Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Доброславської селищної ради «Про затвердження ставок єдиного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області»

Дата: 06.06.2024 16:19
Кількість переглядів: 16

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення селищної  ради розроблений відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІY«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).

Регуляторний орган: Доброславська селищна рада.

Розробник: Фінансовий відділ Доброславьскої селищної ради.

Контакти: тел. 0965305721

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

 

Враховуючи те, що у 2020 році в результаті реформи децентралізації до Доброславської селищної територільної громади приєдналися населені пункти, потребує прийняття органом місцевого самоврядування нового рішення.

Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12  Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.

 

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовим актом. Згідно п.12.3.3. ст. 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилається у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів (ГУ ДПС у Одеській області), але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Якщо орган місцевого самоврядування оприлюднив рішення про встановлення місцевих податків та зборів після 25 липня поточного року, норми такого рішення будуть діяти не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим (тобто через один календарний рік).

Згідно п.12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України, рішення «Про затвердження ставок єдиного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області » повинно бути офіційно оприлюднене до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін.

Місцеві податки та збори зараховуються в повному обсязі до селищного бюджету та є його бюджетоформуючим джерелом, забезпечують збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб населених пунктів територіальної громади. Кошти від їх надходження спрямовуються на забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ, благоустрій населених пунктів територіальної громади, виконання плану соціально-економічного розвитку  територіальної  громади.

 

Проблема має вплив на суб’єктів господарювання, громаду, місцеву владу. Реформування країни не можливе без ефективного розвитку територіальних громад, які потребують відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для територіальної  громади.

Проєктом передбачається створення умов для надходження до бюджету громади коштів від сплати місцевих податків і зборів (єдиного податку), забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Доброславьскої селищної територіальної  громади.

Встановлення обґрунтованих ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку дозволить суттєво зміцнити ресурсну базу селищного бюджету.

Питання залучення єдиного податку у сумі 23 580,0 тис. грн. пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення селищної ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання плану соціально-економічного розвитку громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Доброславською селищною  радою рішення «Про затвердження ставок єдиного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області».

Встановлення обґрунтованих ставок єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої групи платників єдиного податку дозволить суттєво зміцнити ресурсну базу місцевого бюджету.

Станом на 01.01.2024 року на території Доброславської селищної ТГ обліковано 572 платника єдиного податку з них: 86 платників 1 групи, 427 платників 2 групи та 59 платників 3 групи. Згідно законодавства проєкт рішення має вплив виключно для платників єдиного податку 1 та 2 групи.

Єдиного податку за 2023 рік сплачено 19 019,722 тис. грн. з них: 2 277,147 тис. грн. надійшло від юридичних осіб 8 059,678 тис. грн. – фізичних та 8 682,897 тис. грн. надійшло від сплати єдиного податку сільськогосподарськими товаровиробниками, у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків.

Ставки єдиного податку залишаються на рівні минулого року, але це  дозволить впорядкувати своєчасну та в повному обсязі сплату  податку суб’єктами господарювання, які є платниками єдиного податку (фізичними та юридичними особами), в зв’язку з чим очується зростання надходження податку у сумі 486,0 тис. грн.,що дасть можливість додатково направити кошти на соціальний захист (надання допомоги сім’ям загиблих у російсько-українській війні, учасникам бойових дій, та пораненим

Ставки єдиного податку для суб’єктів господарювання, які застосовують спрощену систему оподаткування та віднесені до І та ІІ групи платників єдиного податку пропонується залишити для І групи - 10% від прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, для ІІ групи - 20% від мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року). В свою чергу, розробником проєкту регуляторного акта було проведено консультації з представниками суб’єктів господарювання, які погодились, що встановлення вищезазначених ставок не матиме негативного впливу на діяльність суб’єктів господарювання і не призведуть до надмірного навантаження на бізнес.

Питання наповнення бюджету територіальної громади, у тому числі через встановлення ставок єдиного податку, є сферою загальних інтересів суб’єктів господарювання, органів місцевої влади й громади. Як наслідок, члени територіальної громади, у тому числі платники податку, отримують упевненість у можливості виконання соціально-економічних програм, органи місцевого самоврядування виконують вимоги Податкового кодексу України в частині встановлення місцевих податків та отримання доходів бюджету з метою реалізації власних повноважень.

Згідно з бюджетним законодавством місцеві податки і збори є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету територіальної громади, за рахунок  якого утримуються бюджетні установи, що забезпечують надання послуг населенню громади в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту.

Прийняття рішення  впорядкує деякі питання  ведення бізнесу, зменшить витрати часу платників податків на виконання обов’язкових процедур щодо декларування сум податків та їх сплату, підвищить інвестиційну привабливість нашої  громади.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою ринкових механізмів:

 Застосування ринкових механізмів для вирішення вказаної проблеми не є можливим, оскільки здійснення вищезазначених заходів є засобом державного регулювання та відповідно до Податкового кодексу України є компетенцією Доброславської селищної ради.

 

 Обґрунтування неможливості вирішення проблеми за допомогою діючих регуляторних актів:

  Зазначена проблема не може бути вирішена за допомогою діючих регуляторних актів з огляду на вимоги Податкового кодексу України, а саме, у разі, якщо селищна рада у термін до 15 липня не прийняла та до 25 липня не оприлюднила рішення про встановлення місцевих податків і зборів на наступний рік, такі податки справляються, виходячи з норми Податкового кодексу України, із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків та/або зборів.

  Запропонований проєкт рішення «Про затвердження ставок єдиного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області» враховує всі населені пункти громади і був оговорений та схвалений постійною комісією Доброславської селищної ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – Котвіцький В.М.).

 

II. Цілі державного регулювання

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень єдиного податку при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок єдиного податку з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

- забезпечити своєчасне надходження до селищного бюджету єдиного податку;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

     У ході пошуку альтернативних способів досягнення цілей для проведення оцінки розглядається перша альтернатива як неприйняття даного регуляторного акта (далі –Альтернатива 1), другою альтернативною є прийняття регуляторного акта (далі –Альтернатива 2) та третьою – прийняття даного регуляторного акта за максимальними ставками (далі – Альтернатива 3).

 

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акту (відмова від регулювання)

Альтернатива неприйнятна. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні  по єдиному податку (беремо до уваги лише платників 1 та 2 групи, по яких проєктом встановлюються ставки), що обмежить фінансування першочергових видатків, які мають тенденцію до збільшення. Це пов’язано із зростанням заробітної плати працівників бюджетної сфери, підвищенням тарифів на енергоносії, ростом індексу споживчих цін. Негативний вплив буде завдано територіальній громаді, оскільки відсутність надходжень до бюджету ставить під загрозу фінансування соціально важливих програм громади, бюджетної сфери в галузях освіти, охорони здоров’я, соціального захисту, культури, фізичної культури та спорту, житлово-комунального господарства.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення.

Встановлення ставок єдиного податку для платників І групи – 10% та ІІ групи –     20%.

Дана альтернатива є найбільш прийнятою, так як враховує вимоги Бюджетного та Податкового кодексів України, що є особливо актуальним та важливим питанням. Прийняття даного рішення дозволить забезпечити стабільні надходження до бюджету громади, встановлення чітких та прозорих механізмів справляння та сплати місцевих податків і зборів. До бюджету територіальної громади надійде 23 580,0 тис. грн., що дозволить профінансувати в певній мірі ремонт доріг благоустрій та інші  соціальні програми., благоустрій та інші соціальні програми. Крім того, при визначенні розміру ставок податків та зборів, враховані пропозиції підприємців, що дозволить уникнути соціальної напруги та сприятиме підвищенню рівня довіри до місцевої влади.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акту (відмова від регулювання)

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет (23 580,0 тис. грн.).

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акту (відмова від регулювання)

Відсутні.

Відсутні

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Будуть виконані заходи передбачені Програмами економічного і соціального розвитку населених пунктів Доброславської селищної територіальної громади

 

Затрати часу, необхідні для вивчення положень про місцеві податки та збори та обговорення проєкту рішення. Сплата податку за запропонованими ставками.

 

Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

За даними  ГУ ДПС в Одеській області станом на 01.01.2024 р.

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

131

95

226

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

58%

42%

100 %

 

* За даними ГУ ДПС в Одеській області станом на 01.01.2024 року.

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акту (відмова від регулювання)

Відсутні

 Витрати для платників податку, які полягають у сплаті єдиного податку

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

 

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки згідно рішення селищної ради за запропонованими ставками, які становитимуть 23 580,0 тис. грн.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про встановлення ставок місцевих податків і збори.

 

 

 Дія регуляторного акта не поширюється на суб’єктів господарювання великого й середнього підприємництва, тому розрахунки витрат на одного суб’єкта господарювання та бюджетних витрат на адміністрування зазначеної категорії відповідно до Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта (постанова Кабінету Міністрів України від 11 березня 2004 року №308 Про затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта) не проводились.

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

4- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1-цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акту (відмова від регулювання)

1

Не вирішує проблеми. Наслідком є недоотримання надходжень до бюджету коштів на прогнозному рівні 486,0 тис. грн. по єдиному податку (беремо до уваги лише платників 1 та 2 групи, по яких проєктом встановлюються ставки), що призведе до втрати громадянами соціальних виплат та пільг.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

3

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей, зокрема буде досягнуто баланс інтересів громади та платників податків.

 

Рейтинг результативності досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

 

 

Вирішує проблему.

Сплата податків за обгрунтованими ставками.

Надходження наповнення в повному обсязі місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток громади. Встановлення пільг  для  окремих категорій населення.

Громадяни та суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки за ставками згідно рішення селищної

ради.

Сумарні витрати становитимуть 38 878,0 тис. грн.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта

забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Наповнення місцевого бюджету, збереження стабільного фінансового стану субєктів господарювання та забезпечення збереження робочих місць.

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акту (відмова від регулювання)

Відсутні

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

Останнє місце у рейтингу, так як не вирішує проблем по сплаті податків. Зменшення надходжень до бюджету.

Підвищення соціальної напруги.

 

Переваги обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Альтернатива є  доцільною. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Податкове навантаження  для платників  місцевих податків і зборів не буде надмірним. Прийняття даного рішення дасть можливість досягнути балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  місцевих податків і зборів.

Зміни до чинного законодавства:

Податкового кодексу України;

Бюджетного кодексу України;

та інші закони (зміна мінімальної заробітної плати, прожиткового мінімуму, тощо).

 

Альтернатива 1

Неприйняття регуляторного акту (відмова від регулювання)

Дана альтернатива є не прийнятною. Недостатнє наповнення бюджету ТГ.

Нові зміни у законодавстві.

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно обгрунтованих розмірів ставок єдиного податку, що є посильним для платників, що забезпечить фінансову спроможність Доброславської селищної територіальної громади.

 

5. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

 

Основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми, є встановлення ставок єдиного податку. В рішенні визначено платників податку, об’єкти оподаткування, база оподаткування, ставка податку, строк сплати податку, порядок сплати.

При здійсненні регуляторної діяльності розглядаються обгрунтовані пропозиції та зауваження до проєкту рішення, надані суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади у встановленому законом порядку.

 

6. Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

1. Розробка та оприлюднення проєкту рішення «Про затвердження ставок єдиного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області» та АРВ до нього з метою отримання зауважень та пропозицій.

2. Проведення консультацій з суб’єктами господарювання.

3. Підготовка експертного висновку відповідальної комісії, щодо відповідності проекту рішення вимогам Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

4. Отримання висновку від Державної регуляторної служби України та встановлення ставок місцевих податків та зборів.

5. Оприлюднення рішення.

6. Проведення заходів з відстеження результативності прийнятого рішення.

 

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання у порядку та на умовах, визначених Податковим Кодексом та цим регуляторним актом.

Встановлення запропонованих ставок єдиного податку є основним механізмом, який забезпечить розв’язання визначеної проблеми.

За результатами проведених розрахунків очікуваних  витрат та вигод СПД, прогнозується, що прийняття зазначеного проєкту рішення дозволить забезпечити  баланс інтересів суб’єктів господарювання, громадян та органу місцевого самоврядування. А його застосування буде ефективним для вирішення проблеми, зазначеній в розділі І  цього АРВ.

           6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Запропонований термін дії регуляторного акта з 01.01.2025 року. В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння місцевих податків та зборів, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування місцевих податків селищна рада не прийняла рішення про встановлення ставок місцевих податків, такі податки справляються із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування таких місцевих податків. Враховуючи  норми Бюджетного та Податкового кодексів України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення ставок місцевих податків та/або зборів, а також податкових пільг з їх сплати не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

 Для відстеження результативності дії регуляторного акта основними є такі показники:

- сума надходжень до місцевого бюджету від сплати місцевих податків (єдиний податок з фізичних осіб – підприємців 1,2 групи) 23 580,0 тис. грн.;

- кількість суб’єктів господарської діяльності – платників місцевих податків (єдиний податок з фізичних осіб – підприємців 1,2 групи), на яких поширюватиметься дія акта, осіб;

- розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні показники результативності.

 

 

 

 

п/н

 

 

 

Назва показника

У разі прийняття рішення «Про затвердження ставок єдиного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області »

тис. грн.

2025 рік

2026 рік

 

 

2027 рік

 

 

 

1

Разом надходжень до місцевого бюджету (очікуваний обсяг надходжень), в тому числі:

23 580,0

25 210,0

26 470,5

 

- єдиний податок

23 580,0

25 210,0

26 470,5

2

Кількість суб`єктів господарювання та/або фізичних осіб, на яких поширюватиметься дія акта

572

3

 

Час, що витрачатиметься суб’єктами господарювання та/або фізичними особами,

пов’язаними з виконанням вимог акта, год на 1 суб’єкта

2 години

 

4

 

Розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичних осіб, пов’язаними з виконаннями вимог акту

                                     2год. * 36,11 грн. = 72,22 грн.

5

Рівень проінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта

 

високий

Оприлюднені повідомлення, проект рішення, АРВ: - на офіційному сайті Доброславської ТГ;

- на сайті ДПС.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою  проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження  результативності регуляторного акта буде проводитись  статистичним методом.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні:

- аналітичні показники ГУ ДПС в Одеській області;

- інформація фінансового відділу Доброславської селищної ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися в період до одного року, після набрання чинності регуляторним актом.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до селищного бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

Селищний  голова                                                                 Людмила ПРОКОПЕЧКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 Додаток  1

до аналізу регуляторного впливу проєкту рішення Доброславської селищної ради «Про затвердження ставок єдиного податку на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області»

 

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро - та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

      Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 квітня 2024 року по 21 червня  2024 року

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради та зустрічі

11

Доведено до відома присутніх розрахунки та обгрунтування необхідності прийняття регуляторного акту. Обговорено запропоновані ставки податків.

2

Вид консультацій у телефонному та усному режимі

16

Обговорено ставки  та пільги місцевих податків і зборів.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

    кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких  поширюється регулювання:

    572(одиниць), у т. ч.: малого підприємництва 513 (одиниць) та мікропідприємництва 59 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 89,7 %.

 

 

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

 

     Найменування оцінки

 

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади та місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання ( технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (сплата податків), гривень (розрахункова середня сума сплати податків одним суб’єктом малого підприємництва за умови встановлення ставок згідно запропонованого проєкту)

 

26080

 

27280

 

136400

6

Разом, гривень (сума рядків 1+2+3+4+5)

37694

38447

136400

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

572

8

Сумарно, гривень

21560600

21991810

109959050

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2024 році становить 8000,00 грн. та у погодинному розмірі 48,00 грн. (відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік») та прогнозне зростання протягом наступних років .

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1,0 год. х 48,00 грн. = 48,00 грн.

1,0 год. х 52,31 грн. = 52,31 грн.

261,55 грн.

10

Процедура організації виконання вимог регулювання

1,0 год. х 48,00 грн. = 48,00 грн.

1,0 год. х 52,31 грн. = 52,31 грн.

261,55 грн.

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

96,00

104,62

523,10

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання,  одиниць

 

572

16

Сумарно, гривень

54912,00

59842,6

299213,00

           

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

          Бюджетні витрати органів місцевого самоврядування на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженням лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий) грн.

За п’ять років,

грн.

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

21560600

109959050

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

54912

299213

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

21615512

110258263

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

21615512

110258263

 

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

        На основі аналізу визначено, що зазначена сума платежів є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва, а впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 

 

 

         Селищний  голова                                                            Людмила ПРОКОПЕЧКО

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь