, або до центру надання адміністративних послуг за місцем обліку внутрішньо переміщеної особи підтвердні документи щодо перебування в статусі зареєстрованої безробітної особи, надані філією регіонального центру зайнятості, міським, районним, міськрайонним центром зайнятості, або інші документи, що можуть підтвердити зайнятість особи.

Для призначення/продовження допомоги Мінсоцполітики отримує від Пенсійного фонду України інформацію про доходи осіб та сплату єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, а також інформацію про працевлаштування з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування. Порядок інформаційної взаємодії між Пенсійним фондом України та Мінсоцполітики, структура та формат інформації, що передається, визначаються в договорі інформаційної взаємодії.

Для призначення/продовження допомоги Мінсоцполітики отримує від ДПС інформацію про доходи осіб з Державного реєстру фізичних осіб - платників податків у порядку, встановленому Мінсоцполітики та Мінфіном.

Якщо за результатами проведеної додаткової перевірки та рекомендацій, наданих Мінфіном, відповідно до Закону України “Про верифікацію та моніторинг державних виплат” виявлено факт неправомірності та/або невідповідності продовження виплати допомоги критеріям продовження, виплата такої допомоги припиняється з місяця, що настає за місяцем виявлення факту невідповідності.

Для підтвердження даних про державну реєстрацію шлюбу, розірвання шлюбу, народження, смерть особи, якій призначено допомогу, або смерть члена сім'ї, ступінь родинного зв'язку використовуються відомості з Державного реєстру актів цивільного стану громадян, які передаються до Мінсоцполітики шляхом автоматизованого обміну електронними даними між інформаційними ресурсами Мін'юсту та Мінсоцполітики через систему електронної взаємодії державних електронних інформаційних ресурсів у порядку, передбаченому законодавством, після введення в експлуатацію відповідних технічних і програмних засобів.”.

9. В абзаці шостому пункту 3 постанови Кабінету Міністрів України від 11 липня 2023 р. № 709 “Деякі питання підтримки внутрішньо переміщених осіб” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 69, ст. 3990, № 106, ст. 6365) слова і цифри “у пунктах 7, 7-1 та 8” замінити словами і цифрами “у пунктах 7 і 7-1”.

 
Фото без опису Деякі питання соціальної підтримки внутрішньо переміщених осіб та інших вразливих категорій осіб
Постанова Кабінету Міністрів України від 26.01.2024 № 94
Прийняття від 26.01.2024
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/94-2024-%D0%BF
Законодавство України
станом на 07.02.2024
чинний

Фото без опису
 

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 30.01.2024 — № 21

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь