Доброславська громада

Одеська область, Одеський район

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ проєкту рішення Доброславської селищної ради «Про встановлення ставок туристичного збору на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області»

Дата: 06.06.2024 15:30
Кількість переглядів: 23

Аналіз регуляторного впливу проєкту рішення селищної  ради розроблений відповідно до вимог Закону України від 11.09.2003 № 1160-ІY«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 № 308 «Про затвердження методики проведення аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта» зі змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 16.12.2015 № 1151 та Податкового кодексу України від 02.12.2010 № 2755-УІ (із змінами і доповненнями).

 

Регуляторний орган: Доброславська селищна рада.

Розробник: Фінансовий відділ Доброславьскої селищної ради.

Контакти: тел. 0965305721

 

І. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом регулювання

Враховуючи те, що у 2020 році в результаті реформи децентралізації до Доброславської селищної територільної громади приєдналися населені пункти, потребує прийняття органом місцевого самоврядування нового рішення.

Відповідно статті 10 та пункту 12.3 статті 12  Податкового кодексу України законодавчо закріплено право органів місцевого самоврядування приймати рішення про встановлення місцевих податків і зборів в межах своїх повноважень та в порядку, визначеному цим кодексом.

Рішення про встановлення місцевих податків і зборів є нормативно-правовим актом. Згідно п.12.3.3. ст. 12 Податкового кодексу України копія прийнятого рішення про встановлення місцевих податків та зборів або про внесення змін до них надсилається у десятиденний строк з дня прийняття до контролюючого органу, в якому перебувають на обліку платники відповідних місцевих податків та зборів (ГУ ДПС у Одеській області), але не пізніше 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосовування встановлюваних місцевих податків та зборів або змін до них.

Якщо орган місцевого самоврядування оприлюднив рішення про встановлення місцевих податків та зборів після 25 липня поточного року, норми такого рішення будуть діяти не раніше початку бюджетного періоду, що настає за плановим (тобто через один календарний рік).

Згідно п.12.3.4 ст. 12 Податкового кодексу України, рішення «Про встановлення ставок туристичного збору на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області » повинно бути офіційно оприлюднене до 25 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування встановлюваних місцевих податків і зборів або змін.

 

Пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» задекларовано, що встановлення розмірів ставок місцевих податків і зборів у межах, визначених законом, відноситься до виключної компетенції органів місцевого самоврядування. Одним із місцевих зборів є туристичний збір. Платниками збору є громадяни України, іноземці, а також особи без громадянства, які прибувають на територію адміністративно -територіальної одиниці, на якій діє рішення сільської ради про встановлення туристичного збору, та отримують (споживають) послуги з тимчасового проживання (ночівлі) із зобов’язанням залишити місце перебування в зазначений строк.

 

Туристичний збір зараховується в повному обсязі до селищного бюджету, забезпечує збалансованість дохідної частини бюджету та задоволення нагальних потреб населених пунктів територіальної громади. Кошти від його надходження спрямовуються на забезпечення безперебійного функціонування бюджетних установ, благоустрій населених пунктів територіальної громади, виконання плану соціально-економічного розвитку  територіальної  громади.

Проблема має вплив на суб’єктів господарювання, громаду, місцеву владу. Реформування країни не можливе без ефективного розвитку територіальних громад, які потребують відповідного фінансового забезпечення, безпосередньо залежного від способу наповнення місцевих бюджетів. Проблема, яку пропонується вирішити шляхом прийняття відповідного регуляторного акта, дуже важлива для територіальної  громади.

Проєктом передбачається створення умов для надходження до бюджету громади коштів від сплати туристичного збору, забезпечення позитивного впливу на ринкове середовище та умови конкуренції на території Доброславьскої селищної територіальної  громади.

Так, на території Доброславської територіальної громади створено велику кількість парків та зон відпочинку, що сприяє залученню туристів до громади.

Встановлення обґрунтованих ставок туристичного збору дозволить суттєво зміцнити ресурсну базу селищного бюджету.

         Питання залучення туристичного збору пропонується вирішити шляхом ухвалення рішення селищної ради з урахуванням вимог чинного законодавства та в межах повноважень, делегованих органам місцевого самоврядування.

 

Отже, з метою правового регулювання господарських і адміністративних відносин між органами місцевого самоврядування та суб’єктами господарювання, недопущення суперечливих ситуацій, безумовного виконання Податкового кодексу України, виконання плану соціально-економічного розвитку громади, вказана проблема потребує розв’язання шляхом прийняття Доброславською селищною  радою рішення «Про встановлення ставок туристичного збору на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області».

 

                                    Проблема, яку пропонується розв’язати:

Забезпечення надходжень до бюджету Доброславської територіальної громади шляхом врегулювання справляння туристичного збору на її території відповідно до Податкового кодексу України, визначення на законних підставах елементів туристичного збору. На 2025 рік прогнозуються надходження до бюджету туристичного збору у сумі 20,0 тис. грн.

 

Оцінка важливості проблеми:

Проблема, яку пропонується вирішити є дуже важливою для селищної ради. Кожен податок та/або збір є важливою складовою доходів бюджету, оскільки забезпечує внесок у його наповнення.

Згідно з бюджетним законодавством туристичний збір є одним з джерел надходжень загального фонду бюджету територіальної громади, за рахунок якого забезпечуються надання послуг населенню в галузях бюджетної сфери, житлово-комунального господарства та реалізується ряд соціальних програм громади.

 

Прогнозний обсяг надходжень податку на 2025 рік є розрахунковим і може змінюватися від чинників, на які неможливо вплинути (чисельність платників, обов’язковість сплати ними податку –виникнення податкового боргу).

 

Аналіз втрат до місцевого бюджету

п/н

Назва показника

У разі прийняття рішення про встановлення туристичного збору

У разі не прийняття рішення про встановлення туристичного збору

Відхилення, тис. грн..

(втрати до бюджету)

Ставка,%

Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн.

Ставка,%

Очікуваний обсяг надходжень, тис. грн..

1

Туристичний збір

0,5-1%

20,0

0%

0

20,0

 

З метою отримання інформації для здійснення обрахунків витрат суб’єктів господарювання, що виникнуть унаслідок провадження регулювання та виконання вимог регуляторного акта платниками –юридичними особами залежно від ресурсів, якими вони розпоряджаються, проведено консультації з представниками малого бізнесу, депутатами, представниками податкової служби.

 

Основні групи, на які проблема справляє вплив:

Групи

Так

Ні

Громадяни

так

 

Держава

так

 

Суб’єкти господарювання

так

 

у тому числі суб’єкти малого підприємництва*

так

 

 

Відповідно до чинного законодавства повноваження щодо встановлення місцевих податків і зборів є виключною компетенцією органів місцевого самоврядування.

Застосування регуляторної процедури не має альтернативи, проблема встановленнятуристичного збору не може бути розв’язана за допомогою ринкових механізмів.

Виходячи з вищевикладеного, з метою безумовного виконання Кодексу, недопущення суперечливих ситуацій, забезпечення доходної частини бюджету Доброславської селищної територіальної громади, виконання програм соціально-економічного розвитку громади, Доброславська селищна рада має прийняти рішення «Про встановлення ставок туристичного збору на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області».

            Запропонований проєкт рішення «Про встановлення ставок туристичного збору на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області» враховує всі населені пункти громади і був оговорений та схвалений постійною комісією Доброславської селищної ради  з питань планування, фінансів, бюджету та соціально – економічного розвитку інвестицій та міжнародного співробітництва (голова комісії – Котвіцький В.М.).

 

II. Цілі державного регулювання

 

Цілі державного регулювання, безпосередньо пов'язані з розв'язанням проблеми:

Проєкт регуляторного акта спрямований на розв’язання проблеми, визначеної в попередньому розділі.

 Основними цілями регулювання є:

- здійснити планування та прогнозування надходжень туристичного збору при формуванні бюджету;

- встановити доцільні і обґрунтовані розміри ставок туристичного збору з урахуванням рівня платоспроможності громадян та суб’єктів господарювання та відповідно до потреб місцевого бюджету;

- забезпечити відкритість процедури, прозорість дій органу місцевого самоврядування.

 

ІІІ.  Визначення та оцінка способів досягнення визначених цілей

  1. Визначення альтернативних способів

     У ході пошуку альтернативних способів досягнення цілей для проведення оцінки розглядається перша альтернатива як неприйняття даного регуляторного акта (далі –Альтернатива 1), другою альтернативною є прийняття регуляторного акта (далі –Альтернатива 2) та третьою – прийняття даного регуляторного акта за максимальними ставками (далі – Альтернатива 3).

 

1. Визначення альтернативних способів:

Вид альтернативи

Опис альтернативи

1

2

Альтернатива 1

Не прийняття

регуляторного акта

(залишення існуючої на даний момент

ситуації без змін).

 

Ця альтернатива не може бути прийнятою для органів місцевого самоврядування, оскільки буде не дотримана вимога до п.12.4.1. ст.12

Податкового кодексу України.Очікувані втрати селищного бюджету в  результаті неприйняття рішення «Про встановлення ставок туристичного збору на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області ».

Втрати складатимуть: 20,0 тис.грн.

 

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Дотримання вимог податкового  законодавства. Забезпечення досягнення цілей державного  регулювання.

Прийняття даного рішення селищної

ради забезпечить досягннення становлених цілей, чітких та прозорих механізмів справляння та сплати туристичного збору, а також відповідне

наповнення  місцевого бюджету.

До бюджету селища надійде  20,0 тис.грн.

 

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок.

 

Така альтернатива є неприйнятною та

непосильною для платників туристичного

збору. Такий підхід може призвести до

зменшення  чисельності  суб’єктів підприємництва, звільнення найманих

працівників. Вказаний спосіб не  забезпечує досягнення мети розробки проєкту.

 

2. Оцінка вибраних альтернативних способів досягнення цілей.

Оцінка впливу на сферу інтересів органів місцевого самоврядування:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття

регуляторного акта

(залишення існуючої на даний момент

ситуації без змін).

 

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проєкту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет (20,0 тис. грн.).

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Забезпечить максимальне надходження до бюджету ТГ, що дасть змогу реалізувати більше проєктів, в тому числі соціальних.

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

 

                           Оцінка впливу на сферу інтересів громадян:

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

Альтернатива 1

Не прийняття

регуляторного акта

(залишення існуючої на даний момент

ситуації без змін).

 

Відсутні.

Відсутні.

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Будуть виконані заходи передбачені Програмами економічного і соціального розвитку населених пунктів Доброславської селищної територіальної громади

 

Затрати часу, необхідні для вивчення положення про ставки туристичного збору та обговорення проєкту рішення. Сплата збору за запропонованими ставками.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Вирішення більшої кількості

соціальних проблем за рахунок

значного зростання дохідної частини селищного бюджету.

Надмірне податкове

навантаження за причини

встановлення максимальної ставки туристичного збору, що  призведе до додаткового  фінансового навантаження та

переходу в «тінь» громадян, які  використовують дані послуги.

 

 

                 Оцінка впливу на сферу інтересів суб’єктів господарювання

                    

Показник

Великі

Середні

Малі

Мікро

Разом

Кількість суб’єктів господарювання, що підпадають під дію регулювання, одиниць*

0

0

0

31

31

Питома вага групи у загальній кількості, відсотків

0 %

0 %

0%

100%

100 %

 

Вид альтернативи

Вигоди

Витрати

1

2

3

Альтернатива 1

Не прийняття

регуляторного акта

(залишення існуючої на даний момент

ситуації без змін).

 

Відсутні

Відсутні. 

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

Забезпечує досягнення цілей державного регулювання.

Враховує пропозиції фізичних та юридичних осіб, які прийняли участь в обговорені проекту рішення.

Дозволяє наповнювати місцевий бюджет власними надходженнями.

 

Суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки згідно рішення селищної ради за запропонованими ставками, які становитимуть 20,0 тис. грн.

Затрати часу, необхідні для ознайомлення з рішенням про встановлення ставок місцевих податків і збори.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Відсутні.

Надмірне податкове

навантаження спричинить

занепад малого бізнесу.

 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу досягнення цілей.

Вартість балів визначається за чотирибальною системою оцінки ступеня досягнення визначених цілей, де:

 

4- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті повною мірою (проблема більше існувати не буде);

3- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті майже повною мірою (усі важливі аспекти проблеми існувати не будуть);

2- цілі прийняття регуляторного акта, які можуть бути досягнуті частково (проблема значно зменшиться, деякі важливі та критичні аспекти проблеми залишаться невирішеними);

1-цілі прийняття регуляторного акта, які не можуть бути досягнуті (проблема продовжує існувати).

 

 

Рейтинг результативності (досягнення цілей під час вирішення проблеми)

Бал результативності (за чотирибальною системою оцінки)

Коментарі щодо присвоєння відповідного бала

1

2

3

Альтернатива 1

Не прийняття

регуляторного акта

(залишення існуючої на даний момент

ситуації без змін).

 

1

Місцеві ради в межах повноважень, визначених цим Кодексом, вирішують питання відповідно до вимог цього Кодексу щодо встановлення туристичного збору.

Згідно підпункту 12.3.5 пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України туристичний збір, як такий, що є обов’язковим для встановлення,  не буде справлятись.

 

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

3

Цей регуляторний акт відповідає потребам у

розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить дотримання вимог податкового законодавства.

Необхідність прийняття регуляторного акта

зумовлена наявністю на території селищної

ради суб’єкта господарської

діяльності, котрий займається готельним

бізнесом

 

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

2

Надмірне податкове навантаження призведе до несвоєчасних сплати туристичного збору, а це в свою чергу до

нарахування пені та штрафних санкцій.

 

 

 

Рейтинг результативності досягнення цілей.

 

Рейтинг результативності

Вигоди (підсумок)

Витрати (підсумок)

Обґрунтування відповідного місця альтернативи у рейтингу

1

2

3

4

Альтернатива 2

Встановлення ставок податків згідно проєкту рішення

 

 

 

Вирішує проблему.

Сплата збору за обґрунтованими ставками.

Наповнення  місцевого бюджету, спрямування коштів на соціально-економічний розвиток громади.

Громадяни та суб'єкти господарювання будуть сплачувати податки за ставками згідно рішення селищної

ради.

Сумарні витрати становитимуть 20,0 тис. грн.

Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта

забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Наповнення місцевого бюджету, збереження стабільного фінансового стану субєктів господарювання та забезпечення збереження робочих місць.

Альтернатива 3 Встановлення максимальних ставок

Додаткові надходження до бюджету

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій. Надмірне податкове навантаження

спричинить занепад малого бізнесу.

Не вирішує проблем по сплаті податків.

Підвищення соціальної напруги

Альтернатива 1

Не прийняття

регуляторного акта

 

Відсутні

Витрати пов’язані з публікацією об’яви щодо громадського обговорення проєкту та надання пропозицій.

Дана альтернатива

суперечить

вимогам ПКУ

 

 

Переваги обраної альтернативи

 

Рейтинг

Аргументи щодо переваги обраної альтернативи/причини відмови від альтернативи

Оцінка ризику зовнішніх чинників на дію запропонованого регуляторного акта

Альтернатива 2

Встановлення ставок земельного податку згідно проєкту рішення

 

Альтернатива є  доцільною. Цей регуляторний акт відповідає потребам у розв’язанні визначеної проблеми та принципам державної регуляторної політики. Затвердження такого регуляторного акта забезпечить поступове досягнення встановлених цілей.

Податкове навантаження  для платників  туристичного збору не буде надмірним. Прийняття даного рішення дасть можливість досягнути балансу інтересів  органу місцевого самоврядування та платників  туристичного збору.

 

Зміни до Податкового кодексу України, Бюджетного кодексу України та інших законодавчих актів.

Альтернатива 3

Встановлення максимальних ставок

Дана альтернатива є неприйнятною. Цілі прийняття регуляторного акта можуть бути досягнуті частково. Надмірне податкове навантаження на субєктів господарювання знівелює вигоди від збільшення дохідної частини бюджету, а саме може призвести до занепаду малого бізнесу.

Нові зміни у законодавстві.

Альтернатива 1

Не прийняття

регуляторного акта

 

Дана альтернатива є не прийнятною. Недостатнє наповнення бюджету ТГ.

Нові зміни у законодавстві.

Таким чином для реалізації обрано Альтернативу 2 – встановлення економічно обгрунтованих розмірів ставок туристичного збору, що є посильним для платників, що забезпечить фінансову спроможність Доброславської селищної територіальної громади.

 

5. Механізм, який пропонується застосувати для розв’язання проблеми.

 

Згідно з Податковим кодексом України до повноважень селищних рад належить  ухвалення рішення про встановлення місцевих податків і зборів.

В результаті визначення цілі, проведення аналізу поточної ситуації на території громади, вирішити питання встановлення розміру ставок туристичного збору на території Доброславської селищної ради пропонується шляхом ухвалення запропонованого рішення селищної ради. Цей спосіб досягнення цілей є оптимальним шляхом вирішення проблеми й ґрунтується на загальнообов’язковості виконання норм рішення всіма учасниками правовідносин у системі оподаткування.

 

 Кодексом визначено платників податку: фізичні особи та юридичні особи (резиденти і нерезиденти України). При цьому Кодексом окремо не розподіляються фізичні особи на громадян та фізичних осіб-підприємців. Тобто, до цієї групи платників віднесено як громадян, так і фізичних осіб-підприємців.

 

 

Заходи, які мають здійснити органи влади для впровадження цього регуляторного акта: 

           - розробка та оприлюднення проєкту рішення «Про встановлення ставок туристичного збору на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області» та АРВ до нього з метою отримання зауважень та пропозицій;

          - опублікування повідомлення про оприлюднення проєкту рішення «Про встановлення ставок туристичного збору на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області»та АРВ до нього;

          -   оприлюднення проєкта рішення «Про встановлення ставок туристичного збору на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області» та АРВ до нього на офіційному вебсайті Доброславської селищної ради https://dobroslavsrf-gromada.gov.ua/, з метою отримання зауважень і пропозицій у термін, визначений Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

         -    розгляд обґрунтованих пропозицій та зауважень до проєкта рішення, наданих

суб’єктами господарювання, представниками територіальної громади в установленому

законом порядку;

         -     підготовка експертного висновку постійної комісії щодо відповідності проєкта

рішення вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

         -   отримання пропозицій по удосконаленню проєкта рішення,  опублікування повідомлення про оприлюднення проєкта рішення «Про встановлення ставок туристичного збору на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області » від Державної регуляторної служби України;

        -     прийняття рішення на сесії Доброславської селищної ради «Про встановлення ставок туристичного збору на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області»;

        -    офіційне оприлюднення рішення  «Про встановлення ставок туристичного збору на території Доброславської селищної ради Одеського району Одеської області» у спосіб, передбачений статтею 12 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», з метою забезпечення інформованості громади та суб’єктів господарювання на офіційному вебсайті Доброславської селищної ради https://dobroslavsrf-gromada.gov.ua/;

        -      проведення заходів з відстеження результативності дії прийнятого рішення.

 

Таким чином, упровадження регуляторного акта забезпечить дотримання норм чинного податкового законодавства як органами державної податкової служби, органами місцевого самоврядування, так і суб’єктами господарювання, визначених Податковим Кодексом та цим регуляторним актом.

 

6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні впроваджувати або виконувати ці вимоги.

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України. Органи місцевого самоврядування наділені повноваженнями лише встановлювати ставки місцевих податків та зборів, не змінюючи порядок їх обчислення, сплати та інші адміністративні процедури.

 

7. Обґрунтування запропонованого строку дії регуляторного акта.

Запропонований термін дії регуляторного акта з 01.01.2025 року. В разі внесення змін до чинного законодавства України в частині справляння туристичного збору, відповідні зміни будуть внесені до даного регуляторного акта.

У разі якщо до 15 липня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування туристичного збору селищна рада не прийняла рішення про встановлення ставок туристичного збору, такий податок справляється із застосуванням ставок, які діяли до 31 грудня року, що передує бюджетному періоду, в якому планується застосування такого податку. Враховуючи  норми Бюджетного та Податкового кодексів України, якщо в рішенні органу місцевого самоврядування про встановлення ставок туристичного збору, не визначено термін його дії, таке рішення є чинним до прийняття нового рішення.

 

8. Визначення показників результативності дії регуляторного акта.

 Виходячи з цілей державного регулювання, визначених у другому розділі АРВ, для відстеження результативності регуляторного акта слід визначити не менше ніж три кількісних показника, які безпосередньо характеризують результативність дії регуляторного акта та які підлягають контролю (відстеження результативності).

 Для відстеження результативності дії регуляторного акта основними є такі показники:

- сума надходжень до місцевого бюджету від сплати туристичного збору 20,00 тис. грн.;

- кількість суб’єктів господарської діяльності – платників туристичного збору, на яких поширюватиметься дія акта, осіб;

- розмір коштів, що витрачатимуться суб’єктами господарювання та/або фізичними особами, пов’язаними з виконанням вимог акту;

- рівень поінформованості суб’єктів господарювання та/або фізичних осіб з основних положень акта.

Прогнозні показники результативності.

 

№ зп

Показник

2025 рік

1

Кількість платників податку, на

яких поширюватиметься  регуляторний акт, осіб:

 

30

1.1.

- юридичні особи

2

1.2.

- фізичні особи

28

2

Надходження до бюджету громади  коштів від сплати туристичного збору  (тис. грн.)

20,0

2.1.

- юридичні особи

20,0

2.2.

- фізичні особи

 

3

Розмір коштів і час, що витрачаються

суб’єктами господарювання –юридичними особами, пов’язані з виконанням вимог акта, процедури отримання первинної інформації про вимоги 48,00грн.* 0,30 год.=24,00 грн.

регулювання (грн./год.)

 

48,00грн.* 0,30год.=24,00 грн.

4

Рівень поінформованості суб’єктів

господарювання, пов'язаний з державним регулюванням

 

 

 

*Розрахунок вартості 1 людино-години:

норма робочого часу на 2024 рік становить при 40-годинному робочому тижні –2096

години; використовується мінімальна заробітна плата, яка згідно із Законом України «Про державний бюджет України на 2024 рік » з 01.01.2024 по 31.03.2024 року – 7100,0 грн. у погодинному розмірі –42,60 грн.

01.04.2024по 31.12.2024 року у місячному розмірі становить 8000,,0 грн., у погодинному розмірі –48,00 грн.

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності дії регуляторного акта.

Оцінка ефективності регуляторного акта буде здійснена за допомогою  проведення базового, повторного відстеження результативності регуляторного акта.

Відстеження  результативності регуляторного акта буде проводитись  статистичним методом.

Вид даних, за допомогою яких здійснюватиметься відстеження результативності:

Статистичні:

- аналітичні показники ГУ ДПС в Одеській області;

- інформація фінансового відділу Доброславської селищної ради.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися до дня набрання чинності цим регуляторним актом.

Повторне відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватися в період до одного року, після набрання чинності регуляторним актом.

У рамках статистичного методу відстеження аналіз офіційної статистичної інформації буде проводитися щодо розміру надходжень до селищного бюджету та кількості осіб, на яких поширюватиметься дія акта.

 

 

Селищний  голова                                                                 Людмила ПРОКОПЕЧКО

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  Додаток 1

до аналізу регуляторного впливу проєкту рішення Доброславської селищної ради «Про встановлення ставок туристичного збору на території Доброславської селищної територіальної громади»

 

 

 

ТЕСТ
малого підприємництва (М-Тест)

1.Консультації з представниками мікро - та малого підприємництва щодо оцінки впливу регулювання

      Консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання яких необхідно для здійснення регулювання, проведено розробником у період з 01 квітня 2024 року по 21 червня  2024 року

 

Порядковий номер

Вид консультації (публічні консультації прямі (круглі столи, наради, робочі зустрічі тощо), інтернет-консультації прямі (інтернет-форуми, соціальні мережі тощо), запити (до підприємців, експертів, науковців тощо)

Кількість учасників консультацій, осіб

Основні результати консультацій (опис)

1

Робочі наради та зустрічі

2

Доведено до відома присутніх розрахунки та обгрунтування необхідності прийняття регуляторного акту. Обговорено запропоновані ставки збору.

2

Вид консультацій у телефонному та усному режимі

5

Обговорено ставки  та пільги туристичного збору.

 

2. Вимірювання впливу регулювання на суб'єктів малого підприємництва (мікро- та малі):

    кількість суб'єктів малого підприємництва, на яких  поширюється регулювання:

    30 (одиниць), у т. ч.: малого підприємництва 2 (одиниць) та мікропідприємництва 28 (одиниць);

питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів господарювання, на яких проблема справляє вплив 6,5 %.

 

3. Розрахунок витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

 

     Найменування оцінки

 

У перший рік (стартовий рік впровадження регулювання)

Періодичні (за наступний рік)

Витрати за п’ять років

 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання

1

Придбання необхідного обладнання (пристроїв, машин, механізмів)

0

0

0

2

Процедури повірки та/або постановки на відповідний облік у визначеному органі державної влади та місцевого самоврядування

0

0

0

3

Процедури експлуатації обладнання (експлуатаційні витрати – витратні матеріали)

0

0

0

4

Процедури обслуговування обладнання ( технічне обслуговування)

0

0

0

5

Інші процедури (сплата податків), гривень (розрахункова середня сума сплати податків одним суб’єктом малого підприємництва за умови встановлення ставок згідно запропонованого проєкту)

 

667

 

697

 

3485

6

Разом, гривень (сума рядків 1+2+3+4+5)

 

667

 

697

 

3485

7

Кількість суб’єктів господарювання, що повинні виконати вимоги регулювання, одиниць

30

8

Сумарно, гривень

20000

20920

104600

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

Розрахунок вартості 1 людино-години

Для розрахунку використовується мінімальна заробітна плата, що у 2024 році становить 8000,00 грн. та у погодинному розмірі 48,00 грн. (відповідно до Закону України «Про Державний бюджет України на 2024 рік») та прогнозне зростання протягом наступних років .

9

Процедури отримання первинної інформації про вимоги регулювання

1,0 год. х 48,00 грн. = 48,00 грн.

1,0 год. х 52,31 грн. = 52,31 грн.

261,55 грн.

10

Процедура організації виконання вимог регулювання

1,0 год. х 48,00 грн. = 48,00 грн.

1,0 год. х 52,31 грн. = 52,31 грн.

261,55 грн.

11

Процедури офіційного звітування

0

0

0

12

Процедури щодо забезпечення процесу перевірок

0

0

0

13

Інші процедури (уточнити)

0

0

0

14

Разом, гривень

96,00

104,62

523,10

15

Кількість суб’єктів малого підприємництва, що повинні виконати вимоги регулювання,  одиниць

 

31

16

Сумарно, гривень

2880,00

   3138,60

15693,00

           

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва

          Бюджетні витрати органів місцевого самоврядування на адміністрування регулювання суб’єктів малого підприємництва, що встановлюється цим рішенням, не підлягають розрахунку, оскільки встановлені нормами Податкового кодексу України.

Органи місцевого самоврядування наділені повноваженням лише встановлювати ставки місцевих податків (зборів), не змінюючи порядок їх обчислення та інші адміністративні процедури.

4. Розрахунок сумарних витрат суб'єктів малого підприємництва, що виникають на виконання вимог регулювання

Порядковий номер

Показник

Перший рік регулювання (стартовий) грн.

За п’ять років,

грн.

1

Оцінка "прямих" витрат суб'єктів малого підприємництва на виконання регулювання

20000

104600

2

Оцінка вартості адміністративних процедур для суб’єктів малого підприємництва щодо виконання регулювання та звітування

2880,00

15693,00

3

Сумарні витрати малого підприємництва на виконання запланованого регулювання

22880

120293

4

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання суб'єктів малого підприємництва

0

0

5

Сумарні витрати на виконання запланованого регулювання

22880

120293

 

5. Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва щодо запропонованого регулювання

 

        На основі аналізу визначено, що зазначена сума платежів є прийнятною для суб’єктів малого підприємництва, а впровадження компенсаторних (пом’якшувальних) процедур не потрібно.

 

 

 

Селищний  голова                                                                 Людмила ПРОКОПЕЧКО

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Результати опитування

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь