Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

Про організацію діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості"

Дата: 20.02.2024 11:00
Кількість переглядів: 42

Фото без опису

Фото без опису

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 23 січня 2024 р. № 83
Київ

Про організацію діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості

Кабінет Міністрів України постановляє:

1. Затвердити Порядок організації діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості, що додається.

2. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1049 “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості“ (Офіційний вісник України, 2023 р., № 94, ст. 5558) зміни, що додаються.

3. Рекомендувати виконавчим органам сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, а в разі їх відсутності - військовим адміністраціям населених пунктів взяти участь в організації діяльності центрів життєстійкості та керуватися Порядком, затвердженим цією постановою, під час реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1049 “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 94, ст. 5558).

4. Міністерствам, іншим центральним органам виконавчої влади, обласним, Київській, Севастопольській міським державним адміністраціям (військовим адміністраціям) сприяти виконавчим органам сільських, селищних, міських, районних у містах (у разі їх утворення) рад, а в разі їх відсутності - військовим адміністраціям населених пунктів щодо організації діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості.

5. Міністерству соціальної політики разом із Національною соціальною сервісною службою, обласними, Київською та Севастопольською міськими державними адміністраціями (військовими адміністраціями) забезпечити надання методичної допомоги з питань організації діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості.

6. Міністерству соціальної політики забезпечити:

координацію роботи з організації діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості;

подання до 1 лютого 2025 р. Кабінету Міністрів України звіту про організацію діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості.

Прем'єр-міністр України

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 73

 

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2024 р. № 83

ПОРЯДОК
організації діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості

1. Цей Порядок визначає умови організації діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості як громадських соціальних просторів та осередків формування соціальної згуртованості територіальної громади, підтримки психічного здоров’я населення, а також забезпечення застосування комплексного підходу до надання соціальних послуг та інших послуг з підтримки осіб/сімей, які проживають на території територіальної громади.

2. У цьому Порядку термін “центр життєстійкості” означає приміщення будівлі (споруди), в яких створено умови для:

провадження надавачем соціальних послуг діяльності щодо надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1049 “Про реалізацію експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості” (Офіційний вісник України, 2023 р., № 94, ст. 5558);

створення осередків розміщення сімейних просторів для організації батьківських/сімейних клубів, сімейного консультування та надання соціальних послуг сім’ям з дітьми, усиновлювачам, прийомним сім’ям, патронатним сім’ям, дитячим будинкам сімейного типу;

надання фахівцем із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб підтримки ветеранам;

організації прийому отримувачів послуг з надання працівниками регіонального центру зайнятості та їх філій соціальних послуг у сфері зайнятості відповідно до законодавства;

організації прийому отримувачів послуг з надання безоплатної первинної правничої допомоги відповідно до Закону України “Про безоплатну правничу допомогу”;

проведення громадських заходів, спрямованих на задоволення потреб та інтересів територіальної громади, забезпечення розвитку громадянського суспільства.

3. Організація діяльності та забезпечення функціонування центру життєстійкості здійснюються органом місцевого самоврядування, а в разі його відсутності - військовою адміністрацією населеного пункту з урахуванням наявного ресурсу в приміщенні, виділеному для надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1049.

Підприємства, установи, організації незалежно від форми власності, громадські об’єднання, іноземні неурядові організації, міжнародні організації, фізичні особи - підприємці, а також фізичні особи відповідно до законодавства можуть взяти участь в організації діяльності центру життєстійкості та забезпеченні його функціонування.

4. Управління центром життєстійкості та визначення порядку забезпечення його функціонування здійснюються виконавчим органом сільської, селищної, міської, районної у місті (у разі її утворення) ради, а в разі його відсутності - військовою адміністрацією населеного пункту відповідно до законодавства про місцеве самоврядування.

5. Організація діяльності надавача соціальних послуг з надання комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості у центрі життєстійкості здійснюється відповідно до Порядку реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1049.

Для організації прийому отримувачів послуг з надання підтримки ветеранам, соціальних послуг у сфері зайнятості, безоплатної первинної правничої допомоги в центрі життєстійкості утворюються віддалені робочі місця фахівців із супроводу ветеранів війни та демобілізованих осіб, працівників регіональних центрів зайнятості та їх філій, працівників центрів правничої допомоги за погодженням з керівниками органів, закладів, установ, де працюють зазначені працівники.

Організаційне забезпечення діяльності зазначених працівників здійснюється органом, закладом, установою, де вони працюють.

6. Організація діяльності та забезпечення функціонування центру життєстійкості здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету та/або позабюджетних коштів, не заборонених законодавством.

7. Інформація про центри життєстійкості відображається на офіційних інформаційних ресурсах Мінсоцполітики, відповідних органів місцевого самоврядування та/або місцевих органів виконавчої влади, а також на дошках оголошень, розміщених на території територіальної громади.

8. Центр життєстійкості повинен бути розташований в межах території територіальної громади, яку обслуговує такий центр, з урахуванням територіальної доступності для осіб/сімей, які проживають на території територіальної громади.

За ініціативою органу місцевого самоврядування територіальної громади, територія якої тимчасово окупована Російською Федерацією, центр життєстійкості може бути організований за місцем тимчасового розміщення органу місцевого самоврядування такої територіальної громади для надання послуг особам/сім’ям, які проживають на її території.

9. На вході до центру життєстійкості розміщується вивіска з позначенням “Центр життєстійкості”, яке дублюється у тактильному вигляді та шрифтом Брайля.

Перед входом до центру життєстійкості розміщуються тактильні та контрастні позначки для осіб з інвалідністю з порушеннями зору.

Вхід до центру життєстійкості, який має сходи, повинен бути облаштований кнопкою виклику, пандусом та поручнями з обох боків для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, а також місцями для тимчасового розміщення дитячих візочків.

10. Під час організації діяльності центру життєстійкості забезпечується:

безбар’єрність приміщення будівлі (споруди);

відповідність вимогам щодо інклюзивності приміщення, передбаченим Державними будівельними нормами ДБН В.2.2-40:2018 “Будинки і споруди. Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення”, стосовно його доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення. У разі неможливості повністю пристосувати приміщення будівлі (споруди) центру життєстійкості для потреб осіб з інвалідністю забезпечується його розумне пристосування;

відповідність вимогам санітарної, техногенної та протипожежної безпеки;

природне освітлення (наявність вікон в кімнатах, де надаватимуться послуги та проводитимуться заходи) та/або штучне освітлення.

Будівлі (споруди), в яких організовується діяльність центру життєстійкості, повинні мати захисні споруди цивільного захисту, придатні для укриття отримувачів послуг та працівників надавачів послуги і безпечного перебування в них, які відповідають вимогам, затвердженим наказом МВС від 9 липня 2018 р. № 579 “Про затвердження вимог з питань використання та обліку фонду захисних споруд цивільного захисту”.

11. Центр життєстійкості повинен бути облаштований:

сектором прийому отримувачів послуг (вхід);

не менше ніж двома відокремленими місцями для першого контакту з отримувачами послуг, де (за потреби) проводиться індивідуальне оцінювання потреб отримувачів соціальних послуг, первинне консультування та перенаправлення отримувача соціальної послуги;

не менше ніж однією кімнатою для індивідуального консультування (площею не менше ніж 12 кв. метрів);

не менше ніж однією кімнатою для групової форми роботи (площею не менше ніж 24 кв. метри та додатково 2 кв. метри на групу, але не менше ніж 4 кв. метри на одне місце);

не менше ніж однією кімнатою для проведення занять з дітьми;

санвузлом, сповивальним столиком.

У центрі життєстійкості облаштовується санвузол з урахуванням потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, які пересуваються в кріслах колісних, та інших маломобільних груп населення.

Облаштування центру життєстійкості здійснюється з урахуванням наявного ресурсу органу місцевого самоврядування відповідно до методичних рекомендацій, затверджених Мінсоцполітики.

12. Контроль за належною організацією діяльності та забезпеченням функціонування центру життєстійкості здійснюється органом місцевого самоврядування, а в разі його відсутності - військовою адміністрацією населеного пункту.

 


 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 січня 2024 р. № 83

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 3 жовтня 2023 р. № 1049

1. Пункт 5 постанови після слів “експериментальному проекті” доповнити словами і цифрами “та керуватися Порядком організації діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 січня 2024 р. № 83 “Про організацію діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості”, в частині організації приміщень під час реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості”.

2. Абзац дев’ятий пункту 5 Порядку реалізації експериментального проекту із запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості, затвердженого зазначеною постановою, після слів “законодавства про оренду державного та комунального майна” доповнити словами “, а також з інших підстав, визначених законодавством”.

 
Фото без опису Про організацію діяльності та забезпечення функціонування центрів життєстійкості
Постанова Кабінету Міністрів України; Порядок від 23.01.2024 № 83
Прийняття від 23.01.2024
Постійна адреса:
https://zakon.rada.gov.ua/go/83-2024-%D0%BF
Законодавство України
станом на 22.02.2024
чинний

Фото без опису
 

Публікації документа

  • Урядовий кур'єр від 01.02.2024 — № 23

« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь